Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

Lead translating organization: Facultat de Matemàtiques i Informàtica - Universitat de Barcelona. Barcelona (Catalunya), mat.ub.edu, wcag.cat@ub.edu.

Traducció catalana autoritzada

22 maig 2024

Aquesta versió:
https://www.w3.org/Translations/WCAG22-ca-20240522/
Darrera versió publicada:
https://www.w3.org/Translations/WCAG22-ca/
Versió original:
https://www.w3.org/TR/2023/REC-WCAG22-20231005/
Errata:
https://www.ub.edu/adaptabit/wcag22/errata/
Organització que lidera la traducció:
Facultat de Matemàtiques i Informàtica - Universitat de Barcelona. Barcelona (Catalunya), mat.ub.edu, wcag.cat@ub.edu, amb la coordinació de Mireia Ribera i Rubén Alcaraz (Adaptabit, Universitat de Barcelona), Anna Grau, Àngels Egea i Xavier Albons (Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona), Mercè Costa (Adaptabit, Universitat de Barcelona), i la col·laboració d'Afra Pascual Almenara (GRIHO, Universitat de Lleida), assessorament lingüístic dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i assessorament terminològic del TERMCAT.
Col·laboradors en la revisió de la traducció:
https://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2023OctDec/0043.html
Resum de comentaris públics en la Traducció Candidata Autoritzada:
https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-ca/2024Apr/0010.html

Aquesta és la traducció candidata al català d'un document del W3C. La publicació d'aquesta traducció ha seguit els passos descrits en la política de traduccions autoritzades W3C fins a la seva aprovació. En cas de dubte, la versió normativa de l'especificació és el document anglès original.

Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) 2.2

Recomanació W3C

Més detalls d'aquest document
Aquesta versió:
https://www.w3.org/TR/2023/REC-WCAG22-20231005/
Darrera versió publicada:
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
Darrer esborrany de l'editor:
https://w3c.github.io/wcag/guidelines/22/
Història:
https://www.w3.org/standards/history/WCAG22/
Validacions
Informe d'implementació:
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/implementation-report/
Recomanació anterior:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Editors:
(Nomensa)
(Oracle)
(Library of Congress)
Michael Cooper (W3C)
(Adobe)
Feedback:
GitHub w3c/wcag (peticions, problemes nous, problemes no resolts)
Errata:
Hi ha errades.

Vegeu també les traduccions.


Resum

Les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.2, comprenen un ampli ventall de recomanacions per fer el contingut web més accessible. L'aplicació de les directrius ha de facilitar l'accés al contingut a un conjunt més ampli de persones amb discapacitat, i inclou adaptacions per a persones cegues i amb baixa visió, sordes i amb pèrdua auditiva, amb mobilitat reduïda, amb dificultats en la parla, fotosensibles i combinacions de les anteriors, a més d'algunes adaptacions per a persones amb trastorns de l'aprenentatge o amb limitacions cognitives, tot i que no es poden tenir en compte totes les necessitats de les persones amb aquestes discapacitats. Aquestes directrius fan referència a l'accessibilitat del contingut web des d'ordinadors d'escriptori o portàtils, tauletes i dispositius mòbils. El seguiment d'aquestes directrius fa que majoritàriament el contingut web sigui més usable per a tothom.

Els criteris de conformitat de les WCAG 2.2 s'han redactat com a declaracions comprovables no exclusives d'una tecnologia. En documents separats, s'ofereix orientació sobre el compliment dels criteris de conformitat en tecnologies concretes i informació general sobre com s'interpreten els criteris de conformitat. Vegeu el compendi general de les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) per accedir a una introducció i a enllaços amb material tècnic i educatiu de les WCAG.

Les WCAG 2.2 estenen les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web, versió 2.1 [WCAG21], publicades com a recomanació del W3C el juny del 2018. El contingut que és conforme a les WCAG 2.2 també és conforme a les WCAG 2.1 i WCAG 2.0. La intenció del Grup de Treball és que les WCAG 2.2 puguin proporcionar un mitjà alternatiu de conformitat per a les polítiques que requereixen conformitat amb les WCAG 2.1 i WCAG 2.0. La publicació de les WCAG 2.2 no desaprova ni reemplaça les WCAG 2.0 ni les WCAG 2.1. Si bé les WCAG 2.0 i les WCAG 2.1 segueixen sent una recomanació del W3C, el W3C aconsella emprar les WCAG 2.2 per maximitzar la futura aplicabilitat de les mesures d'accessibilitat. El W3C també aconsella utilitzar la versió més actual de les WCAG a l'hora de desenvolupar o actualitzar les polítiques d'accessibilitat.

Estat d'aquest document

Aquesta secció descriu l'estat d'aquest document en el moment de publicar-lo. Podeu trobar una llista de les publicacions actuals del W3C i la darrera revisió d'aquest informe tècnic a l'índex d'informes tècnics del W3C al lloc web https://www.w3.org/TR/.

Per enviar comentaris, podeu iniciar una discussió al repositori GitHub de les WCAG del W3C. Tot i que els criteris de conformitat suggerits en aquest document fan referència a discussions amb seguiment, el Grup de Treball sol·licita que els comentaris públics es facin arribar com a discussions noves, amb una discussió per a cada comentari. Podeu crear un compte de GitHub de manera gratuïta per iniciar discussions. Si no podeu iniciar discussions a GitHub, envieu un correu electrònic a public-agwg-comments@w3.org (arxiu de comentaris).

Aquest document l'ha publicat el Grup de Treball de les Directrius per a l'accessibilitat com a recomanació usant el sistema de seguiment de recomanacions.

El W3C recomana el desplegament complet d'aquestes directrius com a estàndard per a la xarxa.

Una recomanació del W3C és una especificació que, a partir d'un procés de consens llarg, és avalada pel W3C i els seus membres, i compta amb el compromís dels membres del Grup de Treball d'oferir implementacions sota llicència sense cost.

L'equip que ha generat aquest document actua sota la Política de patents del W3C d'1 d'agost del 2017. El W3C manté una llista pública de totes les excepcions de patents vinculada a la documentació del grup; aquesta pàgina també conté instruccions per alliberar una patent. Qui tingui coneixement d'una patent que cregui que conté reivindicacions essencials ha de fer pública la informació en compliment de la secció 6 de la Política de patents del W3C.

Aquest document es regeix pel document de procés del W3C del 12 de juny del 2023.

Introducció

Aquesta secció no és normativa.

Què són les WCAG 2

Les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG), versió 2.2, defineixen com es pot fer el contingut web més accessible per a persones amb discapacitat. L'accessibilitat comprèn un ampli ventall de discapacitats, incloses les discapacitats visuals, auditives, físiques, de la parla, cognitives, del llenguatge, de l'aprenentatge i neurològiques. Si bé aquestes directrius cobreixen un ampli espectre de temes, no poden cobrir de manera exhaustiva tots els tipus, els graus i les combinacions de discapacitats. Aquestes directrius també fan el contingut web més usable per a persones grans, que veuen minvades les seves capacitats a causa de l'edat i, en general, permeten de millorar la usabilitat per a tothom.

Les WCAG 2.2 s'han desenvolupat per mitjà d'un procés del W3C en cooperació amb persones i organitzacions de tot el món, amb l'objectiu d'oferir un estàndard compartit per a l'accessibilitat del contingut web que satisfaci les necessitats de persones, d'organitzacions i de governs a escala internacional. Les WCAG 2.2 s'han desenvolupat a partir de les WCAG 2.0 [WCAG20] i WCAG 2.1 [WCAG21], que a la vegada es van desenvolupar a partir de les WCAG 1.0 [WAI-WEBCONTENT], i en línies generals s'han dissenyat per aplicar-se en tecnologies web diferents, actuals i futures, i per poder-se verificar mitjançant una combinació d'avaluació automàtica i avaluació manual. Per accedir a una introducció a les WCAG, vegeu el compendi general de les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG).

Hi ha hagut dificultats importants a l'hora de definir els criteris addicionals per cobrir les discapacitats cognitives, de llenguatge i d'aprenentatge, especialment tenint en compte els terminis molt ajustats per al desenvolupament, i també dificultats per assolir el consens en la contrastabilitat, la implementabilitat i els aspectes internacionals de les propostes. El treball en aquesta àrea continuarà en futures versions de les WCAG. Animem tothom a consultar les nostres directrius suplementàries per millorar la inclusió de persones amb discapacitats, incloses les discapacitats cognitives i d'aprenentatge, baixa visió i d'altres.

L'accessibilitat web no depèn només del contingut accessible, sinó també dels navegadors i d'altres agents d'usuari accessibles. Les eines de creació de continguts tenen també un paper important en l'accessibilitat web. Per accedir a una perspectiva general sobre com aquests components de desenvolupament web i d'interacció treballen conjuntament, vegeu:

Les mencions d'aquest document a les WCAG 2 es refereixen a totes les versions de les WCAG que comencen amb 2.

Orientacions de les WCAG 2

Les persones i organitzacions que utilitzen les WCAG són molt diverses i pertanyen als àmbits del disseny, desenvolupament web, elaboració de polítiques, comerç, ensenyament i aprenentatge. A fi de satisfer-ne les diferents necessitats, es proporcionen diverses orientacions, inclosos els principis globals, les directrius generals, els criteris de conformitat verificables, i una col·lecció abundant de tècniques suficients, tècniques recomanades i errors més comuns documentats amb exemples, enllaços a recursos i codi font.

Totes aquestes orientacions (principis, directrius, criteris de conformitat i tècniques suficients i recomanades) treballen conjuntament per donar consells sobre com fer el contingut més accessible. Es recomana d'observar i aplicar tots els nivells que es pugui, incloses les tècniques recomanades, per poder satisfer les necessitats d'un ventall de persones tan ampli com sigui possible.

Cal remarcar que, encara que el contingut sigui conforme al nivell més alt (AAA), no és accessible a tothom ni a tots els tipus, els graus i les combinacions de discapacitats. Particularment, no ho és per a les discapacitats cognitives de llenguatge i d'aprenentatge. És convenient considerar totes les tècniques, incloses les recomanades, Com fer el contingut usable per a persones amb discapacitats cognitives i d'aprenentatge, com també buscar orientació sobre les millors pràctiques habituals per assegurar que el contingut web sigui accessible, en la mesura que sigui possible. Les metadades podrien ajudar a trobar el contingut més apropiat a les necessitats de cadascú.

Documents de suport de les WCAG 2.2

El document de les WCAG 2.2 està dissenyat per satisfer les necessitats de les persones que busquen un estàndard tècnic estable i de referència. La resta de documents, anomenats documents de suport, es basen en el document de les WCAG 2.2 i tenen altres finalitats importants, inclosa la possibilitat de poder ser actualitzats per descriure com les WCAG s'han d'aplicar a tecnologies noves. Els documents de suport inclouen:

 1. Com es compleixen les WCAG 2.2: guia de consulta ràpida personalitzable de les WCAG 2.2 que inclou totes les guies, els criteris de conformitat i les tècniques per desenvolupar i avaluar contingut web. Això inclou contingut de les WCAG 2.0, les WCAG 2.1 i les WCAG 2.2, i es pot filtrar de diverses maneres per ajudar a centrar-se en el contingut pertinent.

 2. Com s'interpreten les WCAG 2.2: guia per comprendre i implementar les WCAG 2.2. Per a cada directriu i criteri de conformitat de les WCAG 2.2, i també per a temes clau, hi ha un document breu sobre com s'interpreten.

 3. Tècniques per a les WCAG 2.2: col·lecció de tècniques i errors més comuns que es tracten en documents separats, que inclouen una descripció, exemples, codi i proves d'avaluació.

 4. Documents de les WCAG 2: introducció breu als documents de suport de les WCAG 2 i orientacions addicionals.

 5. Novetats de les WCAG 2.2: criteris de conformitat nous amb citacions de persones que il·lustren problemes d'accessibilitat.

Vegeu el compendi general de les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) per obtenir una descripció del material de suport de les WCAG 2.2, que inclou recursos educatius relacionats. A Recursos de la WAI, hi ha els recursos addicionals que tracten de temes com ara els casos de negoci en l'accessibilitat web, la planificació de la implementació per millorar l'accessibilitat dels llocs web i les polítiques d'accessibilitat.

Requisits de les WCAG 2.2

Les WCAG 2.2 compleixen una sèrie de requisits que, al seu torn, hereten de les versions prèvies de les WCAG 2. Els requisits estructuren el marc general de les directrius i asseguren la retrocompatibilitat. El Grup de Treball també ha utilitzat un conjunt menys formal de criteris d'acceptació per als criteris de conformitat, amb l'objectiu de garantir que siguin semblants als de les WCAG 2.0 pel que fa a l'estil i la qualitat. Aquests requisits han restringit el que es podia incloure a les WCAG 2.2. Aquesta restricció ha estat important per preservar-ne la condició de versió de les WCAG 2.

Comparació amb les WCAG 2.1

Les WCAG 2.2 es van iniciar amb l'objectiu de continuar el treball de les WCAG 2.1: millorar l'orientació d'accessibilitat per a tres grups principals: persones amb discapacitats cognitives o d'aprenentatge, persones amb baixa visió i persones amb discapacitats en l'ús de dispositius mòbils. Es van proposar i avaluar diversos mètodes per satisfer aquestes necessitats i el Grup de Treball en va perfeccionar alguns. El conjunt final de criteris de conformitat inclosos en aquesta versió deriva dels requisits estructurals heretats de les WCAG 2.0, de la claredat i l'impacte de les propostes, i dels terminis. El Grup de Treball considera que les WCAG 2.2 milloren de manera gradual les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web per a totes aquestes àrees, però subratlla que no satisfan totes les necessitats.

Les WCAG 2.2 es basen i són retrocompatibles amb les WCAG 2.1, per la qual cosa les pàgines web que són conformes a les WCAG 2.2 són com a mínim tan accessibles com ho són les que són conformes a les WCAG 2.1. S'han ampliat, a més, alguns requisits que es basen en els requisits de les WCAG 2.1 i 2.0. Les WCAG 2.2 han eliminat un criteri de conformitat, el 4.1.1 Anàlisi sintàctica. Quan, per imperatiu legal, calgui complir les WCAG 2.0 i WCAG 2.1, es pot actualitzar el contingut a les WCAG 2.2, però és possible que calgui continuar provant i informant el criteri de conformitat 4.1.1. Si se segueixen els dos conjunts de directrius, s'han de tenir en compte les diferències següents:

Característiques noves de les WCAG 2.2

Les WCAG 2.2 amplien les WCAG 2.1 afegint-hi nous criteris de conformitat, definicions per donar-hi suport, directrius per organitzar-ne les addicions. Aquest enfocament incremental ajuda a discernir que els llocs que són conformes a les WCAG 2.2 també ho són a les WCAG 2.1. Per millorar l'accessibilitat i anticipar futurs canvis en les polítiques, el Grup de Treball de les Directrius per a l'accessibilitat recomana que els llocs adoptin les WCAG 2.2 com a nou objectiu de compliment, encara que els seus requisits formals esmentin les versions anteriors.

