W3C začíná pracovat na zjednodušení vytváření obsahu ve světových jazycích

Standardy budou podporovat překlad a přizpůsobení obsahu webu

http://www.w3.org/ —7. března 2012— Řada největších a nejúspěšnějších podniků oslovuje pomocí webu zákazníky po celém světě. Poskytování informací v místních jazycích je nezbytné pro jejich podnikání. Konsorcium W3C dnes ohlásilo novou aktivitu, která lidem usnadní vytváření obsahu webu ve světových jazycích. Nová MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group vytvoří standardní postupy pro podporu (automatického i ručního) překladu a přizpůsobení obsahu webu místním potřebám, od jeho vytvoření po doručení koncovým uživatelům.

Překlady: Rostoucí odvětví v hodnotě miliard dolarů

Podle analýz trhu představují komerční překlady trh s ročním obratem 21–26 miliard dolarů, který po celém světě podporuje mezinárodní podnikání s obratem ve výši stovek miliard dolarů. Nadnárodní společnosti mohou vyžadovat souběžný překlad obsahu webu do desítek jazyků, také veřejné instituce v Evropě a Indii musí obvykle komunikovat s občany v mnoha jazycích.

Chybějící standardy pro výměnu informací o překladech ve svém důsledku vedou k odhadovanému nárůstu nákladů podnikatelských subjektů na překlady až o 20 %, což znamená navýšení o miliardy dolarů. Bariéry bránící v distribuci obsahu ve více jazycích navíc vedou ke ztrátě trhů. Jedna studie například informuje o tom, že 51 % evropských prodejců využívá k prodeji Internet, ale jen 21 % podporuje mezistátní transakce. Z 30 % evropských obyvatel, kteří nakupovali online, pouze 7 % nakoupilo u prodejce z jiného členského státu EU. Podle stejné studie se i uživatelé Internetu se znalostí více jazyků vyhýbají nákupu na webu, který je v cizím jazyce.

S tím, jak stále více narůstá jazyková pestrost webu — v uplynulém desetiletí nejrychleji rostly čínština, ruština a arabština —, narůstají i požadavky na jeho překlad. Angličtina je mateřským jazykem necelé jedné třetiny současných uživatelů webu a tento poměr se bude s dalším rozvojem webu dále snižovat. Mnoho uživatelů již dnes používá online překladové nástroje podporující překlad na vyžádání, tvůrci obsahu by proto měli brát čím dál více zřetel i na tyto koncové příjemce jejich obsahu.

Komunita přináší do sdružení W3C rozmanitost

Nastupující platforma Open Web Platform (budovaná na základech HTML5) by měla tyto trendy podporovat, a proto musí podpořit distribuci obsahu v mnoha jazycích současně a usnadnit vytváření a správu překladů.

Deset organizací se stalo členy W3C právě proto, aby shromáždily požadavky a připravily nové standardy pro překlad a přizpůsobení obsahu webu místním potřebám. Patří mezi ně zástupci z různých zemí, subjekty poskytující profesionální překladatelské služby i výrobci technologií strojového překladu; to by mělo zaručit vytvoření standardizovaných řešení. Pracovní skupina, v níž budou zastoupeni tvůrci obsahu, lokalizační společnosti, odborníci na jazykové technologie, výrobci prohlížečů, tvůrci nástrojů i uživatelé, vybere široce podporovaná řešení rychlého a kvalitního překladu webů. Tím, že bude tato činnost probíhat v rámci W3C, dojde k začlenění řešení do platformy Open Web Platform i do snah o vícejazyčná propojená data, což zajistí podporu malým překladatelským agenturám i velkým poskytovatelům jazykových služeb.

Nová pracovní skupina bude spolupracovat s dalšími organizacemi, které se aktivně zabývají problematikou podpory více jazyků, včetně společností Unicode Consortium, ETSI, ISO nebo OASIS.

Nově vytvořená skupina je podporována novým projektem MultiLingualWeb-LT vycházejícím z předchozího projektu MultilingualWeb vedeného konsorciem W3C. Projekt MultilingualWeb i MultilingualWeb-LT jsou podporovány Evropskou unií. EU se mimo jiné zaměřuje i na vytvoření digitálního jednotného trhu na webu. Podle různých studií je klíčem k tomuto úsilí překlenutí jazykových bariér.

O konsorciu World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, ve kterém členské organizace, zaměstnanci na plný úvazek a veřejnost spolupracují na vytváření webových standardů. W3C své poslání plní především vytvářením webových standardů a doporučení, které by měly zaručit dlouhodobý rozvoj webu. Členy konsorcia je více než 340 organizací. W3C společně řízeno následujícími subjekty: MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) v USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) s vedením ve Francii a Univerzitou Keio v Japonsku, a má další kanceláře po celém světě. Další informace naleznete na webu http://www.w3.org/

Kontakt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447