زبان ها

این یک ترجمه است. ممکن است حاوی خطا باشد یا با توجه به نسخه انگلیسی از تاریخ خارج شود. مترجم: Alex White

توضیحات تمامی مشخصات CSS

مشخصات CSS

این صفحه شامل توضیحاتی در مورد تمام مشخصاتی است که CSS WG روی آنها کار می کند. برای مشاهده فشرده و نحوه ارائه بازخورد به صفحه «کار فعلی» مراجعه کنید.

Media Queries (پرس و جو های رسانه ای)

History

آزمایش ها

پرس و جو های رسانه ای پیشرفتی از @قوانین رسانه @ CSS و ویژگی “media” در HTML است. پارامترهایی مانند اندازه نمایشگر، عمق رنگ و نسبت تصویر را اضافه می کند. این به این دلیل است که در یک کلاس از رسانه ها (مانند دستگاه های تلویزیون) هنوز می تواند تغییرات مهمی وجود داشته باشد. این به کار بر روی CC/PP مربوط می شود، اما راه حلی بسیار سبک تر و محدودتر است.

ویراستاران: Florian Rivoal، Håkon Wium Lie، Tantek Çelik، Daniel Glazman، Anne van Kesteren

Media Queries Level 4 (پرس و جوهای رسانه سطح 4)

History

پرس‌وجوهای رسانه نحوی را برای عبارات کوتاه تعریف می‌کند که ویژگی‌های مورد نیاز رسانه (یا دستگاه‌ها) را توصیف می‌کند، به عنوان مثال: حداقل یا حداکثر اندازه صفحه، قابلیت‌های رنگ، وضوح، نسبت ابعاد، نوع دستگاه اشاره‌گر، محیط مشاهده، قابلیت‌های اسکریپت‌نویسی، و غیره. پرس‌وجوهای رسانه مربوط به کار بر روی CC/PP, است، اما راه حلی سبک تر و محدودتر است.

چنین عباراتی را می توان به عنوان برچسب به شیوه نامه ها یا منابع دیگر متصل کرد تا نشان دهد برای چه رسانه ای طراحی شده اند. آنها، به عنوان مثال، در HTML (در ویژگی رسانه) استفاده می شوند. CSS از آنها در «@import» و «@media» استفاده می‌کند و به روش‌های مشابهی در SVG و XML عمومی رخ می‌دهند.

پرس و جوهای رسانه سطح 4 نسخه توسعه یافته اولین پرسش های رسانه ای است. تعدادی از ویژگی‌های رسانه‌ای جدید، مانند «اشاره‌گر» و «مانور» (برای قابلیت‌های دستگاه اشاره‌گر) و «بلاک سرریز» (برای رسانه‌های صفحه‌دار در مقابل پیمایش) را اضافه می‌کند که اطلاعات دقیق‌تری در مورد رسانه نسبت به تمایزات قدیمی «دستی» در مقابل «صفحه نمایش» و «طرح‌نمایی» در مقابل «صفحه نمایش».

ویراستاران: Florian Rivoal، Tab Atkins Jr.

Selectors Level 3 (انتخابگرها سطح 3)

History

آزمایش ها

انتخابگرها عنصر مورد استفاده در CSS و برخی فناوری‌های دیگر را توصیف می‌کند. انتخابگرها برای انتخاب عناصر در یک سند HTML یا XML استفاده می‌شوند تا ویژگی‌های (سبک) را به آنها الحاق کنند. عناصر را می توان بر اساس نام، ویژگی ها، زمینه و سایر جنبه های آنها انتخاب کرد.

ویراستاران: Tantek Çelik، Elika J. Etemad، Daniel Glazman، Ian Hickson، Peter Linss، John Williams

Selectors Level 4

History

انتخابگرها سطح 4 سطح 3 را با روش های جدیدی برای انتخاب عناصر گسترش می دهد. بر اساس، به عنوان مثال، بر اساس آنچه که آنها در بر دارند یا بر اساس آنچه در ادامه می آید.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Tab Atkins Jr.

CSS 2.1

History

آزمایش ها

CSS سطح 2 ویرایش 1 اشتباهات در توصیه 1998 CSS سطح 2 را تصحیح می کند و چند ویژگی بسیار درخواستی را که در ابتدا برای سطح 3 برنامه ریزی شده بود، اضافه می کند که قبلاً به طور گسترده پیاده سازی شده اند. اما بیشتر از همه CSS 2.1 نمایانگر یک عکس فوری از استفاده از CSS است: شامل تمام ویژگی های CSS است که در تاریخ انتشار توصیه به صورت متقابل برای HTML و XML پیاده سازی شده است.

ویراستاران: Bert Bos، Tantek Çelik، Ian Hickson، Håkon Wium Lie

Preview of CSS 2.2 (پیش نمایش CSS 2.2)

History

پیش نمایش CSS سطح 2 نشان می دهد که چگونه CSS2 با خطای پیشنهادی اعمال شده و متن اضافی جایگزین شده با ارجاع به سایر ماژول های CSS به نظر می رسد. این خود یک مشخصات نیست، بلکه یک کاندید برای ویرایش بعدی (یعنی دوم) سطح 2 CSS است.

ویراستاران: Bert Bos

CSS Snapshot 2007

History

CSS Snapshot 2007 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2006 نشان می‌دهند پیوند دارد. از آنجا که بخش‌های بزرگی از CSS هنوز در حال توسعه هستند و اغلب دشوار است که بدانیم وضعیت آنها چیست، گروه کاری CSS تصمیم گرفت این سند را منتشر کند. که فقط شامل بخش هایی از CSS است که پایدار هستند و نشان داده شده است که کار می کنند.

ویراستاران: Elika J. Etemad

CSS Snapshot 2010

History

CSS Snapshot 2010 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2010 نشان می‌دهند پیوند دارد. با این سند، CSS WG قصد دارد به پیاده‌کننده‌ها کمک کند تا بین بخش‌هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند، تمایز قائل شوند.

ویراستاران: Elika J. Etemad

CSS Snapshot 2015

History

CSS Snapshot 2015 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2015 نشان می‌دهند پیوند دارد. با این سند، CSS WG قصد دارد به پیاده‌سازان کمک کند تا بین بخش‌هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند تمایز قائل شوند.

این یادداشت همچنین شامل بهترین روش‌ها برای پیاده‌سازی تجربی و جزئی، از جمله قوانین به اصطلاح «پیشوندهای فروشنده» در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار است.

ویراستاران: Elika J. Etemad

CSS Snapshot 2017

History

CSS Snapshot 2017 به تمام مشخصاتی که در مجموع نشان دهنده وضعیت CSS در سال 2017 هستند پیوند دارد. این جانشین عکس های فوری مشابه برای سال های 2015 2010 و 2007 است. با این سند، CSS WG قصد دارد به اجراکنندگان کمک کند تا بین بخش های مختلف تمایز قائل شوند. CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند.

یادداشت همچنین بهترین روش‌ها را برای پیاده‌سازی‌های تجربی و جزئی، از جمله قوانینی برای به اصطلاح «پیشوندهای فروشنده» در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار تعریف می‌کند.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Florian Rivoal

CSS Snapshot 2018

History

CSS Snapshot 2018 به تمام مشخصاتی که روی هم نشان دهنده وضعیت CSS در سال 2018 هستند پیوند دارد. این جانشین عکس های فوری مشابه برای سال های 2017 2015, 2010 و 2007 است. با این سند، CSS WG قصد دارد به اجراکنندگان کمک کند تا بین بخش هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند.

