Film Wprowadzenie do dostępności internetowej i standardów W3C

O tym tłumaczeniu

To dobrowolne tłumaczenie może nie odzwierciedlać dokładnie intencji twórców. oryginału w języku angielskim.

Tłumaczenie zgodne z wersją angielską.
Aktualizacja tłumaczenia: 2024-03-14. Aktualizacja wersji angielskiej 2021-05-04.

Osoba tłumacząca Stefan Wajda.
WAI dziękuje osobom tłumaczącym i zaprasza je do współpracy.

Ten materiał wideo jest dostępny:

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Pozwolenie na wykorzystanie wideo

Możesz wykorzystać ten film, jeśli zamieścisz łącze do tej strony. Więcej informacji znajdziesz w Korzystanie z materiałów WAI: Zezwolenie na wykorzystanie z uznaniem autorstwa (po angielsku).

Opis audio

Ten film nie zawiera audiodeskrypcji, ponieważ elementy wizualne obsługują jedynie dźwięk i nie dostarczają dodatkowych informacji. W takim przypadku audiodeskrypcja byłaby bardziej rozpraszająca niż przydatna dla większości ludzi, w tym osób, które nie widzą materiałów graficznych. Poniższa transkrypcja z opisem zawiera opisy dodatkowych elementów wizualnych.

Jeśli szukasz przykładów filmów z audiodeskrypcją, zobacz Perspektywy dostępności internetowej - opis audio (playlista YouTube). Możesz też wybrać jeden z filmów na stronie internetowej Perspektywy dostępności internetowej (po angielsku) i wybrać opcję “Włącz audiodeskrypcję”.

