Wprowadzenie do dostępności internetowej

O tym tłumaczeniu

To dobrowolne tłumaczenie może nie odzwierciedlać dokładnie intencji twórców. oryginału w języku angielskim.

Tłumaczenie zgodne z wersją angielską.
Aktualizacja tłumaczenia: 2024-06-06. Aktualizacja wersji angielskiej 2024-03-07.

Osoba tłumacząca Stefan Wajda. Współtworząca osoba Michał Sobkowiak.
WAI dziękuje osobom tłumaczącym i zaprasza je do współpracy.

Spojrzenie na dostępność

Siła Internetu tkwi w jego uniwersalności.
Dostęp dla każdego bez względu na niepełnosprawność jest jego zasadniczym aspektem.

Tim Berners-Lee, Dyrektor W3C i twórca World Wide Web

Internet został zasadniczo zaprojektowany tak, aby służył wszystkim, niezależnie od ich urządzeń, oprogramowania, języka, lokalizacji czy sprawności. Gdy Internet osiąga ten cel, jest dostępny dla osób z różnorodnym zakresem zdolności słuchowych, ruchowych, wzrokowych i poznawczych.

Dlatego wpływ niepełnosprawności zmienia się radykalnie w Internecie, bowiem Internet usuwa bariery w komunikacji i uczestnictwie, z którymi wielu ludzi mierzy się w świecie fizycznym. Z drugiej strony, gdy strony internetowe, aplikacje, technologie lub narzędzia są źle zaprojektowane, mogą stawiać bariery uniemożliwiające ludziom korzystanie z Internetu.

Dostępność jest niezastąpiona dla programistów i organizacji, które chcą tworzyć wysokiej jakości strony i narzędzia internetowe, zamiast wykluczać ludzi z korzystania ze swoich produktów i usług.

Czym jest dostępność internetowa

Dostępność internetowa oznacza, że ​​strony internetowe, narzędzia i technologie są projektowane i rozwijane w taki sposób, by mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Mówiąc dokładniej, ludzie mogą:

Dostępność internetowa obejmuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności wpływające na dostęp do Internetu, w tym niepełnosprawność:

Dostępność Internetu przynosi korzyści także osobom bez niepełnosprawności, na przykład:

Zobacz 7-minutowy film z przykładami tego, jak niezbędna jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i jak przydatna dla wszystkich w rozmaitych sytuacjach:
Oblicza dostępności internetowej (YouTube)

Dostępność jest ważna dla osób fizycznych, firm i społeczeństwa

Internet staje się coraz bardziej istotnym zasobem dla wielu wymiarów życia: edukacji, zatrudnienia, administracji publicznej, biznesu, opieki zdrowotnej, rekreacji i innych. Dostępność Internetu jest niezbędna, aby zapewnić równy dostęp i równe szanse osobom o różnorodnych możliwościach. Dostęp do informacji i komunikacji międzyludzkiej, w tym Internetu, zdefiniowana jest jako podstawowe prawo człowieka w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach osób z niepełnosprawnościami (UN CRPD).

Internet oferuje możliwość bezprecedensowego dostępu do informacji i interakcji wielu osobom z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że bariery w dostępie do mediów drukowanych, dźwiękowych i wizualnych można znacznie łatwiej pokonać za pomocą technologii internetowych.

Dostępność wspiera włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, a także innych osób, na przykład:

Dostępność internetowa jest w wielu sytuacjach wymagana przez prawo.

Dostępność ma również silne uzasadnienie biznesowe. Jak pokazano w poprzedniej sekcji, dostępny projekt poprawia ogólne doświadczenie i satysfakcję użytkownika, szczególnie w różnych sytuacjach, na różnych urządzeniach i w przypadku starszych użytkowników. Dostępność może wzmocnić markę, pobudzić innowacje i rozszerzyć zasięg rynkowy.

Tworzyć dostępny Internet

Dostępność Internetu zależy od kilku współpracujących ze sobą komponentów, w tym technologii internetowych, przeglądarek internetowych i innych „programów użytkownika”, narzędzi do tworzenia treści i witryn internetowych.

