Тілдер

Сол аударма. Бұл құжатта аударма қателері мен жаңылыстар бар болуы мүмкін Ағылшын болжам. Аудармашы: B. Ruslan (Yourate)

CSS ағымдық жұмысы және қалай араласу

CSS спе­ци­фи­ка­ции

Сол бет необработанный тізбені ана асырайды, над немен жұмыс істейді CSS WG (бұрын “CSS & FP WG”). Сендер соң CSS3 дамуының қарау қаласаңдар, сол тап ана жер. Бас сіздің идеялар болады? Толықтыруларлар? Осы бетте қараңыз “Сендер көмектесу қаласаңдар”.

Маманданымдар басшылықпен болып табылмайды. Адалда үшін болмайды кері жазып қой жобалардың және ләббай, арызды, сендер мынадай жобаны тапсаңдар. Маманданымдар нақты дәрісханаға деген кезенетін. Қараңыз Elika Etemad's CSS түсінушілігі Маманданымдардың.. J. David Eisenberg сырттың пайдалы материалы жазып қойды Қандай бейнемен оқұ маманданымның W3C. Немесе сендер оқып тастау білесіңдер “modules,” “levels,” “snapshots” and the CSS process.

Не жаңа? (Also available as Atom news feed.)

Маманданымдар тізбесі

Тағы қараңызЖ Йенса Меерта ұрғашылқының тізбесі.

Жұмыс аяқталады Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Snapshot 2021 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2020 (Сурет CSS 2020) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2018 (Сурет CSS 2018) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2017 (Сурет CSS 2017) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2015 (Сурет CSS 2015) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2010 (Сурет CSS 2010) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2007 (Сурет CSS 2007) NOTE ℹ⃝
CSS Color Level 3 (CSS Түстері) REC REC ℹ⃝
CSS Namespaces (Аттың облысы ара CSS) REC REC ℹ⃝
Selectors Level 3 (Селекторлар) REC REC ℹ⃝
CSS Level 2 Revision 1 (CSS 2-ші деңгей қарап шығу) REC REC ℹ⃝
Media Queries (Медиа сұраныстар) REC REC ℹ⃝
CSS Style Attributes (атрибуттың синтаксисы) REC REC ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 3 (Каскад және мұрагерлік ара CSS) REC REC ℹ⃝
CSS Fonts Level 3 (Қаріптер ара CSS) REC REC ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 3 (Жазбаның режимдері ара CSS) REC REC ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 3 (Негізгі қолданбалы интерфейс ара CSS) REC REC ℹ⃝
CSS Containment Level 1 REC REC ℹ⃝
Биік бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 3 (Рең және шекаралар ара CSS) CRD CR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Multi-column Layout Level 1 (Мульти-колон макеті ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Values and Units Level 3 (Мағына және бірліктер ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Flexible Box Layout Level 1 (Майысқақ терезенің қалыбы ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Counter Styles Level 3 CR PR ℹ⃝
Биік бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Images Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Speech (Сөздің синтезі ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Text Decoration Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Shapes Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Masking Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Text Level 3 (Мәтін ара CSS) CRD CR ℹ⃝
CSS Fragmentation Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Transforms Level 1 (Өзгеріс ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Custom Properties for Cascading Variables Level 1 CRD CR ℹ⃝
Compositing and Blending Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Syntax Level 3 (Синтаксис ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Grid Layout Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Display Level 3 CRD CR ℹ⃝
CSS Will Change Level 1 CR PR ℹ⃝
Media Queries Level 4 (Медиа сұраныстар 4) CR PR ℹ⃝
Geometry Interfaces Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Box Model Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 4 CR CR ℹ⃝
CSS Scroll Snap Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Painting API Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Easing Functions Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 4 CR PR ℹ⃝
CSS Grid Layout Level 2 CRD CR ℹ⃝
CSS Scrollbars Styling Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Color Adjustment Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 4 CR PR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 5 CR CR ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Animations Level 1 (Қимылдану ара CSS) WD WD ℹ⃝
Web Animations WD WD ℹ⃝
CSS Transitions (Өткелдер ара CSS) WD CR ℹ⃝
CSS Box Alignment Level 3 WD WD ℹ⃝
Selectors Level 4 (Селекторлар) WD WD ℹ⃝
CSS Box Sizing Level 3 WD CR ℹ⃝
CSS Lists and Counters Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Positioned Layout Level 3 (Орналастыру ара CSS) WD WD ℹ⃝
Motion Path Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Color Level 4 (CSS Түстері) WD WD ℹ⃝
CSS Fonts Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Logical Properties and Values Level 1 WD WD ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Paged Media Level 3 (Беттің медиалары ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSSOM View (Көруу ара CSSOM) WD WD ℹ⃝
CSS Ruby Annotation Layout Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Object Model (CSSOM) (Нысанның қалыбы ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Overflow Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Font Loading WD WD ℹ⃝
CSS Scoping Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Pseudo-Elements Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Image Values and Replaced Content Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Overflow Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Text Decoration Level 4 WD WD ℹ⃝
Resize Observer FPWD WD ℹ⃝
Media Queries Level 5 (Медиа сұраныстар 5) WD WD ℹ⃝
CSS Box Sizing Level 4 WD WD ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 4 (Рең және шекаралар ара CSS) FPWD ℹ⃝
CSS Device Adaptation WD WD ℹ⃝
CSS Exclusions WD WD ℹ⃝
Filter Effects Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Generated Content for Paged Media (Беттің медиасының жаса ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Page Floats FPWD WD ℹ⃝
CSS Template Layout NOTE NOTE ℹ⃝
CSS Line Grid (Тордың сызықтары ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Regions WD WD ℹ⃝
CSS Table Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Inline Layout Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Round Display Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Text Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Properties and Values API Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Typed OM Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Rhythmic Sizing Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Fill and Stroke Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Layout API Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Values and Units Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Shadow Parts FPWD WD ℹ⃝
CSS Fragmentation Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Spatial Navigation Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Overscroll Behavior Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Animation Worklet API FPWD WD ℹ⃝
CSS Containment Level 2 WD WD ℹ⃝
CSS Scroll Anchoring Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Color Level 5 WD WD ℹ⃝
CSS Transforms Level 2 WD WD ℹ⃝
CSS Box Model Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Custom Highlight API Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Fonts Level 5 WD WD ℹ⃝
CSS Nesting FPWD WD ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 6 FPWD WD ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 5 FPWD WD ℹ⃝
CSS Containment Level 3 FPWD WD ℹ⃝
Аласа бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Generated Content Level 3 (Жаса және ауыстыр мазмұн ара CSS) WD WD ℹ⃝
Аласа бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Level 1 SPSD ℹ⃝
CSS Mobile Profile 2.0 (Ұтқыр профиль 2,0 ара CSS) NOTE ℹ⃝
Non-element Selectors NOTE ℹ⃝
The CSS 'Reader' Media Type NOTE ℹ⃝
CSS Presentation Levels (CSS Көрсетілімнің деңгейлері ) NOTE ℹ⃝
CSS TV Profile 1.0 (Теледидарламаның профильсы ара CSS) NOTE ℹ⃝
CSS Marquee (Бұрғылағыш ара CSS) NOTE ℹ⃝
Behavioral Extensions to CSS (Аумақтаудың тәртібі ара CSS) NOTE ℹ⃝
Fullscreen NOTE ℹ⃝
Preview of CSS Level 2 FPWD NOTE ℹ⃝
Worklets Level 1 NOTE ℹ⃝

