World Wide Web Consortium publicerar DOM Level 3 som W3C Recommendation

DOM Level 3 förstärker grunden för XML och Web Service-tillämpningar

 

http://www.w3.org/ -- 7:e april 2004 -- I sitt arbete med att realisera webbens fulla potential så har nu World Wide Web Consortium (W3C) publicerat specifikationerna Document Object Model Level 3 Core och Load and Save som W3C Recommendations. Dessa specifikationer uttrycker bred industrikonsensus om ett API (Applications Programming Interface) för att behandla dokument och data i program (t.ex. skrivna i Java eller ECMAScript). Att en specifikation är en W3C Recommendation betyder att specifikationen är stabil, bidrar till interoperabilitet på webben, och har granskats av W3C:s medlemmar, som tillstyrker att den används av industrin.

DOM Level 3 ger ny funktionalitet år DOM-utvecklare

DOM Level 3 Core, som har skapats och utvecklats av W3C:s Document Object Model (DOM) arbetsgrupp, utvidgar den tidigare W3C-Recommendation DOM Level 2, ett plattforms- och språkoberoende gränssnittet för att åtkomma och dynamiskt uppdatera ett dokuments innehåll, struktur och formattering. DOM Level 3 erbjuder en standardiserad uppsättning objekt för att representera XML-dokument och -data, vilket innefattar stöd för XML Namespace, XML Base och XML Schema-datatyper.

DOM Level 2 skapades för HTML 4.01, XML 1.0, och XML Namespaces. Med DOM Level 3 kan författare bättre utnyttja XML-plattformen. Det erbjuder stöd för XML 1.1 och är anpassat för specifikationen XML Information Set, som även utnyttjas av andra W3C Recommendations, som XML Schema 1.0 och SOAP 1.2.

DOM Level 3 förstärker stödet för XML-platformen, och för Web Service-tillämpningar

DOM Level 3 ger ytterligare stöd för XML Namespaces och typinformation i scheman. Det erbjuder också viktig funktionalitet för Web Service-tillämpningar, likaväl som för traditionella XML-tillämpningar.

Det blir lättare att ladda en DOM-implementation med DOM Level 3, och tillämpningar kan ladda sådana på sätt som passar tillämpningen. För att, till exempel, driftsätta en Web Service på en webbplats, så måste man ha en WSDL-tillämpning, eftersom tjänsterna själva beskrivs i WSDL. DOM Level 3 gör det lättare för tillämpningar att åtkomma och behandla WSDL-beskrivningar, genom förbättrade möjligheter att använda XML Namespaces.

Bland DOM-modulerna ingår numera en funktionalitet som kallas "bootstrapping", som gör det möjligt för en DOM-tillämpning att hitta och ladda en DOM-implementation som tillhandahåller ett DOM API. Därmed kan man få tillgång till en DOM-implementation som uppfyller specifika krav, såsom stöd för XHTML, SVG, CSS och till och med XML Events. Därmed är det lättare för utvecklare att bygga system som kräver flera applikationsspecifika DOM-implementationer, såsom en webbläsare kombinerad med en SVG-plugin. Både webbläsaren och plugin-komponenten kan innehålla stöd för DOM-funktioner, men för speciella språk - webbläsaren kan ge stöd för HTML och/eller XHTML, medan SVG-komponenten bara ger stöd för SVG. En DOM-utvecklare vill få tillgång till alla dessa DOM-implementationer, och "bootstrapping" ger just detta stöd.

DOM Level 3 har anpassats för att förenkla livet för webbutvecklare, genom att erbjuda vanlig och nyttig funktionalitet, såsom att extrahera textinnehåll från ett XML-dokument, och knyta tillämpningsspecifik information till en DOM-nod. Detta kallas "användardatasystem". Med ett system av nycklar kan en utvecklare knyta information till en DOM-nod, information som kommer att användas vid ett senare tillfälle. Om en utvecklare behöver knyta information som inte är i XML-format till ett dokument, så kan användardatamekanismen användas.

DOM Level 3 laddar och sparar XML dokument

Nu är det lätt att ladda och spara XML-dokument på ett plattforms- och språkoberoende sätt, med hjälp av W3C-Recommendation DOM Level 3 Load and Save. Såväl enkla som avancerade filtreringsmekanismer erbjuds åt webbtillämpningar. Med DOM Level 3 Load and Save kan tillämpningar sömlöst behandla hela XML-dokument, XML-fragment och DOM-träd. Med DOM Level 3 Load and Save kan man även använda filtrering för att ladda ett enskilt fragment istället för ett helt dokument, och man kan bearbeta just det behövliga fragmentet.

Testsviter för DOM har uppdaterats för att passa DOM Recommendations

Utvecklare kan nu dra nytta av de uppdaterade testsviterna för DOM, som bl.a. innehåller tester av Level 1 Core, Level 2 Core, Level 2 HTML, likaväl som tester för de nya Recommendations Level 3 Core, Level 3 Load and Save, och Level 3 Validation.

Med DOM Level 3 har nu detta industridrivna arbete blivit färdigt

Med detta fullbordande av de tre DOM Level 3 specifikationerna (Core, Load and Save, och Validation) är nu arbetet med DOM fullbordat. Alltsedan W3C:s DOM-aktivitet startades 1997 har fler än 20 organisationer, förutom inbjudna experter, bidragit till de resulterande tio DOM-standarderna. Bland deltagarna återfinns bl.a. AOL; Apple Computer; Arbortext; IBM; Lucent; Macromedia; Merrill Lynch; Microsoft; NIST; Novell; Object Management Group; Oracle; SoftQuad, Inc.; Software AG; Sun Microsystems; Web3D Consortium; och X-Hive Corporation.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/

 

Kontaktpunkt Amerika --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170