W3C-műhelykonferencia a Web-szolgáltatások újabb kérdéseinek felderítésére

A műhelykonferencia sok, a Web-szolgálatások megkötéseinek és képességeinek keretrendszere iránt érdeklődő előadót vonz

 

http://www.w3.org/ -- 2004. október 12. -- Hogy kihozza a Web-szolgáltatásokból a maximumot, a World Wide Web Consortium megszervezte a Web-szolgáltatások megkötései és képességei (Web Services Constraints and Capabilities) műhelykonferenciát, melynek házigazdája az Oracle, és amely 2004. október 12-én és 13-án, Kaliforniában (USA) kerül megrendezésre. A kétnapos esemény során a résztvevők az általános megkötések, képességek illetve az azokat összefogó keretrendszerek leírására alkalmas szókészletekről tárgyalnak majd. Témájuk lesz továbbá ezen kérdések más központi, Web-szolgáltatásokkal kapcsolatos szabványosítási munkákhoz és más webes technológiákhoz való viszonya.

"Örömmel tölt el az a nagyfokú lelkesedés, melyet a W3C tagintézményei a Web-szolgáltások fontos ügyéhez fűződő eszmecsere terén tanúsítanak a W3C szabványosítási tevékenységének keretében. A Web-szolgáltatásokkal kapcsolatos szabványok egyre nagyobb fontosságra tesznek szert, ahogy mind több Webszolgáltatás-alapú alkalmazás működését automatizáljuk. Ez a folyamat egyúttal a jövőbeni erőfeszítések irányát is kijelöli számunkra" -- mondta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója.

Egy W3C-műhelykonferencia jó alkalmat nyújt a W3C tagintézményeinek és a nyilvánosságnak a találkozásra, hogy a W3C lehetséges jövőbeni munkáiról értekezzenek. Egy sikeres műhelykonferenciát követően a W3C nem ritkán új munkacsoport elindításáról határoz, az éppen szóban forgó terület valamely szabványát kidolgozandó.

Közös szókészletek a Web-szolgáltatások leírására

A Web-szolgáltatások Leírónyelvének (WSDL 2.0) specifikációja nyújtja azokat az alapvető építőkockákat, melyekkel egy Web-szolgáltatás leírható. A tervezők, ha ennél részletesebb leírást kívánnak készíteni a Web-szolgáltatások megkötéseiről és képességeiről, használhatnak területspecifikus, az alap WSDL-modell kiegészítéseiként megvalósított szókészleteket.

Egy Web-szolgáltatás sokféle aspektusa igényelhet leírást. "Így többek között a vele kapcsolatos megkötések (pl. 'Ezen szolgáltatás eléréséhez HTTP-hitelesítés használata szükséges'), vagy a képességei (pl. 'Támogatom a GZIP tömörítést'). Hasonlóképpen a Web-szolgáltatásokat elérő kliensek is rendelkeznek saját megkötésekkel és képességekkel, amelyeket figyelembe lehet ill. kell venni. E műhelykonferencia célja az, hogy megtárgyaljuk egy olyan, szabványos keretrendszer létrehozását, amely alkalmas az efféle megkötések és képességek valamint ezek kapcsolatainak kifejezésére, olyan technológiák felhasználásával, mint pl. a SOAP, a WSDL és a HTTP."

A részvétel felvétele a W3C tagintézményei és a közönség számára egy publikáció beküldése volt. A több mint 35 beküldött publikáció jól szemlélteti a téma iránti jelentős érdeklődést. A publikációk témái a konkrét problématerületektől (mint pl. biztonság, megbízható üzenetváltás, nemzetköziesítés) a szabályalapú szókészlet-építő nyelveken keresztül a szókészlet-tervezés különféle igényeivel foglalkozó általános keretrendszerek létrehozásáig terjednek.

