W3C ustanovil delovno skupino za bolj preprosto ustvarjanje vsebine v svetovnih jezikih

Standardi naj bi podpirali prevajanje in prirejanje vsebine v spletu

http://www.w3.org/ – 7. marca 2012 – Mnoga od največjih in najuspešnejših podjetij uporabljajo splet za doseganje strank po vsem svetu. Zagotavljanje informacij v lokalnih jezikih strank je bistveno za njihovo poslovanje. Danes je organizacija W3C predstavila novo delovno skupino, ki bo uporabnikom olajšala ustvarjanje spletnih vsebin v svetovnih jezikih. Nova MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group bo razvila standardne načine za podporo (avtomatiziranemu in ročnemu) prevajanju in prirejanju spletnih vsebin lokalnim potrebam, in sicer od ustvarjanja do prikazovanja končnim uporabnikom.

Prevajanje: panoga, vredna več milijard ameriških dolarjev, in z vse večjo vrednostjo

Tržne analize kažejo, da je delež komercialnega prevajanja na trgu trenutno za 21–26 milijard ameriških dolarjev, kar omogoča več sto milijard dolarjev čezmejnega poslovanja po vsem svetu. Multinacionalke morajo pogosto spletno vsebino hkrati prevajati v ducat jezikov, javni organi v Evropi in Indiji pa se morajo pogosto sporazumevati z državljani v več jezikih.

Pomanjkanje standardov za izmenjavo informacij o virih prevodov po ocenah v panogi povzroča do 20 % več stroškov prevajanja, kar pomeni več milijard dolarjev. Prav tako ovire pri distribuiranju vsebine v več jezikih povzročajo poslovno izgubo. Neka študija na primer kaže, da 51 % evropskih prodajalcev na drobno prodaja prek interneta, samo 21 % pa jih podpira čezmejne transakcije. 30 % evropskih državljanov je že izvedlo nakup v spletu, samo 7 % pa jih je izvedlo nakup pri prodajalcu v drugi državi članici EU. Ista študija kaže tudi, da se celo uporabniki interneta, ki razumejo več jezikov, izogibajo kupovanju na spletnem mestu, ki ne ponuja njihovega jezika.

S povečevanjem jezikovne raznolikosti spleta – v preteklem desetletju so se najbolj razširile kitajščina, ruščina in arabščina – se povečuje tudi potreba po prevajanju. Manj kot tretjina trenutnih uporabnikov spleta govori angleščino kot materinščino in s širjenjem spleta se bo ta delež še manjšal. Številni uporabniki že uporabljajo spletne prevajalnike, ki podpirajo prevajanje na zahtevo, zaradi česar je še pomembnejše, da ustvarjalci vsebin upoštevajo ta način njihove uporabe.

Skupnost prinaša raznolike izkušnje v delo organizacije W3C

Da bi podprli te trende, mora nastajajoča platforma odprtega spleta (Open Web Platform, ki temelji na jeziku HTML5) podpirati distribucijo vsebine v več jezikih ter uporabnikom olajšati ustvarjanje in vzdrževanje prevodov.

Deset organizacij se je včlanilo v W3C posebej z namenom, da bi zbirale zahteve ter delale na novih standardih za prevajanje in prirejanje spletnih vsebin lokalnim potrebam. Predstavljajo geografsko raznolikost ter tudi profesionalne storitve prevajanja in ponudnike tehnologij za strojno prevajanje. Oboji so ključni za zagotavljanje rešitev, ki temeljijo na standardih. Delovna skupina, ki vključuje ustvarjalce vsebine, podjetja za lokalizacijo, strokovnjake za jezikovne tehnologije, ponudnike brskalnikov, ustvarjalce orodij in uporabnike, bo poiskala široko podprte rešitve za hitro in kakovostno prevajanje v spletu. To delo znotraj organizacije W3C bo zagotovilo integracijo rešitev s platformo odprtega spleta in s prizadevanji za večjezikovno povezovanje podatkov, ki bo koristno za majhne prevajalske agencije in tudi za velike ponudnike jezikovnih storitev.

Delovna skupina se bo povezala z drugimi organizacijami, ki se dejavno ukvarjajo z večjezikovnimi težavami, vključno z organizacijami Unicode Consortium, ETSI, ISO in OASIS.

Na novo ustvarjeno delovno skupino bo podpiral nov projekt MultiLingualWeb-LT, ki je nadgradnja starejšega projekta MultilingualWeb pod vodstvom organizacije W3C. Projekta MultilingualWeb in MultilingualWeb-LT prejemata podporo Evropske unije. Eden od osrednjih ciljev EU je v spletu ustvariti enotni digitalni trg. Študije kažejo, da je pri teh prizadevanjih ključno premoščanje jezikovnih ovir.

O organizaciji World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) je mednarodni konzorcij, v okviru katerega organizacije članice, osebje, zaposleno za polni delovni čas, in javnost skupaj razvijajo spletne standarde. W3C svojo misijo izvaja predvsem z razvijanjem spletnih standardov in smernic, oblikovanih za zagotavljanje dolgoročne rasti spleta. Konzorcij ima več kot 340 organizacij članic. W3C skupaj vodijo MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL – laboratorij inštituta MIT za računalniško znanost in umetno inteligenco) v ZDA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM – Evropski raziskovalni konzorcij za informatiko in matematiko) s sedežem v Franciji in Univerza Keio na Japonskem, ima pa pisarne po vsem svetu. Več informacij najdete na spletnem mestu http://www.w3.org/

Stik

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447