یادداشت همچنین بهترین روش‌ها را برای پیاده‌سازی‌های تجربی و جزئی، از جمله قوانینی برای به اصطلاح «vendor prefixes» در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار تعریف می‌کند.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Florian Rivoal

CSS Snapshot 2020

History

CSS Snapshot 2020 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2020 نشان می دهد پیوند دارد. این جانشین عکس های فوری مشابه برای سال های 2018, 2017, 2015, 2010 و 2007 است. با این سند، CSS WG قصد دارد کمک کند. پیاده‌کننده‌ها بین بخش‌هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند تمایز قائل می‌شوند.

یادداشت همچنین بهترین روش‌ها را برای پیاده‌سازی‌های تجربی و جزئی، از جمله قوانینی برای به اصطلاح ‘vendor prefixes’ در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار تعریف می‌کند.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Florian Rivoal

CSS Snapshot 2021

History

CSS Snapshot 2021 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2021 نشان می دهد پیوند دارد. این جانشین عکس های فوری مشابه برای سال های 2020 2018, 2017, 2015, 2010 و 2007 است. با این سند، CSS WG قصد دارد کمک کند. پیاده‌کننده‌ها بین بخش‌هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند تمایز قائل می‌شوند.

یادداشت همچنین بهترین روش‌ها را برای پیاده‌سازی‌های تجربی و جزئی، از جمله قوانینی برای به اصطلاح ‘vendor prefixes’ در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار تعریف می‌کند.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Florian Rivoal

CSS Snapshot 2022

History

CSS Snapshot 2022 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2022 نشان می دهد پیوند دارد. این جانشین عکس های فوری مشابه برای سال های 2021 2020 2018, 2017, 2015, 2010 و 2007 است. با این سند، CSS WG قصد دارد کمک کند پیاده‌کننده‌ها بین بخش‌هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند تمایز قائل می‌شوند.

یادداشت همچنین بهترین روش‌ها را برای پیاده‌سازی‌های تجربی و جزئی، از جمله قوانینی برای به اصطلاح ‘vendor prefixes’ در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار تعریف می‌کند.

ویراستاران: Tab Atkins Jr., Elika J. Etemad / fantasai, Florian Rivoal

CSS Snapshot 2023

History

CSS Snapshot 2023 به تمام مشخصاتی که مجموعاً وضعیت CSS را در سال 2022 نشان می دهد پیوند دارد. این جانشین عکس های فوری مشابه برای سال های 2022، 2021، 2020، 2018، 2017، 2015، 2010 و 2007 است. با این سند، CSS WG قصد دارد کمک کند پیاده‌کننده‌ها بین بخش‌هایی از CSS که آماده تولید هستند و قطعاتی که هنوز آزمایشی هستند تمایز قائل می‌شوند.

یادداشت همچنین بهترین روش‌ها را برای پیاده‌سازی‌های تجربی و جزئی، از جمله قوانینی برای به اصطلاح ‘vendor prefixes’ در مورد ویژگی‌های اختصاصی و ناپایدار تعریف می‌کند.

ویراستاران: Tab Atkins Jr., Elika J. Etemad / fantasai, Florian Rivoal

CSS Grid Template Layout (طرح بندی قالب شبکه CSS)

History

طرح‌بندی الگوی شبکه (که قبلا: طرح‌بندی پیشرفته) روش جدیدی را برای قرار دادن عناصر با استفاده از محدودیت‌هایی در تراز آنها با یکدیگر و انعطاف‌پذیری آنها توصیف می‌کند. عناصر سند به یک یا چند الگو، که شبیه یک شبکه چیدمان سنتی است، با ردیف‌ها و ستون‌ها مانند یک جدول، جاری می‌شوند. می توان آن را برای یک صفحه یا به عناصر جداگانه اعمال کرد، به عنوان مثال، برای چیدمان یک فرم. این ماژول و Grid Layout در حال ادغام هستند.

ویراستاران: Bert Bos، César Acebal

CSS Aural Style Sheets (برگه های سبک CSS Aural)

بسیاری از دستگاه های بصری در درجه اول قادر به تولید صدا نیز هستند، حتی گاهی اوقات با کیفیت بسیار بالا. ماژول صوتی دارای ویژگی‌هایی برای پیوست کردن صداهای پس‌زمینه به عناصر و جلوه‌های صوتی برای انتقال حالت است، مانند فعال‌سازی پیوند یا «هوایی کردن» روی یک عنصر. امکانات مورد انتظار شامل قرار دادن چندین صدا، قرار دادن یک صدا به چپ یا راست در فضای استریو و پخش یک صدا در یک حلقه است.

ویراستاران: Dave Raggett، Daniel Glazman

CSS Backgrounds and Borders Level 3 پس‌زمینه‌ها و مرزهای CSS سطح 3

History

آزمایش ها

پس زمینه ها و حاشیه ها رنگ ها و تصاویر پس زمینه و سبک حاشیه ها را توصیف می کند. عملکرد جدید شامل قابلیت کشش تصویر پس‌زمینه، استفاده از تصاویر برای حاشیه‌ها، گرد کردن گوشه‌های جعبه و افزودن یک سایه جعبه در خارج از حاشیه است.

ویراستاران: Bert Bos، Elika J. Etemad

CSS Backgrounds and Borders Level 4 پس‌زمینه‌های CSS و سطح 4

پس‌زمینه‌ها و مرزها سطح 4 مخزنی برای ویژگی‌های پیشنهادی برای سطح بعدی ماژول پس‌زمینه و مرزها است. اگر (برخی از) آن ویژگی ها حفظ شوند، ماژول در نهایت جایگزین ماژول سطح 3 می شود. هنوز هیچ پیش‌نویسی منتشر نشده است، اما ویژگی‌های مورد انتظار در حال حاضر شامل شکل‌های گوشه، موقعیت‌های پس‌زمینه نسبی با حالت نوشتن (برای چرخش خودکار، آینه و/یا قرار دادن یک پس‌زمینه بسته به اینکه آیا عنصر مورد نظر شامل عمودی، راست به چپ یا عمودی باشد یا نه). متن از چپ به راست)، و حاشیه‌های جزئی (بریدن بخش‌هایی از لبه).

ویراستاران: Bert Bos، Elika J. Etemad، Brad Kemper، Lea Verou

CSS Basic User Interface (رابط کاربری پایه CSS)

History

رابط کاربری پایه دارای ویژگی هایی برای استایل دادن به برخی از جنبه های تعاملی و پویا صفحات وب است: ظاهر عناصر فرم در حالت های مختلف و مکان نماها و رنگ های بیشتر برای توصیف رابط کاربری گرافیکی (رابط کاربری گرافیکی) که به خوبی با محیط دسکتاپ کاربر ترکیب می شود.

