Zásady přístupnosti

O tomto překladu

Tento dobrovolnický překlad nemusí přesně vystihovat záměry anglického originálu.

Překlad v souladu s anglickou verzí.
Překlad aktualizován: 2023-12-06. Angličtina aktualizována: 2023-12-06.

Překladatel: Kristýna Švecová.
WAI děkuje překladatelům a vítá další překlady.

Standardy webové přístupnosti

Webová přístupnost spoléhá na několik komponent, které spolupracují. Některé z nich jsou:

Další informace o standardech webové přístupnosti

Výše zmíněné komponenty jsou propojeny a vzájemně se podporují. Například webový obsah musí zahrnovat textové alternativy pro obrázky. Tato informace musí být zpracována webovými prohlížeči a předána asistenčním technologiím, například čtečkám obrazovky. Autoři potřebují vývojové nástroje, které jim umožní tvorbu těchto textových alternativ. Více informací je v Základních komponentech webové přístupnosti (anglicky).

Standardy hrají zásadní roli v definování požadavků na přístupnost pro každý z těchto komponentů. Splnění některých požadavků na přístupnost je jednoduché, přesto porozumnění základům, jak osoby se zdravotním postižením používají Web, pomáhá tyto požadavky splnit efektivněji. Některé aspekty přístupnosti vyžadují více technických dovedností nebo pokročilé znalosti toho, jak lidé používají Web. V každém případě zapojení uživatelů ze začátku a během projektů (anglicky) zlepší a usnadní vaši práci.

Iniciativa pro webovou přístupnost W3C (WAI) poskytuje soubor pokynů, které jsou mezinárodně uznávány jako standard pro webovou přístupnost. Jedná se o:

K dispozici jsou také WAI specifikace pro Přístupné internetové aplikace (WAI-ARIA) (anglicky), které zahrnují dynamický obsah a pokročilé ovládací prvky uživatelského rozhraní vyvinuté s použitím Ajaxu, JavaScriptu a souvisejících webových technologií.

Vnímatelné informace a uživatelské rozhraní

Textové alternativy pro netextový obsah

Textové alternativy jsou ekvivalenty pro netextový obsah. Mezi příklady patří:

Textové alternativy vyjadřují význam obrázku nebo pomáhají poskytnout srovnatelný uživatelský prožitek. Například vhodná textová alternativa pro tlačítko vyhledávání je “vyhledat”, ne “lupa”.

Textové alternativy lze prezentovat různými způsoby. Například mohou být nahlas přečteny pro uživatele, kteří nevidí obrazovku a pro lidi s obtížemi při čtení. Mohou být zvětšeny na vlastní velikost textu nebo zobrazeny na braillských zařízeních. Textové alternativy slouží jako popisky pro ovládácí prvky a funkce pro usnadnění navigace pomocí klávesnice a navigace pomocí rozpoznávání hlasu (hlasový vstup). Také slouží jako popisky pro audio, video a další formáty. Mohou také popisovat aplikace, které jsou vloženy jako součást webové stránky.

Požadavky na přístupnost související s textovými alternativami (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Titulky a další alternativy pro multimédia

Osoby, které neslyší audio nebo nevidí video potřebují alternativy. Například:

Dobře napsané textové přepisy, které obsahují správnou posloupnost všech zvukových a vizuálních informací, poskytují základní úroveň přístupnosti a usnadňují tvorbu titulků a audio popisů.

Požadavky na přístupnost související s multimédii (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Obsah lze prezentovat různými způsoby

Aby uživatelé mohli změnit prezentaci obsahu, je nutné, aby:

Splnění tohoto požadavku umožňuje správné čtení obsahu nahlas, zvětšení nebo přizpůsobení tak, aby vyhovovalo potřebám a preferencím různých lidí. Obsah může být například prezentován pomocí vlastních barevných kombinací, velikosti textu nebo jiných úprav vzhledu, které usnadní čtení. Tento požadavek také usnadňuje další formy přizpůsobení, včetně automatického generování obrysů a souhrnů stránek, které lidem pomohou získat přehled a snadněji se zaměřit na konkrétní části.

