W3C lancerer arbejde, der forenkler oprettelse af indhold på sprog verden over

Standarder understøtter oversættelse, tilpasning af indhold på internettet

http://www.w3.org/ —7. marts 2012— Mange af de største og mest succesfulde virksomheder bruger internettet til at nå ud til kunder verden over. At kunne tilvejebringe information på lokale sprog er altafgørende for deres forretning. W3C har i dag lanceret nyt arbejde, der gør det nemmere at oprette internetindhold på mange sprog verden over. Den nye MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group vil udvikle standardmåder til understøttelse af (automatisk og manuel) oversættelse og tilpasning af internetindhold til lokale behov, fra oprettelsen af indholdet til levering til slutbrugerne.

Oversættelse: En milliardindustri i vækst

Markedsanalyser viser, at markedet for kommercielle oversættelser i øjeblikket udgør $21–26 milliarder, hvilket giver mulighed for samarbejde til milliarder af dollar på tværs af landegrænser verden over. Multinationale virksomheder kan have brug for at oversætte internetindhold til mange sprog på samme tid, og offentlige instanser fra Europa og Indien skal typisk kommunikere med borgere på mange sprog.

Det vurderes, at manglen på standarder vedrørende udveksling af oplysninger om oversættelelser koster branchen op mod 20 % mere i oversættelsesomkostninger, hvilket udgør milliarder af dollar. Derudover betyder barrier vedrørende distribution af indhold på mere end et sprog tabt forretning. En undersøgelse indikerer f.eks., at 51 % af forhandlere i Europa sælger via internetteet, mens kun 21 % understøtter transaktioner på tværs af grænser. Skønt 30 % af borgere i Europa har købt online, har kun 7 % købt fra en forhandler i en anden EU-medlemsstat. Ifølge samme undersøgelse undgår selv flersprogede internetbrugere at købe fra et websted, der ikke er på deres eget sprog.

Efterhånden som internettet bliver mere forskelligartet sprogmæssigt, — kinesisk, russisk og arabisk ervokset mest gennem de seneste ti år—, stiger kravene til oversættelse også. Mindre end en tredjedel af aktuelle internetbrugere har engelsk som deres modersmål, og denne andel vil forsat falde, efterhånden som internettet udvides. Mange mennesker bruger allerede online-oversættelsesprogrammer til at understøtte oversættelse på forlangende, hvilket gør det endnu vigtigere for oprettere af indhold, at de overvejer denne brug af deres indhold.

Fællesskab bibringer forskellig erfaring til W3C

For at understøtte disse tendenser, skal den fremspirende åbne internetplatform (med HTML5 som grudlag) understøtte distribution af indhold på flere sprog og gøre det nemmere for mennesker at oprette og bibeholde oversættelser.

Ti organisationer er blevet medlem af W3C, specifikt for at indsamle krav og arbejde på nye standarder for oversættelse og tilpasning af internetindhold til lokale krav. De repræsenterer geografisk forskelligartethed samt professionelle oversættelsestjenester og udbydere af teknologi til maskionoversættelse, der begge er nøglen til levering af standardbaserede løsninger. Ved at samarbejde med producenter af indhold, lokaliseringsvirksomheder, eksperter i sprogteknologi, browserleverandør og brugere, vil arbejdsgruppen identificere bredt understøttede løsninger til hurtig oversættelse af høj kvalitet på internettet. Udførelse af dette arbejde inden for W3C vil sikre integrationen af løsningerne med den åbne internetplatform og med flersprogede sammenkædede data, hvilket involverer små oversættelsesbureauer og store udbydere af sprogtjenester.

Arbejdsgruppen vil samarbejde med andre organisationer, der aktivt er involveret i flersprogede problemer, herunder Unicode Consortium, ETSI, ISO og OASIS.

Den nyligt oprettede arbejdsgruppe understøttes af et nyt projekt MultiLingualWeb-LT, der bygger på det tidligere projekt MultilingualWeb ledet af W3C. Både projektet MultilingualWeb og projektet MultilingualWeb-LT modtager støtte fra EU. Et af EUs fokuspunkter er at skabe et digitalt enkelt marked på internettet. Undersøgelser viser, at nedbrydning af sprogbarrierer er nøglen til denne bestræbelse.

Om World Wide Web Consortium (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) er et internationalt konsortium, hvor medlemsorganisationer, en fuldtidsansat medarbejderstab og offentligheden samarbejder om udvikling af internetstandarder. W3C forfølger primært sin mission gennem oprettelse af internetstandarder og -vejledninger, der er udviklet til at sikre vækst på internettet på længere sigt. Mere end 340 organisationer er medlemmer af konsortiet. W3C ledes i fællesskab af MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med hovedkvarter i Frankrig og Keio University i Japan, og har derudover kontorer verden over. Se http://www.w3.org/ for yderligere oplysninger

Kontakt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447