ویراستاران: Tantek Çelik

CSS Basic Box Model

History

Box Model طرح بندی محتوای سطح بلوک را در جریان عادی توصیف می کند. وقتی اسناد بر روی رسانه های بصری (مانند صفحه یا کاغذ) چیده می شوند، CSS عناصر سند را به صورت جعبه های مستطیلی نشان می دهد که یکی پس از دیگری چیده شده اند یا به ترتیبی که جریان نامیده می شود در داخل یکدیگر قرار گرفته اند. جریان می تواند افقی (معمولی برای اکثر زبان ها) یا عمودی (اغلب برای ژاپنی و چینی استفاده می شود).

ویراستاران: Elika J. Etemad، Bert Bos

CSS Basic Box Model Level 4

History

Box Model طرح بندی محتوای سطح بلوک را در جریان عادی توصیف می کند. سطح 4 سطح 3 را با روشی برای سرکوب خودکار حاشیه اولین یا آخرین عنصر در داخل یک خط یا یک بلوک گسترش می دهد (که اغلب در غیر این صورت امکان پذیر نیست، زیرا همیشه راهی برای دانستن اینکه کدام عنصر در لبه می افتد وجود ندارد).

ویراستاران: Elika J. Etemad

CSS Extended Box Model

Extended Box Model کنترل بیشتری بر موقعیت شناورها و اندازه جعبه ها فراهم می کند.

ویراستاران: Bert Bos

CSS Marquee

History

Marquee حاوی ویژگی هایی است که سرعت و جهت اثر “marquee” را کنترل می کند. Marquees یک مکانیسم اسکرول است که نیازی به دخالت کاربر ندارد: محتوای سرریز به خودی خود به داخل و خارج از دید حرکت می کند. Marquee بیشتر در تلفن های همراه استفاده می شود. (تا آوریل 2008 ویژگی های خیمه شب بازی بخشی از ماژول Box module. بود.)

ویراستاران: Bert Bos

CSS Cascading and Inheritance Level 3 (سطح آبشاری CSS و وراثت 3)

History

آبشاری و وراثت چگونگی تخصیص مقادیر به خواص را توصیف می کند. CSS به چندین شیوه نامه اجازه می دهد تا بر رندر یک سند تأثیر بگذارد، و فرآیند ترکیب این شیوه نامه ها "Cascading" نامیده می شود. اگر هیچ مقداری از طریق cascading یافت نشد، می توان یک مقدار را از عنصر والد یا مقدار اولیه ویژگی به ارث برد. استفاده می شود. همچنین، ماژول توضیح می‌دهد که چگونه «مقادیر مشخص شده»، که همان چیزی است که یک شیوه نامه حاوی است، به «مقادیر محاسبه‌شده» و «مقادیر واقعی» پردازش می‌شوند.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Tab Atkins Jr.، Håkon Wium Lie

CSS Cascading and Inheritance Level 4 (سطح آبشاری CSS و وراثت 4)

History

در مقایسه با سطح 3, سطح 4 یک کلمه کلیدی «پیش‌فرض» را اضافه می‌کند تا ترتیب عادی آبشار و ارث را نادیده بگیرد، و امکان واجد شرایط شدن قانون «@import» را نه تنها با یک Media Query, بلکه با یک «supports()» نیز اضافه می‌کند. بند (برای جزئیات آن، قوانین مشروط CSS). را ببینید).

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Tab Atkins Jr.

CSS Cascading and Inheritance Level 5

History

Cascading and Inheritance Level 5 extends level 4 with the ability to classify style sheets into into an arbitrary number of ‘layers’: base layers and override layers. This makes it easier to re-use style sheets and add local overrides, without the need for '!important' or very specific selectors.

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Miriam E. Suzanne، Tab Atkins Jr.

CSS Cascading and Inheritance Level 6

History

Cascading and Inheritance Level 6 extends level 5 with ‘scoped styles’, a way to group style rules that apply to the same part of a document.

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Miriam E. Suzanne، Tab Atkins Jr.

CSS Color

History

Tests

Color specifies the color-related aspects of CSS, including transparency and the various notations for the <color> value type.

ویراستاران: L. David Baron، Tantek Çelik، Chris Lilley

CSS Color Level 4

History

Color Module Level 4 extends Color level 3. It defines various color notations, including RGB, HSL, hexadecimal, named colors, HWB, Lab, LCH and relative colors ('color-mod'). It defines the 'color' and 'opacity' properties. And it provides ways to work in color spaces other than the default sRGB.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Chris Lilley، L. David Baron

CSS Fonts Level 3

History

Fonts contains the properties to select fonts, as well as properties for font ‘adjustments,’ such as glyph variants (e.g., swash letters, small caps, oldstyle digits), and kerning. Font selection is identical to the similar section in CSS2. The font adjustment properties are new to level 3. The module also contains the @font-face rule for downloadable fonts, which was previously in a separate module.

The module will eventually be replaced by the larger Fonts level 4

ویراستاران: John Daggett، Paul Nelson، Jason Cranford Teague، Michel Suignard، Chris Lilley

CSS Generated Content for Paged Media

History

Generated Content for Paged Media contains advanced properties for printing, beyond what the Paged Media module provides. It has properties for creating footnotes, cross references ("see section X on page Y") and constructing running headers from section titles.

ویراستاران: Håkon Wium Lie

CSS Page Floats

History

Page Floats was split off from Generated Content for Paged Media. It contains properties to float elements to the top, bottom or side of a page in paginated renderings, and to float elements to particular positions with text wrapping at both sides.

ویراستاران: Johannes Wilm، Håkon Wium Lie

CSS Generated and Replaced Content

History

Generated and Replaced Content defines how to put content before, after, or in place of an element. The content can be text or an external object, such as an image. E.g., when a document contains an element that links to an image, it is this module that allows a designer to choose whether the image is shown in place of the element or not. (The computation of the size of replaced elements is defined in the CSS Image Values module.)

ویراستاران: Ian Hickson

CSS Introduction

History

The Introduction has been dropped and replaced by a series of Notes called the ‘CSS Snapshots.’ See, e.g., the Snapshot 2010 for a description.

ویراستاران: Håkon Wium Lie، Eric A. Meyer، Bert Bos

CSS Line Layout

History

The Line Layout Module has been replaced by the Inline Layout module.

ویراستاران: Ian Hickson

CSS Lists

History

Lists contains the properties for styling lists, in particular various types of bullets and numbering systems.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Shinyu Murakami، Ian Hickson

CSS Math

Math is a proposed module for properties targeted at styling mathematical formulas, building on on the layout model of the ‘presentational’ elements of MathML. It is currently not being worked on.

ویراستاران: -

CSS Multi-column Layout

History

Multi-column Layout contains properties to flow content into flexibly-defined columns.

ویراستاران: Håkon Wium Lie

CSS Namespaces

History

Tests

XML-based formats can use “namespaces” to distinguish multiple uses of the same element name from each other, and this draft explains how CSS selectors can be extended to select those elements based on their “namespace” as well as their local name.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Anne van Kesteren، Chris Lilley، Peter Linss

CSS Object Model (CSSOM)

History

The DOM specifies the functions that are found in several programming libraries (and browsers) to manipulate HTML, XML & CSS documents. Programmers can call them from their programs rather than write their own. Some of those functions deal with adding & deleting rules and changing properties in CSS style sheets. These APIs form the CSS Object Model or CSS-OM. They are useful for stand-alone programs as well as for scripts and applets. DOM level 2 contains two chapters on the CSS-OM (CSS Object Model) and the CSS WG will develop a level 3 CSS-OM.