Les WCAG 2.2 inclouen els següents criteris de conformitat nous:

Molts d'aquests criteris de conformitat fan referència a termes nous que també s'han afegit al glossari i que formen part dels requisits normatius dels criteris de conformitat.

A més, les WCAG 2.2 introdueixen noves seccions que detallen aspectes de l'especificació que poden tenir impacte en la privacitat i en la seguretat.

Numeració de les WCAG 2.2

Per evitar confusions a l'hora d'implementar les directrius i garantir-ne la retrocompatibilitat amb altres versions de les WCAG 2, els nous criteris de conformitat de les WCAG 2.2 s'han afegit al final dels criteris de conformitat de la directriu corresponent. Així s'evita haver de canviar el número de secció dels criteris de conformitat de les WCAG 2, tal com s'hauria hagut de fer si s'haguessin inserit els nous criteris de conformitat entre els que ja contenia la directriu. Ara bé, això suposa que els criteris de conformitat de cada directriu ja no s'agrupen per nivell de compliment. L'ordre dels criteris de conformitat de cada directriu no informa sobre el nivell de compliment, el qual només s'expressa mitjançant l'indicador de nivell de compliment (A/AA/AAA) relacionat amb el criteri de conformitat. La Guia de consulta ràpida de les WCAG 2.2 permet de visualitzar els criteris de conformitat agrupats per nivell de compliment i també proporciona nombroses opcions de filtratge i ordenació.

Conformitat amb les WCAG 2.2

Les WCAG 2.2 fan servir el mateix model de compliment que les WCAG 2.0. Es pretén que els llocs que són conformes a les WCAG 2.2 també ho siguin a les WCAG 2.0 i les WCAG 2.1, cosa que significa que compleixen els requisits de qualsevol política referida a les WCAG 2.0 o a les WCAG 2.1 i, a la vegada, satisfan millor les necessitats de qui fa servir la xarxa.

Versions posteriors de les Directrius d'accessibilitat

En paral·lel a les WCAG 2.2, el Grup de Treball de les Directrius per a l'accessibilitat està desenvolupant una altra versió principal de les Directrius per a l'accessibilitat. S'espera que el resultat d'aquesta feina sigui una reestructuració més profunda de les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web del que és possible en les versions menors de les WCAG 2. El treball segueix una metodologia basada en la recerca i en el disseny centrat en les persones per produir un resultat més eficaç i flexible, tenint en compte el paper que tenen les persones que creen contingut, les eines de creació de contingut i el suport dels agents d'usuari. Es tracta d'una tasca que es pot allargar uns quants anys, per la qual cosa les WCAG 2.2 es necessiten com a mesura temporal per proporcionar unes Directrius per a l'accessibilitat del contingut web actualitzades que reflecteixin els canvis produïts a la xarxa des de la publicació de les WCAG 2.0. El Grup de Treball també podria desenvolupar versions intermèdies, a partir de les WCAG 2.2, per proporcionar suport addicional mentre es completa la versió principal.

1. Perceptible

La informació i els components de la interfície d'usuari s'han de presentar de manera que siguin perceptibles.

Directriu 1.1 Text alternatiu

Proporcioneu text alternatiu per a qualsevol contingut no textual, de manera que aquest es pugui transformar a altres formats, per exemple text amb caràcters tipogràfics grans, braille, veu, símbols o llenguatge planer.

Criteri de conformitat 1.1.1 Contingut no textual

(Nivell A)

Tot el contingut no textual que es presenta a l'usuari té un text alternatiu que compleix una finalitat equivalent, excepte per a les situacions que es detallen a continuació.

Controls, entrada de dades

Si el contingut no textual és un control o accepta la introducció de dades, té un nom que en descriu la finalitat. (Vegeu el Criteri de conformitat 4.1.2 per conèixer els requisits addicionals dels controls i del contingut que accepta la introducció de dades.)

Contingut multimèdia de base durativa

Si el contingut no textual és contingut multimèdia de base durativa, el text alternatiu proporciona com a mínim una identificació descriptiva del contingut no textual. (Vegeu la Directriu 1.2 per conèixer els requisits addicionals dels continguts multimèdia.)

Avaluació

Si el contingut no textual és una avaluació o un exercici que no serien vàlids presentats com a text, el text alternatiu proporciona com a mínim una identificació descriptiva del contingut no textual.

Experiència sensorial

Si el contingut no textual té com a finalitat principal crear una experiència sensorial específica, el text alternatiu proporciona com a mínim una identificació descriptiva del contingut no textual.

CAPTCHA

Si la finalitat del contingut no textual és confirmar que qui accedeix al contingut és una persona i no un ordinador, es proporciona un text alternatiu que identifica i descriu la finalitat del contingut no textual i, a fi d'adaptar-se a les diferents discapacitats, inclou també formes alternatives de CAPTCHA amb modes de sortida per a diversos tipus de percepció sensorial.

Decoració, format, invisible

Si el contingut no textual és purament decoratiu, s'utilitza només per donar format visual o no és visible, s'implementa de manera que les ajudes tècniques el puguin ignorar.

Directriu 1.2 Contingut multimèdia de base durativa

Proporcioneu formats alternatius per a continguts multimèdia de base durativa.

Criteri de conformitat 1.2.1 Només àudio i només vídeo (preenregistrat)

(Nivell A)

Els punts següents són certs per a continguts en format de només àudio preenregistrat o de només vídeo preenregistrat, excepte quan l'àudio o el vídeo és un format alternatiu per a text i està clarament etiquetat com a tal.

Només àudio preenregistrat

Es proporciona un format alternatiu per a contingut multimèdia de base durativa que presenta informació equivalent al contingut en format de només àudio preenregistrat.

Només vídeo preenregistrat

Es proporciona o bé un format alternatiu per a contingut multimèdia de base durativa o bé una pista d'àudio, que presenta informació equivalent al contingut en format de només vídeo preenregistrat.

Criteri de conformitat 1.2.2 Subtítols (preenregistrat)

(Nivell A)

Es proporcionen subtítols per a tot l'àudio preenregistrat d'un contingut multimèdia sincronitzat, excepte si el contingut multimèdia és un format alternatiu per a text i està clarament etiquetat com a tal.

Criteri de conformitat 1.2.3 Audiodescripció o format alternatiu (preenregistrat)

(Nivell A)

Es proporciona un format alternatiu per a contingut multimèdia de base durativa o bé una audiodescripció del vídeo preenregistrat per a contingut multimèdia sincronitzat, excepte si el contingut multimèdia és un format alternatiu per a text i està clarament etiquetat com a tal.

Criteri de conformitat 1.2.4 Subtítols (en directe)

(Nivell AA)

Es proporcionen subtítols per a tot l'àudio en directe d'un contingut multimèdia sincronitzat.

Criteri de conformitat 1.2.5 Audiodescripció (preenregistrada)

(Nivell AA)

Es proporciona una audiodescripció del contingut de vídeo preenregistrat d'un contingut multimèdia sincronitzat.

Criteri de conformitat 1.2.6 Llengua de signes (preenregistrada)

(Nivell AAA)

Es proporciona una interpretació en llengua de signes de l'àudio preenregistrat d'un contingut multimèdia sincronitzat.

Criteri de conformitat 1.2.7 Audiodescripció ampliada (preenregistrada)

(Nivell AAA)

Es proporciona una audiodescripció ampliada de tot el contingut vídeo preenregistrat en forma de contingut multimèdia sincronitzat, si les pauses en l'àudio de primer pla són insuficients per permetre que les audiodescripcions transmetin el significat del vídeo.

Criteri de conformitat 1.2.8 Format alternatiu (preenregistrat)

(Nivell AAA)

Es proporciona un format alternatiu per a contingut multimèdia de base durativa als continguts multimèdia sincronitzats i als continguts en format de només vídeo preenregistrats.

Criteri de conformitat 1.2.9 Només àudio (en directe)

(Nivell AAA)

Es proporciona un format alternatiu per a contingut multimèdia de base durativa per presentar informació equivalent del contingut de només àudio en directe.

Directriu 1.3 Adaptable

Creeu contingut que es pugui presentar de maneres diferents (per exemple, amb una maquetació simple) sense perdre informació o estructura.

Criteri de conformitat 1.3.1 Informació i relacions

(Nivell A)

La informació, l'estructura i les relacions transmeses per mitjà de la presentació poden ser identificades per programació o estan disponibles en text.

Criteri de conformitat 1.3.2 Ordre significatiu

(Nivell A)

Si l'ordre en què es presenta el contingut n'afecta el significat, la seqüència de lectura correcta pot ser identificada per programació.

Criteri de conformitat 1.3.3 Característiques sensorials

(Nivell A)

Les instruccions que es proporcionin per facilitar la comprensió i utilització del contingut no es basen, només, en les característiques sensorials dels components, com ara la forma, la mida, la ubicació visual, l'orientació o el so.

Nota

Per conèixer els requisits relacionats amb el color, vegeu la directriu 1.4.

Criteri de conformitat 1.3.4 Orientació

(Nivell AA)

La visualització i el funcionament del contingut no depenen d'una sola orientació de la pantalla, per exemple vertical o horitzontal, tret que sigui essencial.

Nota

Alguns exemples en què una orientació de pantalla en particular pot ser essencial són un xec bancari, una aplicació per a piano, diapositives per a un projector o televisor, o contingut de realitat virtual en què no es pugui aplicar un canvi en l'orientació de la pantalla.

Criteri de conformitat 1.3.5 Identificar la finalitat de l'entrada

(Nivell AA)

La finalitat de cada camp d'entrada que recull informació personal ha de poder ser identificada per programació quan:

 • El camp d'entrada tingui una finalitat coneguda, identificada a la secció de finalitats d'entrada per als components d'interfície d'usuari.
 • El contingut s'implementi mitjançant tecnologies que permetin d'identificar el significat esperat de les dades introduïdes en el formulari.

Criteri de conformitat 1.3.6 Identificar la finalitat

(Nivell AAA)

En el contingut implementat mitjançant llenguatges de marques, la finalitat dels components de la interfície d'usuari, les icones i les regions es poden identificar per programació.

Directriu 1.4 Distingible

Faciliteu que es pugui veure i escoltar el contingut, inclosa la separació del primer pla i el fons.

Criteri de conformitat 1.4.1 Ús del color

(Nivell A)

El color no s'utilitza com a mitjà únic per transmetre informació, per indicar una acció, per sol·licitar una resposta o per diferenciar un element visual.

Nota

Aquest criteri de conformitat s'adreça específicament a la percepció del color. La directriu 1.3 tracta d'altres formes de percepció, com ara l'accés al color per programació i la codificació d'altres presentacions visuals.

Criteri de conformitat 1.4.2 Control d'àudio

(Nivell A)

En cas que en una pàgina web hi hagi àudio que es reprodueixi automàticament durant més de tres segons, o bé es facilita un mecanisme per posar en pausa o aturar l'àudio, o bé un mecanisme per controlar el volum que sigui independent del nivell de volum del sistema.

Nota

Atès que qualsevol contingut que no compleixi aquest criteri de conformitat pot impossibilitar l'ús de la pàgina completa, el contingut de qualsevol pàgina web ha de complir aquest criteri de conformitat (tant si s'utilitza per complir-ne d'altres com si no). Vegeu el requisit de conformitat 5 (no-interferència).

Criteri de conformitat 1.4.3 Contrast (mínim)

(Nivell AA)

La presentació visual del text i de les imatges de text té una relació de contrast com a mínim de 4,5:1, excepte en els casos següents:

Text gran

El text amb caràcters tipogràfics grans i les imatges del text amb caràcters tipogràfics grans tenen una relació de contrast com a mínim de 3:1.

Text accessori

El text o les imatges de text que formen part d'un component d'interfície d'usuari inactiu, que són purament decoratius, que no són visibles o que formen part d'una imatge que conté un altre contingut visual significatiu, no tenen cap requisit de contrast.

Logotips

El text que forma part d'un logotip o del nom d'una marca no té cap requisit de contrast.

Criteri de conformitat 1.4.4 Ajustar la mida del text

(Nivell AA)

La mida del text es pot ajustar sense necessitat d'ajudes tècniques fins a un 200 %, sense perdre contingut o funcionalitat, excepte en subtítols i imatges de text.

Criteri de conformitat 1.4.5 Imatges de text

(Nivell AA)

Quan les tecnologies emprades poden oferir una presentació visual, es fa servir text per transmetre informació, més que no pas imatges de text, excepte en els casos següents:

Personalitzable

La imatge de text es pot personalitzar visualment segons les necessitats de cadascú.

Essencial

Una presentació concreta del text és essencial per transmetre la informació.

Nota

Els logotips (text que forma part d'un logotip o nom d'una marca) es consideren essencials.

Criteri de conformitat 1.4.6 Contrast (millorat)

(Nivell AAA)

La presentació visual del text i les imatges de text té una relació de contrast d'almenys 7:1, excepte en els casos següents:

Text gran

El text amb caràcters tipogràfics grans i les imatges de text amb caràcters tipogràfics grans tenen una relació de contrast d'almenys 4,5:1.

Text accessori

El text o les imatges de text que formen part d'un component d'interfície d'usuari inactiu, que són purament decoratius, que no són visibles o que formen part d'una imatge que conté un altre contingut visual significatiu, no tenen cap requisit de contrast mínim.

Logotips

El text que forma part d'un logotip o del nom d'una marca no té cap requisit de contrast mínim.

Criteri de conformitat 1.4.7 Àudio de fons baix o inexistent

(Nivell AAA)

El contingut en format de només àudio preenregistrat que (1) contingui principalment veu de primer pla, (2) no sigui un CAPTCHA o un logotip sonor i (3) no sigui una vocalització que pretén ser una expressió musical, com ara una cançó o un rap, compleix almenys un dels punts següents:

Sense sons de fons

L'àudio no té sons de fons.

Desactivable

Els sons de fons es poden desactivar.

20 dB

Els sons de fons estan almenys vint decibels per sota de la veu de primer pla, amb l'excepció d'efectes sonors ocasionals que duren només un segon o dos.

Nota

Segons la definició de decibel, el so de fons que compleix aquest requisit és aquell que és aproximadament quatre vegades més baix que la veu de primer pla.

Criteri de conformitat 1.4.8 Presentació visual

(Nivell AAA)

Per a la presentació visual de blocs de text, es disposa d'un mecanisme per aconseguir el següent:

 • Els colors de primer pla i de fons es poden escollir.
 • L'amplada no és superior a vuitanta caràcters o glifs (quaranta si són caràcters xinesos, japonesos o coreans).
 • El text no està justificat (alineat als marges esquerre i dret alhora).
 • L'espai entre les línies d'un paràgraf (interlineat) és almenys d'1,5 i l'espai entre paràgrafs és almenys 1,5 vegades més gran que l'espai entre línies.
 • El text es pot redimensionar sense ajudes tècniques fins a un 200 % de manera que no s'hagi de fer un desplaçament horitzontal per llegir una línia de text en una finestra a pantalla completa.
Nota 1

El contingut no ha de complir aquests valors, sinó que cal disposar d'un mecanisme per canviar aquestes formes de presentació. Aquest mecanisme el pot oferir el navegador o l'agent d'usuari, no cal que l'ofereixi el contingut.

