A World Wide Web Consortium kibocsátotta az RDF és az OWL W3C-ajánlásokat

A Szemantikus Web a weben található adatok üzleti/kereskedelmi infrastruktúrájává nőtte ki magát

Testimonials

 

http://www.w3.org/ -- 2004. február 10. -- Ma a World Wide Web Consortium végső jóváhagyását adta két kulcsfontosságú Szemantikus Web dokumentumra: az átdolgozott Forrásleíró keretrendszerre (Resource Description Framework, RDF) és a Webontológia nyelvre (Ontology Language, OWL). Az RDF és az OWL Szemantikus Web szabványok, amelyek az értékek kezelésére, cégek integrációjára továbbá a weben lévő adatok megosztására és újrafelhasználására egy keretrendszert biztosítanak. Az adatmegosztás ezen szabványos formátumai átnyúlnak az alkalmazások, a cégek és a közösségek nyújtotta határokon, amelyek mint különböző típusú "felhasználók" képesek ugyanazt az infomációt megosztani még akkor is, ha nem rendelkeznek ugyanazzal a szoftverrel.

A mai bejelentés egyúttal azt is jelenti, hogy a Szemantikus Web széleskörű támogatást élvező, kereskedelmi szinten is megjelenő rendszer lett a weben található adatok kezelésére. Az, hogy ezen szabványok beálltak a kereskedelmi termékek és szolgáltatások sorába jelzi azt az átmenetet, amely során a Szematikus Web technológia az elmúlt öt év kutatás-fejlesztési projektjéből egy olyan sokkal gyakorlatiassabb, a tömegpiaci termékek sorába beálló technológia lett, amely a weben lévő strukturált adatok sokkal rugalmasabb elérését teszi lehetővé. Különböző cégek és egyéni fejlesztők ajánlólevelei (Testimonials) illusztrálják ezen szabványoknak a weben való jelenlegi használatát.

"Az RDF és az OWL erős alapot teremt a Szemantikus Web alkalmazások számára" - mondta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója és a World Wide Web megalkotója. - "Az RDF és az OWL W3C-ajánlássá válása éppen akkor történt meg, amikor új termékek jelennek meg olyan különböző területeken, mint a vállakozások integrálása és az orvosi döntéstámogatás. A mostani fejlesztés nem hasonlítható a web első napjaihoz, amikor is az emberek a web megismerése után azonnal megértették mekkora erő rejlik benne. Most abba a fázisba érünk, ahol az emberek láthatják a Szemantikus Web kibontakozását."

A World Wide Web Consortium (W3C) ajánlásaira (Recommendation) a webes társadalom és az ipar szabványként tekint. Minden egyes ajánlás egy stabil specifikáció, melyet valamelyik W3C Munkacsoport (W3C Working Group) fejlesztett ki, és a W3C tagjai is áttekintettek. Az ajánlások előmozdítják a webtechnológiák interoperabilitását azáltal, hogy magukban hordozzák a munkacsoportok által megtestesített ipari egyetértést.

Az új Szemantikus Web szabványokból számos alkalmazás keletkezett

Az RDF-et és OWL-t használó Szemantikus Web-et megvalósító szoftverek lehetnek:

 • Tartalomkészítő alkalmazások: A szerzők össze tudják kapcsolni a metaadatokat (tárgy, szerző, hely, nyelv, szerzői jogi státusz, vagy bármilyen más elnevezések) a dokumentumokkal, így a továbbfejleszett dokumentumot kereshetővé teszik
 • Weblapok kezelését lehetővé tevő eszközök: Nagy weboldalakat lehet dinamikusan kezelni a website-kezelőkre szabott tartalomkategóriáknak megfelelően
 • Szoftverek, amelyek mind az RDF, mind az OWL előnyeit kihasználják: A cégek integrálhatják alkalmazásaikat, megjelenésiket és aláírásaikat rugalmas modelleket használva
 • Látszólag szemben álló alkalmazások adatainak újrahasználása: Az RDF és az OWL formátum szabványos, nem védjegyes, amely a különböző forrásokból származó adatok újrahasználását lehetővé teszi

Számos specifikus, ezen technológiákat használó vállalati és kereskedelmi példa található az ajánlólevelek (testimonial), az RDF implementációk (RDF Implementations) és az OWL implementációk (OWL Implementations) oldalakon.