ویراستاران: Anne van Kesteren

CSSOM View Module

History

The APIs introduced by this specification provide authors with a way to inspect and manipulate the view information of a document. This includes getting the position of element layout boxes, obtaining the width of the viewport through script, and also scrolling an element.

ویراستاران: Anne van Kesteren

CSS Paged Media

History

Tests

Paged Media extends the properties that CSS2 already had with new ones to control such things as running headers and footers and page numbers.

ویراستاران: Melinda Grant، Elika J. Etemad، Håkon Wium Lie، Simon Sapin، Jim Bigelow

CSS Positioned Layout Level 3

History

CSS Positioned Layout defines one of several ways in CSS to layout parts of a document. It contains properties to position an element at a fixed position relative to other positioned elements, to offset elements from their normal position, and to position them at a fixed position on a page. A 'z-index' property defines whether elements are in front of or behind other elements at the same position.

ویراستاران: Arron Eicholz

CSS Presentation Levels

History

Presentation Levels introduces a way to step forward and backward through multiple renderings of the same document, which is especially useful for slide show presentations (highlight list items one at a time) and outline views (show more or less detail). The model is that each element has a presentation level and three styles (three states): one for when the browser is at a lower presentation level, one for an exact match and one when the browser's presentation level is above that of the element. The browser must offer the user an easy way to increase and decrease the browser's level.

ویراستاران: Håkon Wium Lie

CSS Reader Media Type

History

This module was dropped in March 2008. The keyword 'reader' is a media type for use in Media Queries (similar to 'screen', 'print', 'projection', etc.). Devices that might choose to apply rules inside '@media reader' are devices like screen readers, that display a page on screen and speak it at the same time, or display the page and simultaneously render it on a dynamic braille device. The properties that apply to this media type are therefore the combination of the properties for screen, speech and braille.

ویراستاران: Bert Bos

CSS Ruby Annotation Layout

History

Ruby describes CSS properties to manipulate the position of "ruby", which are small annotations on top of or next to words, especially common in Chinese and Japanese. They are often used to give the pronunciation or meaning of difficult ideograms.

ویراستاران: Richard Ishida، Paul Nelson، Michel Suignard

CSS Scoping

History

The CSS Scoping module level 1 defines the CSS counterpart to HTML5's scoped styles, mechanisms for styling pseudo-elements (‘regions’) and selectors for the ‘shadow DOM.’

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika Etemad

Grid Positioning

History

This module has been abandoned in favor of in Grid Template Layout and Grid Layout.

ویراستاران: Markus Mielke، Alex Mogilevsky

Grid Layout

History

Grid Layout allows to set up a flexible design grid for an element so that the descendants of the element can be positioned relative to that grid and thereby be aligned to each other in two dimensions. Areas of the grid can be assigned names both for ease of use and to create a level of indirection that facilitates reordering of elements. Like the other grid/template modules, this module builds on frame-based layout ideas that started in 1996 and produced, among other things absolute positioning in CSS level 2. The Grid Layout module thus has a large overlap with Multi-column Layout, Template Layout, Flexible Box Layout, Grid Positioning, and Regions, but doesn't replace them. It is expected, however, that the six modules can eventually be condensed to just three: Multi-column, Flexible Box, and a third one for grids/templates/regions.

ویراستاران: Alex Mogilevsky، Phil Cupp، Markus Mielke، Daniel Glazman، Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Rossen Atanassov

Grid Layout Level 2

History

Level 2 of the Grid Layout module extends the capabilities of the grid, in particular with the ability to make descendant elements of a grid element other than direct children into grid items.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Rossen Atanassov

Regions

History

‘Regions’ is the collective name for a some kinds of areas on the canvas, which can be selected by pseudo-elements. Regions are created by certain other modules, such as Paged Media (which creates regions called ‘margin boxes’), Selectors (which creates, e.g., the '::first-line' region) and Grid Template Layout (which creates ‘slots’).

The Regions module defines two kinds of things you can do with regions: Some kinds of regions can be chained together and content flowed into them, such that text that is too long for one region doesn't overflow, but automatically continues in another region; and, secondly, content can be styled based on what region it ends up in. E.g., a paragraph that flows into two regions can have bold text in the first region and normal text in the second, even though there is no element boundary.

ویراستاران: Vincent Hardy، Rossen Atanassov، Alan Stearns

CSS Speech

History

Speech contains properties to specify how a document is rendered by a speech synthesizer: volume, voice, speed, pitch, cues, pauses, etc. There was already an ACSS (Aural CSS) module in CSS2, but it was never correctly implemented and it was not compatible with the Speech Synthesis Markup Language (SSML), W3C's language for controling speech synthesizers. The ACSS module of CSS2 has therefore been split in two parts: speech (for actual speech, compatible with SSML) and audio (for sound effects on other devices). The speech properties in level 3 will be similar to those in level 2, but have different values. (The old properties can still be used with the deprecated 'aural' media type, but the new ones should be used inside the new 'speech' medium, as well as in style sheets for 'all' media.)

ویراستاران: Daniel Weck، Dave Raggett، Claudio Santambrogio، Daniel Glazman

CSS style Attribute Syntax

History

The syntax of CSS rules in HTML's ‘style’ attribute is strictly speaking not part of CSS, but is mentioned here, because it is produced by the CSS working group. It was made necessary, because XHTML 1.0, in contrast to HTML 4.0, doesn't define the syntax of CSS rules in its style attribute. However, the specification is valid for all similar attributes (e.g., those in SVG), not just for HTML.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Tantek Çelik، Bert Bos، Marc Attinasi

CSS Syntax

History

Syntax contains the generic (forward-compatible) grammar that all levels of CSS adhere to. Every property also has restrictions on the syntax of its value, but those can be found in the other CSS modules.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Simon Sapin، L. David Baron

CSS Tables Module

Tables describes the layout of tables: rows, columns, cells and captions, with their borders and alignments. The model in level 3 will probably not have anything new compared to level 2, but it will be described in more detail.

ویراستاران: Francois Remy، Greg Whitworth

CSS Text

History

Text contains the text-related properties of CSS2 (justification, text wrapping, etc.) plus several new properties, many for dealing with text in different languages and scripts (line breaking, kashida, hyphenation, etc.). It includes (and replaces) the proposal in the International layout draft. Also see the Line module for things like vertical alignment within a line, line height calculation and styles for first-line/first-letter. The Text module reached CR status in 2003, but very little was implemented. Some common typography required too many properties, while many combinations of values were not useful. The rewrite started in 2004 and should result in the same functionality, but with fewer properties and better defaults. The Text module has been split into four parts: Text, Writing Modes, Line Grid and Text Decoration.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Koji Ishii، Shinyu Murakami، Paul Nelson، Michel Suignard، Chris Lilley

CSS Writing Modes

History

Writing Modes (previously: Text Layout) describes the properties that control text direction: horizontal lines of text that are stacked from top to bottom (normal for most languages), vertical lines of text that are stacked from right to left (often used for Japanese), or vertical lines that stack from left to right (Mongolian). It also describes the order of letters inside the line (bi-directionality) and the rotation that may occur for certain letters inside vertical text.