Nota 2

Els sistemes d'escriptura d'algunes llengües usen altres formes de presentació per millorar la llegibilitat. Si una forma de presentació d'aquest criteri de conformitat no s'usa en un sistema d'escriptura, el contingut no ha de complir aquesta configuració de presentació i pot ser vàlid sense aquesta forma. Es recomana seguir les bones pràctiques per millorar la llegibilitat del text pròpies de cada sistema d'escriptura.

Criteri de conformitat 1.4.9 Imatges de text (sense excepció)

(Nivell AAA)

Les imatges de text s'utilitzen només quan són purament decoratives o quan una presentació específica del text és essencial per transmetre la informació.

Nota

Els logotips (text que forma part d'un logotip o nom d'una marca) es consideren essencials.

Criteri de conformitat 1.4.10 Redistribució

(Nivell AA)

El contingut es pot presentar sense pèrdua d'informació o de funcionalitat i sense necessitat de desplaçar-se en dues dimensions per a:

 • Contingut de desplaçament vertical amb una amplada equivalent a 320 píxels CSS.
 • Contingut de desplaçament horitzontal amb una alçada equivalent a 256 píxels CSS.

Se n'exceptuen les parts del contingut que requereixin dissenys bidimensionals per utilitzar-les o interpretar-les.

Nota 1

320 píxels CSS equivalen a una amplada inicial de l'àrea de visualització de 1.280 píxels CSS amb un zoom del 400 %. Per a llocs web dissenyats per a desplaçaments horitzontals (per exemple, amb text vertical), 256 píxels CSS equivalen a una alçada inicial de l'àrea de visualització de 1.024 píxels CSS amb un zoom del 400 %.

Nota 2

Els continguts que requereixen un disseny bidimensional són, per exemple, imatges, mapes, esquemes, vídeos, jocs, presentacions, taules de dades i interfícies on cal mantenir visibles les barres d'eines mentre se'n manipula el contingut. Per a aquests continguts és acceptable oferir desplaçament en dues dimensions.

Criteri de conformitat 1.4.11 Contrast no textual

(Nivell AA)

La relació de contrast és com a mínim de 3:1 respecte del color o els colors adjacents a la presentació visual dels ítems següents:

Components de la interfície d'usuari
Informació visual necessària per identificar els components de la interfície d'usuari i els estats, excepte per a components inactius o quan l'aparença del component és identificada per l'agent d'usuari i no està modificada.
Objectes gràfics
Parts de gràfics necessàries per comprendre el contingut, excepte quan una presentació determinada de gràfics és essencial per transmetre la informació.

Criteri de conformitat 1.4.12 Espaiat de text

(Nivell AA)

En el contingut implementat mitjançant llenguatges de marques que admeten les propietats d'estil en el text que s'indiquen més avall, no es produeix cap pèrdua de contingut o funcionalitat ni es canvien altres propietats d'estil en configurar els aspectes següents:

 • Alçada de la línia (interlineat) d'almenys 1,5 vegades el cos tipogràfic.
 • Espaiat després dels paràgrafs d'almenys 2 vegades el cos tipogràfic.
 • Espaiat entre lletres (interlletratge) d'almenys 0,12 vegades el cos tipogràfic.
 • Espaiat entre paraules d'almenys 0,16 vegades el cos tipogràfic.

Excepció: les llengües i scripts que no utilitzen una o més d'aquestes propietats d'estil en un text escrit poden ser conformes si el criteri només es pot aplicar a les propietats existents per a la combinació de llengua i script.

Nota 1

El contingut no ha de complir aquests valors d'interlineat, sinó que cal garantir que, quan s'anul·la l'espaiat establert per defecte, no es perd ni contingut ni funcionalitat.

Nota 2

Els sistemes d'escriptura d'algunes llengües usen configuracions d'interlineat diferents, com ara el sagnat d'inici de paràgraf. Es recomana seguir les bones pràctiques per millorar la llegibilitat del text pròpies de cada sistema d'escriptura.

Criteri de conformitat 1.4.13 Contingut de la superposició del punter o el focus

(Nivell AA)

En cas que en desplaçar el punter o el focus del teclat es mostri i s'amagui contingut addicional, es compleixen les condicions següents:

Descartable
Es disposa d'un mecanisme per descartar el contingut addicional sense desplaçar el punter o el focus del teclat, tret que el contingut addicional informi sobre un error d'entrada o no amagui o substitueixi un altre contingut.
Desplaçable
Si el moviment del punter sobre el contingut pot activar contingut addicional, el punter es pot desplaçar per damunt d'aquest contingut addicional sense que el contingut addicional desaparegui.
Persistent
El contingut addicional es manté visible fins que es retiren el punter o el focus, es descarta o la informació ja no és vàlida.

Se n'exceptua la presentació visual del contingut addicional, que és controlada per l'agent d'usuari i no està modificada.

Nota 1

Entre els exemples de contingut addicional controlat per l'agent d'usuari s'inclouen indicadors de funció del navegador creats en [HTML] mitjançant l'ús de l'atribut title.

Nota 2

Alguns exemples de contingut addicional al qual s'aplica aquest criteri són els indicadors de funció personalitzats, els submenús i altres elements emergents no modals que es mostren mitjançant la superposició del punter i el focus del teclat.

Nota 3

Aquest criteri és aplicable al contingut addicional que apareix juntament amb el component que l'activa. Com que els components amagats que es fan visibles quan tenen el focus del teclat (per exemple, els enllaços que porten a una altra part de la pàgina) no presenten contingut addicional, queden exclosos d'aquest criteri.

2. Utilitzable

Ha de ser possible executar els components d'interfície d'usuari i de navegació.

Directriu 2.1 Accessible per teclat

Feu que totes les funcionalitats estiguin disponibles des del teclat.

Criteri de conformitat 2.1.1 Teclat

(Nivell A)

Totes les funcionalitats del contingut es poden executar mitjançant una interfície de teclat sense que es requereixin temps determinats per prémer una tecla concreta, excepte quan la funció subjacent requereixi una entrada que depengui de la trajectòria d'un moviment i no només dels punts inicial i final.

Nota 1

Aquesta excepció es refereix a la funció subjacent, no a la tècnica d'entrada. Per exemple, si un text s'ha d'escriure manualment, la tècnica d'entrada (escriptura manual) requereix una entrada que depèn d'un traçat, però la funció subjacent (entrada de text) no la requereix.

Nota 2

Això no prohibeix, i no hauria d'impedir, la utilització del ratolí o d'altres mètodes d'entrada, a més del teclat.

Criteri de conformitat 2.1.2 Sense parany de teclat

(Nivell A)

En cas que el focus del teclat es pugui moure a un component de la pàgina mitjançant una interfície de teclat, el focus es pot desplaçar fora d'aquest component utilitzant només la interfície de teclat. Si desplaçar el focus fora del component, requereix altres interaccions que no siguin les tecles de cursor o de tabulació, s'informa sobre com es pot moure el focus.

Nota

Atès que qualsevol contingut que no compleixi aquest criteri de conformitat pot impossibilitar l'ús de la pàgina completa, el contingut de qualsevol pàgina web ha de complir aquest criteri de conformitat (tant si s'utilitza per complir-ne d'altres com si no). Vegeu el requisit de conformitat 5: no-interferència.

Criteri de conformitat 2.1.3 Teclat (sense excepció)

(Nivell AAA)

Totes les funcionalitats del contingut es poden executar mitjançant una interfície de teclat sense que es requereixin temps determinats per prémer una tecla concreta.

Criteri de conformitat 2.1.4 Dreceres de caràcters

(Nivell A)

Si s'implementa una drecera de teclat emprant només lletres (majúscules i minúscules), signes de puntuació, nombres o símbols, es compleix com a mínim una de les condicions següents:

Desactivar
Es disposa d'un mecanisme per desactivar la drecera.
Reassignar
Es disposa d'un mecanisme per tornar a assignar la drecera de manera que utilitzi un o més caràcters de teclat no imprimibles (per exemple, Ctrl, Alt, etc.).
Activació només amb focus
La drecera del teclat per a un component de la interfície d'usuari només està activa quan el focus és al component.

Directriu 2.2 Temps suficient

Proporcioneu temps suficient per llegir i usar el contingut.

Criteri de conformitat 2.2.1 Temps ajustable

(Nivell A)

En els límits de temps establerts pel contingut, es compleix almenys un dels casos següents:

Desactivar

Es pot desactivar el límit de temps abans que s'esgoti.

Ajustar

Es pot ajustar el límit de temps abans que s'esgoti dins d'un marge com a mínim deu vegades superior al temps fixat per defecte.

Ampliar

Hi ha un avís abans que el temps s'esgoti i es disposa d'almenys vint segons per ampliar el límit de temps mitjançant una acció simple (per exemple, prémer la barra espaiadora). Es pot ampliar el límit de temps com a mínim deu vegades.

Excepció per esdeveniments en temps real

El límit de temps és obligat en un esdeveniment en temps real (per exemple, una subhasta) i no és possible cap alternativa.

Excepció per condició essencial

Quan el límit de temps és essencial i ampliar-lo pot suposar invalidar l'activitat.

Excepció per durada de vint hores

El límit de temps és superior a vint hores.

Nota

Aquest criteri de conformitat té com a finalitat assegurar que es puguin completar les diferents tasques sense canvis inesperats de contingut o de context que siguin el resultat d'un límit de temps. Aquest criteri de conformitat s'hauria de considerar en conjunció amb el criteri de conformitat 3.2.1, el qual limita els canvis de contingut o de context com a resultat d'una acció personal.

Criteri de conformitat 2.2.2 Posar en pausa, aturar, amagar

(Nivell A)

En el cas d'informació que es mou, que parpelleja, que es desplaça o que s'actualitza automàticament, totes les qüestions següents són certes:

En moviment, que parpelleja, que es desplaça

Per a qualsevol informació en moviment, que parpelleja o que es desplaça que (1) s'inicia automàticament, (2) dura més de cinc segons i (3) es presenta de manera paral·lela amb un altre contingut, es proporciona un mecanisme per posar en pausa, aturar o amagar la informació, tret que el moviment, el parpelleig o el desplaçament formin part essencial d'una activitat.

Actualització automàtica

Per a qualsevol informació que s'actualitza de manera automàtica que (1) s'inicia automàticament i (2) es presenta de manera paral·lela amb un altre contingut, es proporciona un mecanisme per posar en pausa, aturar o amagar la informació o per controlar-ne la freqüència d'actualització, tret que l'actualització automàtica sigui essencial per al desenvolupament d'una activitat.

Nota 1

Per conèixer els requisits relacionats amb contingut que parpelleja o que centelleja, vegeu la directriu 2.3.

Nota 2

Atès que qualsevol contingut que no compleixi aquest criteri de conformitat pot impossibilitar l'ús de la pàgina completa, el contingut de qualsevol pàgina web ha de complir aquest criteri de conformitat (tant si s'utilitza per complir-ne d'altres com si no). Vegeu el requisit de conformitat 5 (no-interferència).

Nota 3

El contingut que s'actualitza periòdicament amb programari o que es transmet a l'agent d'usuari no està obligat a conservar o presentar la informació generada o rebuda entre l'inici de la pausa o la represa de la informació, ja que això pot ser tècnicament impossible i, en moltes situacions, enganyós.

Nota 4

Una animació que es reprodueix com a part d'una fase de precàrrega o en una situació similar es pot considerar essencial si no s'hi pot interactuar durant aquesta fase o si, en cas de no indicar-se'n el progrés, pot confondre o fer pensar que el contingut està aturat o no és vàlid.

Criteri de conformitat 2.2.3 Sense límit de temps

(Nivell AAA)

El temps no és un factor essencial de l'esdeveniment o de l'activitat presentada pel contingut, amb l'excepció dels continguts multimèdia sincronitzats no interactius i dels esdeveniments en temps real.

Criteri de conformitat 2.2.4 Interrupcions

(Nivell AAA)

Es poden posposar o suprimir les interrupcions, amb l'excepció de les relacionades amb una emergència.

Criteri de conformitat 2.2.5 Tornar a autenticar

(Nivell AAA)

Quan caduca una sessió, es pot continuar l'activitat sense perdre cap dada després de tornar-se a autenticar.

Criteri de conformitat 2.2.6 Temps d'inactivitat

(Nivell AAA)

S'adverteix de la durada de qualsevol inactivitat que pugui causar la pèrdua de les dades, tret que es conservin durant més de vint hores quan no es fa cap acció entre persona i màquina.

Nota

Les regulacions de privacitat poden requerir el consentiment explícit de qui interactua amb la pàgina web abans d'autenticar-se i abans d'emmagatzemar les seves dades. Pel que fa a menors d'edat, no s'ha de sol·licitar consentiment explícit a la majoria de jurisdiccions, països o regions. Es recomana consultar professionals de la privacitat i l'assessorament legal en cas de plantejar-se complir aquest criteri de conformitat mitjançant l'emmagatzematge de dades.

Directriu 2.3 Atacs epilèptics i reaccions físiques

No dissenyeu contingut susceptible de provocar atacs epilèptics o reaccions físiques.

Criteri de conformitat 2.3.1 Tres centelleigs o per sota del llindar

(Nivell A)

Les pàgines web no contenen cap element que centellegi més de tres vegades per segon, o bé el centelleig està per sota dels llindars de centelleig general i de centelleig vermell.

Nota

Atès que qualsevol contingut que no compleixi aquest criteri de conformitat pot impossibilitar l'ús de la pàgina completa, el contingut de qualsevol pàgina web ha de complir aquest criteri de conformitat (tant si s'utilitza per complir-ne d'altres com si no). Vegeu el requisit de conformitat 5 (no-interferència).

Criteri de conformitat 2.3.2 Tres centelleigs

(Nivell AAA)

Les pàgines web no contenen cap element que centellegi més de tres vegades per segon.

Criteri de conformitat 2.3.3 Animacions d'interaccions

(Nivell AAA)

L'animació amb moviment activada per la interacció es pot desactivar, tret que l'activació sigui essencial per a la funcionalitat o per transmetre la informació.

Directriu 2.5 Modalitats d'entrada

Faciliteu l'activació de les funcionalitats amb altres mètodes d'entrada, a més del teclat.

Criteri de conformitat 2.5.1 Gestos d'apuntament

(Nivell A)

Totes les funcionalitats que requereixen gestos de contacte múltiple o amb desplaçament es poden activar amb un apuntament únic i sense gestos amb desplaçament, tret que els gestos de contacte múltiple o amb desplaçament siguin essencials.

Nota

Aquest requisit s'aplica al contingut web que interpreta les accions del dispositiu apuntador (és a dir, no s'aplica a les accions necessàries per a l'activació de l'agent d'usuari o de les ajudes tècniques).

