Přehled standardů přístupnosti W3C

O tomto překladu

Tento dobrovolnický překlad nemusí přesně vystihovat záměry anglického originálu.

Anglická verze aktualizována od tohoto překladu: Záznam změn.
Angličtina aktualizována: 2024-02-29. Překlad aktualizován: 2021-05-11.

Překladatel: Kristýna Švecová.
WAI děkuje překladatelům a vítá další překlady.

Úvod

Konsorcium pro World Wide Web (W3C) vyvíjí mezinárodní webové standardy: HTML, CSS a mnoho dalších. Webové standardy W3C se nazývají W3C Doporučení.

Všechny standardy W3C jsou kontrolovány z hlediska podpory přístupnosti pracovní skupinou Accessible Platform Architectures (APA (anglicky)).

Následující standardy W3C a poznámky pracovní skupiny jsou pro přístupnost zvláště důležité.

Pokyny pro přístupnost

Základní komponenty webové přístupnosti (anglicky) ukazují, jak webová přístupnost závisí na spolupráci několika složek vývoje a interakcí webu, a jak se jich týkají WAI pokyny (WCAG, ATAG, UAAG).

Pokyny pro zpřístupnění obsahu webu (WCAG) 2

Webový „obsah“ obvykle označuje informace na webové stránce nebo v aplikaci včetně:

WCAG se vztahuje na dynamický obsah, multimédia, „mobilní aplikace“ atd. WCAG lze také aplikovat na jiné než webové informační a komunikační technologie (ICT), jak je popsáno v WCAG2ICT (anglicky).

Informace o WCAG 2:

Pokyny pro zpřístupnění vývojových nástrojů (ATAG)

Vývojové nástroje jsou software a služby, které „autoři“ (vývojáři, designéři, spisovatelé, atd.) používají k tvorbě obsahu webu. Například editory HTML, systémy pro správu obsahu (CMS) a webové stránky, které umožňují uživatelům přidávat obsah, jako třeba blogy a sociální sítě. Dokumenty ATAG vysvětlují, jak:

Informace o ATAG:

Pokyny k uživatelským agentům (UAAG)

Uživatelský agent je označení pro prohlížeč, rozšíření prohlížeče, přehrávač médií, čtečku a další aplikace, které poskytují obsah webu.

Informace o UAAG:

Standardy přístupnosti W3C (WCAG) 3, pracovní verze

WCAG 3 je pracovní verze, která by se měla stát Standardem W3C. WCAG 3 se vztahuje na webový obsah, aplikace, nástroje, publikování a nové technologie na webu.

Informace o WCAG 3:

Technické specifikace

Přístupné internetové aplikace (WAI-ARIA)

ARIA poskytuje sémantiku, díky které mohou autoři tlumočit chování uživatelského rozhraní a strukturální informace pro asistenční technologie (jako čtečku obrazovky). Specifikace ARIA poskytuje ontologii rolí, stavů a vlastností, které definují přístupné prvky uživatelského rozhraní.

Soubor ARIA zahrnuje specifikace mapování API, které poskytují pokyny uživatelských agentů pro implementaci. Zahrnuje také moduly pro grafiku a digitální publikování.

Informace o ARIA:

Audio a Video

Shrnutí

Následující zdroje podporují vývoj metod a nástrojů pro hodnocení přístupnosti:

Další zdroje související s hodnocením jsou v Přehledu hodnocení webové přístupnosti (anglicky) včetně:

Personalizace

Přehled personalizace (anglicky) — Personalizace zahrnuje přizpůsobení uživatelského prožitku tak, aby splňoval potřeby a preference jednotlivých uživatelů. Autoři obsahu mohou použít standardy pro personalizaci, aby poskytli základní design a umožnili uživatelskou personalizaci s minimem námahy.

Výslovnost

Přehled výslovnosti (anglicky) — Výslovnost čteček obrazovkek a dalších syntéz převodu textu na řeč (TTS) by měla být správná.

Další oblasti práce W3C WAI

Další informace

ilustrace zobrazující pokyny pro různé komponenty, podrobný popis na https://www.w3.org/WAI/intro/components-desc.html#guide

Nahoru