ویراستاران: Elika Etemad / fantasai، Koji Ishii، Shinyu Murakami، Paul Nelson، Michel Suignard

CSS Writing Modes Level 4

History

Level 4 expands level 3 with a few extra features, such as 'sideways-lr/sideways-rl', combining digits horizontally inside vertical text, and automatically putting text in columns when the text is orthogonal (vertical or horizontal) to the surrounding text (horizontal or vertical). 'Sideways-lr' and 'sideways-rl' are alternative vertical writing modes that are very useful for writing text vertically in scripts that are normally horizontal, e.g., to write English text on book spines or along the edge of a page.

ویراستاران: Elika Etemad / fantasai، Koji Ishii

CSS Line Grid

History

The CSS Line Grid module level 1 defines properties to make it easier to align the lines in side-by-side column or on the two sides of a sheet of paper, despite images or headings that interrupt the regular grid. It also defines mechanisms to align letters vertically in a series of lines, which is a common design in ideographic scripts, such as Japanese. (These feature were previously part of the Writing Modes.)

ویراستاران: Elika Etemad، Koji Ishii، Alan Stearns

CSS Values and Units Level 3

History

Values and Units describes the common values and units that CSS properties accept.

ویراستاران: Håkon Wium Lie، Tab Atkins، fantasai، Chris Lilley

CSS Values and Units Level 4

History

Values and Units describes the common values and units that CSS properties accept. Compared to level 3, this level has a few more units and more arithmetical operations.

ویراستاران: Tab Atkins، fantasai،

CSS Web Fonts

History

The Web Fonts module has been merged with the Fonts module. Web Fonts allows downloading fonts for use with a document. The technology is also included in SVG and, conversely, one can create fonts for download in SVG. Previously, this functionality was part of CSS level 2, but with the revison of level 2, it has been moved to level 3.

ویراستاران: John Daggett، Chris Lilley، Michel Suignard

Behavioral Extensions to CSS

History

Behavioral Extensions to CSS defines the 'binding' property for XBL. The property was called 'behavior' in the first draft. That draft contained a number of other proposals that are no longer pursued. (To some extent, they have been replaced by XBL.)

ویراستاران: Ian Hickson

CSS Flexible Box Layout Level 1

History

The Flexible Box Layout Module defines the 'flex' and 'inline-flex' keywords for the 'display' property, which cause an element to be displayed as either a column or a row of child elements. Additional properties determine the order of the child boxes (left to right, bottom to top, etc.) and how space is distributed over the children and the spaces between them. The module is primarily intended for forcing rows of controls in a GUI to equal height or width.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Rossen Atanassov، Alex Mogilevsky، L. David Baron، Neil Deakin، Ian Hickson، David Hyatt

CSS Images Level 3

History

The CSS Images Module defines how properties can refer to images by URL. All properties that can take images as a value, such as 'background-image' and 'list-style-image', use this syntax. It also defines color gradients. as a built-in image type.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Tab Atkins Jr.

CSS Images Module Level 4

History

The Images defines how properties can refer to images by URL. All properties that can take images as a value, such as 'background-image' and 'list-style-image', use this syntax. It also defines color gradients. The level-4 module extends the level-3 module of the same name with, among other things conic color gradients.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Elika J. Etemad / fantasai، Lea Verou

CSS Fragmentation Module Level 3

History

The CSS Fragmentation Module defines properties to force or avoid page and column breaks. It combines features that were previously in two different specifications, CSS Paged Media and Multi-column Layout.

ویراستاران: Rossen Atanassov، Elika J. Etemad / fantasai

CSS Fragmentation Module Level 4

History

The CSS Fragmentation Module Level 4 extends Level 3 with control over margins at page breaks and other enhancements.

ویراستاران: Rossen Atanassov، Elika J. Etemad / fantasai

CSS Transforms Level 1

History

The CSS Transforms Module defines 2D transforms (rotations, translations, etc.) that can be applied to elements after the normal layout (i.e., a transform does not affect the position of surrounding elements). The transforms are also available in SVG (as values for the transform attribute) and the specification is a joint work of the CSS and SVG working groups.

ویراستاران: Simon Fraser، Dean Jackson، David Hyatt، Chris Marrin، Edward O'Connor، Dirk Schulze، Aryeh Gregor

CSS Transforms Level 2

Level 2 of CSS Transforms Module extends level 1 with 3D transforms.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.، Simon Fraser، Dean Jackson، Theresa O'Connor

CSS 2D Transformations Module

History

The 2D Transformations Module has been replaced by the CSS Transforms module.

ویراستاران: Simon Fraser، Dean Jackson، David Hyatt، Chris Marrin، Edward O'Connor

CSS 3D Transformations Module

History

The 3D Transformations Module has been replaced by the CSS Transforms module.

ویراستاران: Dean Jackson، David Hyatt، Chris Marrin

CSS Transitions Module

History

The Transitions Module defines a property to animate the transitions between pseudo-classes (e.g., when an element enters or leaves the ':hover' state). During a given delay, certain property values gradually change from the old value to the new, rather than instantaneously, as in level 2.

ویراستاران: Dean Jackson، David Hyatt، Chris Marrin، Sylvain Galineau، L. David Baron

CSS Animations Level 1

History

The Animations Module specifies which properties change their values during an animation, what values they take successively, and during how much time. It does not define what causes a particular animation to start, only what happens during one. (Compare this to the Transitions module, which also animates properties, but between state changes, i.e., pseudo-classes.)

ویراستاران: Dean Jackson، David Hyatt، Chris Marrin

CSS Animations Level 2

History

-

ویراستاران: L. David Baron، Brian Birtles

Web Animations 1.0

History

Web Animations is a joint specification by the CSS and SVG workng groups. CSS Transitions, CSS Animations and SVG all provide mechanisms that generate animated content on a Web page. Although the three specifications provide many similar features, they are described in different terms. This specification proposes an abstract animation model that encompasses the common features of all three specifications. This model is backwards-compatible with the current behavior of these specifications such that they can be defined in terms of this model without any observable change.

ویراستاران: Brian Birtles، Shane Stephens، Alex Danilo، Tab Atkins

Web Animations Level 2

History

-

ویراستاران: Brian Birtles، Robert Flack

CSS Mobile Profile

History

Tests

CSS Mobile Profile describes a subset of CSS that is suitable for handheld devices, such as mobile phones. This profile further fills in the 'handheld' media type.

ویراستاران: Svante Schubert، Robin Berjon، Ted Wugofski، Doug Dominiak، Peter Stark، Tapas Roy

CSS TV Profile

History

CSS TV profile describes a subset of CSS that is suitable for documents displayed on TV sets, including text documents that are broadcast over digital TV.

ویراستاران: Glenn Adams، Tantek Çelik، Sean Hayes، Håkon Wium Lie

CSS Conditional Rules

History

CSS Conditional Rules defines a number of ways to make style rules depend on factors outside the document, such as the output media ('@media', for the most part already in level 2), the capabilities of the user agent, and the URL of the document.

ویراستاران: L. David Baron

CSS Device Adaptation

History

CSS Device Adaptation defines (1) how the initial containing block relates to the viewport and (2) how CSS units ('px', 'cm', 'pt', etc.) relate to real units. The initial containing block is a hypothetical rectangle in the CSS rendering model that defines the (0,0) position and the meaning of percentages on the root element. In CSS level 2, it is equal to the viewport (i.e., the window or the page on which the document is drawn). This module defines the '@viewport' rule that allows the initial containing block to be bigger or smaller than the viewport. It can also set a zoom factor, to change the mapping between CSS units and real units. ('@viewport' isn't normally useful for authors, but it lets readers get rid of the effect of any <META NAME=VIEWPORT> element that may occur in HTML5 documents.)