Criteri de conformitat 2.5.2 Cancel·lació dels gestos d'apuntament

(Nivell A)

Per a les funcionalitats que es poden activar amb un apuntament de contacte únic, es compleix com a mínim una de les condicions següents:

Sense esdeveniment d'activació
L'esdeveniment d'activació del dispositiu apuntador no es fa servir per executar cap part de la funció.
Interrompre o desfer
L'esdeveniment de desactivació completa la funció, i es disposa d'un mecanisme per interrompre-la o desfer-la després de completar-la.
Inversió
L'esdeveniment de desactivació inverteix qualsevol resultat de l'esdeveniment d'activació precedent.
Essencial
És essencial completar la funció en l'esdeveniment d'activació.
Nota 1

Les funcions que imiten un teclat o un teclat numèric es consideren essencials.

Nota 2

Aquest requisit s'aplica al contingut web que interpreta les accions del dispositiu apuntador (és a dir, no s'aplica a les accions necessàries per a l'activació de l'agent d'usuari o de les ajudes tècniques).

Criteri de conformitat 2.5.3 Etiqueta al nom

(Nivell A)

Per als components de la interfície d'usuari amb etiquetes que inclouen text o imatges de text, el nom conté el text que es presenta visualment.

Nota

Es considera una bona pràctica incloure el text de l'etiqueta al principi del nom.

Criteri de conformitat 2.5.4 Activació amb el moviment

(Nivell A)

Les funcionalitats que es poden activar mitjançant el moviment del dispositiu o de la persona que el fa servir també es poden activar mitjançant components de la interfície d'usuari, i la resposta al moviment es pot desactivar per evitar-ne l'activació accidental, excepte en els casos següents:

Interfície compatible
El moviment s'utilitza per activar la funcionalitat mitjançant una interfície compatible amb l'accessibilitat.
Essencial
El moviment és essencial per a la funció i no fer-lo invalida l'activitat.

Criteri de conformitat 2.5.5 Mida de l'objectiu (millorat)

(Nivell AAA)

La mida de l'objectiu per a les entrades d'apuntament és com a mínim de 44 per 44 píxels CSS, excepte en els casos següents:

Equivalent
L'objectiu està disponible mitjançant un enllaç o un control equivalent a la mateixa pàgina que fa com a mínim 44 per 44 píxels CSS.
Incorporat
L'objectiu és en una frase o en un bloc de text.
Control de l'agent d'usuari
La mida de l'objectiu està determinada per l'agent d'usuari i no s'ha modificat posteriorment.
Essencial
Una presentació concreta de l'objectiu és essencial per transmetre la informació.

Criteri de conformitat 2.5.6 Mecanismes d'entrada simultanis

(Nivell AAA)

El contingut web no limita l'ús de les modalitats d'entrada disponibles en una plataforma, excepte en els casos en què la limitació és essencial o bé necessària per garantir la seguretat o per respectar la configuració personalitzada.

Criteri de conformitat 2.5.7 Moviments d'arrossegament

(Nivell AA)

[Nou]

Totes les funcionalitats que utilitzen un moviment d'arrossegament per operar es poden executar amb un apuntament de contacte únic sense arrossegar, tret que l'arrossegament sigui essencial o que la funcionalitat la determini l'agent d'usuari i no la modifiqui qui ha creat la pàgina.

Nota

Aquest requisit s'aplica al contingut web que interpreta les accions del dispositiu apuntador (és a dir, no s'aplica a les accions necessàries per fer funcionar l'agent d'usuari o la tecnologia d'assistència).

Criteri de conformitat 2.5.8 Mida de l'objectiu (mínim)

(Nivell AA)

[Nou]

La mida de l'objectiu per a les entrades amb apuntament és d'almenys 24 per 24 píxels CSS, excepte quan:

 • Espaiat: els objectius de mida inferior (els que tenen menys de 24 per 24 píxels CSS) es col·loquen de manera que, si un cercle de 24 píxels de diàmetre CSS se centra al quadre delimitador de cadascun, els cercles no intersequen un altre objectiu o el cercle d'un altre objectiu de mida inferior.
 • Equivalent: la funció es pot aconseguir mitjançant un control diferent de la mateixa pàgina que compleixi aquest criteri.
 • En línia: l'objectiu es troba en una frase o té una mida limitada per l'alçada de la línia del text no objectiu.
 • Control de l'agent d'usuari: la mida de l'objectiu la determina l'agent d'usuari i no la modifica qui ha creat la pàgina.
 • Essencial: una presentació particular de l'objectiu és essencial o requerida legalment per a la informació que es transmet.
Nota 1

Els objectius que permeten seleccionar els valors espacialment en funció de la posició dins de l'objectiu es consideren un objectiu a efectes del criteri de conformitat. Els exemples inclouen controls lliscants, selectors de color que mostren un degradat de colors o àrees editables on es col·loca el cursor.

Nota 2

Per als objectius en línia, l'alçada de la línia s'ha d'interpretar com a perpendicular al flux de text. Per exemple, en un idioma que es mostra verticalment, l'alçada de la línia seria horitzontal.

3. Entenedor

La informació i el funcionament de la interfície d'usuari han de ser entenedors.

Directriu 3.1 Llegible

Feu que el contingut textual sigui llegible i entenedor.

Criteri de conformitat 3.1.1 Llengua de la pàgina

(Nivell A)

La llengua per defecte de cada pàgina web es pot identificar per programació.

Criteri de conformitat 3.1.2 Llengua de les parts

(Nivell AA)

La llengua de cada fragment o frase del contingut es pot identificar per programació excepte en el cas de noms propis, termes tècnics, paraules en una llengua no determinada i paraules o expressions d'altres llengües que han passat a formar part de la llengua del text que l'envolta.

Criteri de conformitat 3.1.3 Paraules inusuals

(Nivell AAA)

S'ofereix un mecanisme que permet d'identificar definicions concretes de paraules o frases utilitzades de manera poc usual o restringida, incloses les frases fetes i l'argot.

Criteri de conformitat 3.1.4 Abreviacions

(Nivell AAA)

S'ofereix un mecanisme que permet d'identificar la forma desenvolupada o el significat de les abreviacions.

Criteri de conformitat 3.1.5 Nivell de lectura

(Nivell AAA)

Quan, després d'eliminar els títols i noms propis, el text requereixi una capacitat lectora superior al nivell de secundària obligatòria, s'ofereix o bé contingut suplementari, o bé una versió alternativa que no requereixi una capacitat lectora superior a aquest nivell.

Criteri de conformitat 3.1.6 Pronunciació

(Nivell AAA)

Es disposa d'un mecanisme que permet d'identificar la pronunciació correcta d'aquelles paraules el significat de les quals pot ser ambigu si no se'n coneix la pronunciació.

Directriu 3.2 Previsible

Feu que les pàgines web es mostrin i funcionin de manera previsible.

Criteri de conformitat 3.2.1 En rebre el focus

(Nivell A)

Quan un component de la interfície d'usuari rep el focus, no s'inicia cap canvi de context.

Criteri de conformitat 3.2.2 Amb l'entrada

(Nivell A)

Els canvis de configuració d'un component d'interfície d'usuari no provoquen cap canvi de context de manera automàtica, tret que s'hagi informat prèviament d'aquest comportament.

Criteri de conformitat 3.2.3 Navegació coherent

(Nivell AA)

Els mecanismes de navegació que es repeteixen en diverses pàgines web dins d'un conjunt de pàgines web es presenten en el mateix ordre cada vegada que es repeteixen, tret que es canviï aquest ordre de manera voluntària.

Criteri de conformitat 3.2.4 Identificació coherent

(Nivell AA)

Els components que tenen la mateixa funcionalitat dins d'un conjunt de pàgines web s'identifiquen de manera coherent.

Criteri de conformitat 3.2.5 Canvi sota petició

(Nivell AAA)

Els canvis de context no s'inicien automàticament; altrament, s'ofereix un mecanisme per desactivar-los.

Criteri de conformitat 3.2.6 Ajuda coherent

(Nivell A)

[Nova]

Si una pàgina web conté algun dels mecanismes d'ajuda següents, i aquests mecanismes es repeteixen en diverses pàgines dins d'un conjunt de pàgines web, els mecanismes es produeixen en el mateix ordre en relació amb el contingut d'altres pàgines, tret que qui hi interacciona faci un canvi:

 • Dades de contacte humà.
 • Mecanisme de contacte humà.
 • Opció d'autoassistència.
 • Mecanisme de contacte totalment automatitzat.
Nota 1

Els mecanismes d'ajuda es poden proporcionar directament a la pàgina o es poden proporcionar mitjançant un enllaç directe a una pàgina diferent que contingui la informació.

Nota 2

Per a aquest criteri de conformitat, "el mateix ordre en relació amb el contingut d'altres pàgines" pot ser com s'ordena el contingut quan se serialitza la pàgina. És probable que la posició visual d'un mecanisme d'ajuda sigui coherent entre les pàgines per a la mateixa variació de pàgina (per exemple, el punt d'interrupció CSS). Els canvis que es facin, com ara modificar el zoom o l'orientació de la pàgina, poden provocar una variació de pàgina diferent. Aquest criteri es refereix a l'ordre relatiu entre les pàgines que es mostren en la mateixa variació de pàgina (per exemple, el mateix nivell de zoom i orientació).

Directriu 3.3 Ajuda en l'entrada

Ajudeu a evitar i corregir errors.

Criteri de conformitat 3.3.1 Identificació d'errors

(Nivell A)

Si es detecta de manera automàtica un error d'entrada, s'identifica l'ítem erroni i es descriu l'error textualment.

Criteri de conformitat 3.3.2 Etiquetes o instruccions

(Nivell A)

Es proporcionen etiquetes o instruccions quan s'han d'introduir dades.

Criteri de conformitat 3.3.3 Suggeriment de correcció d'errors

(Nivell AA)

Si es detecta de manera automàtica un error d'entrada i es coneix el sistema de correcció, es fan suggeriments per corregir-lo, sempre que no facin perillar la seguretat o la finalitat del contingut.

Criteri de conformitat 3.3.5 Ajuda

(Nivell AAA)

Hi ha ajuda contextual disponible.

Criteri de conformitat 3.3.6 Prevenció d'errors (tots)

(Nivell AAA)

En el cas de les pàgines web en què es requereix enviar informació, es compleix com a mínim una de les condicions següents:

Reversible
Qualsevol tramesa de dades és reversible.
Comprovable
Les dades introduïdes es comproven per detectar-hi possibles errors d'entrada i es dona l'oportunitat de corregir-les.
Confirmable
Es disposa d'un mecanisme que permeti de revisar, confirmar o corregir la informació abans d'acabar la tramesa.

Criteri de conformitat 3.3.7 Entrada redundant

(Nivell A)

[Nova]

Una informació introduïda o proporcionada prèviament que s'ha de tornar a introduir en el mateix procés:

 • O bé s'emplena automàticament.
 • O bé està disponible per ser seleccionada.

Excepte quan es dona una d'aquestes circumstàncies:

 • És essencial tornar a introduir la informació.
 • La informació és necessària per garantir la seguretat del contingut.
 • La informació introduïda prèviament ja no és vàlida.

Criteri de conformitat 3.3.8 Autenticació accessible (mínim)

(Nivell AA)

[Nova]

No és necessària cap prova cognitiva (com ara recordar una contrasenya o resoldre un trencaclosques) en cap pas del procés d'autenticació, tret que es doni almenys una de les opcions següents:

Alternativa
Hi ha un altre mètode d'autenticació que no es basa en una prova cognitiva.
Mecanisme
Hi ha un mecanisme disponible per ajudar a completar la prova cognitiva.
Reconeixement d'objectes
La prova cognitiva consisteix a reconèixer objectes.
Contingut personal
La prova cognitiva consisteix a identificar el contingut no textual que proporciona qui interactua amb el lloc web.
Nota 1

El "Reconeixement d'objectes" i el "Contingut personal" poden ser imatges, vídeos o àudios.

Nota 2
Alguns exemples de mecanismes que compleixen aquest criteri són:
 1. Permetre l'entrada de contrasenyes amb gestors de contrasenyes per evitar haver-les de recordar.
 2. Permetre copiar i enganxar per reduir la càrrega cognitiva de tornar a escriure.

Criteri de conformitat 3.3.9 Autenticació accessible (millorat)

(Nivell AAA)

[Nova]

No és necessària cap prova cognitiva (com ara recordar una contrasenya o resoldre un trencaclosques) com a procés d'autenticació, tret que es doni almenys una de les opcions següents:

Alternativa
Hi ha un altre mètode d'autenticació que no es basa en una prova cognitiva.
Mecanisme
Hi ha un mecanisme disponible per ajudar a completar la prova cognitiva.

4. Robust

El contingut ha de ser prou robust perquè una gran varietat d'agents d'usuari, incloses les ajudes tècniques, el puguin interpretar fidelment.

Directriu 4.1 Compatible

Potencieu al màxim la compatibilitat amb els agents d'usuari actuals i futurs, incloses les ajudes tècniques.

Criteri de conformitat 4.1.1 Anàlisi sintàctica (obsolet i eliminat)

Nota

Aquest criteri es va adoptar per resoldre els problemes que presentaven algunes ajudes tècniques en relació amb l'anàlisi sintàctica d'HTML. Actualment, les ajudes tècniques ja no han d'analitzar sintàcticament l'HTML. Per tant, aquests problemes o ja no existeixen o es resolen per mitjà d'altres criteris. Aquest criteri ja no té utilitat i s'ha eliminat.

Criteri de conformitat 4.1.2 Nom, rol, valor

(Nivell A)

El nom i el rol de tots els components d'interfície d'usuari (inclosos, entre d'altres, elements de formularis, enllaços i components generats mitjançant scripts), es poden identificar per programació, i els estats, propietats i valors que pot ajustar qui interactua amb la pàgina web es poden configurar per programació. Qualsevol notificació de modificació d'aquests ítems està disponible per als agents d'usuari, incloses les ajudes tècniques.

Nota

Aquest criteri de conformitat està pensat principalment per a la creació de webs en què es desenvolupen o programen controls d'interfície d'usuari propis. Per exemple, els controls estàndard d'HTML ja compleixen aquest criteri de conformitat quan s'utilitzen d'acord amb l'especificació.

Criteri de conformitat 4.1.3 Missatges d'estat

(Nivell AA)

En el contingut implementat mitjançant llenguatges de marques, els missatges d'estat es poden identificar amb programació pel rol o les propietats, de manera que es puguin presentar mitjançant ajudes tècniques sense rebre focus.

5. Conformitat

En aquesta secció es recullen els requisits de conformitat de les WCAG 2.2, com també la informació sobre com fer declaracions de conformitat, les quals són opcionals. Finalment, es descriu què s'entén per tecnologies compatibles amb l'accessibilitat, ja que la conformitat només es pot aconseguir a partir de tecnologies usades de manera compatible amb l'accessibilitat. S'inclou una explicació més aprofundida del concepte "compatible amb l'accessibilitat" a Com s'interpreta la conformitat.

