W3C alustab tööd sisu loomise lihtsustamiseks maailma keeltes

Standardid hakkavad toetama veebi sisu tõlkimist ja adapteerimist

http://www.w3.org/ —7. märts 2012— Paljud suured ja edukad ettevõtted kasutavad veebi, et jõuda klientideni üle maailma. Info andmine kohalikes keeltes on nende äritegevuse jaoks oluline. Täna teatas W3C uuest tööst, mille eesmärk on lihtsustada veebi sisu loomist maailma keeltes. Uus MultilingualWeb–LT (Language Technology) Working Group töötab välja standardsed viisid toetamaks veebi sisu tõlkimist (automaatselt ja käsitsi) ja adapteerimist kohalikele vajadustele selle loomisest kuni lõppkasutajatele edastamiseni.

Tõlkimine: multimiljardidollarine tööstus, mis kasvab

Turuanalüüsid näitavad, et kaubandustõlke praegune aastane turuväärtus on 21–26 miljardit USA dollarit, mis teeb võimalikuks sadadesse miljarditesse dollaritesse ulatuva piiriülese äritegevuse väärtuse üle maailma. Rahvusvahelised ettevõtted võivad vajada veebi sisu tõlkimist üheaegselt kümnetesse keeltesse ning Euroopa ja India avalik-õiguslikud asutused peavad harilikult suhtlema kodanikega paljudes keeltes.

Tõlkeinfovahetuse standardite puudumine tähendab tööstusele hinnanguliselt 20% suuremaid tõlkekulusid, mis ulatuvad miljarditesse dollaritesse. Lisaks tähendavad sisu mitmekeelse levitamise takistused kaotatud tulusid. Näiteks näitab üks uurimus, et 51% Euroopa jaemüüjatest müüb interneti kaudu ja vaid 21% toetab piiriüleseid tehinguid. Kui 30% Euroopa kodanikest on teinud oste interneti kaudu, siis 7% on ostnud jaemüüjalt teises EL-i liikmesriigis. Seesama uuring näitab, et isegi mitmekeelsed internetikasutajad väldivad ostmist saidilt, mis pole nende emakeelne.

Kuna veeb muutub lingvistiliselt aina kirjumaks ning näiteks — hiina, vene ja araabia keele osa on viimase aastakümne jooksul kasvanud kõige enam, — kasvavad ka nõudmised tõlke järele. Alla kolmandiku praegustest veebi kasutajatest kõneleb inglise keelt emakeelena ja see osa väheneb veebi laienedes jätkuvalt. Paljud inimesed kasutavad juba internetis olevaid tõlkemootoreid tellitava tõlke toetuseks, muutes sisu edasiste kasutajatega arvestamise selle loojatele veelgi tähtsamaks.

Ühiskond toob erinevaid kogemusi ümber W3C laua

Selle arengu toetuseks peab Open Web Platform (aluseks HTML5) toetama sisu levitamist paljudes keeltes ning tegema tõlgete loomise ja säilitamise inimestele lihtsamaks.

Kümme organisatsiooni on astunud W3C liikmeks spetsiaalselt selleks, et koguda nõudmisi ja töötada veebi sisu tõlkimise ja kohalikele vajadustele adapteerimise uute standarditega. Nad esindavad nii geograafilist mitmekesisust kui ka professionaalse tõlke teenuseid ja masintõlketehnoloogia müüki, mis ühtekokku on standardipõhiste lahenduste tarne võti. Kogudes laua ümber sisutootjaid, lokaliseerimisfirmasid, keeletehnolooge, brauserimüüjaid ning tööriistade valmistajaid ja kasutajaid, teeb töögrupp kindlaks laialt toetatavad lahendused kiireks ja kvaliteetseks veebitõlkeks. See töö W3C raames tagab lahenduste integratsiooni Open Web Platformi ja mitmekeelsete lingitud andmete loomiseks tehtavate pingutustega, võimaldades nii väikesi tõlkeasutusi kui ka suuri keeleteenuste pakkujaid.

Töögrupp võtab ühendust ka teiste aktiivselt mitmekeelsusküsimustega seotud organisatsioonidega, nende hulgas Unicode Consortiumi, ETSI, ISO ja OASIS-ega.

Äsja loodud töögruppi toetab uus projekt MultiLingualWeb-LT, mis põhineb varasemal W3C juhitud projektil MultilingualWeb. Nii MultilingualWeb kui ka MultilingualWeb-LT saavad toetust Euroopa Liidult. Üks asi, millele EL tähelepanu koondab, on ühtse digituru loomine veebis. Uurimused näitavad, et keelebarjääride vähendamine on selle eesmärgi saavutamise võti.

World Wide Web Consortiumist (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on rahvusvaheline konsortsium, kus liikmesorganisatsioonid, täiskohaga personal ja avalikkus töötavad üheskoos välja veebi standardeid. W3C järgib oma missiooni eeskätt veebi pikaajalise kasvu kindlustamiseks mõeldud standardite ja suuniste loomise kaudu. Rohkem kui 340 organisatsiooni on Consortiumi liikmed. W3C-d juhivad ühiselt MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA-s, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) peakorteriga Prantsusmaal ja Keio Ülikool Jaapanis ning tal on täiendavaid kontoreid üle maailma. Täiendavat informatsiooni saab saidilt http://www.w3.org/

Kontakt

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447