ویراستاران: Rune Lillesveen

CSS Exclusions

History

CSS Exclusions defines properties to set on positioned elements so that they act as ‘exclusions’ and cause text to wrap around themselves, similar to how text wraps around floating elements.

ویراستاران: Vincent Hardy، Rossen Atanassov، Alan Stearns

CSS Shapes

History

CSS Shapes defines properties to assign a shape (circle, polygon, or arbitrary image) to a CSS box, so that the lengths of the lines inside the box are determined by that shape, rather than by the box's margins. The shape can also be used on floating elements to define how the text outside the float wraps around it.

ویراستاران: Vincent Hardy، Rossen Atanassov، Alan Stearns

Compositing and Blending

History

Compositing and Blending allows boxes not only to be opaque or semi-transparent, but also to combine with underlying boxes in other ways (color difference, color mask, color shift, etc.) for various effects. This module is made in cooperation with SVG.

ویراستاران: Rik Cabanier

Filter Effects

History

Filter Effects allows graphics filters to be applied to an element (after it has been rendered, but before it has been composited, see Compositing and Blending). Filters can blur an element, add a shadow, modify colors, increase contrast, add a ‘texture,’ etc. The module defines a number of common graphics effects, but also allows to use filters written in OpenGL (OpenGL ES Shading Language). This module is made in cooperation with SVG.

ویراستاران: Vincent Hardy، Dean Jackson، Erik Dahlström

CSS Masking

History

CSS Masking provides two means for partially or fully hiding portions of visual elements: masking and clipping. Masking describes how to use another graphical element or image as a luminance or alpha mask. Clipping describes the visible region of visual elements. This module defines features both for CSS and for SVG.

ویراستاران: Dirk Schulze، Brian Birtles، Tab Atkins Jr.

CSS Box Alignment Module Level 3

History

The anonymous box that encloses the content of a table cell or a grid slot, and the one or more boxes inside a flexbox have in common that they can all be aligned to each of the four edges of their container, or centered between those edges. If the flexbox contains several boxes, they can also be spread out (‘justified’) between two edges. The Box Alignment module defines various properties for such alignments. It is under investigation if the properties can be extended to apply to boxes in other contexts, in particular to the normal flow. That would allow, e.g., the content of a floating box to be aligned to the bottom of the float, similar to how 'vertical-align: bottom' aligns the content of a table cell. Another possible addition is control over alignment by means of flexible margins (like 'margin: auto' without its limitations).

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Tab Atkins Jr.

CSS Text Decoration Module Level 3

History

The Text Decoration module defines the properties that control the style and position of various decorations around text, usually to emphasize it, and that do not affect the layout of the text itself: 'text-decoration' (underline, overline, blink, etc.), 'text-emphasis' (East Asian emphasis marks on top of ideographs) and 'text-shadow'. These properties were previously in the Text module.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Koji Ishii

CSS Text Decoration Level 4

History

Level 4 of the Text Decoration module extends level 3 with more control over various aspects of the decoration, such as the style and position of underlines.

ویراستاران: Elika J. Etemad، Koji Ishii

CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level 3

History

The sizing module defines keywords for use on the 'width' and 'height' properties to specify that the size of an element should be as narrow as possible or as wide as possible, rather than the width inherited from the element's parent. These keywords are split off from the definition of 'width' and 'height' in the Basic Box Model and will probably be merged back into that module at a later date.

ویراستاران: Tab Atkins، Elika J. Etemad / fantasai

CSS Box Sizing Module Level 4

History

Level 4 extends level 3 with more keywords to select different algoriths to determine the size of a box, and also defines an ‘aspect-ratio’ property to give boxes a fixed width to height ratio, whatever their size.

ویراستاران: Tab Atkins، Elika J. Etemad / fantasai، Jen Simmons

CSS Counter Styles Level 3

History

The Counter Styles module defines the '@counter-styles' rule with which authors can define their own numbering styles for lists, section headings, figures, etc. The numbering styles from level 2 are predefined. They include decimal (1, 2, 3, 4…), upper-roman (I, II, III, IV…), lower-alpha (a, b, c, d…), etc, as well as some styles for bullet lists, such as disc (•).

ویراستاران: Tab Atkins Jr.

CSS Custom Properties for Cascading Variables Level 1

History

The Cascading variables module allows arbitrary data (name/value pairs) to be associated with elements. The data is in the form of properties of the form '--NAME: VALUE'. The properties are inherited. They can be accessed through the DOM and also referred to in other properties (on the same element or in descendant elements) via the 'var(--NAME)' functional notation.

ویراستاران: Luke Macpherson، Tab Atkins Jr.، Daniel Glazman

CSS Overflow Module Level 3

History

The CSS overflow module level 3 defines the 'overflow' property, which specifies how text is treated that is too wide or too tall for its box. The text can be left to overflow, be clipped or scroll. See the CSS marquee module for different scrolling mechanisms and the CSS fragmentation module level 3 for control over how the text is broken into pages.

ویراستاران: L. David Baron

CSS Overflow Module Level 4

History

The CSS overflow module level 4 extends the level-3 module with a mechanism to break a box into multiple pages with either one page showing or all pages showing at the same time. A pseudo-element allows to select the individual pages and apply some style to them.

ویراستاران: L. David Baron، Florian Rivoal

CSS Display Module Level 3

History

The CSS Display module level 3 redefines the 'display' property as a shorthand for three other properties, each for a more or less independent aspect of the 'display' property: whether the element starts a new block or continues inline; how the contents of the element are laid out; and whether the element has a label on the side. The module also defines a new property that does the same as 'display: none' (i.e., do not display or speak the element). These low-level properties are expected to be useful mostly in scripts.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.

CSS Font Loading Level 3

History

The CSS Font Loading module level 3 defines a part of the DOM API for the '@font-face' rule of CSS. In particular, it defines methods to allow a script to explicitly load a font (e.g., to load it earlier than the renderer would load it by itself) and be informed when a font is loaded.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.

CSS Will Change Module Level 1

History

The CSS Will Change Module Level 1 allows an author to give hints to the renderer about which elements are likely to change style in some way (e.g., because of animations or transitions) and where speed is critical. This may help a renderer to decide where it should do some work ahead of time.

ویراستاران: Tab Atkins Jr.

Non-element Selectors Module Level 1

History

Non-element Selectors Module Level 1 defines selectors for other kinds of nodes in a tree-structured document than elements. In particular, it provides ways to select attributes of elements.

These selectors have no effect in CSS, as CSS only styles elements. They are meant for other contexts where selectors are used to select parts of a tree, such as the Selectors API and ITS 2.0. They thus provide an alternative to XPath, when XPath is not usable or not desired.

ویراستاران: Jirka Kosek، Tab Atkins Jr.

Geometry Interfaces Module Level 1

History

Geometry Interfaces defines APIs for scripts that manipulate points, rectangles, quadrilaterals and transformation matrices.