Milyen kapcsolat van a Szemantikus Web elemei (az XML, az RDF és az OWL) között?

Manapság a Szemantikus Webet gyakran emlegetik úgy, mintha az a webet felváltó technológia lenne. "Valójában" - Eric Miller, a Szemantikus Web Fejlesztési Terület vezetője szerint - "a Szemantikus Web inkább továbbfejlesztést, mint fordulatot jelent a web életében. Fokozatosan a számítógép által is megérthető leírásokat kapcsoltak azokhoz az adatokhoz és dokumentumokhoz, amelyek korábban már a weben voltak és így alakult ki a Szemantikus Web. Így az XML, az RDF és az OWL segítségével a Web a dokumentumok és adatok olyan globális infrastruktúrája lett, ahol könnyebb és megbízhatóbb az információk keresése és felhasználása."

A W3C Szemantikus Web Fejlesztési Terület más területek (pl. az XML Fejlesztési Terület) tevékenységeire épül és a Szemantikus Web növekedését elősegítő szabványos technológiák kifejlesztésére koncentrál.

Az XML biztosítja a strukturált dokumentumok szabályait és szintaktikáját

Az XML a szókészletek készítéséhez egy szabályhalmazt nyújt, amely a weben lévő adatoknak és a dokumentumoknak struktúrát ad. Az XML tiszta szintaktikai szabályokat biztosít, az XML-séma pedig az XML-szókészletek létrehozását teszi lehetővé. Az XML a strukturált dokumentumok erős, rugalmas szintaktikai felülete, de a dokumentumok jelentéséhez nem tesz semmilyen szemantikus megszorítást.

Az RDF egy adatkeretrendszert nyújt a webnek

Az RDF (Resource Description Framework - Forrásleíró keretrendszer) egyszerű meghatározások elkészítésének egy szabványos módja. Ami a szintaktikának az XML, az a szemantikának az RDF: egy tiszta szabályhalmaz, amely egyszerűen leírható információkat biztosít. Az RDF-séma azt biztosítja, hogy ezek a leírások egyesítve egy szótárba kerülhessenek. Az RDF számos alkalmazásban jelen van:

 • könyvtári katalógusok
 • világméretű címtárak
 • hírek, szoftverek, tartalmak gyűjteményei
 • személyes zene-, fénykép- és eseménygyűjtemények

Ezek mindegyike XML-t használ a köztes adatcsere leírására. Az RDF specifikáció egy erős keretrendszert biztosít a weben keresztüli tudás cseréjére.

"Az RDF a web erejét adó fő fejlesztések alapjának a része. Előbb-utóbb az alkalmazások és felhasználók a web különböző helyeiről származó, RDF-ben tárolt információkat fogják használni, ahogyan eddig azt még nem is gondoltuk volna" - magyarázza Brian McBride, az RDF Munkacsoport elnöke. "Az RDF alapjaival foglalkozó munkacsoport (RDF Core Working group) az RDF specifikációkat mind a gyakorlatban, mint matematikailag precíz fejlesztéssé formálta, amelyre az OWL és a Szemantikus Web további elemei épülhetnek."

Az OWL a web ontológiáit biztosítja

A következő, amire szükségünk van, egy tárgy- vagy területspecifikus szókészlet. Ez az ontológia feladata. Az ontológia definiálja a terminológiát, amellyel egy adott tudásterület leírható és kifejezhető. Az ontológiákat az emberek, adatbázisok és alkalmazások használják, akik egy bizonyos témára vonatkozó vagy adott tárgykörben (pl. gyógyítás, gyártás, ingatlanok, autószerelés, pénzügyek stb.) levő információkat szeretnének megosztani egymással. Az ontológiák magukba foglalják az adott terület alapfogalmainak számítógép által használható definícióit és a közöttük lévő kapcsolatot is. Elkódolják egy terület tudását és a területet áthidaló tudást is. Így teszik újrahasználhatóvá a tudást.

