W3C започва дейност за улесняване създаването на съдържание за езиците по света

Стандарти ще поддържат превода и адаптирането на съдържание в уеб

http://www.w3.org/ – 7 март 2012 г. – Много от най-големите и успешни компании използват уеб, за да достигнат до своите клиенти по света. Предоставянето на информация на местния език е изключително важно за техния бизнес. Днес W3C оповести стартирането на нова инициатива, която ще улесни хората в създаването на уеб съдържание на езиците по света. Новата MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group ще разработи стандартни начини за поддръжка (автоматична и ръчна) на преводите и адаптирането на уеб съдържание според местните нужди, като се започне от самото създаване и се достигне до предоставянето към крайните потребители.

Превод: Отрасъл за милиарди, който не спира да расте

Пазарните проучвания показват, че търговските преводи в момента представляват годишен пазар от 21–26 милиарда щ.д., което води до трансфер на милиарди долари за международни търговски дейности. Мултинационалните компании обикновено имат нужда да преведат определено уеб съдържание на много езици едновременно, като обществените органи от Европа и Индия обикновено трябва да комуникират с граждани на много езици.

Липсата на стандарти за обмяна на информация относно извършването на преводи се оценява да доведе до разходи в отрасъла до около 20% повече в разходите за преводи, което сумарно представлява милиарди долари. Освен това, бариерите за разпространение на съдържание на повече от един език означават алтернативна загуба. Например, едно проучване показва, че 51% от европейските търговци продават по интернет, но само 21% поддържат международни транзакции. Докато 30% от европейските граждани са пазарували онлайн, само 7% са пазарували от търговец в друга страна-членка на ЕС. Според същото това проучване дори владеещите няколко езика интернет потребители избягват да пазаруват от сайт, чийто език се различава от техния майчин.

Тъй като уеб получава все по-богато езиково разнообразие – китайският, руският и арабският са нараснали най-много през последното десетилетие – преводите изискват същото нарастване. По-малко от една трета от текущите потребители на уеб говорят английски като свой майчин език и пропорцията ще продължи да намалява с разрастването на уеб. Много хора вече използват онлайн преводачи за поддръжка на "задължителни" преводи, което прави още по-важно за създателите на съдържание да отчетат низходящата употреба на своето съдържание.

Общността поставя разнообразен опит на масата на W3C

За да поддържа тези тенденции, новопоявяващата се Отворена уеб платформа (с HTML5 като основа) трябва да поддържа разпределянето на съдържание на множество езици и да улеснява хората в създаването и поддръжката на преводи.

Десет организации станаха членове на W3C специално за да съберат изисквания и да работят по новите стандарти за превод и адаптиране на уеб съдържание според местните нужди. Те представляват организации от множество страни и извършващи професионални преводачески услуги, както и производители на технологии за машинен превод, като и двете са ключов фактор за предоставяне на базирани на стандарти решения. Разполагайки на масата с процедури за съдържание, преводачески фирми, експерти по езикови технологии, търговци на браузъри, създатели и потребители на инструменти, Работната група ще идентифицира широкоподдържани решения за бърз, висококачествен превод в уеб. Извършването на тази работа в рамките на W3C ще осигури интеграцията на решения с Отворената уеб платформа и с усилията за многоезикови свързани данни, давайки възможност за работа както на малките преводачески фирми, така и на големите доставчици на езикови услуги.

Работната група ще поддържа активен контакт с други организации, сблъскващи се с многоезикови проблеми, включително Unicode Consortium, ETSI, ISO и OASIS.

Новосъздадената Работна група се поддържа от нов проект MultiLingualWeb-LT, който надстройва по-ранния проект MultilingualWeb, воден от W3C. Проектите MultilingualWeb и MultilingualWeb-LT получават подкрепа от Европейския съюз. Един от фокусите на ЕС е създаването на цифров единен пазар в уеб. Проучвания разкриват, че създаването на връзка между езиковите бариери е ключът към тези усилия.

Относно World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) е международен консорциум, където организациите-членки, щатният персонал и обществеността работят заедно в развитието на нови уеб стандарти. W3C основно преследва своята мисия чрез създаване на уеб стандарти и насоки, разработени да осигурят дългосрочен растеж за уеб. Над 340 организации са членове на консорциума. W3C се управлява съвместно от MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) в САЩ, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) с основно седалище във Франция и Keio University в Япония, а също разполага и с допълнителни офиси по света. За повече информация вж. http://www.w3.org/

Контакт

Иън Джейкъбс, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447