ویراستاران: Simon Pieters، Dirk Schulze، Rik Cabanier

Fullscreen

History

Fullscreen is no longer being developed. It contained a proposal for an API and some CSS selectors to style elements that are shown maximized on a screen.

ویراستاران: Anne van Kesteren، Tantek Çelik

CSS Inline Layout Module Level 3

History

The CSS Inline Layout Module describes the layout within a line and the stacking of lines, and also the styling of drop caps. It replaces the CSS Line Layout module.

ویراستاران: Dave Cramer، Elika J. Etemad / fantasai، Steve Zilles

CSS Pseudo-Elements Module Level 4

History

The CSS Pseudo-Elements Module defines various pseudo-elements, i.e., parts of documents that correspond to something rendered, but not directly to an element in the source document. A number of them were already defined in CSS2 (::first-line, ::first-letter, etc.), a few others are new, such as ::selection (selected text) and ::placeholder (placeholder text in an input element).

The Selectors module describes how to use pseudo-elements as part of selectors.

ویراستاران: Daniel Glazman، Elika J. Etemad / fantasai، Alan Stearns

Motion Path Module Level 1

History

The Motion Path Module defines an additional way to set the position and rotation of absolutely positioned elements. The position is given by a trajectory (an SVG shape) and an offset along that trajectory between 0 and 100%. In combination with animations, the offset can also be animated.

This module is joint work by the SVG and CSS working groups.

ویراستاران: Dirk Schulze، Shane Stephens

CSS Scroll Snap Module Level 1

History

The CSS Scroll Snap Module defines properties to control some aspects of scrolling of an overflowing element: when scrolling with a mouse or similar device, the element can be made to "snap’ to particular positions, e.g., the first line of a child element or the center of an image. These snap points can be either by proximity (the element snaps to a position only when the scrolling action ended close to that position) or mandatory (the element always snaps to the nearest snap point when the scrolling action ends).

ویراستاران: Matt Rakow، Jacob Rossi، Tab Atkins-Bittner، Elika J. Etemad / fantasai

CSS Round Display Level 1

History

The CSS Round Display module defines new properties and new keywords for existing properties to better handle circular or rounded viewports. It includes, among other things, media queries to select style rules based on the shape of the viewport and polar coordinates for absolute positioning.

ویراستاران: Hyojin Song، Jihye Hong

CSS Basic User Interface Module Level 4

History

The CSS Basic User Interface Module describes CSS properties and values to style basic user interface elements. It includes and extends CSS Basic User Interface level 3 with, among other things, properties to style the insertion caret.

ویراستاران: Florian Rivoal

CSS Text Level 4

History

The CSS Text Module level 4 includes and extends CSS Text Module level 3. It defines line breaking, justification and alignment, white space handling and text transformations.

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Koji Ishii، Alan Stearns

CSS Painting API Level 1

History

The specifications by the Houdini Task Force (a joint task force of the CSS WG and the TAG) aim to specify low-level access to a CSS rendering engine such as found in a typical browser, including, e.g., the CSS parser, the box model, font loading, overflow handling and scrolling. An application that uses such a CSS engine can thus override or extend certain of its features.

The CSS Painting API Level 1 is one of those specifications and defines an API to hook into the functions that paint a CSS box on the screen, including its background, borders and content. It can be used, e.g., to paint a background given by an algorithm rather than an image.

ویراستاران: Shane Stephens، Ian Kilpatrick، Dean Jackson

CSS Properties and Values API Level 1

History

The CSS Properties and Values API Level 1 is part of the Houdini specifications. It defines an API to register new properties with the CSS engine. In contrast to the Custom properties module (which allows to define properties in a declarative way), the API allows properties with special syntaxes and properties that do not inherit.

ویراستاران: Tab Atkins، Shane Stephens، Daniel Glazman، Alan Stearns، Elliot Sprehn، Greg Whitworth

CSS Typed OM Level 1

History

The CSS Typed OM Level 1 is part of the Houdini specifications. It defines an API to access property values in the CSS Object Model in efficient ways, i.e., typically as numbers rather than as strings.

ویراستاران: Shane Stephens

Worklets Level 1

History

The Worklets Level 1 is part of the Houdini specifications. It defines an API to insert JavaScript code into the rendering pipeline.

ویراستاران: Ian Kilpatrick

CSS Layout API Level 1

History

The CSS Layout API Level 1 is part of the Houdini specifications. It defines a JavaScript API to attach scripts that react to computed style and box tree changes.

ویراستاران: Greg Whitworth، Ian Kilpatrick، Tab Atkins-Bittner، Shane Stephens، Robert O'Callahan، Rossen Atanassov

Fonts Level 4

History

Fonts Module Level 4 extends Fonts level 3. It adds support for, among other things, colored fonts, variable fonts and emoji.

ویراستاران: John Daggett، Myles C. Maxfield

Fonts Level 5

History

Fonts Module Level 5 extends Fonts level 4 with more precise control over font selectton and font substitution (fallback fonts), such as an enhanced 'font-size-adjust' property.

ویراستاران: Myles C. Maxfield، Chris Lilley

CSS Rhythmic Sizing Level 1

History

CSS Rhythmic Sizing Level 1 provides a property to force the distance between lines, which is normally set by the line height, to be rounded to a multiple of a given value. This allows lines to remain aligned to a fixed grid, even if there are occasional lines that need more space (e.g., because they contain a mathematical formula or an inline image). This module is a possible complement to the Line Grid module.

ویراستاران: Koji Ishii، Elika J. Etemad / fantasai

CSS Fill and Stroke Module Level 3

History

The Fill and Stroke Module defines properties to set the colors and fill patterns of SVG shapes and of text. The CSS syntax allows SVG shapes to be styled with an (external) style sheet, instead of with attributes on each shape itself. ‘Filling’ refers to the inside of the shapes, ‘stroke’ to the edges. Both can be simple colors, but also patterns, gradients or images.

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Tab Atkins-Bittner

CSS Containment Module Level 1

History

The Containment Module provides a property 'contain' that is especially useful in highly dynamic GUIs: It declares that an element does not influence the rendering of other elements outside itself and does not paint outside its own box. That means the element can be added and removed very quickly, without having to recalculate the style of other elements. E.g., such an element does not increase the size of its parent and does not increment any list counters.

ویراستاران: Tab Atkins، Florian Rivoal

CSS Containment Module Level 2

History

The 2nd level of the Containment Module extends Containment level 1 with additional values for the 'contain' property.

ویراستاران: Tab Atkins، Florian Rivoal

CSS Containment Module Level 3

History

Containment Level 3 extends level 2. It introduces the concept of ‘container queries’, which allow style rules to be written that only apply if an element has a given size, or certain other characteristics.

ویراستاران: Tab Atkins، Florian Rivoal، Miriam E. Suzanne

CSS Easing Functions Level 1

History

Animations and transitions use timing functions to specify how the speed of an animation varies over the duration of the animation. (Animation refer to them as ‘easing functions’, hence the name of the module.) The most common kinds are predefined. But it is possible to define others, including some that overshoot their target for a bouncing effect. This module defines the possible values for all timing properties.