Požadavky na přístupnost související s přizpůsobivostí (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s přizpůsobivostí

Obsah je lépe vidět a slyšet

Rozlišitelný obsah je lépe vidět a slyšet. Příklady takového obsahu jsou:

Splnění tohoto požadavku pomáhá oddělit popředí od pozadí, takže jsou důležité informace lépe rozlišitelné. Toto má vliv jak na osoby, co nepoužívají asistenční technologie, tak na ty, kteří je používají. Ti mohou vnímat rušení, pokud je v pozadí výrazný audio nebo vizuální obsah. Například mnoho lidí s barvoslepostí nepoužívá určité nástroje a spoléhají se na vlastní design, který má dostatečný barevný kontrast mezi textem a jeho pozadím. Pro ostatní může zvuk na pozadí rušit převod textu na řeč nebo asistenční zařízení pro slyšení (ALDs) (anglicky).

Požadavky na přístupnost související s rozlišitelností (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s rozlišitelností

Ovladatelné uživatelské rozhraní a navigace

Funkce jsou dostupné pomocí klávesnice

Mnoho lidí pro interakci s webem nepoužívá myš, ale spoléhá na klávesnici. To vyžaduje přístup ke všem funkcím z klávesnice, včetně ovládacích prvků formulářů, vstupů a dalších komponent uživatelského rozhraní.

Přístupnost klávesnice znamená, že:

Splnění tohoto požadavku pomáhá uživatelům klávesnice včetně osob, které používají alternativní klávesnice jako třeba klávesnice s ergonomickým rozložením, klávesnice na obrazovce nebo tlačítková zářízení. Také pomáhá osobám, které používají rozpoznávání hlasu (hlasový vstup) k ovládání webových stránek a k diktování textu použitím klávesnice.

Požadavky na přístupnost související s přístupností z klávesnice (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s přístupností z klávesnice

Uživatelé mají dostatek času na přečtení a použití obsahu

Někteří lidé potřebují více času než jiní pro čtení a použití obsahu. Například někteří lidé vyžadují více času pro napsání textu, porozumnění instrukcím, ovládání ovládacích prvků nebo jiný způsob provedení úkonů na webové stránce.

Mezi příklady poskytnutí dostatku času patří poskytnutí možnosti:

Požadavky na přístupnost související s dostatkem času (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s dostatkem času

Obsah nezpůsobuje záchvaty a fyzické reakce

Obsah, který bliká určitou rychlostí nebo vzorem může způsobit fotocitlivé reakce včetně záchvatů. Blikající obsah by ideálně neměl být zobrazen vůbec nebo tak, aby nezpůsoboval známá rizika. Animace a pohybující se obsah může také způsobovat zdravotní potíže a fyzické reakce.

Příklady, jak se nezpůsobovat záchvaty a fyzické reakce:

Požadavky na přístupnost související se záchvaty (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Dobře zorganizovaný obsah pomáhá uživatelům orientovat se a efektivně procházet obsah. Mezi příklady patří:

Splnění tohoto požadavku pomáhá lidem navigovat webovou stránkou různými způsoby podle jejich konkrétních potřeb a preferencí. Například někteří lidé při hledání určité webové stránky spoléhají na hierarchické navigační struktury, jako jsou panely nabídek. Jiní ale ve stejné situaci spoléhají spíše na funkci vyhledávání na webových stránkách. Někteří obsah vidí, jiný slyší nebo slyší a vidí zároveň. Někteří uživatelé používají pouze myš nebo klávesnici, zatímco jiní mohou používat obojí.

