Združenie W3C predstavuje pracovný projekt na zjednodušenie tvorby obsahu v rôznych jazykoch

Štandardy budú podporovať preklad a adaptáciu obsahu na webe

http://www.w3.org/ —7. marec 2012— Veľa najväčších a najúspešnejších podnikov využíva web na oslovenie zákazníkov po celom svete. Poskytovanie informácií v rôznych jazykoch má pre tieto podniky kľúčový význam. Združenie W3C dnes oznámilo nový pracovný projekt, ktorý uľahčí tvorbu webového obsahu v rôznych jazykoch. Nová MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group vyvinie štandardné spôsoby podpory automatického a ručného prekladu webového obsahu a jeho adaptácie v súlade s potrebami rôznych jazykových prostredí, od vytvorenia prekladu až po jeho doručenie koncovým používateľom.

Preklady: Rastúce odvetvie v hodnote miliárd dolárov

Analýzy trhu ukazujú, že komerčné preklady predstavujú v súčasnosti trh s každoročným obratom 21 až 26 miliárd dolárov. S týmto trhom sú spojené medzištátne obchodné transakcie po celom svete v hodnote stoviek miliárd dolárov. Nadnárodné spoločnosti potrebujú preložiť webový obsah do desiatok jazykov súčasne. Verejné inštitúcie v Európe a Indii musia zvyčajne komunikovať s občanmi v mnohých jazykoch.

Nedostatok štandardov pre výmenu informácií týkajúcich sa prekladov znamená zvýšenie nákladov na preklady v tomto odvetví takmer o 20 %, čo predstavuje miliardy dolárov. A to nie je všetko. Problémy s distribúciou obsahu vo viac ako jednom jazyku znamenajú stratu obchodnej príležitosti. Jedna štúdia napríklad naznačuje, že 51 % maloobchodníkov v Európe využíva predaj prostredníctvom internetu, avšak iba 21 % umožňuje medzištátne transakcie. Zatiaľ čo 30 % občanov Európskej únie už nakupovalo na internete, iba 7 % nakupovalo od predajcu z iného členského štátu EU. Podľa tej istej štúdie sa aj používatelia internetu ovládajúci viacero jazykov zdráhajú nakupovať na lokalite, ktorá nie je v ich vlastnom jazyku.

S tým ako sa web stáva jazykovo rozmanitejším — pričom čínština, ruština a arabčina zaznamenali v poslednom čase najväčší rast — sa dá očakávať aj vyšší dopyt po prekladoch. Angličtina je materským jazykom menej ako jednej tretiny aktuálnych používateľov webu a tento pomer sa bude s expanziou webu naďalej znižovať. Veľa používateľov už využíva prekladateľské nástroje online, ktoré podporujú okamžitý preklad. Tým sa tento druh použitia obsahu stáva pre tvorcov obsahu ešte dôležitejším.

Komunita prináša do združenia W3C rozmanitosť

Na podporu týchto trendov musí vznikajúca platforma Open Web Platform (založená na formáte HTML5) podporovať distribúciu obsahu vo viacerých jazykoch a uľahčovať používateľom tvorbu a údržbu prekladov.

Členmi združenia W3C sa stalo desať organizácií s cieľom zhromaždiť požiadavky a pracovať na nových štandardoch pre preklad webového obsahu a jeho adaptáciu v súlade s potrebami rôznych jazykových prostredí. Tieto spoločnosti zastupujú rozmanité geografické oblasti a zahŕňajú spoločnosti poskytujúce profesionálne prekladateľské služby a dodávateľov technológií strojového prekladu. Obidve tieto skupiny majú pre poskytovanie riešení založených na štandardoch kľúčový význam. Pretože sa pracovná skupina skladá z výrobcov obsahu, lokalizačných spoločností, odborníkov na jazykové technológie, dodávateľov prehliadačov, tvorcov nástrojov a používateľov, môže identifikovať široko podporované riešenia pre webové preklady vysokej kvality. Realizácia týchto cieľov v rámci združenia W3C je zárukou integrácie riešení v platforme Open Web Platform a v projektoch viacjazyčných prepojených údajov. Z tejto skutočnosti budú profitovať malé prekladateľské agentúry ako aj veľkí poskytovatelia jazykových služieb.

Pracovná skupina bude aktívne spolupracovať s ďalšími organizáciami pracujúcich na problémoch viacjazyčného obsahu, ako je Unicode Consortium, ETSI, ISO a OASIS.

Novo vytvorenú pracovnú skupinu podporuje nový projekt MultiLingualWeb-LT, ktorý nadväzuje na starší projekt MultilingualWeb vedený združením W3C. Obidva projekty MultilingualWeb i MultilingualWeb-LT sú podporované Európskou úniou. Jedným z cieľov Európskej únie je vytvorenie jediného digitálneho trhu na webe. Štúdie ukazujú, že kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je prekonanie jazykových bariér.

Čo je združenie W3C (World Wide Web Consortium)

Združenie W3C (World Wide Web Consortium) je medzinárodné združenie, v ktorom členské organizácie, stáli zamestnanci a verejnosť spolupracujú na vývoji webových štandardov. Združenie W3C plní svoje poslanie predovšetkým tvorbou webových štandardov a smerníc s cieľom zaistiť dlhodobý rast webu. Členmi združenia je viac ako 340 organizácií. Združenie W3C je spoločne vedené týmito organizáciami: MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) v USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) so sídlom vo Francúzsku a Keio University v Japonsku. Združenie má ďalšie pobočky po celom svete. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.w3.org/.

Kontakt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1 718 260 9447