ویراستاران: Brian Birtles، Dean Jackson، Matt Rakow، Shane Stephens

CSS Logical Properties and Values Level 1

History

The Logical Properties and Values Module provides ways to set properties indirectly, depending on the direction and writing mode of the element or its containing block. E.g., setting 'margin-inline-start' indirectly sets one of the four margin properties (margin-top, -right, -bottom or -left), depending on whether the element's text is written left to right, right to left, top to bottm or bottom to top. This is useful in simple, generic style sheets, such as User Agent style sheets, but can occasionally also shorten styles for documents that mix left-to-right and right-to-left text, in particular for elements whose layouts for right-to-left and left-to-right text are (mostly) mirror images.

ویراستاران: Rossen Atanassov، Elika J. Etemad / fantasai

CSS Scrollbars Styling Level 1

History

The CSS Scrollbars Module provides properties to set the base colors of an element's scrollbar (or comparable scrolling mechanism) and to set the scrollbar's width. The former is useful in applications that use HTML/CSS for the UI. The latter can help gain some room in small elements.

The precise effect, however, depends on the operating system or graphics system. If the scrollbar has a thumb and an opaque track, the colors are meant to be used for those. Other, related colors needed by the scrollbar (for shadows, arrows, animations, etc.) are chosen automatically.

ویراستاران: Tantek Çelik، Rossen Atanassov

CSS Shadow Parts

History

The CSS Shadow Parts module defines the selector syntax (viz., the pseudo-element ‘::part()’) to select the ‘parts’ of a ‘shadow tree’.

CSS knows about ‘replaced elements’, elements in a document that do not display their own content, but are replaced by some other object, such as an image or a ‘shadow tree’. A shadow tree is an object that, typically, has one or more configurable aspects, called ‘parts’, that are configured by setting CSS properties on them. E.g., the shadow tree may represent a calendar or an embedded video player and it may be possible to configure the background color or the font on some buttons. What parts exist (and what their name is), which properties apply to them and what their precise effect is depends on the object. This module of CSS defines how to write selectors that select such a part. (See also CSS Scoping.)

ویراستاران: Tab Atkins-Bittner، Fergal Daly

CSS Spatial Navigation Level 1

History

The specification CSS Spatial Navigation Level 1 defines a general model for directional navigation: up, down, left, right, within a group or across groups of elements; and it defines JavaScript functions and events that implement that model. It does not define what keypresses or other physical action cause those events. That depends on the User Agent.

The CSS Basic User Interface Module defines properties that help specify what is considered up, left, etc.

ویراستاران: Jihye Hong، Florian Rivoal

CSS Color Adjust Level 1

History

The CSS Color Adjust module defines ways for an author to adapt a style to the user's color scheme, and in particular to a ‘light’ color scheme (i.e., dark text on a light background), a ‘dark’ scheme (i.e., light text on a dark background) or a printer-friendly scheme (i.e., using less ink). A Media Query allows to know if the system has a specific color scheme and a property allows to set the initial values of color and background to those from the system's scheme.

The module also defines how a user can force a color scheme on a page (for accessibility reasons) and how an author can adapt the style to such a forced scheme.

The Color module defines keywords representing system colors. They are deprecated, but they also follow the system's color scheme.

ویراستاران: Elika J. Etemad / fantasai، Rossen Atanassov، Rune Lillesveen، Tab Atkins Jr.

CSS Overscroll Behavior Level 1

History

The CSS Overscroll Behavior module defines a property to control the behavior of nested scrolling elements. In particular, it controls whether attempting to scroll an element that is already at its maximum causes its parent element to scroll instead.

ویراستاران: Majid Valipour

CSS Animation Worklet API

History

Animation Worklet API defines two APIs to create animations in JavaScript. The code for such animations can be run in a separate thread (background process), so that the main thread is not interrupted or can be given priority.

ویراستاران: Majid Valipour، Robert Flack، Stephen McGruer

CSS Scroll Anchoring Level 1

History

Scroll Anchoring defines a property to specify whether an element inside a scrolling region should move when elements above it shrink or grow (e.g., due to scripts), or if instead the scrollbar should automatically change to keep the element in the same location on the screen.

ویراستاران: Steve Kobes، Tab Atkins-Bittner

Resize Observer

History

Resize Observer defines an API for scripts that need to react to changes in an element's size.

ویراستاران: Aleks Totic، Greg Whitworth

CSS Color Level 5

History

Color Level 5 expands Color Level 4 with notations for relative colors: colors in between other colors, colors that are lighter or darker than a given color, or complementary.

ویراستاران: Chris Lilley، Una Kravets، Lea Verou، Adam Argyle

CSS Conditional Rules Level 4

History

Conditional Rules Level 4 extends Conditional Rules Level 3. It defines how to test for selector support.

ویراستاران: L. David Baron

CSS Conditional Rules Level 5

History

Conditional Rules Level 5 extends Conditional Rules Level 4. It defines how to combine media queries and @supports rules and adds an ‘@else’ group to implicitly negate media queries and @supports rules.

It also makes it possible to check for font features inside conditional rules.

ویراستاران: L. David Baron، Elika J. Etemad / fantasai، Chris Lilley

Media Queries Level 5

History

Media Queries Level 5 allows authors to test for the level of ambient light and for the presence of JavaScript, in addition to the tests of Media Queries Level 4.

ویراستاران: Dean Jackson، Florian Rivoal، Tab Atkins Jr.

CSS Custom Highlight API Level 1

History

CSS Custom Highlight API Level 1 defines a library of functions that can be called from a script to select (highlight) one or more ranges of text in a document and assign them a name. It also defines a CSS selector to style such named ranges of text from a style sheet.

E.g., if a range of text has been selected by a script and assigned the name ‘my-key-phrase’, the CSS rule '::highlight(my-key-phrase) {color: blue}' makes that text blue.

ویراستاران: Florian Rivoal، Sanket Joshi، Megan Gardner

CSS Nesting

History

CSS Nesting defines a syntax that avoids having to type (long) selectors several times. An abbreviation allows the selector of the previous style rule to be reused in the next style rule.

ویراستاران: Tab Atkins-Bittner، Adam Argyle

CSS View Transitions Level 1

History

-

ویراستاران: Tab Atkins-Bittner, Jake Archibald, Khushal Sagar

Scroll-driven Animations

History

-

ویراستاران: Brian Birtles, Botond Ballo, Antoine Quint, Olga Gerchikov, Elika J. Etemad / fantasai, Robert Flack

CSS Level 1

History

Level 1 contains just the most basic properties of CSS, such as 'margin', 'padding', 'background', 'color' and 'font', with restrictions on the allowed values. It was the first level of CSS to be completed (in 1996) and matched the capabilities of implementations of the time. It is currently only of historical interest; all implementations should be able to support level 2 and probably large parts of level 3, too.

ویراستاران: Håkon Wium Lie، Bert Bos

SVG

Some properties are specifically for styling SVG (or similar graphics languages) and are defined in the SVG spec, rather than in a CSS module. They can be used together with other properties in a style sheet, but usually don't apply to the same elements. They specify things such as the color of strokes and fills, and the shape of the ends of strokes.

Illustration credits

The two icons, ‘kcolorchooser.png’ and ‘clock.png’, are from the Nuvola collection by David Vignoni.

Bert Bos, سبک رهبری فعالیت
کپی رایت © 1994–2023 W3C® سیاست حفظ حریم خصوصی

آخرین بروزرسانی جمعه ۰۷ آوریل ۲۳، ۰۹:۱۲:۳۵

زبان ها

درباره ترجمه ها