5.1 Interpretació dels requisits normatius

El contingut principal de les WCAG 2.2 és normatiu i defineix els requisits que afecten les declaracions de conformitat. El material introductori, els apèndixs, les seccions marcades com a no normatives, els esquemes, els exemples i les notes són informatius (no normatius). El material no normatiu proporciona informació de suport per ajudar a interpretar les directrius, però no crea requisits que afectin una declaració de conformitat.

Les paraules clau POT, HA DE, NO HA DE, NO ES RECOMANA, ES RECOMANA, HAURIA i NO HAURIA s'han d'interpretar tal com es descriu a [RFC2119] (en anglès, MAY, MUST, MUST NOT, NOT RECOMMENDED, RECOMMENDED, SHOULD i SHOULD NOT).

5.2 Requisits de conformitat

Perquè una pàgina web sigui conforme a les WCAG 2.2, ha de complir tots els requisits de conformitat següents:

5.2.1 Nivell de conformitat

Es compleix totalment un dels nivells de conformitat següents:

 • Per assolir el nivell A de conformitat (el nivell mínim de conformitat), la pàgina web compleix tots els criteris de conformitat de nivell A, o bé es proporciona una versió alternativa conforme a aquests criteris.
 • Per assolir el nivell AA de conformitat, la pàgina web compleix tots els criteris de conformitat de nivell A i AA, o bé es proporciona una versió alternativa conforme a aquests criteris.
 • Per assolir el nivell AAA de conformitat, la pàgina web compleix tots els criteris de conformitat de nivell A, AA i AAA, o bé es proporciona una versió alternativa conforme a aquests criteris.
NOTA 1

Si bé la conformitat només es pot aconseguir en els nivells indicats, convé informar (en la declaració de conformitat) de qualsevol progrés per complir criteris de conformitat de nivells superiors al nivell de conformitat aconseguit.

NOTA 2

No es recomana que el nivell AAA de conformitat es requereixi com a política general per a llocs web sencers, ja que no és possible complir-ne tots els criteris de conformitat per a alguns tipus de contingut.

5.2.2 Pàgines senceres

La conformitat (i el nivell de conformitat) és per a la totalitat de la pàgina web o les pàgines web, i no es pot assolir si una part no la compleix.

NOTA 1

Amb la finalitat de determinar el nivell de conformitat, els formats alternatius d'una part del contingut es consideren part de la pàgina si es poden obtenir directament des de la pàgina mateixa (per exemple, una descripció llarga o una presentació alternativa d'un vídeo).

NOTA 2

Per a les pàgines web que no assoleixin la conformitat perquè el contingut queda fora del control de qui ha creat les pàgines web, es pot considerar de fer una declaració de conformitat parcial.

NOTA 3

Una pàgina completa inclou totes les variacions de la pàgina per a diverses mides de pantalla (per exemple, variacions d'una pàgina web responsiva). Cadascuna d'aquestes variacions ha de ser conforme (o ha de tenir una versió alternativa que ho sigui) perquè la pàgina compleixi la conformitat.

5.2.3 Processos complets

Quan una pàgina web forma part d'una sèrie de pàgines que representen un procés (per exemple, una seqüència de passos que cal completar per acomplir una activitat), totes les pàgines web del procés són conformes a un nivell determinat o superior. (La conformitat a un nivell particular no és possible si alguna de les pàgines del procés no és conforme a aquell nivell o a un nivell superior.)

5.2.4 Tecnologies usades de manera compatible amb l'accessibilitat

El compliment dels criteris de conformitat només es pot basar en tecnologies usades de manera compatible amb l'accessibilitat. Qualsevol informació o funcionalitat implementada de manera no compatible amb l'accessibilitat també està disponible de manera compatible. (Vegeu Com s'interpreta compatible amb l'accessibilitat.)

5.2.5 No-interferència

Si en una pàgina s'usen tecnologies de manera no compatible amb l'accessibilitat, o si s'usen de manera que no compleixen els requisits de conformitat, no impedeixen l'accés a la resta de la pàgina. A més, la pàgina web en conjunt continua complint els requisits de conformitat en cadascun dels casos següents:

 1. Quan una tecnologia no és necessària està activada en l'agent d'usuari.
 2. Quan una tecnologia no necessària està desactivada en l'agent d'usuari.
 3. Quan una tecnologia no necessària no és compatible amb l'agent d'usuari.

Addicionalment, tots els criteris de conformitat següents fan referència a tot el contingut de la pàgina, inclòs el contingut que no és necessari per a la conformitat, ja que tracten d'aspectes que podrien interferir en l'ús general de la pàgina:

 • 1.4.2 Control d'àudio
 • 2.1.2 Sense parany de teclat
 • 2.3.1 Tres centelleigs o per sota del llindar
 • 2.2.2 Posar en pausa, aturar, amagar
NOTA

Si una pàgina no compleix la conformitat (per exemple, pàgines d'avaluació de conformitat o pàgines d'exemple), no es pot incloure en l'abast de conformitat o en la declaració de conformitat.

Per obtenir-ne més informació, inclosos alguns exemples, vegeu Com s'interpreten els requisits de conformitat.

5.3 Declaracions de conformitat (opcional)

La conformitat es defineix només per a pàgines web. No obstant això, es pot fer una declaració de conformitat d'una pàgina, d'una sèrie de pàgines o de diverses pàgines web relacionades.

5.3.1 Components obligatoris d'una declaració de conformitat

Les declaracions de conformitat no són obligatòries. Es poden complir les WCAG 2.2 sense necessitat de fer cap declaració. Però si es fa una declaració de conformitat, ha d'incloure la informació següent:

 1. Data de la declaració.
 2. Títol de les directrius, versió i URI: "Directrius per a l'accessibilitat del contingut web, versió 2.2, https://www.w3.org/TR/WCAG22/".
 3. Nivell de conformitat assolit: A, AA o AAA.
 4. Descripció concisa de les pàgines, com ara una llista dels URI per als quals s'ha fet la declaració, amb indicació de si els subdominis estan inclosos.

  NOTA 1

  Les pàgines web es poden descriure mitjançant una llista o bé mitjançant una expressió que defineixi tots els URI inclosos en la declaració.

  NOTA 2

  Els productes en línia que no disposen d'un URI abans d'instal·lar-se al lloc web del client poden obtenir una declaració de compliment de conformitat quan s'hagin instal·lat.

 5. Llista de les tecnologies necessàries per al contingut web.
NOTA 3

Els logotips de conformitat constitueixen una declaració i han d'acompanyar els components requerits que s'esmenten anteriorment.

5.3.2 Components opcionals d'una declaració de conformitat

A més dels components obligatoris d'una declaració de conformitat esmentats anteriorment, considereu proporcionar informació d'ajuda addicional. La informació addicional recomanada inclou:

 • Una llista de tots els criteris de conformitat assolits que van més enllà del nivell de conformitat sol·licitat en la declaració. Aquesta informació s'hauria de presentar en un format que els usuaris puguin utilitzar, preferiblement com a metadades llegibles per ordinador.
 • Una llista de les tecnologies concretes que es fan servir, però que no són necessàries.
 • Una llista dels agents d'usuari, incloses les ajudes tècniques, que s'han emprat per avaluar el contingut.
 • Una llista de les característiques específiques d'accessibilitat del contingut, en format de metadades llegibles per ordinador.
 • Informació sobre altres passos fets per millorar l'accessibilitat i que van més enllà dels criteris de conformitat.
 • Una versió en format de metadades llegibles per ordinador de la llista de tecnologies específiques necessàries.
 • Una versió en format de metadades llegibles per ordinador de la declaració de conformitat.
NOTA 1

Per obtenir més informació i exemples de la declaració de conformitat, vegeu Com s'interpreten les declaracions de conformitat.

NOTA 2

Per obtenir més informació sobre l'ús de metadades en les declaracions de conformitat, vegeu Com s'interpreten les metadades.

5.4 Declaració de conformitat parcial: continguts aliens

De vegades es creen pàgines web a les quals posteriorment s'afegeix contingut. Per exemple, un programa de correu electrònic, un blog, un article que permet d'afegir comentaris o altres aplicacions amb què es pot introduir contingut. Un altre exemple podria ser una pàgina, com ara un portal o un lloc web de notícies, formada per contingut agregat de diferents contribucions, o llocs web que afegeixen, de manera automàtica, contingut d'altres fonts, com ara els anuncis publicitaris que s'insereixen dinàmicament.

En qualsevol d'aquests casos, en el moment que arriben aquests originals no és possible conèixer el contingut no controlat de les pàgines. És important remarcar que el contingut no controlat pot afectar també l'accessibilitat del contingut controlat. Es disposa de dues opcions:

 1. Es pot fer una declaració de conformitat basada en la informació disponible. Si una pàgina d'aquest tipus es controla o es repara (el contingut que no és conforme s'elimina o es fa que sigui conforme) en el termini de dos dies laborables, es pot fer una resolució o declaració de conformitat, ja que la pàgina és conforme, excepte per errors en el contingut que hagin afegit contribucions externes, que es corregeixen o s'eliminen quan es troben. No es pot fer cap declaració de conformitat si no es pot controlar o reparar el contingut que no compleixi la conformitat.

  O

 2. Es pot fer una "declaració de conformitat parcial", en què s'esmenti que la pàgina no compleix la conformitat, però que podria complir-la si se n'eliminen certes parts. Aquesta declaració pot ser: "Aquesta pàgina no compleix la conformitat, però pot ser conforme a les WCAG 2.2 de nivell X si s'eliminen les parts següents provinents de fonts no controlades". A més, el contingut que no compleix la conformitat i que està exclòs de la resolució de conformitat parcial compleix les condicions següents:

  1. El contingut no està controlat per qui ha creat la pàgina.
  2. El contingut es descriu de manera que es pot identificar (per exemple, no es pot descriure com a "totes les parts que no controlem", tret que estiguin identificades clarament com a tals).

5.5 Declaració de conformitat parcial: llengua

Es pot fer una "declaració de conformitat parcial per la llengua" quan la pàgina no compleix la conformitat, però la compliria si totes les llengües utilitzades fossin compatibles amb l'accessibilitat. La declaració pot ser: "Aquesta pàgina no compleix la conformitat, però pot ser conforme a les WCAG 2.2 de nivell X si les llengües següents fossin compatibles amb l'accessibilitat".

5.6 Consideracions relatives a la privacitat

Aquest apartat no és normatiu.

A continuació s'enumeren els criteris de conformitat que, d'acord amb el Grup de Treball, poden tenir possibles implicacions per a la privacitat, ja sigui perquè proporcionen protecció a l'usuari final o perquè són importants a l'hora d'implementar funcions dissenyades per protegir-ne la privacitat. Aquesta llista reflecteix el coneixement actual del Grup de Treball, però hi poden haver altres criteris de conformitat que tinguin implicacions de privacitat i que el Grup no hagi detectat en el moment de publicar les WCAG 2.2.

Els criteris de conformitat que poden relacionar-se amb la privacitat són:

5.7 Consideracions relatives a la seguretat

Aquest apartat no és normatiu.

A continuació s'enumeren els criteris de conformitat que, d'acord amb el Grup de Treball, poden tenir possibles implicacions per a la seguretat, ja sigui perquè proporcionen protecció a l'usuari final o perquè són importants a l'hora d'implementar funcions dissenyades per protegir-ne la seguretat. Aquesta llista reflecteix el coneixement actual del Grup de Treball, però hi poden haver altres criteris de conformitat que tinguin implicacions de seguretat i que el Grup no hagi detectat en el moment de publicar les WCAG 2.2.

Els criteris de conformitat que poden relacionar-se amb la seguretat són:

6. Glossari

abreviació

Forma abreujada (d'un mot, una expressió o un nom) que encara no forma part del lèxic de la llengua.

NOTA 1

Les abreviacions inclouen sigles i acrònims.

 1. Una sigla és una forma abreujada d'un o més mots creada a partir de les lletres inicials de les síl·labes o paraules d'aquest mot o d'aquests mots.

  NOTA 2

  No totes les llengües defineixen aquest concepte.

 2. Un acrònim és una forma abreujada construïda a partir de les lletres inicials o parts d'altres paraules (en un nom o una frase) que es pot pronunciar com una paraula.

NOTA 3

Algunes empreses han adoptat com a nom de l'empresa el que originalment era una abreviació. En aquests casos, el nom nou de l'empresa és l'antiga abreviació (per exemple, Ecma) i la paraula perd aquesta consideració.

agent d'usuari

Qualsevol programa que recupera i presenta contingut web.

ajuda contextual

Text d'ajuda que proporciona informació relacionada amb la funció que s'executa en un moment determinat.

NOTA

Les etiquetes aclaridores poden actuar com a ajuda contextual.

ajuda tècnica (tal com s'ha utilitzat en aquest document)

Maquinari o programari que actua com a agent d'usuari, o juntament amb un agent d'usuari habitual, per proporcionar una funcionalitat que satisfaci els requisits de persones amb discapacitat, més enllà de les que proporcionen els agents d'usuari habituals.

NOTA 1

La funcionalitat que proporciona una ajuda tècnica inclou presentacions alternatives (per exemple, veu sintetitzada o contingut ampliat), mètodes d'entrada alternatius (per exemple, veu), navegació o mecanismes d'orientació addicionals i transformacions de contingut (per exemple, per fer les taules més accessibles).

NOTA 2

Les ajudes tècniques sovint comuniquen dades i missatges als agents d'usuari habituals mitjançant l'ús i seguiment de les interfícies de programació d'aplicacions (API).

NOTA 3

La distinció entre agents d'usuari habituals i ajudes tècniques no és absoluta. Molts agents d'usuari habituals proporcionen funcionalitats per ajudar les persones amb discapacitat. La diferència bàsica és que els agents d'usuari habituals s'adrecen a un públic molt més ampli i divers, que normalment inclou persones amb discapacitat i sense. Les ajudes tècniques s'adrecen a comunitats més restringides, amb discapacitats específiques. El suport que proporciona una ajuda tècnica és més específic i apropiat per a les necessitats de les persones a qui s'adreça. L'agent d'usuari habitual pot proporcionar funcionalitats importants a les ajudes tècniques, com ara recuperar contingut web d'objectes de programari o analitzar sintàcticament el llenguatge de marques en blocs identificables.

ambigu -a en general

Que no se'n pot determinar la finalitat a partir de l'enllaç i de tota la informació de la pàgina web que es presenta simultàniament amb l'enllaç (és a dir, les persones sense discapacitat no poden saber què fa un enllaç fins que no l'activen).

animació amb moviment

Addició de passos entre estats per crear la il·lusió de moviment o per transmetre una sensació de transició suau.

apuntament de contacte únic

Entrada amb apuntament que funciona per mitjà d'un punt de contacte amb la pantalla, com ara tocs i clics únics, tocs i clics dobles, pulsacions llargues i gestos amb desplaçament.

