W3C käynnistää sisällöntuotannon yksinkertaistamisen maailman kielillä

Standardit tukevat kääntämistä ja sisällön mukauttamista WWW:ssä

http://www.w3.org/ —7. maaliskuuta 2012— Monet suurimmista ja menestyneimmistä yrityksistä käyttävät WWW:tä asiakkaiden saavuttamiseksi kautta maailman. Tiedon tarjoaminen paikallisilla kielillä on keskeistä niiden liiketoiminnassa. Tänään W3C julkisti uuden projektin, joka helpottaa WWW-sisällön luomista maailman kielillä. Uusi työryhmä MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group kehittää standarditapoja tukemaan WWW-sisällön (automaattista ja manuaalista) kääntämistä ja mukauttamista paikallisiin tarpeisiin, sen luomisesta toimitukseen loppukäyttäjille.

Kääntäminen: Kasvava miljardien dollarien toimiala

Markkina-analyysit osoittavat, että kaupalliset käännösmarkkinat ovat arvoltaan USD 21 – 26 miljardia vuodessa, mikä mahdollistaa satojen miljardien dollarien rajat ylittävän liiketoiminnan kautta maailman. Monikansallisten yhtiöiden on käännettävä WWW-sisältöä mahdollisesti kymmenille kielille samanaikaisesti, ja julkisten elinten Euroopassa ja Intiassa on tyypillisesti viestittävä kansalaisten kanssa useilla kielillä.

Tiedonvaihtostandardien puuttumisen käännösten kytkennöistä arvioidaan maksavan toimialalla jopa 20 % enemmän käännöskustannuksina, mikä kohoaa miljardeihin dollareihin. Lisäksi esteet sisällön jakamiselle useammalla kuin yhdellä kielellä merkitsevät menetettyä liiketoimintaa. Esimerkiksi eräs tutkimus osoittaa, että 51 % eurooppalaisista jälleenmyyjistä myy Internetin kautta, mutta vain 21 % tukee rajat ylittäviä liiketoimintoja. 30 % Euroopan kansalaisista on ostanut verkosta, mutta vain 7 % on ostanut jälleenmyyjältä jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Saman tutkimuksen mukaan myös monikieliset Internetin käyttäjät välttävät ostamasta sivustolta, joka on jollakin muulla kielellä kuin heidän omallaan.

WWW:n eriytyessä kielellisesti — kiina, venäjä ja arabia ovat kasvaneet eniten viimeisten kymmenen vuoden aikana — myös käännösvaatimukset lisääntyvät. Alle kolmannes nykyisistä WWW:n käyttäjistä puhuu englantia äidinkielenään, ja tämä osuus pienenee edelleen WWW:n laajentuessa. Monet jo käyttävät verkkokäännöskoneita kääntämisen tukena tarvittaessa, mikä tekee sisällöntuottajille entistä tärkeämmäksi ottaa huomioon nämä heidän sisältönsä jatkokäytöt.

Yhteisö tuo monenlaista kokemusta W3C:n pöytään

Näiden suuntausten tueksi nuoren Open Web Platformin (avoin WWW -alusta, jonka perustana on HTML5) on tuettava sisällön jakelua useilla kielillä ja helpotettava käännösten tuottamista ja ylläpitämistä.

Kymmenen järjestöä on ryhtynyt W3C:n jäseniksi nimenomaisesti kootakseen vaatimuksia ja työskennelläkseen uusien käännösstandardien luomiseksi ja WWW-sisällön mukauttamiseksi paikallisiin tarpeisiin. Ne edustavat maantieteellistä erilaisuutta sekä ammattimaisia käännöspalveluja ja konekäännösteknologian myyjiä, joista molemmat ovat keskeisiä standardipohjaisten ratkaisujen tuottamiseksi. Työryhmässä on mukana sisällöntuottajia, lokalisointiyhtiöitä, kieliteknologian asiantuntijoita, selainmyyjiä, työkalujen valmistajia ja käyttäjiä, ja se etsii laajasti tuettuja ratkaisuja nopeaan, laadukkaaseen kääntämiseen WWW:ssä. Tämän työn tekeminen W3C:n puitteissa varmistaa ratkaisujen integroinnin Open Web Platformin ja monikielisten linkitetyn datan hankkeiden kanssa, mahdolllistaen sekä pienten käännöstoimistojen että suurten kielipalvelujen tuottajien toimintaedellytykset.

Työryhmä on yhteistyössä muiden monikielisyyskysymysten kanssa aktiivisesti tekemisissä olevien järjestöjen kanssa, mukaan lukien Unicode-konsortio, ETSI, ISO ja OASIS.

Hiljattain muodostettua työryhmää tukee uusi MultiLingualWeb-LT-hanke, joka rakentuu aiemmalle, W3C:n johtamalle MultilingualWeb- hankkeelle. Sekä MultilingualWeb- että MultilingualWeb-LT-hanke saavat tukea Euroopan Unionilta. Eräs EU:n tavoite on luoda digitaaliset yhteismarkkinat WWW:hen. Tutkimukset paljastavat, että kielimuurien ylittäminen on keskeistä tässä pyrkimyksessä.

Tietoja World Wide Web -konsortiosta (W3C)

World Wide Web -konsortio (W3C) on kansainvälinen konsortio, jossa jäsenjärjestöt, kokopäiväinen henkilöstö ja yleisö työskentelevät yhdessä WWW-standardien kehittämiseksi. W3C suorittaa tehtäväänsä ensisijaisesti luomalla WWW:lle sen pitkän aikavälin kasvun varmistamiseksi tarkoitettuja standardeja ja suuntaviivoja. Konsortion jäseninä on yli 340 järjestöä. W3C:tä johtavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM), jonka keskustoimisto on Ranskassa, ja Keio University Japanissa, ja sillä on lisäksitoimistoja kautta maailman. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.w3.org/.

Yhteystiedot

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447