Az OWL (Web Ontology Language - Webontológia nyelv) egy olyan nyelv, amellyel strukturált, webalapú ontológiák definiálhatóak, melyek az adatok gazdagabb integrációját és interoperabilitását biztosítják a meghatározásokat készítő közösségek között. Az eddigi nyelvek, amelyekkel eszközöket és ontolgiákat fejlesztettek specifikus felhasználói közösségek (különösen a tudományos és a cégek által finanszírozott e-kereskedelmi alkalmazások) számára, nem a World Wide Web architektúrájával vagy a Szemantikus webbel kompatibilisnek készültek.

Az OWL az URI-kat is használja az elnevezésekhez és az RDF által a Web számára biztosított leíró keretrendszert is, hogy a következőkben felsoroltakkal kibővítse az ontológiák képességeit:

 • A képesség arra, hogy sok rendszeren keresztül szolgáltatható legyen
 • A web megnövekedett igényinek követése
 • A webelérés és nemzetköziesítés szempontjából a webszabványokkal való kompatibilitás
 • Nyitottság és kiterjeszthetőség

Az OWL az RDF-re és az RDF-sémára épül és további szókincsgyűjteményekkel egészül ki, hogy a tulajdonságokat és osztályokat leírhassa: többek között az osztályok közötti kapcsolatokkal (pl. szétválasztás), számossággal (pl. "pontosan egy"), egyenlőséggel, bővebb tulajdonság-típusokkal, a tulajdonságok jellemzőivel (pl. szimmetria) és felsorakoztatott osztályokkal.

"Az OWL a fő lépés az adatok weben való ábrázolása és szervezése felé. Szilárd egyensúlyt teremt az ipari résztvevők egy a jelenlegi weben alapuló nyelv iránt való igénye és egy ontológianyelv, amely összekeveredett a már létező tudományos elvekkel és kutatási tapasztalatokkal, fejlesztésének megszorításai közé." - magyarázták Jim Handler és Guus Schreiber, a Webontológia Munkacsoport (Web Ontology Working Group) társelnökei. "Több, mint ötven munkacsoport-tag vett részt egy nyelv megalkotásában, amely mindkét csoportnak megfelel és tudományos és gyakorlati szempontból is támogatott."

Az RDF és az OWL bevezető részekből, felhasználói esetekből, alkalmazásokból, és a fejlesztőknek segítséget adó részekből állnak

A W3C RDF alapjaival foglalkozó munkacsoportja (RDF Core Working Group) hat dokumentumot bocsátott ki. Ezek specifikusan a tanulók, felhasználók, programozók vagy az RDF megértésére vágyók számára készültek. A "Bevezetés az RDF-be" (RDF Primer) dokumentum bevezet az RDF és az RDF-séma témakörébe és használatuknak alapjaiba. Az "RDF fogalmak és absztrakt szintaktika" (RDF Concepts and Abstract Syntax) dokumentum az RDF alapvető fogalmait és információs modelljét írja le. Az "RDF/XML (átdolgozott) szintaktikai leírás" (RDF/XML Syntax Specification (Revised)) bemutatja, hogyan kell RDF-et írni XML-ben. Az RDF szókészletleírónyelv 1.0: RDF-séma (RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema) azt írja le, hogy hogyan kell az RDF-et alkalmazások és területspecifikus szókészletek leírására használni. Az "RDF szemantikája" (RDF Semantics) az RDF és az RDF séma matematikailag precíz formális szemantikáját írja le. Az "RDF példa-esetek" (RDF Test Cases) dokumentum más specifikációk szempontjait is illusztráló példákat mutat be, amelyeket az implementációk automatikus teszteléséhez is lehet használni.