àrea de visualització

Objecte en què l'agent d'usuari presenta el contingut.

NOTA 1

L'agent d'usuari presenta el contingut per mitjà d'una o més àrees de visualització. Les àrees de visualització inclouen finestres, marcs, altaveus i lupes virtuals. Una àrea de visualització pot contenir-ne una altra (per exemple, marcs imbricats). Els components d'interfície que crea l'agent d'usuari, com ara avisos, menús o alertes, no són àrees de visualització.

NOTA 2

Aquesta definició es basa en el glossari de les Directrius per a l'accessibilitat d'agents d'usuari, versió 1.0 [UAAG10].

argot

Mots o expressions pròpies d'un col·lectiu o camp d'especialitat.

art ASCII

Dibuix creat mitjançant una distribució espacial de caràcters o pictogrames (normalment, a partir dels 95 caràcters imprimibles definits en l'ASCII).

àudio

Tecnologia de reproducció de so.

NOTA

L'àudio es pot crear sintèticament (inclosa la síntesi de la veu), es pot enregistrar a partir de sons reals o pot ser una barreja de totes dues coses.

audiodescripció

Narració afegida a la banda sonora per descriure detalls visuals importants que no es poden entendre només des de la banda sonora principal.

NOTA 1

Les audiodescripcions de vídeo proporcionen informació sobre accions, personatges, canvis d'escena, text en pantalla i altre contingut visual.

NOTA 2

En una audiodescripció estàndard, s'afegeix la narració durant les pauses del diàleg. (Vegeu també audiodescripció ampliada.)

NOTA 3

Quan l'àudio original proporciona tota la informació del vídeo no és necessària cap audiodescripció addicional.

NOTA 4

En anglès, l'audiodescripció també s'anomena video description ('descripció de vídeo') i descriptive narration ('narració descriptiva').

audiodescripció ampliada

Audiodescripció que s'afegeix a una presentació audiovisual mitjançant la introducció de pauses al vídeo, perquè hi hagi prou temps per a una descripció addicional.

NOTA

Aquesta tècnica només s'utilitza quan el vídeo no s'entén sense l'audiodescripció, i quan les pauses entre el diàleg i la narració són massa curtes.

bloc de text

Text format per més d'una frase.

canvi de context

Canvi substancial del contingut d'una pàgina web que, fet sense cap avís previ, pot desorientar les persones que no poden visualitzar la pàgina completa de manera simultània.

Els canvis de context poden afectar els elements següents:

 1. Agent d'usuari
 2. Àrea de visualització
 3. Focus
 4. Contingut que canvia el significat d'una pàgina web
NOTA

Un canvi de contingut no és sempre un canvi de context. Els canvis de contingut, com ara un esquema desplegable, un menú dinàmic o un control de pestanyes, no suposen necessàriament un canvi de context, tret que també canviï un dels elements esmentats anteriorment (per exemple, el focus).

CAPTCHA

Sigla que prové de l'anglès completely automated public Turing test to tell computers and humans apart ('test de Turing públic i automàtic per diferenciar màquines i humans').

NOTA 1

Els tests de CAPTCHA sovint impliquen que s'hagi d'introduir el text que es mostra en una imatge o en un fitxer d'àudio poc clars.

NOTA 2

Un test de Turing és qualsevol sistema de test dissenyat per diferenciar màquines i humans. S'anomena així en reconeixement del famós científic Alan Turing. El terme el van encunyar investigadors de la Universitat Carnegie Mellon.

centelleig

Parell de canvis oposats en la lluminositat relativa que, si són prou intensos i estan en la freqüència adequada, poden provocar atacs epilèptics.

NOTA 1

Vegeu llindar de centelleig general i de centelleig vermell per obtenir més informació sobre les tipologies de centelleig no permeses.

NOTA 2

Vegeu també parpelleig.

compatible amb l'accessibilitat

Que funciona amb les ajudes tècniques que s'utilitzen i també amb les característiques d'accessibilitat de navegadors i d'altres agents d'usuari.

Perquè es consideri que una tecnologia de contingut web (o una característica de la tecnologia) és compatible amb l'accessibilitat, ha de complir les dues condicions següents:

 1. La tecnologia de contingut web ha de ser compatible amb les ajudes tècniques. Això significa que la interoperativitat de la tecnologia s'ha verificat amb les ajudes tècniques en la llengua del contingut.

  I

 2. La tecnologia de contingut web ha de tenir agents d'usuari compatibles amb l'accessibilitat a disposició de tothom. Això significa que, com a mínim, es compleix una de les afirmacions següents:

  1. La tecnologia originalment és compatible amb els agents d'usuari més habituals que també són compatibles amb l'accessibilitat (com ara HTML i CSS).

   O

  2. La tecnologia és compatible amb un connector molt estès que també és compatible amb l'accessibilitat.

   O

  3. El contingut està disponible en un entorn tancat, com ara una xarxa universitària o corporativa, en què l'agent d'usuari que la tecnologia de contingut web requereix i que l'organització utilitza és compatible amb l'accessibilitat.

   O

  4. Els agents d'usuari que funcionen amb la tecnologia són compatibles amb l'accessibilitat i es poden baixar o comprar de manera que:

   • No tenen un cost més elevat per a una persona amb discapacitat que per a una persona sense discapacitat.
   • Són fàcils de localitzar i d'obtenir tant per a una persona amb discapacitat com per a una persona sense discapacitat.
NOTA 1

El Grup de Treball de les WCAG i el W3C no especifiquen quin o quant suport de les ajudes tècniques ha de tenir una tecnologia web perquè es pugui classificar com a tecnologia compatible amb l'accessibilitat. (Vegeu Grau de suport de les ajudes tècniques necessari per a la compatibilitat amb l'accessibilitat.)

NOTA 2

Les tecnologies web es poden utilitzar de maneres no compatibles amb l'accessibilitat sempre que no siguin necessàries per a la conformitat i la pàgina compleixi, globalment, els requisits de conformitat, inclosos els requisits de conformitat 4 i els requisits de conformitat 5.

NOTA 3

El fet que una tecnologia web s'utilitzi de manera "compatible amb l'accessibilitat" no implica que el conjunt de la tecnologia compleixi aquesta característica o que tots els usos que se'n facin siguin compatibles amb l'accessibilitat. La majoria de tecnologies, inclòs l'HTML, no són compatibles amb alguna de les característiques d'accessibilitat. Les pàgines web són conformes a les WCAG només si els usos de la tecnologia compatibles amb l'accessibilitat són necessaris per complir els criteris de les WCAG.

NOTA 4

Quan se citin tecnologies de contingut web amb diverses versions, s'haurien d'esmentar les versions compatibles amb l'accessibilitat.

NOTA 5

Una manera d'identificar tecnologies usades de manera compatible amb l'accessibilitat pot ser la consulta de llistes d'usos compatibles documentats. (Vegeu Com s'interpreten les tecnologies web usades de manera compatible amb l'accessibilitat.) És possible que en la creació de continguts o comercialització de tecnologies es documentin maneres d'usar tecnologies de contingut web compatibles amb l'accessibilitat. Ara bé, totes les maneres documentades han de complir la definició anterior per a tecnologies de contingut web compatibles amb l'accessibilitat.

compleix un criteri de conformitat

Que quan s'avalua una pàgina, el resultat no és "fals".

component d'interfície d'usuari

Part del contingut que es percep com un control únic per a una funció distingible.

NOTA 1

Es poden implementar diversos components d'interfície d'usuari com un únic element de programació. En aquest context, els components no estan vinculats a cap tècnica de programació, sinó més aviat al que es percep com a controls separats.

NOTA 2

Els components d'interfície d'usuari inclouen tant elements de formularis i enllaços com components generats per scripts.

NOTA 3

El que en aquest context s'entén per component o component d'interfície d'usuari de vegades també s'anomena element de la interfície d'usuari.

compromisos jurídics

Qualsevol transacció en què la persona contrau una obligació o un benefici legalment vinculant.

configurat -ada per programació

Configurat per programari utilitzant mètodes compatibles amb els agents d'usuari, incloses les ajudes tècniques.

conformitat

Compliment de tots els requisits d'un estàndard, una directriu o una especificació.

conjunt de pàgines web

Recopilació de pàgines web que comparteixen una finalitat comuna i que han creat una mateixa persona, grup o organització.

NOTA

Les versions en llengües diferents es consideren conjunts de pàgines web diferents.

context d'enllaç identificat per programació

Informació addicional identificada per programació a partir de les relacions amb un enllaç, combinada amb el text del mateix enllaç i presentada en modalitats diferents.

NOTA

Quan el focus és a l'enllaç d'una frase, els lectors de pantalla també poden donar el context de la frase, perquè interpreten la puntuació.

contingut (contingut web)

Informació i experiència sensorial que es comunica per mitjà d'un agent d'usuari, inclosos el codi o el llenguatge de marques que defineix l'estructura, la presentació i les interaccions del contingut.

contingut multimèdia sincronitzat

Àudio o vídeo sincronitzat amb un altre format de presentació de la informació o amb components interactius de base durativa, tret que el contingut multimèdia sigui un format alternatiu per a text clarament etiquetat com a tal.

contingut no textual

Contingut que no és una seqüència de caràcters identificables per programació o que no és una expressió de llenguatge natural.

NOTA

El contingut no textual inclou art ASCII (que és un patró de caràcters), emoticones, leetspeak (que es basa en la substitució de lletres per altres caràcters) i imatges que representen text.

contingut suplementari

Contingut addicional que il·lustra o aclareix el contingut principal.

dades controlables pels usuaris

Dades a les quals poden accedir els usuaris.

NOTA

No es refereix a registres d'Internet ni a dades de seguiment de cercadors.

delimita

[Nou]

Limita o envolta sòlidament.

drecera del teclat

Mitjà alternatiu per activar una acció prement una o més tecles.

educació primària

Període de sis anys que comença entre els cinc i els set anys, sense escolarització prèvia obligatòria.

NOTA

Aquesta definició es basa en la Classificació internacional normalitzada de l'educació [UNESCO].

educació secundària baixa

Període educatiu de dos o tres anys que comença després d'haver acabat els sis anys d'escola i que acaba nou anys després de començar l'educació primària.

NOTA

Aquesta definició es basa en la Classificació internacional normalitzada de l'educació [UNESCO].

emergència

Situació o esdeveniment sobtat i inesperat que requereix una acció immediata per preservar la salut, la seguretat o la propietat.

en directe

De manera que la informació capturada d'un esdeveniment del món real es transmet amb un endarreriment no superior al d'emissió.

NOTA 1

L'endarreriment d'emissió és un endarreriment breu (normalment controlat automàticament), emprat per exemple per posar en cua o censurar el senyal d'àudio (o de vídeo), però no prou llarg per permetre'n una edició significativa.

NOTA 2

Si la informació es genera completament per ordinador, no és en directe.

en una finestra a pantalla completa

A la pantalla d'ordinador amb l'àrea de visualització maximitzada.

NOTA

Com que els ordinadors solen durar uns quants anys, per fer aquesta avaluació és millor no basar-se en les darreres resolucions de pantalla, sinó que cal prendre en consideració les resolucions de pantalla habituals d'un període que abasta diversos anys.

entrada amb apuntament

Entrada amb un dispositiu que permet d'apuntar a una coordenada o un conjunt de coordenades específiques en una pantalla, com ara un ratolí, un llapis o un contacte tàctil.

Nota

Vegeu també la definició de dispositiu apuntador a " Esdeveniments del dispositiu apuntador" [pointerevents].

error d'entrada

Informació entrada que no es pot acceptar.

NOTA

L'error d'entrada inclou:

 1. Informació requerida per la pàgina web però que no s'ha proporcionat.
 2. Informació proporcionada però que no respecta el format o els valors de dades requerits.
esdeveniment d'activació

Esdeveniment de plataforma que té lloc quan es prem el mecanisme d'activació del dispositiu apuntador, com ara un botó.

L'esdeveniment d'activació pot tenir diversos noms segons la plataforma, com ara els termes anglesos touchstart o mousedown.

esdeveniment de desactivació

Esdeveniment de plataforma que té lloc quan es deixa anar el mecanisme d'activació del dispositiu apuntador, com ara un botó.

L'esdeveniment de desactivació pot tenir diversos noms segons la plataforma, com ara els termes anglesos touchend o mouseup.

esdeveniment en temps real

Esdeveniment que a) s'esdevé al mateix temps que la visualització i b) no és generat completament pel contingut.

essencial

Que, si s'elimina, la informació o la funcionalitat del contingut canvien i no poden complir la conformitat de cap altra manera.

estat

Propietat dinàmica que expressa les característiques d'un component d'interfície d'usuari que pot canviar en resposta a una acció o a processos automatitzats.

Els estats no afecten la naturalesa del component, però representen dades associades al component o a la possibilitat d'interacció. Alguns exemples inclouen la superposició del punter, el focus, la selecció, la pulsació, l'activació, l'estat de visitat o no visitat i l'ampliació o desplegament.

estructura
 1. Manera en què s'organitzen les parts d'una pàgina web.
 2. Manera en què s'organitza una col·lecció de pàgines web.
etiqueta

Text o altre component amb text alternatiu que permet identificar un component del contingut web.

NOTA 1

L'etiqueta sempre es presenta a tothom, mentre que el nom pot estar amagat i només fer-se visible gràcies a les ajudes tècniques. En molts casos (però no en tots), el nom i l'etiqueta són el mateix.

NOTA 2

El terme etiqueta no es limita a l'element label d'HTML.

experiència sensorial específica

Experiència sensorial que no és purament decorativa ni té com a objectiu principal transmetre informació important o executar una funció.

finalitat de l'enllaç

Naturalesa del resultat que s'obté mitjançant l'activació d'un enllaç.

format alternatiu per a contingut multimèdia de base durativa

Document que inclou les descripcions textuals correctament seqüenciades de la informació visual i auditiva que es desenvolupa en un temps determinat, i que ofereix els mitjans per assolir els resultats de qualsevol interacció que s'hi pugui produir.

NOTA

Un guió utilitzat per crear contingut multimèdia sincronitzat només compleix aquesta definició si es corregeix per representar de manera acurada el contingut multimèdia sincronitzat final després de l'edició.

format alternatiu per a text

Contingut multimèdia que no presenta més informació de la que conté el text (directament o per mitjà de text alternatiu).

NOTA

S'ofereixen formats alternatius per a text a qui necessita presentacions substitutives del text. Els formats alternatius per a text poden contenir només àudio, només vídeo (inclòs vídeo en llengua de signes) o àudio i vídeo.

frase feta

Frase amb un significat que no es pot deduir a partir de les paraules que la formen i que es pot perdre en canviar-ne alguna.

NOTA

Les frases fetes no es poden traduir directament, paraula per paraula, sense perdre'n el significat (cultural o lingüístic).

funcionalitat

Conjunt de processos i resultats que són assolibles amb les accions de la persona que hi interactua.

identificat -ada per programació

Identificat mitjançant un programa informàtic a partir de les dades facilitades en la creació de tal manera que els agents d'usuari, incloses les ajudes tècniques, puguin extreure aquesta informació i presentar-la en diferents modalitats.

imatge de text

Text que es mostra en un format no textual (per exemple, una imatge) per aconseguir un efecte visual.

