Omówienie Wytycznych dla dostępności narzędzi autorskich (ATAG)

O tym tłumaczeniu

To dobrowolne tłumaczenie może nie odzwierciedlać dokładnie intencji twórców. oryginału w języku angielskim.

Tłumaczenie zgodne z wersją angielską.
Aktualizacja tłumaczenia: 2024-03-11. Aktualizacja wersji angielskiej 2023-12-07.

Osoba tłumacząca Stefan Wajda. Współtworząca osoba Wojtek Kutyla (Human Thing Ltd).
WAI dziękuje osobom tłumaczącym i zaprasza je do współpracy.

Narzędzia autorskie i ATAG

Narzędzia autorskie to oprogramowanie i usługi, których „twórcy” (programiści, projektanci, autorzy itp.) używają do tworzenia treści internetowych (statycznych stron internetowych, dynamicznych aplikacji internetowych itp.). Przykłady narzędzi autorskich wymieniono poniżej w sekcji „Dla kogo są ATAG”.

Wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich (ATAG) wyjaśniają:

ATAG jest częścią serii wytycznych dla dostępności, w tym Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) i Wytycznych dla dostępności programów użytkownika (UAAG). Związek między różnymi wytycznymi wyjaśniają Podstawowe komponenty dostępności Internetu.

ATAG są dziś istotne, ponieważ są niezależne od technologii. ATAG zostały opublikowane w 2015 roku i odnoszą się do WCAG 2.0. Zachęcamy do korzystania z najnowszej wersji WCAG 2.

Dla kogo są ATAG

ATAG są przeznaczone głównie dla programistów narzędzi autorskich, w tym następujących rodzajów narzędzi autorskich:

ATAG i materiały pomocnicze mają również zaspokoić potrzeby wielu różnych odbiorców, w tym decydentów, menedżerów i innych. Na przykład:

Co jest w ATAG

ATAG są podzielone na dwie główne części::

ATAG w skrócie zawierają krótkie streszczenie zasad i wytycznych dla dostępności ujętych w ATAG.

ATAG są zorganizowane warstwowo:

ATAG 2.0Rekomendacją W3C, która jest standardem technicznym.

Wdrażanie ATAG 2.0 to pomocniczy dokument informacyjny, który pomaga czytelnikom zrozumieć i używać ATAG. Wdrażanie ATAG zawiera uzasadnienie dla każdej wytycznej. Dla każdego kryterium sukcesu zawiera wyjaśnienie intencji kryteriów sukcesu, przykłady i łącza do zasobów.

Narzędzie do raportowania ATAG

Narzędzie raportowania ATAG pomaga oceniającym raportować wyniki oceny dostępności narzędzi autorskich. Prowadzi użytkownika przez wymagania ATAG, umożliwia rejestrowanie wyników oceny dla każdego wymagania i generuje raport zgodności narzędzia autorskiego z ATAG.

Tłumaczenia

ATAG 2.0 są dostępne jako autoryzowane tłumaczenie W3C w języku chińskim, uproszczonym: 无障碍创作工具指南(ATAG) 2.0.

Kto opracował ATAG

ATAG zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. wytycznych dla dostępności narzędzi autorskich (ATAG WG), która jest częścią Inicjatywy na Rzecz Dostępności Internetowej (WAI) w Konsorcjum World Wide Web (W3C).

Możliwości udziału w pracach WAI zostały przedstawione na stronie Uczestnictwo w WAI (po angielsku).

Wróć na początek