Inicjatywa na Rzecz Dostępności Internetu W3C (WAI (po angielsku)) opracowuje specyfikacje techniczne, wytyczne, techniki i materiały pomocnicze opisujące rozwiązania w zakresie dostępności. Są one uznawane za międzynarodowe standardy dostępności internetowej; na przykład WCAG 2.0 są także normą ISO: ISO/IEC 40500.

Spraw by Twoja witryna była dostępna

Wiele aspektów dostępności można stosunkowo łatwo zrozumieć i wdrożyć. Część rozwiązań z zakresu dostępności jest jednak bardziej złożona i  wdrożenie ich wymaga większej wiedzy.

Najbardziej wydajne i skuteczne jest uwzględnianie dostępności od samego początku projektu, dzięki czemu nie trzeba ponownie wykonywać tej samej pracy.

Ocena dostępności

Podczas tworzenia lub modernizacji strony internetowej, należy oceniać dostępność na wczesnym etapie i w trakcie całego procesu tworzenia, aby rozpoznać problemy z dostępnością jak najwcześniej, kiedy łatwiej jest im zaradzić. Proste kroki, jak na przykład zmiana ustawień przeglądarki, mogą pomóc w ocenie niektórych aspektów dostępności. Kompleksowa ocena w celu ustalenia, czy witryna spełnia wszystkie wytyczne dotyczące dostępności, wymaga więcej wysiłku.

Istnieją specjalne narzędzia, które pomagają w ocenie. Jednak żadne narzędzie nie potrafi samodzielnie określić, czy witryna spełnia wytyczne dotyczące dostępności. Aby określić, czy witryna jest dostępna, niezbędna jest kompetentna ocena człowieka.

Przykłady

Tekst alternatywny dla obrazów

obraz logo; Znacznik HTML img alt='Logo Inicjatywy na Rzecz Dostępności Internetowej'

Obrazy powinny mieć równoznaczną alternatywę tekstową (tekst alt) w znacznikach/kodzie.

Jeśli nie istnieje tekst alternatywny dla obrazów, informacje o obrazie są niedostępne, na przykład dla osób, które nie widzą i używają czytnika ekranu, który odczytuje na głos informacje na stronie, w tym tekst alternatywny dla obrazów graficznych.

Gdy podany jest równoznaczny tekst alternatywny, informacje są dostępne dla osób niewidomych, a także dla osób, które wyłączają obrazy (na przykład w regionach o drogiej lub niskiej przepustowości). Są one również dostępne dla technologii, które nie widzą obrazów, takich jak wyszukiwarki.

Wprowadzanie danych z klawiatury

przekreślona mysz

Niektóre osoby nie mogą używać myszy, między innymi wielu starszych użytkowników z ograniczoną precyzyjną kontrolą motoryczną. Dostępna witryna internetowa nie opiera się na myszy; sprawia, że cała funkcjonalność jest dostępna z poziomu klawiatury. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z technologii wspomagających (po angielsku), zastępujących klawiaturę, takich jak sterowanie głosowe.

Transkrypcje dźwięku

przykładowa transkrypcja

Tak jak obrazy nie są dostępne dla osób, które nie widzą, tak pliki audio nie są dostępne dla osób, które nie słyszą. Zapewnienie transkrypcji sprawia, że ​​informacje audio są dostępne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, a także dla wyszukiwarek i innych technologii, które nie słyszą.

Zapewnienie transkrypcji w witrynach internetowych jest łatwe i stosunkowo niedrogie. Istnieją również usługi transkrypcji, które tworzą transkrypcje tekstu w formacie HTML.

Więcej informacji

W3C WAI zapewnia bogaty wybór materiałów dotyczących różnych aspektów dostępności: standardów (po angielsku), edukacji (po angielsku), testowania/oceny (po angielsku), zarządzania projektami i polityk (po angielsku). Zachęcamy do zapoznania się z naszą witryną lub przejrzenia listy materiałów WAI (po angielsku).

Podstawy dostępności cyfrowej - bezpłatny kurs internetowy (po angielsku) dostarcza podstaw potrzebnych do zapewnienia dostępności technologii cyfrowej.

Wróć na początek