NOTA

Això no inclou el text que forma part d'una imatge que conté altres continguts visuals significatius.

inactivitat

Interval de temps en el qual no es produeix cap interacció entre persona i màquina.

El mètode de seguiment està determinat pel lloc web o l'aplicació.

indicador de focus

[Nou]

Píxels que canvien per indicar visualment que un component de la interfície d'usuari està enfocat.

informatiu -iva

Que té finalitat informativa i no es requereix per a la conformitat.

NOTA

El contingut requerit per a la conformitat s'identifica com a "normatiu".

interfície de teclat

Interfície utilitzada per un programa per obtenir una entrada de pulsacions.

NOTA 1

Una interfície de teclat permet fer entrades de pulsacions als programes encara que la tecnologia nativa no tingui teclat.

NOTA 2

Fer funcionar una aplicació (o parts d'una aplicació) mitjançant un emulador de ratolí controlat per teclat, per exemple les tecles del ratolí (MouseKeys), no es pot considerar com un funcionament amb interfície de teclat, ja que el programa es fa funcionar per mitjà de la interfície del dispositiu apuntador, no per mitjà d'una interfície de teclat.

interpretació en llengua de signes

Translació d'una llengua parlada a una llengua de signes.

NOTA

Les llengües de signes autèntiques són llengües independents que no estan relacionades amb la llengua o llengües parlades al mateix país o regió.

llengua de signes

Llengua que utilitza combinacions de moviments de mans i braços, d'expressions facials o de posicions corporals per transmetre significat.

llengua natural

Codi lingüístic parlat, escrit o signat (amb mitjans visuals o tàctils) usat pels éssers humans per comunicar-se.

NOTA

Vegeu també llengua de signes.

llindar de centelleig general i de centelleig vermell

Un centelleig o una seqüència d'imatges que canvien ràpidament està per sota del llindar (és a dir, el contingut compleix la conformitat) si qualsevol dels punts següents és cert:

 1. No hi ha més de tres centelleigs generals ni més de tres centelleigs vermells per segon.
 2. L'àrea combinada de centelleigs que se succeeixen simultàniament no ocupa més d'un total de 0,006 estereoradiants dins de qualsevol camp visual de 10 graus a la pantalla (25 % de qualsevol camp visual de 10 graus a la pantalla) en una distància de visió típica.

On:

 • Un centelleig general es defineix com un parell de canvis oposats en la lluminositat relativa d'un 10 % o més de la lluminositat relativa màxima, en què la lluminositat relativa de la imatge més fosca està per sota de 0,80 i en què "un parell de canvis oposats" és un increment seguit d'una reducció o una reducció seguida d'un increment.
 • Un centelleig vermell es defineix com un parell de transicions oposades que impliquen un vermell saturat.

Excepció: no infringeix els llindars un centelleig que és un patró gràfic subtil i equilibrat, com ara un soroll blanc o un disseny del tipus tauler d'escacs amb quadrats més petits de 0,1 graus (d'un camp visual en una distància de visió típica) en un costat.

NOTA 1

Per a programari general o contingut web, la utilització d'un rectangle de 341 × 256 píxels en qualsevol lloc de l'àrea de la pantalla quan el contingut es visualitza a 1.024 × 768 píxels pot proporcionar una bona estimació d'un camp visual de 10 graus per a pantalles de mida estàndard i per a distàncies de visió estàndard (per exemple, pantalles de 15 a 17 polzades i distàncies de 50 a 60 centímetres). (Les resolucions de pantalla més altes que mostrin la mateixa visualització del contingut reprodueixen imatges més petites i segures, per això els llindars es defineixen emprant les resolucions més baixes.)

NOTA 2

Una transició és el canvi en la lluminositat relativa (o de lluminositat relativa o de color per a centelleig vermell) entre els pics i les valls adjacents en un diagrama de lluminositat relativa (o de lluminositat relativa o de color per a centelleig vermell) mesurada en el temps. Un centelleig consisteix en dues transicions oposades.

NOTA 3

La nova definició especialitzada per a "un parell de transicions oposades que impliquin un vermell saturat" (de les WCAG 2.2) és quan es compleix que R / (R + G + B) >= 0,8 per a un dels dos estats implicats en cada transició, o per a tots dos, i la diferència entre els estats és major que 0,2 (sense unitats) en el diagrama de cromaticitat CIE 1976 UCS [ISO_9241-391].

NOTA 4

Hi ha diverses eines disponibles per portar a terme una anàlisi a partir d'una captura de vídeo. Tot i això, no es necessita cap eina per avaluar aquesta condició si el centelleig és menor o igual a tres centelleigs per segon. El contingut compleix la conformitat automàticament (vegeu les notes 1 i 2 anteriors).

lluminositat relativa

Brillantor relativa de qualsevol punt, en un espai de color, normalitzada en valors entre 0 per al negre més fosc i 1 per al blanc més clar.

NOTA 1

Per a l'espai de color sRGB, la lluminositat relativa d'un color es defineix com a L = 0,2126 × R + 0,7152 × G + 0,0722 × B, en què R, G i B es defineixen de la manera següent:

 • si RsRGB <= 0,04045, aleshores R = RsRGB / 12,92; altrament, R = ((RsRGB + 0,055) / 1,055) ^ 2,4
 • si GsRGB <= 0,04045, aleshores G = GsRGB / 12,92; altrament, G = ((GsRGB + 0,055) / 1,055) ^ 2,4
 • si BsRGB <= 0,04045, aleshores B = BsRGB / 12,92; altrament, B = ((BsRGB + 0,055) / 1,055) ^ 2,4

i RsRGB, GsRGB i BsRGB es defineixen de la manera següent:

 • RsRGB = R8bit / 255
 • GsRGB = G8bit / 255
 • BsRGB = B8bit / 255

El caràcter "^" és l'operador exponencial. (La fórmula s'ha agafat de [SRGB].)

NOTA 2

Abans de maig de 2021 el valor de 0,04045 a la definició era diferent (0,03928). Es va prendre d'una versió anterior de l'especificació i ha estat actualitzat. No té efectes pràctics en els càlculs en el context d'aquestes directrius.

NOTA 3

Gairebé tots els sistemes utilitzats avui dia per visualitzar contingut web assumeixen que la codificació és sRGB. Tret que se sàpiga que s'utilitza un altre espai de color per processar i mostrar el contingut, s'ha de fer l'avaluació utilitzant l'espai de color sRGB. Si s'utilitzen altres espais de color, vegeu Com s'interpreta el criteri de conformitat 1.4.3.

NOTA 4

Si el tramat es dona després de la presentació, cal utilitzar el valor del color original. Per als colors tramats en l'origen, s'han d'emprar els valors mitjans dels colors utilitzats (mitjana de R, mitjana de G i mitjana de B).

NOTA 5

Hi ha diverses eines que fan aquests càlculs de manera automàtica quan avaluen el contrast i el centelleig.

NOTA 6

Hi ha disponible una versió en MathML de la definició de lluminositat relativa per veure'n la fórmula.

mateix ordre relatiu

Que presenta la mateixa posició en relació amb els altres ítems.

NOTA

Els ítems es consideren en el mateix ordre relatiu fins i tot si se n'insereixen o se n'eliminen en la seqüència original. Per exemple, els menús de navegació desplegables poden inserir, dins la seqüència de lectura, un nivell addicional de detall o una secció de navegació secundària.

mateixa funcionalitat

Que té el mateix resultat quan s'utilitza.

mecanisme

Procés o tècnica per assolir un resultat.

NOTA 1

El mecanisme es pot proporcionar explícitament en el contingut o pot dependre de la plataforma o els agents d'usuari, incloses les ajudes tècniques.

NOTA 2

El mecanisme ha de complir tots els criteris de conformitat per al nivell sol·licitat.

missatge d'estat

Canvi de contingut que no és un canvi de context i que proporciona informació sobre l'èxit o els resultats d'una acció, sobre l'estat d'espera d'una aplicació, sobre el progrés d'un procés o sobre l'existència d'errors.

moviment d'arrossegament

[Nou]

Operació en la qual, en l'esdeveniment d'activació, el punter es vincula amb un element i l'element (o una representació de la seva posició) segueix el punter fins a l'esdeveniment de desactivació.

NOTA

Alguns exemples d'elements arrossegables poden ser elements d'una llista, elements d'un text i imatges.

navegable en ordre seqüencial

Que és navegable en l'ordre definit per avançar el focus (d'un element al següent) mitjançant una interfície de teclat.

necessari -ària (tecnologies que són)

Dit de les tecnologies que, quan es desactiven o no són compatibles, fan que el contingut no compleixi la conformitat.

nom

Text per mitjà del qual el programari pot identificar un component del contingut web.

NOTA 1

El nom pot estar amagat i només fer-se visible gràcies a les ajudes tècniques, mentre que l'etiqueta sempre es presenta a tothom. En molts casos (però no en tots) l'etiqueta i el nom són el mateix.

NOTA 2

El terme nom no està relacionat amb l'atribut name d'HTML.

només àudio

Presentació durativa que conté només àudio (ni vídeo ni interacció).

només vídeo

Presentació durativa que només conté vídeo (ni àudio ni interacció).

normatiu

Requerit per a la conformitat.

NOTA 1

Es pot complir la conformitat de diverses maneres definides en aquest document.

NOTA 2

El contingut identificat com a "informatiu" o "no normatiu" no es requereix mai per a la conformitat.

objectiu

Regió de la pantalla que accepta una acció del dispositiu apuntador, com ara la zona interactiva d'un component d'interfície d'usuari.

NOTA

Si dos o més objectius tàctils se superposen, la zona de superposició no s'ha d'incloure en la definició de la mida de l'objectiu, tret que els objectius superposats facin la mateixa acció o obrin la mateixa pàgina.

pàgina web

Recurs no incrustat obtingut des d'un únic URI mitjançant HTTP acompanyat de qualsevol altre recurs o recursos utilitzats en la presentació o concebuts perquè un agent d'usuari els presenti conjuntament.

NOTA 1

Encara que qualsevol dels altres recursos es presenti juntament amb el recurs principal, no cal que sigui de manera simultània.

NOTA 2

D'acord amb aquestes directrius, perquè un recurs es pugui considerar pàgina web ha de ser no incrustat en l'abast de conformitat.

parpelleig

Canvi alternatiu entre dos estats visuals per cridar l'atenció.

NOTA

Vegeu també centelleig. És possible que algun element sigui prou gran i parpellegi amb lluminositat suficient en la freqüència correcta per considerar-se també un centelleig.

perímetre

[Nou]

La distància més curta definida per la línia contínua que delimita una forma sense compartir-ne cap píxel, o bé, si és més curt, el quadre delimitador mínim.

personalitzat -ada visualment

Que permet de definir el tipus de lletra, la mida, el color i el fons.

píxel CSS

Angle visual d'aproximadament 0,0213 graus.

Un píxel CSS és la unitat de mesura canònica de totes les longituds i mesures en CSS. Aquesta unitat és independent de la densitat i es diferencia dels píxels de maquinari reals en una pantalla. Els agents d'usuari i els sistemes operatius han de garantir que un píxel CSS s'ajusti el màxim possible al píxel de referència que es descriu al nivell 3 del mòdul de valors i unitats CSS [css3-values], el qual té en compte les dimensions físiques de la pantalla i la distància de visió assumida (factors que no es poden determinar en la creació de continguts).

posat en pausa

Aturat a petició d'una acció d'usuari i no reiniciat fins que no se sol·licita.

preenregistrat -ada

Dit de la informació que no és en directe.

presentació

Disposició del contingut de manera que es pot percebre.

procés

Sèrie d'accions d'usuari en què cada acció és requerida per completar l'activitat.

propietat d'estil

Propietat amb un valor que determina la presentació (com ara el tipus de lletra, el color, la mida, la ubicació, l'espaiat, el volum o la prosòdia de la parla sintetitzada) dels elements del contingut a mesura que els agents d'usuari els presenten (per exemple, en pantalla o amb altaveus o pantalla braille).

Les propietats d'estil poden tenir diversos orígens:

 • Estils per defecte de l'agent d'usuari: els valors de propietats d'estil aplicats per defecte en absència d'estils de creació o d'usuari. Algunes tecnologies de contingut web especifiquen una presentació per defecte, mentre que d'altres no.
 • Estils de creació: valors de propietats d'estil que s'estableixen com a part del contingut (com ara estils en línia o fulls d'estil de creació).
 • Estils d'usuari: valors de propietats d'estil que no són part del contingut (s'estableixen, per exemple, per mitjà de la configuració de la interfície de l'agent d'usuari o de fulls d'estil d'usuari).
prova cognitiva

[Nou]

Tasca que requereix recordar, manipular o transcriure informació. Entre altres exemples inclou:

 • La memorització, com ara recordar un nom d'usuari, una contrasenya o un conjunt de caràcters, imatges o patrons. Els identificadors comuns nom, adreça de correu electrònic i número de telèfon no es consideren proves de funció cognitiva, ja que són personals i coherents entre els llocs web.
 • La transcripció, com ara escriure caràcters.
 • L'aplicació correcta de l'ortografia.
 • La realització de càlculs.
 • La resolució de trencaclosques.
purament decoratiu

Que serveix només per a una finalitat estètica, no proporciona informació i no té cap funcionalitat.

NOTA

El text és purament decoratiu si les paraules es poden reorganitzar o substituir sense canviar-ne la finalitat.

quadre delimitador mínim

[Nou]

El rectangle més petit alineat amb l'eix horitzontal dins del qual hi ha tots els punts d'una forma. Per als components ajustats a diverses línies, com a part d'una frase o bloc de text (per exemple, els enllaços), el quadre delimitador es basa en com apareixeria el component en una sola línia.

regió

Secció de contingut perceptible i identificada per programació.

NOTA

En HTML, qualsevol àrea designada amb un rol de referència és una regió.

relació

Associació significativa entre continguts diferents.

relació de contrast

(L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), on

NOTA 1

Les relacions de contrast poden prendre valors entre 1 i 21 (generalment expressats des d'1:1 fins a 21:1).

NOTA 2

Com que en crear continguts no es controla la configuració personal sobre com es mostra el text (per exemple, la suavització del tipus de lletra o el filtre antialiàsing), la relació de contrast del text es pot avaluar amb el filtre antialiàsing desactivat.

NOTA 3

Per als criteris de conformitat 1.4.3 i 1.4.6, el contrast s'ha de mesurar en relació amb el fons sobre el qual es mostra normalment el text. Si no s'especifica cap color de fons, se suposa que és blanc.

NOTA 4

El color de fons és el color especificat per al contingut sobre el qual es mostra normalment el text. Si s'ha definit un color de text, no definir el color de fons és un error, perquè no es pot avaluar si hi ha contrast suficient, ja que no es coneix el color de fons definit per defecte per l'usuari. Per la mateixa raó, és un error no definir el color del text quan es defineix el color del fons.

