W3C Icon, linked to the W3C Home page | Translations home page | Advanced search for translations

Polish Translations of W3C Documents
(Polskie tłumaczenia dokumentów W3C)


Kaskadowe arkusze stylów - Poziom 1
Translation of the document: “Cascading Style Sheets (CSS1) Level 1 Specification”. Translator: Łukasz Piwko.
Selektory poziom 3
Translation of the document: “Selectors Level 3”. Translator: Łukasz Piwko.
Moduł kolorów CSS 3
Translation of the document: “CSS Color Module Level 3”. Translator: Łukasz Piwko.
Zbiór Informacyjny XML (Wydanie Drugie)
Translation of the document: “XML Information Set (Second Edition)”. Translator: Mariusz Żebrowski.
Przestrzenie nazw w XML 1.1
Translation of an earlier version of the document: “Namespaces in XML 1.1”. Translator: Mariusz Żebrowski.
OWL Język Ontologii Sieciowej Przypadki Zastosowania i Wymogi
Translation of the document: “OWL Web Ontology Language Use Cases and Requirements”. Translator: Daniel Parafianowicz.
Struktura Opisu Zasobów (RDF): Koncepcje i Składnia Abstrakcyjna
Translation of the document: “Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax”. Translator: Andrew Osobka.
Notacja ruby
Translation of the document: “Ruby Annotation”. Translator: Michał Górny.
Format XML rezultatów zapytań SPARQL
Translation of an earlier version of the document: “SPARQL Query Results XML Format”. Translator: Magdalena Kadubiec.
Łączne Szablony Strony z dokumentami XML Wersja 1.0
Translation of the document: “Associating Style Sheets with XML documents”. Translator: Mariusz Żebrowski.
Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 1.0
Translation of the document: “Web Content Accessibility Guidelines 1.0”. Translator: Andrew Osobka.
XHTML™ 1.0: Rozszerzalny hipertekstowy język znaczników (wydanie drugie). Przeformułowanie HTML 4 w XML 1.0
Translation of the document: “XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition)”. Translator: Michał Górny.
XHTML™ 1.1 – XHTML oparty na modułach
Translation of an earlier version of the document: “XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML”. Translator: Michał Górny.
Modularyzacja XHTML™
Translation of the document: “Modularization of XHTML™”. Translator: Michał Górny.
Inkluzje XML (XInclude) Wersja 1.0
Translation of the document: “XML Inclusions (XInclude) Version 1.0”. Translator: Mariusz Żebrowski.
Rozszerzalny język znaczników (XML) 1.0 (Wydanie drugie)
Translation of an earlier version of the document: “Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)”. Translator: Jacek Gleń.
Zdarzenia XML
Translation of the document: “XML Events”. Translator: Mariusz Żebrowski.
xml:id wersja 1.0
Translation of the document: “xml:id Version 1.0”. Translator: Robert Filipowski.
xml:id wersja 1.0
Translation of the document: “xml:id Version 1.0”. Translator: Robert Filipowski.

The query results rely on the following RDF files: tr.rdf, Trans2005.rdf, Trans2006.rdf, Trans2007.rdf, Trans2008.rdf, Trans2009.rdf, Trans2010.rdf, Trans2011.rdf, Trans2012.rdf, Trans2013.rdf, Trans2014.rdf, Trans2015.rdf, Trans2016.rdf, Trans2017.rdf, TransTo2004.rdf, extras.rdf, langInfo.rdf, translators.rdf, docGroups.rdf, recs.rdf, commented.rdf, deadDucks.rdf, and extraControls.rdf.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS1! Unicode Encoded icon, from unicode.org RDF Powered!