Hogy a vita jól fókuszált legyen, a résztvevőknek a beküldött publikációikban egy előre kiválasztott felhasználási esetet kellett alapul venniük. Meg kellett vizsgálniuk, javaslataik miként teszik lehetővé a Web-szolgáltatás tervezői számára, hogy a kliensektől megköveteljenek bizonyos, a biztonsággal kapcsolatos követelményeknek való megfelelést (pl. megbízható üzenetváltási protokoll használata). A műhelykonferencia résztvevői tárgyalni fognak továbbá az eljárásmódok (policy-k) kifejezésére alkalmas szókészletekről, arról, hogy az eljárásmódok és a velük kapcsolatos döntések miként kommunikálhatók, illetve az eljárásmódok miként tarthatók karban (pl. hogyan kezelendő a delegáció és a visszahívás).

A W3C aktívan fejleszti a Web-szolgáltatások központi architektúráját

Ez a műhelykonferencia egyike a W3C számos kezdeményezésének, amely a Web-szolgáltatásokkal kapcsolatos. A W3C tagintézményei már megszavazták a bizalmat a W3C-nek a Web-szolgáltatások központi specifikációinak elkészítése terén, amely specifikációk közül nem egy W3C-ajánlássá vált már, vagy jó úton halad afelé. Ilyen többek között a SOAP 1.2 és a WSDL 2.0.

"A W3C 2000. óta dolgozik a Web-szolgáltatások központi architektúráján, és a megkötések és képességek témája a munka következő meghatározó fejezete," mondta Philippe Le Hégaret, a W3C Architektúra Fejlesztési Területének vezetője és a műhelykonferencia társelnöke. "E munka keretén belül a WSDL 2.0 kifejezőerejének növelése a cél, oly módon, hogy lehetséges legyen kombinálni a már meglévő és a jövőbeli, Web-szolgáltatásokkal kapcsolatos bővítményeket, mint pl. a biztonsági mechanizmusokat."

2004 augusztusában két új SOAP-specifikáció lépett az ajánlásjelölti stádiumba, jelezve, hogy a W3C késznek tekinti őket az implementációra: a "SOAP Üzenetátvitel-optimalizációs Mechanizmus" (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism) és az "Erőforrás-reprezentáló SOAP Fejlécblokk" (Resource Representation SOAP Header Block). A WSD Munkacsoport kiadta három WSDL 2.0-specifikáció végső munkatervét is, mutatva, hogy a Munkacsoport úgy gondolja, a specifikációk megfelelnek a műszaki követelményeinek.

2004. október 7-én a W3C elindította a központi fejlesztéshez közel álló Web-szolgáltatások Címzése Munkacsoportot. A Web-szolgáltatások Megkötései és Képességei Műhelykonferencia segít majd meghatározni a W3C Web-szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeni munkájának irányát. Valószínű az is, hogy a komponensleírás terén történő előrehaladás felgyorsítja majd a kapcsolódó specifikációk -- mint pl. a WSDL 2.0 -- fejlesztését.

A munkacsoportok specifikációkészítési tevékenységével párhuzamosan a W3C képviselői azon dolgoznak, hogy meggyőzzék a műszaki-tudományos közösséget a Web-szolgáltatások W3C-s szabványainak -- és azok a W3C más webes szabványaival való kapcsolatának -- kurrens voltáról. Steve Bratt (ügyvezető főigazgató; chief operating officer) és David Booth (a Hewlett-Packard képviselője a W3C-nél; W3C Fellow from Hewlett-Packard) egy, a WSDL 2.0-ról szóló műhelykonferenciát fognak vezetni a Gartner Application Integration and Web Services Summit rendezvényen, november közepén, melyen előadást is tartanak majd. Tim Berners-Lee W3C-igazgató pedig vitaindító beszédet tart a Second International Conference on Service Oriented Computing rendezvényen, szintén november közepén.

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztéseket demonstrálására. A W3C jelenleg közel 400 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!

 

Amerikai és ausztrál kapcsolat --
Karen Myers, <karen@w3.org>, +1.617.253.5884 vagy +1.978.502.6218
Európai, afrikai és Közel-keleti kapcsolat --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsiai kapcsolat --
Yasuyuki Hirakawa <yasuyuki@w3.org>, +81.466.49.1170