Transkrypcja tekstowa z opisem elementów wizualnych

Dźwięk Na filmie
Cześć! Nazywam się Shadi Abou-Zahra. Jestem specjalistą ds. Strategii Dostępności i Technologii w W3C, Konsorcjum World Wide Web, i chciałbym dziś opowiedzieć Wam o dostępności stron internetowych. Dostępność internetowa
[Shadi mówi]
Internet jest dla wielu osób istotną częścią codziennego życia. Ludzie w kafejce internetowej
W pracy. Ktoś w biurze korzysta z komputera
W domu. Ktoś siedzi na sofie i korzysta z laptopa
I w drodze. Ktoś korzysta z telefonu komórkowego podczas spaceru
Dostępność Internetu oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą z niego korzystać w równym stopniu. [Shadi mówi]
Na przykład ktoś, kto nie może używać rąk i używa do pisania myszy kijkowej trzymanej w ustach. Ktoś używa ustnika do pisania
Albo ktoś, kto nie słyszy dobrze i podczas oglądania filmów korzysta z napisów rozszerzonych. Ktoś używa aparatu słuchowego
Albo ktoś, kto nie widzi dobrze i używa czytnika ekranu do czytania na głos tego, co jest na ekranie. Ktoś używa czytnika ekranu
Dostępność ma wiele zalet. [Shadi mówi]
Na przykład napisy przynoszą korzyści każdemu, kto znajduje się w głośnym lub cichym otoczeniu. Ktoś w biurze ogląda wideo z napisami
Dobry kontrast kolorów działa lepiej w przypadku odbicia światła. Ktoś patrzy na telefon komórkowy z odblaskami na ekranie
Korzystają na tym również osoby z problemami związanymi z wiekiem, takimi jak zmniejszona zręczność. Osoba z drżeniem rąk, która z trudem używa myszy
W rzeczywistości każdy ma lepsze doświadczenia w użytkowaniu dzięki ulepszonemu układowi i projektowi. Dwie osoby uśmiechają się radośnie, oglądając dobrze zaprojektowaną stronę internetową.
Wiele cech dostępności można wbudować w kod źródłowy stron internetowych i aplikacji. [Shadi mówi]
Technologie internetowe W3C, takie jak HTML, zapewniają obsługę wielu funkcji dostępności. Kod HTML strony internetowej
Na przykład funkcje zapewniające alternatywy tekstowe dla obrazów, które są odczytywane na głos przez czytniki ekranu, a także wykorzystywane przez wyszukiwarki. Przykładowy kod
Również nagłówki, etykiety i inny kod wspierają dostępność i ogólnie poprawiają jakość. Przykładowy kod
Dobre narzędzia autorskie, takie jak wiki, systemy zarządzania treścią i edytory kodu, pomagają tworzyć dostępny kod, automatycznie lub przy udziale autora. Przykładowe narzędzie autorskie służące do tworzenia treści internetowych
Również przeglądarki internetowe, odtwarzacze mediów i aplikacje muszą obsługiwać funkcje dostępności. Przykładowa przeglądarka internetowa używana do wyświetlania treści internetowych
Aby pomóc uczynić Internet dostępnym, W3C zapewnia standardy, które są uznawane na całym świecie przez rządy i firmy. [Shadi mówi]
Najbardziej znanym z nich są Wytyczne dla dostępności treści internetowych - WCAG. WCAG to także norma ISO 40500, przyjęta również jako norma europejska EN 301 549. Opiera się na czterech podstawowych zasadach: Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych — WCAG; ISO 40500; EN 301 549
Po pierwsze, postrzegalne - na przykład, aby ludzie mogli treść zobaczyć lub ją usłyszeć. Ktoś pisze na tablecie i słucha tego przez słuchawki
Funkcjonalne - na przykład, aby ludzie mogli korzystać z komputera, pisząc na klawiaturze lub używając głosu. Ktoś rozmawia z komputerem
Zrozumiałe - na przykład, aby treść były pisana jasnym i prostym językiem. Dwie osoby zdezorientowane, patrzą na ekran komputera z gęstą stroną internetową
I solidne - aby ludzie mogli korzystać z różnych technologii wspomagających. Ktoś używający powiększenia ekranu na dużym ekranie komputera
Oprócz WCAG, W3C udostępnia również Wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich - ATAG, które określają wymagania dla systemów zarządzania treścią, edytorów kodu i innego oprogramowania. Wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich — ATAG
Z kolei Wytyczne dla dostępności programu użytkownika - UAAG, określają wymagania dla przeglądarek internetowych i odtwarzaczy multimedialnych. Wytyczne dla dostępności programu użytkownika — UAAG
Na świecie żyje ponad miliard osób z niepełnosprawnością, czyli około 15-20% populacji. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami definiuje dostęp do informacji, w tym do Internetu, jako prawo człowieka. Większość krajów na całym świecie ratyfikowała tę konwencję ONZ, a kilka z nich przyjęło również wiążące polityki. Jednak niezależnie od wszelkich przepisów i regulacji, wdrażanie standardów dostępności jest niezbędne dla osób z niepełnosprawnościami i przydatne dla wszystkich. [Shadi mówi]
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności internetowej, odwiedź stronę w3.o-r-g/W-A-I Inicjatywa na rzecz dostępności sieci W3C
w3.org/WAI

Tłumaczenia

Istnieje kilka tłumaczeń całej tej strony internetowej. Łącza do nich znajdują się na górze strony.
Istnieje więcej tłumaczeń samego filmu. Są one dostępne w formie napisów i transkrypcji.

Aby uzyskać tłumaczenia w obszarze napisów na dole filmu:

  1. Wybierz „Napisy”.

  2. Wybierz język.

Aby uzyskać tłumaczenia w oddzielnym obszarze transkrypcji:

  1. Wybierz „Pokaż transkrypcję”.

  2. Użyj menu rozwijanego „Język”, aby wybrać napisy.

Przetłumacz na inny język

Zapraszamy do dodatkowych tłumaczeń. Jeśli tłumaczysz plik VTT, wyślij go na adres public-wai-translations@w3.org. Jeśli chcesz przetłumaczyć całą tę stronę lub inne strony, zobacz Tłumaczenie materiałów WAI (po angielsku).

Wróć na początek