W3C inleder arbete för att förenkla framtagning av innehåll på världens språk

Standarder kommer att stödja översättning och anpassning av innehåll på Internet

http://www.w3.org/ —7 mars 2012— Många av de största och mest framgångsrika företagen använder Internet för att nå ut till kunder över hela världen. Att tillhandahålla information på lokala språk är en central faktor för affärsverksamheten. W3C presenterade idag nya arbetsinsatser för att underlätta för människor att skapa webbinnehåll på världens språk. Den nya arbetsgruppen MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group ska utveckla standardsätt för att stödja (automatisk och manuell) översättning och anpassning av webbinnehåll till lokala behov, från framtagning till slutanvändare.

Översättning: En mångmiljardindustri som fortsätter att växa

Marknadsanalyser visar att affärsöversättningar för närvarande omsätter 21-26 miljarder dollar årligen, vilket ger gränsöverskridande affärsmöjligheter värda hundratals miljarder dollar världen över. Multinationella företag kan behöva översätta webbinnehåll till ett dussintal språk samtidigt, och statliga organ framför allt i Europa och Indien måste kunna kommunicera med medborgare på många språk.

Avsaknaden av standarder för informationsutbyte om översättningsled uppskattas kosta industrin så mycket som 20 % mer för översättningskostnader, som uppgår till miljarder dollar. Hinder mot att sprida innehåll på mer än ett språk innebär dessutom förlorade arbetsintäkter. Till exempel tyder en studie på att 51 % av europeiska detaljhandlare erbjuder försäljning via Internet, men bara 21 % tillhandahåller gränsöverskridande transaktioner. Av de 30 % europeiska medborgare som någon gång har handlat online har bara 7 % gjort inköp från en detaljhandlare i ett annat EU-land. Enligt samma undersökning undviker även flerspråkiga Internetanvändare att göra inköp från en webbplats som använder ett annat språk än deras eget.

Allteftersom den språkliga mångfalden ökar på Internet – kinesiska, ryska och arabiska har växt mest under det senaste årtiondet – kommer även efterfrågan på översättningar att öka. Färre än en tredjedel av de nuvarande Internetanvändarna har engelska som modersmål och den andelen kommer att fortsätta minska när Internet expanderar. Många människor använder redan onlineöversättningsmotorer för att skapa översättningar on-demand, vilket gör det ännu viktigare för innehållsskapare att reflektera över användningen av deras innehåll i senare led.

Samhället bidrar med en olika erfarenheter i W3C-arbetet

För att stödja dessa trender måste den växande Open Web-plattformen (med HTML5 som grund) stödja spridningen av innehåll på flera språk och göra det lättare för människor att skapa och underhålla översättningar.

Tio organisationer har blivit W3C-medlemmar särskilt för att samla in krav och för att utarbeta nya standarder för översättning och webbanpassning till lokala behov. De kännetecknas av en geografisk mångfald och representerar såväl professionella översättningstjänster som leverantörer av teknik inom maskinöversättning, vilka båda är nyckeln till standardbaserade lösningar. Tack vare att arbetsgruppen utgörs av innehållsproducenter, lokaliseringsföretag, språkteknologiexperter, webbläsarleverantörer, verktygstillverkare och användare kommer gruppen att kunna identifiera lösningar med utbrett stöd för snabb, högkvalitativ översättning på Internet. Genom att det här arbetet utförs inom W3C kommer integreringen av lösningar med Open Web-plattformen och med flerspråkiga länkade data att säkerställas vilket öppnar upp både för små översättningsbyråer och för större språkserviceföretag.

Arbetsgruppen kommer att samarbeta med andra organisationer som är aktivt involverade i flerspråkiga frågor, däribland Unicode-konsortiet, ETSI, ISO och OASIS.

Den nyskapade arbetsgruppen stöds av ett nytt projekt, MultiLingualWeb-LT, baserat på det tidigare MultilingualWeb-projektet som leddes av W3C. Både MultilingualWeb- och MultilingualWeb-LT-projekten stöds av Europeiska Unionen. Ett av EU:s fokus ligger på att skapa en digital inre marknad på Internet. Studier visar att överbryggandet av språkbarriärer är en nyckelfaktor i denna strävan.

Om World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium där medlemsorganisationerna, heltidspersonal och allmänheten arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C driver sitt uppdrag framför allt genom att upprätta webbstandarder och riktlinjer som är utformade för att garantera långsiktig tillväxt för Internet. Fler än 340 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science och Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, Europeiska Forskningskonsortiet för matematik och information (ERCIM) med huvudkontor i Frankrike och Keio-universitetet i Japan, och har ytterligare kontor över hela världen. Mer information finns på http://www.w3.org/

Kontakt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447