Požadavky na přístupnost související s navigací (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s navigací

Uživatelé mohou použít různé způsoby vstupu mimo klávesnici

Způsoby vstupu kromě klávesnice, jako třeba aktivace dotykem, hlasové rozpoznávání (hlasový vstup) a gesta, umožňují pro mnoho lidí snadnější použití obsahu. Přesto ne všichni mohou použít kterýkoliv z těchto způsobů nebo ve stejné míře. Specifický design maximalizuje výhody těchto způsobů. To zahrnuje:

Splnění tohoto požadavku usnadňuje používání obsahu pro mnoho lidí se širokou škálou schopností využívajících širokou škálu zařízení. To zahrnuje obsah používaný v mobilních telefonech, tabletech a samoobslužných terminálech, jako jsou automaty na jízdenky.

Požadavky na přístupnost související se způsoby vstupu (odkazy na technické specifikace)

WCAG

Příběhy související se způsoby vstupu

Srozumitelné informace a uživatelské rozhraní

Text je čitelný a srozumitelný

Autoři obsahu musí zajistit, aby byl text čitelný pro co nejširší publikum, včetně toho, kdy je čten nahlas pomocí převodu textu na řeč. Toto zahrnuje:

Splnění tohoto požadavku pomáhá softwaru včetně asistenčních technologií správně zpracovat textový obsah. Například pomáhá tento požadavek softwaru nahlas přečíst obsah, generovat shrnutí stránky a poskytnout definice pro nezvyklá slova jako třeba technický slang. Také pomáhá lidem, kteří mají potíže s porozumněním složitějších vět, frází a slov. Zejména pomáhá osobám s různými typy kognitivních poruch.

Požadavky na přístupnost související s čitelností (odkazy na technické specifikace)

WCAG

ATAG

Příběhy související s čitelností

Obsah vypadá a funguje předvídatelně

Mnoho lidí spoléhá na předvídatelné uživatelské rozhraní a jsou dezorientovaní nebo rozptýlení nekonzistentním vzhledem nebo chováním. Mezi příklady předvídatelného obsahu patří:

Splnění tohoto požadavku pomáhá lidem rychle se naučit funkčnost a navigační mechanismy dostupné na webové stránce a ovládat je podle svých konkrétních potřeb a preferencí. Někteří lidé například přiřazují vlastní klávesové zkratky funkcím, které často používají, aby vylepšili navigaci klávesnicí. Jiní si zapamatují kroky k dosažení určitých stránek nebo k dokončení operací na webové stránce. Oba příklady spoléhají na předvídatelnou a konzistentní funkčnost.

Požadavky na přístupnost související s předvídatelností (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s předvídatelností

Uživatelům se pomáhá vyhnout se chybám a opravit je

Formuláře a další interakce mohou být pro některé uživatele matoucí nebo obtížně použitelné. V důsledku toho je pravděpodobnější, že udělají chybu. Mezi příklady pomoci uživatelům vyvarovat se chybám a opravit je patří:

Splnění tohoto požadavku pomáhá lidem, kteří nevidí nebo neslyší obsah a nemusí rozpoznat implicitní vztahy, sekvence a další podněty. Pomáhá také lidem, kteří nerozumí funkčnosti, jsou dezorientovaní nebo zmatení, zapomínají nebo dělají chyby při vyplňování formulářů a interakcích z jakéhokoli jiného důvodu.

Požadavky na přístupnost související s asistencí pro vstup (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s asistencí vstupu

Robustní obsah a spolehlivá interpretace

Obsah je kompatibilní se současnými i budoucími uživatelskými nástroji

Robustní obsah je kompatibilní s různými prohlížeči, asistenčními technologiemi a dalšími uživatelskými agenty. Mezi příklady toho, jak toho lze dosáhnout, patří:

Splnění tohoto požadavku pomáhá maximalizovat kompatibilitu se současnými i budoucími uživatelskými agenty, včetně asistenčních technologií. Zejména umožňuje asistenčním technologiím spolehlivé zpracování obsahu a jeho prezentaci nebo ovládání různými způsoby. To zahrnuje nestandardní (skriptovaná) tlačítka, vstupní pole a další ovládací prvky.

Požadavky na přístupnost související s kompatibilitou (odkazy na technické specifikace)

WCAG

UAAG

ATAG

Příběhy související s kompatibilitou

Nahoru