A W3C Webontológia Munkacsoport (W3C Web Ontology Working Group) hat OWL dokumentumot adott ki. Ezek specifikusan a tanulók, felhasználók, programozók vagy az OWL megértésére vágyók számára készültek. A dokumentumok a következők: egy felhasználói eseteket és követelményeket (use cases and requirements) bemutató dokumentum (ez hajtotta az OWL-t előre), egy áttekintés (overview), amely röviden elmagyarázza az OWL jellemzőit és hogy hogyan lehet azokat alkalmazni, egy közérthető útmutató (Guide), amely az OWL sok használati példáján keresztül megy végig az OWL-en, egy referencia dokumentum (reference document), amely az összes OWL-jellemzőnek a részletes megadását tartalmazza, a példa-esetek (test case document) és alkalmazási tesztek dokumentum (test suite), amely több, mint száz példát ad, melyek arra használhatóak, hogy megbizonyosodhassunk, hogy az OWL implementációk konzisztensek a nyelvi tervezéssel, és végül az OWL szemantikáját és az OWL-ből RDF-be való leképezés részleteit (the semantics of OWL and details of the mapping from OWL to RDF) bemutató dokumentum.

Ipari és akadémiai vezetők mozgatják előre a Szemantikus Web szabványokat

Az RDF alapjaival foglalkozó Munkacsoport (RDF Core Working Group) ipari és tudományos szakértőkből áll, akik hozzáadják kutatási és termékfejlesztési tapasztalataikat a web egy közös leíró keretrendszerének megalkotásához. A munkacsoportot többek között a következő cégek, intézmények képviselői alkotják: Hewlett Packard, Nokia, IBM, AGFA, Bristoli Egyetem ILRT (Institute for Learning and Research Technology), IWA (International Webmasters Association) és a University of West Florida. Az RDF alapjaival foglalkozó Munkacsoport munkájában sok más szervezet is részt vesz, akik az RDF modellje és szintaktikája 1999-es W3C-ajánlást (RDF Model and Syntax (1999 Recommendation)) és az RDF séma 1999-es javaslattervet (RDF Schema (1999 Proposed Recommendation)) dolgozták ki.

A W3C Webontológia Munkacsoportja (W3C Web Ontology Working Group) ipari és tudományos szakértőkből áll, akik hozzáadják kutatási és termékfejlesztési tapasztalataikat, hogy egy erőteljes ontológia nyelvi rendszer épülhessen. A munkacsoportot többek között a következő cégek, intézmények képviselői alkotják: Agfa-Gevaert N. V, Daimler Chrysler Research and Technology, DARPA, Defense Information Systems Agency (DISA), EDS, Fujitsu, Forschungszentrum Informatik (FZI), Hewlett Packard Company, Ibrow, IBM, INRIA, Ivis Group, Lucent, Marylandi egyetem, Mondeca, Motorola, National Institute of of Standards and Technology (NIST), Network Inference, Nokia, Philips, University of Southampton, Stanford University, Sun Microsystems, Unicorn Solutions, továbbá meghívott szakértők a német Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontból (DFKI), az Interoperability Technology Association for Information Processing Japán (INTAP)-tól és a Nyugat-Floridai Egyetemről.

Az OWL közelebb hozott számos olyan csoportot, akik az elmúlt időszakban a webontológia nyelveket megalkották. Az OWL a DAML+OIL nyelven alapul, amelyet az amerikai DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) és az európai IST (Information Science Technologies) által támogatott nemzetközi csoport fejlesztett ki. A ma kifejlesztett dokumentumok ennek a munkának a beérését jelentik, melyet a World Wide Web Consortium tagjai vittek véghez.

A World Wide Web Consortiumról (W3C-ről)

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését és garantálják széleskörű felhasználhatóságát. A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen fenntartott, nemzetközi ipari konzorcium. A konzorcium szolgáltatásai között található egy információs tárház a World Wide Webről fejlesztőknek és felhasználóknak, illetve különböző prototípus- és példaalkalmazások, amelyekkel demonstrálni tudják az új technológi fejlesztéseket. Jelenleg közel 400 szervezetet számlál a W3C tagjai körében. További információk a http://www.w3.org/-on.

 

Amerikai, ausztráliai kapcsolat --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1 617 253 5884 vagy +1 617 253 2613
Európai kapcsolat --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 492 38 75 94
Ázsiai kapcsolat --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81 466 49 1170