Jazyky

Toto je překlad. Může obsahovat chyby a stránka může být oproti anglické verzi zastaralá. Překladatel: Tomáš Mosler (ClearDebt)

Kaskádové styly domovská stránka

Co je CSS?

Kaskádové styly (CSS) představují jednoduchý mechanismus přidávání stylů (např. fontů, barev, mezer) do webových dokumentů.

Tyto stránky obsahují informace o tom, jak se naučit CSS a používat je, a o dostupném softwaru. Jsou zde rovněž uveřejňovány novinky pracovní skupiny CSS.

Důležité

Novinky (Rovněž k dispozici jako informační kanál Atom.)

Další zprávy viz náš syndikátor „Budoucnost stylu“.

Doporučit odkaz

Standardy a pracovní verze (K dispozici rovněž jako informační kanál Atom.)

Výtah ze specifikací a pracovních verzí Pracovní skupiny CSS:

Dokončená práce Stav Při­pra­vu­je se
CSS Snapshot 2023 NOTE Latest stable CSS ℹ⃝
CSS Snapshot 2022 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2021 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2020 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2018 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2017 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2015 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2010 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2007 NOTE ℹ⃝
CSS Color Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Namespaces REC REC ℹ⃝
Selectors Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Level 2 Revision 1 REC REC See Errata ℹ⃝
Media Queries Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Style Attributes REC REC ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Fonts Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Box Model Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Containment Level 1 REC REC ℹ⃝
Vy­so­ká pri­o­ri­ta Stav Při­pra­vu­je se
CSS Backgrounds and Borders Level 3 CRD CR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Multi-column Layout Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Values and Units Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Flexible Box Layout Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Counter Styles Level 3 CR PR ℹ⃝

Další »

Zprávy pracovní skupiny (K dispozici rovněž jako informační kanál Atom.)

Pracovní skupina pravidelně uveřejňuje zprávy na svém blogu; zde jsou nejaktuálnější:

[Fotografie: skupinová fotografie v San Francisco]

Část P. S. CSS v května 2016.

Další »

Za­poj­te se do dis­ku­se

E-mailová diskusní skupina <www-style@w3.org> je určena pro diskuse o dalším vývoji CSS. (Tuto skupinu používá pro většinu diskusí také pracovní skupina CSS.) Přihlásit se může každý (nebo odhlásit, viz také pokyny.)

Pokud pracujete pro členskou organizaci W3C, můžete se rovněž přidat k pracovní skupině.

Další »

Soft­ware (Rovněž k dispozici jako informační kanál Atom.)

Takřka všechny současné prohlížeče i množství jiných aplikací dnes podporuje CSS. K tvorbě CSS vám stačí pouze textový editor, ale existuje mnoho nástrojů, které zápis usnadňují.

Každý software samozřejmě obsahuje chyby, i po řadě aktualizací. A některé programy jsou s implementací nejnovějších modulů CSS více napřed než jiné. Chyby a alternativní postupy popisují různé internetové stránky.

Další »

U­čí­me se CSS (K dispozici rovněž jako informační kanál Atom.)

Začátečníkům je určena stránka Začínáme s HTML a CSS, která obsahuje pokyny, jak vytvořit styl. Jako stručný úvod do CSS může posloužit 2. kapitola knihy, kterou napsali Lie & Bos, nebo stránka s úvodem Davea Raggetta do CSS. Můžete se také podívat na příklady stylování XML a tipy a triky pro CSS.

Na jiné stránce jsou také k dispozici knihy, e-mailové diskusní skupiny a podobná fóra i odkazy na další zdroje.

Historie CSS je popsána ve 20. kapitole knihy Cascading Style Sheets, designing for the Web, kterou napsali Håkon Wium Lie a Bert Bos (2. vyd., 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

Další »

Bert Bos, vedoucí aktivit v oblasti stylů
Copyright © 1994–2024 W3C® Privacy policy

Připraveno za použití CSS! Validní CSS! Poslední aktualizace Pá 24. května 2024, 04:40:10

Jazyky

O překladech