Το W3C θέτει σε κυκλοφορία ένα έργο για να απλοποιηθεί η δημιουργία περιεχόμενου στις γλώσσες του κόσμου

Τα τεχνικά πρότυπα θα υποστηρίζουν τη μετάφραση και την προσαρμογή περιεχομένου στο διαδίκτυο

http://www.w3.org/ —7 Μαρτίου 2012— Πολλές από τις μεγαλύτερες και τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παροχή πληροφοριών σε τοπικές γλώσσες είναι καθοριστική για τις συναλλαγές τους. Σήμερα το W3C ανακοίνωσε ένα νέο έργο για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι στη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου στις γλώσσες του κόσμου. Η νέα ομάδα εργασίας MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group θα αναπτύξει πρότυπους τρόπους για την υποστήριξη της (αυτόματης και συμβατικής) μετάφρασης και της προσαρμογής του διαδικτυακού περιεχομένου στις τοπικές ανάγκες, από τη δημιουργία έως την παράδοση στους τελικούς χρήστες.

Μετάφραση: Μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων σε ανάπτυξη

Η ανάλυση της αγοράς δείχνει ότι η μετάφραση εμπορικών κειμένων αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μια αγορά των 21–26 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, η οποία επιτρέπει διασυνοριακές συναλλαγές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολυεθνικές εταιρείες ενδεχομένως χρειάζονται να μεταφράσουν το διαδικτυακό περιεχόμενο σε πολλές γλώσσες ταυτόχρονα, και οι δημόσιοι φορείς στην Ευρώπη και στην Ινδία πρέπει να επικοινωνούν με τους πολίτες σε πολλές γλώσσες.

Το εκτιμώμενο κόστος από την έλλειψη προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεταφράσεις αυξάνει κατά 20% τα έξοδα μετάφρασης, τα οποία υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι φραγμοί για τη διανομή περιεχομένου σε περισσότερες από μια γλώσσες σημαίνει επιχειρηματικές ζημιές. Για παράδειγμα, μια μελέτη δείχνει ότι το 51% των Ευρωπαίων πωλητών λιανικής εμπορεύονται μέσω του διαδικτύου, αλλά μόνο το 21% υποστηρίζει διασυνοριακές συναλλαγές. Ενώ το 30% των Ευρωπαίων πολιτών αγοράζουν ηλεκτρονικά, μόνο το 7% έχει κάνει αγορές από λιανοπωλητές σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ακόμη και οι πολύγλωσσοι χρήστες του διαδικτύου αποφεύγουν τις αγορές από μια ιστοσελίδα που είναι σε άλλη γλώσσα από τη δική τους.

Καθώς το διαδίκτυο είναι πιο γλωσσικά ποικιλόμορφο- τα κινέζικα, τα ρώσικα και τα αραβικά έχουν αναπτυχθεί περισσότερο την τελευταία δεκαετία — αναπτύσσεται επίσης η μεταφραστική ζήτηση. Λιγότερο από το ένα τρίτο των τρεχόντων χρηστών διαδικτύου μιλάνε Αγγλικά όπως τη μητρική γλώσσα τους και αυτή η αναλογία θα συνεχίσει να μειώνεται με την εξάπλωση του διαδικτύου. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές μηχανές μετάφρασης για την υποστήριξη μεταφράσεων κατά αίτηση, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τη σημασία των μεταγενέστερων χρήσεων του περιεχόμενου για τους δημιουργούς του.

Η κοινότητα προσφέρει ποικίλη εμπειρία στο "τραπέζι" του W3C

Για να στηρίξει αυτές τις τάσεις, η αναδυόμενη ανοιχτή πλατφόρμα διαδικτύου (με βάση το HTML5) πρέπει να υποστηρίξει τη διανομή περιεχομένου σε πολλές γλώσσες και να γίνει πιο εύκολο για τους ανθρώπους η δημιουργία και η διατήρηση των μεταφράσεων.

Δέκα οργανώσεις έχουν γίνει μέλη του W3C ειδικά για να συγκεντρώσουν τις απαιτήσεις και να εργαστούν σε νέα τεχνικά πρότυπα για τη μετάφραση και τη προσαρμογή του διαδικτυακού περιεχομένου στις τοπικές ανάγκες. Εκπροσωπούν τη γεωγραφική ποικιλομορφία καθώς επίσης τις υπηρεσίες επαγγελματικής μετάφρασης και τους πωλητές τεχνολογίας αυτόματης μετάφρασης όπου και οι δυο είναι σημαντικοί για την παράδοση λύσεων βασισμένες στα τεχνικά πρότυπα. Η ομάδα εργασίας θα εντοπίζει ευρύτερα λύσεις υποστήριξης για άμεση παράδοση και υψηλής ποιότητα μεταφράσεις στο διαδίκτυο όταν διαθέτει παραγωγούς περιεχομένου, εταιρείες παραμετροποίησης ιστοσελίδων, ειδικούς στην τεχνολογία γλωσσών, πωλητές συστημάτων πλοήγησης και δημιουργούς και χρήστες εργαλείων. Με αυτή την εργασία στο πλαίσιο του W3C θα διασφαλιστεί η ενσωμάτωση λύσεων με την ανοιχτή πλατφόρμα διαδικτύου και με τις πολύγλωσσες προσπάθειες συνδεδεμένων δεδομένων, κινητοποιώντας μικρές εταιρείες μετάφρασης και μεγάλους παροχείς γλωσσικών υπηρεσιών.

Η ομάδα εργασίας θα συνδεθεί με άλλες οργανώσεις που είναι ενεργά εμπλεκόμενες σε πολύγλωσσα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των Unicode Consortium, ETSI, ISO, και OASIS.

Η νεοσυσταθείσα ομάδα εργασίας υποστηρίζεται από ένα νέο MultiLingualWeb-LT έργο, το οποίο βασίζεται στο προηγούμενο MultilingualWeb έργο υπό την καθοδήγηση του W3C. Και τα δυο έργα, MultilingualWeb και MultilingualWeb-LT, έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι η δημιουργίας μιας μοναδικής ψηφιακής αγοράς στο διαδίκτυο. Από μελέτες προκύπτει ότι η γεφύρωση των γλωσσικών φραγμών είναι το κλειδί για αυτή την προσπάθεια.

Σχετικά με το World Wide Web Consortium (W3C) (Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού)

Το World Wide Web Consortium (W3C) είναι μια διεθνής κοινοπραξία όπου μέλη οργανισμοί, ένα προσωπικό πλήρης απασχόλησης και το κοινό εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν τεχνικά πρότυπα διαδικτύου. Το W3C εκτελεί κυρίως της αποστολή του μέσα από τη δημιουργία τεχνικών πρότυπων διαδικτύου και κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του διαδικτύου. Πάνω από 340 οργανώσεις είναι μέλη της κοινοπραξίας. Το W3C διευθύνεται από κοινού από το εργαστήριο MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) με έδρα στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο Keio στην Ιαπωνία, και έχει επιπλέον γραφεία παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο http://www.w3.org/

Επικοινωνία

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447