Podstawowe komponenty dostępności Internetu

O tym tłumaczeniu

To dobrowolne tłumaczenie może nie odzwierciedlać dokładnie intencji twórców. oryginału w języku angielskim.

Tłumaczenie zgodne z wersją angielską.
Aktualizacja tłumaczenia: 2024-03-26. Aktualizacja wersji angielskiej 2024-03-14.

Osoba tłumacząca Stefan Wajda.
WAI dziękuje osobom tłumaczącym i zaprasza je do współpracy.

Wprowadzenie

Aby Internet był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, konieczne jest współdziałanie kilku różnych komponentów związanych z projektowaniem i tworzeniem treści cyfrowych. Te komponenty to:

Jak komponenty są ze sobą powiązane

Twórcy stron internetowych zwykle używają narzędzi autorskich i narzędzi oceniających do tworzenia treści cyfrowych.

Ludzie („użytkownicy”) używają przeglądarek, odtwarzaczy mediów, technologii wspomagających lub innych „programów użytkownika”, aby uzyskać dostęp do treści cyfrowych i wchodzić z nimi w interakcje.

Współzależności komponentów

Między tymi komponentami istnieją istotne współzależności; to znaczy że komponenty muszą ze sobą współpracować, aby Internet był dostępny. Na przykład, dla tekstu alternatywnego opisującego obraz:

Cykl implementacji

Gdy funkcje dostępności zostaną skutecznie zaimplementowane w jednym komponencie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną wdrożone w innych komponentach.

Gdy jeden komponent jest słaby

Gdy funkcje dostępności nie są zaimplementowane w którymś z komponentów, motywacja do zaimplementowania ich w pozostałych komponentach spada, jeśli nie skutkuje to zwiększeniem dostępności dla użytkownika. Na przykład mało prawdopodobne jest, aby programiści wdrożyli funkcję dostępności, która nie jest obsługiwana przez narzędzia autorskie i której nie obsługuje większość przeglądarek lub technologii wspomagających.

Gdy jeden komponent kiepsko obsługuje dostępność, inne komponenty mogą to czasami zrekompensować poprzez „obejścia”, choć wymaga to znacznie większego wysiłku i ogólnie nie jest dobre dla dostępności. Na przykład:

Jednak w większości przypadków obejścia nie są wdrażane, a efektem jest wciąż ograniczona dostępność. Ponadto, czasami słaba obsługa dostępności w jednym komponencie nie może być rozsądnie przezwyciężona przez inne komponenty, a efektem jest niedostępność uniemożliwiająca niektórym osobom niepełnosprawnym korzystanie z określonej witryny, strony lub funkcji.

Wytyczne i inne standardy

Inicjatywa na Rzecz Dostępności Internetu (WAI) w Konsorcjum World Wide Web (W3C) opracowuje standardy dostępności cyfrowej dla różnych komponentów:

Te wytyczne opierają się na podstawowych specyfikacjach technicznych Internetu i są opracowywane w połączeniu ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi W3C (HTML, CSS, SVG, SMIL itp.). W3C opracowuje również specyfikacje techniczne, które bezpośrednio dotyczą dostępności, w tym:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie standardów dostępności W3C (po angielsku).

Wróć na początek