NOTA 5

El contorn al voltant de la lletra pot afegir contrast i es pot utilitzar per calcular el contrast entre la lletra i el fons. Un contorn estret es pot considerar la lletra mateixa. Un contorn ample que omple els detalls interiors actua com a aurèola i es considera fons.

NOTA 6

La conformitat a les WCAG s'ha d'avaluar a partir dels parells de colors especificats en el contingut que s'espera que apareguin de manera adjacent en una presentació estàndard. No és necessari tenir en compte presentacions inusuals, com ara canvis de color fets per l'agent d'usuari, excepte quan es defineixin en el codi original.

rol

Text o número amb el qual el programari pot identificar la funció d'un component del contingut web.

secció

Fragment independent de contingut escrit que tracta d'un o més temes o conceptes interrelacionats.

NOTA

Una secció pot consistir en un paràgraf o més, i incloure gràfics, taules, llistes i subseccions.

seqüència de lectura correcta

Qualsevol seqüència en què les paraules i els paràgrafs es presenten en un ordre que no canvia el significat del contingut.

subtítols

Text alternatiu o informació visual sincronitzats amb una informació sonora, tant si és verbal com si no ho és, i que és necessària per entendre el contingut multimèdia.

NOTA 1

Aquests subtítols (en anglès, captions) són similars als que transcriuen només el diàleg (en anglès, subtitles), amb l'excepció que els primers mostren tant el contingut del diàleg parlat com equivalents per a la informació sonora que no és diàleg, però que és important per entendre el programa, inclosos els efectes sonors, la música, el riure, la identificació de les persones que parlen i la ubicació.

NOTA 2

Els subtítols tancats són els que alguns reproductors permeten d'activar o desactivar.

NOTA 3

Els subtítols oberts són els que no es poden desactivar. Per exemple, si són equivalents visuals d'imatges de text incrustades en el vídeo.

NOTA 4

Els subtítols no haurien d'amagar o cobrir informació rellevant del vídeo.

NOTA 5

En alguns països no es diferencia entre les formes angleses caption i subtitle.

NOTA 6

Les audiodescripcions poden estar subtitulades, però no és obligatori perquè són descripcions d'informació que ja es presenta de manera visual.

tecnologia (contingut web)

Mecanisme que permet codificar instruccions per ser presentades, reproduïdes o executades per agents d'usuari.

NOTA 1

Tal com s'utilitzen en aquestes directrius, les expressions tecnologia web i tecnologia (quan s'utilitza com una sola paraula) es refereixen a tecnologies de contingut web.

NOTA 2

Les tecnologies de contingut web poden incloure llenguatges de marques, formats de dades o llenguatges de programació que es poden utilitzar sols o combinats per crear experiències d'usuari final que varien des de pàgines web estàtiques fins a presentacions de continguts multimèdia sincronitzats o aplicacions web dinàmiques.

text

Seqüència de caràcters que poden ser identificats per programació i que expressa alguna cosa en llenguatge natural.

text alternatiu

Text associat a contingut no textual per mitjà de programari o referenciat des d'un text associat a contingut no textual per mitjà de programari. El text associat per mitjà de programari es pot identificar a partir del contingut no textual.

NOTA

Per obtenir més informació vegeu Com s'interpreta el text alternatiu.

text amb caràcters tipogràfics grans

Text amb caràcters tipogràfics de, com a mínim, 18 punts o 14 punts i negreta, o d'un cos de mida similar per als caràcters del xinès, el japonès i el coreà.

NOTA 1

Els tipus de lletra amb traços extraordinàriament fins, o trets i característiques inusuals que redueixen la familiaritat de les formes de les lletres, són més difícils de llegir, especialment quan s'utilitzen relacions de contrast més baixes.

NOTA 2

El cos tipogràfic es refereix al cos en el moment de presentar el contingut. No inclou el redimensionament que es pot fer posteriorment.

NOTA 3

El cos tipogràfic real d'un caràcter depèn tant de la mida definida, com de la pantalla o la configuració de l'agent d'usuari. Per a molts tipus de lletra habituals, un cos de 14 o 18 punts equival, aproximadament, a 1,2 i 1,5 quadratins (em) o al 120 o 150 % de la mida per defecte del cos del text (si suposem que el tipus de lletra del cos del text és el 100 %), però aquesta relació s'ha de comprovar per a cada tipus de lletra utilitzada. Quan els tipus de lletra es defineixen en unitats relatives, l'agent d'usuari encarregat de la visualització calcula el cos tipogràfic real. Quan s'avalua el criteri de conformitat, s'ha d'obtenir el cos tipogràfic de l'agent d'usuari o s'ha de calcular sobre la base d'un tipòmetre mentre actua l'agent d'usuari. Les persones amb baixa visió són responsables d'escollir la configuració adient.

NOTA 4

Quan s'utilitza text sense cos tipogràfic especificat, és raonable assumir com a cos tipogràfic el més petit emprat pels navegadors principals. Si un encapçalament de nivell 1 es mostra als navegadors principals en un tipus de lletra negreta de 14 punts o més, és raonable assumir que es tracta d'un cos tipogràfic gran. De manera similar, es poden calcular escales relatives a partir de les mides per defecte.

NOTA 5

El cos tipogràfic de 14 punts i de 18 punts s'ha pres de la mida mínima per a text imprès gran (14 punts) i de la mida més gran per al cos tipogràfic estàndard (18 punts). Per a altres caràcters, com ara els del xinès, el japonès i el coreà, les "mides equivalents" són la mida mínima per a text imprès gran en aquestes llengües i la següent mida impresa estàndard més gran.

utilitzat -ada de manera poc usual o restringida

Dit de la paraula emprada de manera que cal conèixer-ne amb exactitud la definició per interpretar-ne el contingut correctament.

versió alternativa conforme

Versió que

 1. compleix la conformitat del nivell designat,
 2. proporciona la mateixa informació i funcionalitat en la mateixa llengua,
 3. està tan actualitzada com el contingut que no compleix la conformitat, i
 4. per a la qual almenys es compleix una de les condicions següents:

  1. Es pot arribar a la versió que compleix la conformitat des de la pàgina que no la compleix mitjançant un mecanisme compatible amb l'accessibilitat.
  2. Només es pot arribar a la versió que no compleix la conformitat des de la versió que la compleix.
  3. Només es pot arribar a la versió que no compleix la conformitat des d'una pàgina que la compleix i que també proporciona un mecanisme per arribar a la versió que la compleix.
NOTA 1

En aquesta definició, l'expressió "només es pot arribar" es refereix al fet que, tret que es vingui de la versió que compleix la conformitat, hi ha algun mecanisme, com ara una redirecció condicional, que evita d'arribar a la pàgina que no la compleix.

NOTA 2

No cal que la versió alternativa sigui idèntica, pàgina per pàgina, a l'original (per exemple, la versió alternativa que compleix la conformitat pot consistir en diverses pàgines).

NOTA 3

Si s'ofereixen diverses versions en llengües diferents, cal que, per a cada llengua proporcionada, hi hagi una versió alternativa que compleixi la conformitat.

NOTA 4

Es poden proporcionar versions alternatives per adaptar-se a diferents entorns tecnològics o grups de persones. Cada versió s'ha d'ajustar al nivell de conformitat tant com sigui possible. Cal que una de les versions compleixi totalment els criteris per complir el requisit de conformitat 1 (nivell de conformitat).

NOTA 5

No cal que la versió alternativa que compleix la conformitat estigui dins l'abast de conformitat, ni tan sols al mateix lloc web, sempre que sigui tan disponible com la versió que la compleix.

NOTA 6

No s'ha de confondre "versió alternativa conforme" amb contingut suplementari de suport de la pàgina original que en millora la comprensió.

NOTA 7

Un mecanisme acceptable per arribar a una versió conforme és fixar les preferències d'usuari dins el contingut, sempre que el mètode utilitzat sigui compatible amb l'accessibilitat.

Vegeu Com s'interpreten les versions alternatives conformes.

vídeo

Tecnologia de fotografies o d'imatges en moviment o en seqüència.

NOTA

El vídeo es pot fer a partir d'imatges animades, de fotografies o de totes dues coses.

7. Finalitats d'entrada per als components d'interfície d'usuari

Aquesta secció conté una llista de les finalitats d'entrada més habituals per als components d'interfície d'usuari. Els termes que s'indiquen a continuació no són paraules clau que s'hagin d'utilitzar, sinó que representen finalitats que s'han de capturar a la taxonomia adoptada per una pàgina web. Si escau, es marquen els controls amb la taxonomia triada per indicar-ne la finalitat semàntica. Això ofereix la possibilitat que els agents d'usuari i les ajudes tècniques apliquin presentacions personalitzades perquè més persones puguin comprendre i utilitzar el contingut.

Nota

La llista de finalitats de tipus d'entrada es basa en les finalitats de control definides a la secció Emplenament automàtic d'HTML 5.2, però és important entendre que l'especificació d'alguna tecnologia diferent pot definir alguns o tots aquests mateixos conceptes i que només es requereixen els conceptes assignats als significats que s'indiquen a continuació.

Les finalitats de control d'entrada següents tenen com a objectiu relacionar-se amb qui interactua amb el contingut i es refereixen només a la informació que està relacionada amb aquesta persona.

A. Registre de canvis

Aquesta secció mostra els canvis importants fets a les WCAG 2.2 des de les WCAG 2.1. Les correccions d'errades de les WCAG 2.1 també s'han incorporat a les WCAG 2.2.

També es pot consultar l'historial complet de canvis acceptats a les WCAG 2.2..

B. Agraïments

Aquesta secció no és normativa.

La pàgina web del Grup de Treball de les Directrius per a l'accessibilitat conté informació addicional sobre els participants.

B.1 Participants del Grup de Treball de les Directrius per a l'accessibilitat actius en el desenvolupament d'aquest document:

B.2 Altres participants prèviament actius en el Grup de Treball de les WCAG i altres col·laboradors en les WCAG 2.0, les WCAG 2.1 o recursos de suport

Paul Adam, Jenae Andershonis, Wilhelm Joys Andersen, Andrew Arch, Avi Arditti, Aries Arditi, Tom Babinszki, Mark Barratt, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Chris Beer, Charles Belov, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Frederick Boland, Denis Boudreau, Patrice Bourlon, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Ben Caldwell, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sofia Celic-Li, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, Darcy Clarke, James Coltham, Earl Cousins, James Craig, Tom Croucher, Pierce Crowell, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Sébastien Delorme, Pete DeVasto, Iyad Abu Doush, Sylvie Duchateau, Cherie Eckholm, Roberto Ellero, Don Evans, Gavin Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Bengt Farre, Lainey Feingold, Wilco Fiers, Michel Fitos, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Alistair Garrison, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Karl Groves, Loretta Guarino Reid, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Benjamin Hawkes-Lewis, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Allen Hoffman, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Martijn Houtepen, Carlos Iglesias, Richard Ishida, Jonas Jacek, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Barry Johnson, Duff Johnson, Jyotsna Kaki, Shilpi Kapoor, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Johannes Koch, Marja-Riitta Koivunen, Maureen Kraft, Preety Kumar, Kristjan Kure, Andrew LaHart, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Aurélien Levy, Harry Loots, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, Alex Li, William Loughborough, N Maffeo, Mark Magennis, Erich Manser, Kapsi Maria, Luca Mascaro, Matt May, Sheena McCullagh, Liam McGee, Jens Oliver Meiert, Niqui Merret, Jonathan Metz, Alessandro Miele, Steven Miller, Mathew J Mirabella, Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Charles Nevile, Liddy Nevile, Dylan Nicholson, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Charu Pandhi, evarshi Pant, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Ian Pouncey, Charles Pritchard, Kerstin Probiesch, W Reagan, Adam Victor Reed, Chris Reeve, Chris Ridpath, Lee Roberts, Mark Rogers, Raph de Rooij, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Joel Sanda, Janina Sajka, Roberto Scano, Gordon Schantz, Tim van Schie, Wolf Schmidt, Stefan Schnabel, Cynthia Shelly, Glenda Sims, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Andi Snow-Weaver, Neil Soiffer, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Diane Stottlemyer, Christophe Strobbe, Sarah J Swierenga, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, David Todd, Mary Utt, Jean Vanderdonckt, Carlos A Velasco, Eric Velleman, Gijs Veyfeyken, Dena Wainwright, Paul Walsch, Daman Wandke, Richard Warren, Elle Waters, Takayuki Watanabe, Gian Wild, David Wooley, Wu Wei, Kenny Zhang, Leona Zumbo.

B.3 Organismes finançadors

Aquesta publicació s'ha finançat de manera parcial amb fons federals estatunidencs dels Serveis Sanitaris i Humans de l'Institut Nacional de Recerca sobre la Discapacitat, la Vida Independent i la Rehabilitació (NIDILRR), inicialment amb el número de contracte ED-OSE-10-C-0067 i actualment amb el número de contracte HHSP23301500054C. El contingut d'aquesta publicació no reflecteix necessàriament els punts de vista o les polítiques del Departament de Serveis Sanitaris i Humans o del Departament d'Educació dels Estats Units, i la menció de noms comercials, de productes comercials o d'organitzacions no implica el suport del Govern dels Estats Units.

C. Referències

C.1 Referències informatives

[css3-values]
CSS Values and Units Module Level 3. Tab Atkins Jr.; Elika Etemad. W3C. 1 desembre 2022. W3C Candidate Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/css-values-3/
[HTML]
HTML Standard. Anne van Kesteren; Domenic Denicola; Ian Hickson; Philip Jägenstedt; Simon Pieters. WHATWG. Living Standard. URL: https://html.spec.whatwg.org/multipage/
[ISO_9241-391]
Ergonomics of human-system interaction—Part 391: Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures. International Standards Organization. URL: https://www.iso.org/standard/56350.html
[pointerevents]
Pointer Events. Jacob Rossi; Matt Brubeck. W3C. 4 abril 2019. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/pointerevents/
[RFC2119]
Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner. IETF. Març 1997. Best Current Practice. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2119
[SRGB]
Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 2-1: Colour management - Default RGB colour space - sRGB. IEC. URL: https://webstore.iec.ch/publication/6169
[UAAG10]
User Agent Accessibility Guidelines 1.0. Ian Jacobs; Jon Gunderson; Eric Hansen. W3C. 17 desembre 2002. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/UAAG10/
[UNESCO]
International Standard Classification of Education. 2011. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219109
[WAI-WEBCONTENT]
Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Wendy Chisholm; Gregg Vanderheiden; Ian Jacobs. W3C. 5 maig 1999. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
[WCAG20]
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Ben Caldwell; Michael Cooper; Loretta Guarino Reid; Gregg Vanderheiden et al. W3C. 11 desembre 2008. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG20/
[WCAG21]
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Michael Cooper; Andrew Kirkpatrick; Joshue O'Connor; Alastair Campbell. W3C. 21 setembre 2023. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG21/