See also: Jens Meiert's index of properties.

People who are reviewing CSS drafts might be interested in these indexes that include both official and editors' drafts: properties [HTML] [TSV] [XML] [JSON] and descriptors [HTML] [TSV] [XML] [JSON].

Тү­ст­т­ін & мәртебе­нің коды

Мәртебенің коды W3C маманданымының тұрақтылығын нұсқайды. Жұмыстың тобы CSS оларды пайдаланады ұсақ және ең тұрақты:

Қыс­қар­ма Толық атау
FPWD First Public Working Draft
WD Working Draft (Жұмыстың жобасы)
CR Candidate Recommendation (Рекомендации Кандидата)
PR Proposed Recommendation (Ұсын ұсыныстар)
REC Recommendation (Ұсыныстар)
SPSD Superseded Recommendation

Аттар ара тағайынды тарауларда 6 Құжаттаманың W3C. REC сол ана, не әншейін атайды “қалыппен.” W3C күнделікті игерушілікті мен баста ұсынады CR.

Сендер көмектесу қаласаңдар

Бас-басы сарапта баста араласу біледі архив таратудың тізбесінің www-style@w3.org. Сендер білесіңдер жазыл. Сол алды жер сараптар үшін, сондықтан, не мүшелер жұмыстың топтар олар көр болады. Ләббай, осы тізбені сұрақтар үшін пайдаланбаппын үлгінің Сияқты мен білемін … Пайдалан comp. infosystems. www. authoring. stylesheets ("ciwas") қарамастан немесе қарайсыңдар “Танысамыз CSS”.

Сендер бас жұмыс істесеңдер ұйымды, мүшені W3C, сендер де біріктірілу білесіңдер жұмыстың тобына CSS қарамастан және қара жобалар алдым оның жарияланымының. Араласу чтобы жұмыс істеуге қажетке (орташа) 1 күн аптада. Мен байланыс менімен қарамастан немесе W3C контактілі бетімен сендерде ұйымдардың. Топтың хаттамалары ашық және ара орналастыр болып табылады CSS WG блогында.

Туралы сынақ терімдерде

Жұмыстың тобы CSS көп уақыт на потратить қалайды зерттемені CSS сынақ терімдерінің қатар мен CSS маманданымдарының. Сынақ терімді бас-басы модуль үшін қамсыздандыра, сияқты ғана ол ұстап бер-, біз тек сенеміз, не Жүзеге асудың CSS3 маманданымға жауап беру болады, қарамастан бірақ және, не маманданымның формалдық мәтіні астам болады адамдар түсінікті.

Арада сынақ терімдердің олардың боламын меншікті архивның тізбелер таратулар public-css-testsuite@w3.org. Ләббай, анда туралы қателерде есеп беру ұсын тестілік терімдерде және көрінген сырттың сұрақтары, және қарамастан түсініктемелер туралы CSS тестілік терімдерінде. Elika Etemad қолдайды CSS тестеу ақпараттың үлкен санымен қатысқандарлар.

Бастапқы код маман­даны­мдардың

Маманданымның бастапқы коды тағайынды тиіс жөн-жосықтарға (нешінші пайдалы автоматты өңдеу үшін).

Bert Bos, стайл қызметтің бастығы
Copyright © 1994–2022 W3C® Privacy policy

Соңғы жаңала Ср 29 Мау 2022 09:07:45

Тілдер

Туралы аудармада