W3C Home

The World Wide Web Consortium publicerar DOM Nivå 1 som W3C rekommendation

Interoperabilitet för Dynamiska Websidor och XML tillämpningar

(also available in Dutch, English, French, Japanese and German )

Contact
Josef Dietl, <jdietl@w3.org>, +33 4.92.38.79.72
America --
Ian Jacobs, <jacobs@w3.org>, +1.212.684.1814
Europe --
Ned Mitchell, <ned@ala.com>, +33 1 43 22 79 56
Andrew Lloyd, <allo@ala.com>, +44 127 367 5100
Asia --
Yumiko Matsubara, <matsubara@w3.org>, +81.466.49.1170

http://www.w3.org/ -- 1 Oktober, 1998 -- World Wide Web Consortium (W3C) publicerade idag Document Object Model Level 1 specifikation som en W3C rekommendation. Specificationen avspeglar en tvärrindustriell överenskommelse om en API (Applications Programming Interface) standard för hantering av dokument och data mha ett programmeringsspråk (som as Java eller ECMAScript). En W3C rekommendation indikerar att specifkationen är stabil och bidrar till WWW:s interoperabilitet. Den har granskats av W3C medlemmar som verkar för dess användning inom industrin..

Specifikationen som är skapad och utvecklad av W3C:a arbetsgrupp Document Object Model (DOM) definierar grunden för en plattform- and språkneutralt gränssnitt för åtkomst och dynamisk uppdatering av ett dokuments innehåll, struktur och stil. DOM Level 1 tillhandahåller en standard uppsättning av objekt för represention av HTML och XML document och data, en standard modell för hur dessa objekt kan kombineras, och ett standardiserat gränssnitt får åtkomst och manipulation av objekt.

. "DOM Level 1 rekommendation erbjuder Webb författare inte enbart den interoperabilitet som de behöver utan också anvisar hur HTML and XML verktyg för dokument and data kommer att utvidgas," säger Lauren Wood (SoftQuad, Inc.), ordförande i arbetsgruppen W3C DOM..

W3C har redan börjat diskutera framtida nivåer av Document Object Model. Dessa nivåer kommer att erbjuda ytterligare funktioner, som t.ex möjlighet att komma åt och påverka stilen hos ett dokument. Arnaud Le Hors som leder W3C:s DOM aktiviteter förklarar: "The DOM Level 1 rekommendation är ett viktigt steg i detta arbete och vi ser framåt mot utvidgning av funktionaliteten som vilar på denna bas."

Nyckelföretag bidrog med sin expertis i W3C DOM-gruppens arbete: [take people from WG, link testimonials where available].

Interoperabla dynamiska Web-sidor

W3C:s HTML 4.0 erbjuder författare ett standardiserat sätt att bädda in scripts i ett dokument, dock utan att specificera hur dessa cripts kan manipulera ett dokuments innehåll, struktur och stil. Många leverantörer erbjuder redan kraftfulla mekanismer för detta, men mekanismerna inte alltid kan samverka med olika programvarupaket. DOM definerar en API-standard som ger författare möjlighet att skriva pprogram som fungerar utan ändringar tillsammans med verktyg och bläddrare från olika leverantörer.

Möjliggör interoperabel programvara för XML Tag-Sets

DOM har inte designats för enbart HTML. XML:s inneboende utbyggbarhet gör att DOM är ännu värdefullare för XML designers. Standard DOM gränssnitt ger dem en möjligehet att skriva program (som liknar plugg-ins) för behandling av specialiserade tag-sets i ett språk- och på ett plattformoberoende sätt. En API -standard kommer att underlätta utveckling av moduler som kan återanvändas i olika tillämpningar.

Mer iinformation om DOM kan man finna på http://www.w3.org/DOM/


About the World Wide Web Consortium [W3C]

The W3C was created to lead the Web to its full potential by developing common protocols that promote its evolution and ensure its interoperability. It is an international industry consortium jointly run by the MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) in the USA, the National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) in France and Keio University in Japan. Services provided by the Consortium include: a repository of information about the World Wide Web for developers and users, reference code implementations to embody and promote standards, and various prototype and sample applications to demonstrate use of new technology. To date, 280 organizations are Members of the Consortium.

For more information about the World Wide Web Consortium, see http://www.w3.org/


$Date: 1998/10/01 15:21:09 $