W3C lansează o acţiune menită să simplifice crearea de conţinut în limbile lumii

Standardele vor sprijini traducerea şi adaptarea conţinutului pe Web

http://www.w3.org/ —7 martie 2012— Multe dintre cele mai mari întreprinderi de succes folosesc reţeaua Web pentru a menţine legătura cu clienţi din întreaga lume. Furnizarea informaţiilor în limbile locale este fundamentală pentru activităţile comerciale ale acestora. Astăzi, W3C a anunţat o nouă acţiune menită să faciliteze crearea de conţinut Web în limbile lumii. Noul grup de lucru MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group va dezvolta modalităţi standard de sprijinire a traducerii (automate şi manuale) şi a adaptării conţinutului Web la nevoile locale, din momentul creării până în momentul livrării acestuia către utilizatorii finali.

Traducerea: o industrie de miliarde de dolari, aflată în creştere

Analizele de piaţă arată că, în prezent, traducerile comerciale reprezintă o piaţă anuală de 21–26 miliarde de dolari, ceea ce permite efectuarea unor activităţi comerciale transfrontaliere de sute de miliarde de dolari în întreaga lume. Companiile multinaţionale ar putea avea nevoie de traducerea conţinutului Web în zeci de limbi simultan, iar organismele publice din Europa şi India trebuie să comunice în mod obişnuit cu cetăţenii lor în mai multe limbi.

Se estimează că lipsa standardelor privind schimbul de informaţii referitoare la traduceri înseamnă pentru industrie costuri de traducere cu nu mai puţin de 20% mai mari, care se ridică la miliarde de dolari. Mai mult decât atât, barierele din calea distribuirii conţinutului în mai mult de o limbă înseamnă afaceri pierdute. De exemplu, un studiu arată că 51% dintre comercianţii cu amănuntul din Europa vând prin internet, dar numai 21% dintre aceştia acceptă tranzacţii transfrontaliere. În timp ce 30% dintre cetăţenii europeni au efectuat achiziţii online, numai 7% au cumpărat de la un comerciant aflat într-un alt stat membru al UE. Conform aceluiaşi studiu, până şi utilizatorii multilingvi ai internetului evită să cumpere de pe un site care este într-o limbă diferită de a lor.

Pe măsură ce reţeaua Web va deveni mai diversificată din punct de vedere lingvistic — chineza, rusa şi araba s-au dezvoltat cel mai mult în ultimul deceniu — cererile de traduceri vor creşte, la rândul lor. Mai puţin de o treime dintre utilizatorii actuali ai reţelei Web sunt vorbitori nativi de limbă engleză, iar această proporţie va continua să scadă pe măsură ce reţeaua Web se va extinde. Multă lume utilizează deja motoarele de traducere online pentru a acoperi traducerile la cerere, ceea ce înseamnă că este cu atât mai important ca aceste utilizări din aval să fie luate în considerare de către creatorii conţinutului.

Comunitatea aduce experienţe diverse la masa de lucru a W3C

Pentru a sprijini aceste tendinţe, platforma emergentă Open Web (având la bază HTML5) trebuie să sprijine distribuirea conţinutului în mai multe limbi şi să ajute oamenii să creeze şi să menţină mai uşor traducerile.

Zece organizaţii au devenit membre ale W3C, cu obiectivul precis de a strânge cerinţe şi de a lucra la noi standarde pentru traducerea conţinutului Web şi adaptarea acestuia la nevoile locale. Acestea reprezintă diversitatea geografică, dar şi serviciile de traducere profesională şi comercianţii de tehnologii de traducere automată, ambele fiind esenţiale pentru livrarea unor soluţii bazate pe anumite standarde. Având la masa de lucru producători de conţinut, companii de localizare, experţi în tehnologii lingvistice, distribuitori de software, producători de instrumente şi utilizatori, grupul de lucru va identifica soluţii de largă susţinere pentru traduceri rapide, de calitate superioară, pe Web. Implementarea acestei acţiuni în cadrul W3C va asigura integrarea de soluţii în platforma Open Web şi în eforturile care vizează datele interconectate multilingve, capacitând atât agenţiile de traduceri mici, cât şi furnizorii de servicii lingvistice mari.

Grupul de lucru va avea legături şi cu alte organizaţii implicate activ în probleme multilingve, inclusiv Consorţiul Unicode, ETSI, ISO şi OASIS.

Grupul de lucru nou înfiinţat este sprijinit de un nou proiect MultilingualWeb–LT, bazat pe proiectul mai vechi MultilingualWeb, implementat de W3C. Atât proiectul MultilingualWeb, cât şi proiectul MultilingualWeb–LT beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene. Una dintre preocupările centrale ale UE este înfiinţarea unei pieţe digitale unice pe Web. Studiile arată că depăşirea barierelor lingvistice este esenţială pentru această strădanie.

Despre World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) este un consorţiu internaţional, în care organizaţiile membre, un personal angajat cu normă întreagă şi publicul colaborează în vederea dezvoltării unor standarde în materie de Web. W3C îşi îndeplineşte misiunea în special prin elaborarea unor standarde şi directive în materie de Web, concepute pentru a asigura dezvoltarea pe termen lung a reţelei Web. Peste 340 de organizaţii sunt membre ale consorţiului. Consorţiul W3C este condus în comun de către MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL - Laboratorul de Ştiinţe Informatice şi Inteligenţă Artificială al MIT) din S.U.A., European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM - Consorţiul European de Cercetare pentru Informatică şi Matematică), cu sediul în Franţa, şi Universitatea Keio din Japonia, având şi alte birouri la nivel mondial. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi site-ul http://www.w3.org/

Contact

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447