W3C Home

World Wide Web Consortium Publiceert DOM Level 1 als W3C-Aanbeveling

Interoperabiliteit voor Dynamische Web-pagina's en XML-applicaties

(also available in German, English, French, Japanese and Swedish )

Contactpersonen
Josef Dietl, <jdietl@w3.org>, +33 4.92.38.79.72
Verenigde Staten
Ian Jacobs, <jacobs@w3.org>, +1.212.684.1814
Europa
Ned Mitchell, <ned@ala.com>, +33 1 43 22 79 56
Andrew Lloyd, <allo@ala.com>, +44 127 367 5100
Azië
Yumiko Matsubara, <matsubara@w3.org>, +81.466.49.1170


http://www.w3.org/ -- 1 oktober 1998 -- Vandaag heeft het World Wide Web Consortium (W3C) de Document Object Model Level 1 Specificatie als een Aanbeveling van W3C gepubliceerd. Hiermee heeft W3C een volgende stap gezet op weg naar een volledige benutting van de mogelijkheden van het Web. De specificatie is het resultaat van industrie-brede overeenstemming over een standaard-API (Applications Programming Interface) voor de manipulatie van documenten en gegevens door middel van een programmeertaal (bijvoorbeeld Java of ECMAScript). Een W3C-aanbeveling geeft aan dat een specificatie stabiel is, bijdraagt tot de interoperabiliteit van het Web en is goedgekeurd door de W3C-leden voor overname door het bedrijfsleven.

Deze specificatie is ontwikkeld door de W3C Werkgroep "Document Object Model" (DOM); de specificatie definieert de fundamenten van een platform- en taalonafhankelijke interface voor de toegang tot documenten en het dynamisch actualiseren van de inhoud, structuur en stijl daarvan. DOM Level 1 levert een standaard-verzameling van objecten voor de representatie van HTML- en XML-documenten en -gegevens, een standaard-model voor hoe deze objecten gecombineerd kunnen worden en een standaard-interface voor de toegang tot documenten en het actualiseren daarvan. "DOM Level 1 geeft Web-auteurs niet alleen de interoperabiliteit die ze nodig hebben, het integreert ook de wijze waarop HTML- en XML-tools voor documenten en gegevens uitgebreid zullen worden," zegt Lauren Wood (SoftQuad, Inc.), voorzitter van de W3C DOM Werkgroep.

W3C is al begonnen met de bespreking van nieuwe levels van DOM. Deze levels zullen extra functionaliteit verschaffen, zoals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de stijl van een document en deze te manipuleren. "De W3C-aanbeveling met betrekking tot DOM Level 1 is een belangrijke mijlpaal voor dit project en we gaan vanuit deze basis nu verder met uitbreiding van de fuctionaliteit." verklaart Arnaud Le Hors, Coördinator DOM-activiteiten van W3C.

Verscheidene experts uit de industrie brachten hun expertise in bij de W3C DOM Werkgroep: ArborText, IBM, iMall, INSO, JavaSoft, Microsoft, Netscape, Novell, Object Management Group, SoftQuad, Inc., Sun, Texcel.

Interoperabele Dynamische Web-pagina's

W3C's HTML 4.0 verschaft auteurs een standaard-manier om scripts in een document in te bedden, maar geeft niet aan hoe die scripts de inhoud, structuur en stijl van het document kunnen manipuleren. Verscheidene leveranciers bieden al krachtige mechanismen aan om zoiets te doen, maar die mechanismen werken niet altijd met andere softwarepakketen samen. DOM definieert een standaard-API die auteurs toestaat om programma's te schrijven, die zonder veranderingen werken met tools en browsers van verschillende leveranciers.

Maakt Interoperabele Software voor XML Tag-sets Mogelijk

DOM is niet alleen voor HTML ontworpen. XML's inherente uitbreidbaarheid maakt DOM nog waardevoller voor XML-ontwerpers. De standaard DOM-interface stelt ze in staat om software te schrijven (vergelijkbaar met plug-ins) voor de verwerking van eigen Tag-sets op een taal- en platformonafhankelijke manier. Een standaard-API zal het makkelijker maken om modules te ontwikkelen die kunnen worden hergebruikt in andere applicaties.

 

Meer informatie over DOM is te vinden in http://www.w3.org/DOM/


Het World Wide Web Consortium [W3C]

W3C is opgezet om de mogelijkheden van het Web optimaal te benutten door het ontwikkelen van gemeenschappelijke protocollen en standaarden die de basis leggen voor verdere groei en interoperabiliteit van het web. W3C is een internationaal consortium van bedrijven, gezamenlijk geleid door het MIT Laboratory for Computer Science (LCS) in de Verenigde Staten, het National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) in Frankrijk en Keio University in Japan. De diensten die het Consortium biedt zijn: de ontwikkeling van open standaarden voor het bedrijfsleven, het aanbieden van een grote hoeveelheid informatie over het World Wide Web voor gebruikers en ontwikkelaars, implementaties van referentie code, en diverse voorbeeld-implementaties die het gerbuik van nieuwe Web-technologie demonstreren. Op dit moment telt het Consortium 280 Leden. Voor nadere informatie over het World Wide Web Consortium, http://www.w3.org/


$Datum: 1998/10/01 9:00 $