A World Wide Web Consortium az ERCIM-et nevezi ki új európai anyaintézetének

Az INRIA közreműködik a két nemzetközi kezdeményezés kapcsolatának kiépítésében

Az ajánlólevelek szintén elérhetőek.

 

http://www.w3.org/ -- 2002. november 27.-- A World Wide Web Consortium (W3C), a Nemzeti Számítógéptudományi és Irányitáselméleti Kutatóintézet (National Institute for Research in Computer Science and Control, INRIA) és az Európai Informatikai és Matematikai Kutatókonzorcium (European Research Consortium for Informatics and Mathematics, ERCIM) bejelenti a szervezetváltást, melytől az európai kutatói kapcsolatok és webtechnológiai fejlesztések támogatásának megerősödését várják.

2003. január 1-től a W3C Európai Anyaintézete az ERCIM lesz, felváltva ezzel az INRIÁ-t. A változás jobb kutatói kapcsolatépítést tesz lehetővé a W3C-nek Európában, míg az INRIÁ-val, az ERCIM egyik alapítójával való történelmileg erős kapcsolata is fennmarad.

A W3C mint nemzetközi szervezet történelme az INRIÁ-val kezdődött

A W3C már alapításakor, az Amerikai Egyesült Államokbeli MIT Számítástechnikai Laboratóriumában 1994 októberében célul tűzte ki, hogy a World Wide Web méltó legyen nevéhez és megfeleljen a vele szemben támasztott elvárásoknak. Az igazgató, Tim Berners-Lee kitartásának köszönhetően a W3C azonos súlyban van képviselve Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában. A W3C olyan nem profitorientált intézményeket nevez ki W3C-anyaintézményeknek, melyek regionális központul szolgálhatnak és helyet tudnak biztosítani a W3C munkatársainak.

Amikor az INRIÁ-t, mint első W3C Európai Anyaintézményt 1995 áprilisában kiválasztották, a W3C-nek 50 tagja volt 4 országban; az egyetlen európai ország, ahol ebben az időben W3C-tagok voltak, az Egyesült Királyság volt. Az INRIA világos és azonnali előnyökkel rendelkezett, tudatosságot ébresztett és tagokat szerzett Franciaországban és Európában. A következő 7 évben az INRIA erőforrásainak köszönhetően W3C-tagokat és technikai munkatársakat szerzett, és jó kapcsolatot épített ki az európai kutatóhálózatokkal. Ma a W3C-nek több mint 450 tagszervezete van, képviselve többek közt Európa szinte minden országát.

Ez idő alatt a W3C pénzügyi támogatást szerzett az Európai Bizottságtól európai irodák kiépítésére, kiindulásként az INRIA munkatársaira támaszkodva. Most 13 iroda működik világszerte, ebből 8 Európában. Az irodák az anyaintézményekkel együttműködve nyújtanak anyanyelvi támogatást, szélesítik a W3C földrajzi kiterjedését, és támogatják a W3C fejlesztési területein való nemzetközi részvételt. Az európai irodák közül hét ERCIM-tag is: a CWI (Benelux Államok); a Fraunhofer IMK (Németország és Ausztria); a FORTH (Görögország); az MTA SZTAKI (Magyarország); a CNR (Olaszország); az SICS (Svédország) és a CCLRC (Anglia és Írország).

Az Európai terjeszkedés velejárója az INRIA-ERCIM váltás

Ahogy a Web egyre elterjedtebb és hatékonyabb eszközévé válik az iparnak, a kutatásoknak, a kormányoknak és a polgároknak, egyre nagyobb szükség van egy még sokrétűbb infrastruktúrára és hálózati támogatásra. Az ERCIM W3C európai központtá válása minden résztvevőnek előnyös lesz.

"Az INRIA megteremtette a szükséges alapokat a Web infrastruktúrájának fejlesztésében való európai részvételhez, és most megvan a lehetőségünk, hogy megnyissuk ezen kapcsolatépítés egy új szakaszát", mondta Bernard Larrouturou, az INRIA elnöke. "Az ERCIM anyaintézménnyé való kinevezése megfelel az új kezdeményezéseket támogató politikánknak és azon elkötelezettségünknek, hogy megerősítsük az európai IT társadalmat. Ez lehetővé teszi számunkra a W3C-vel való szoros együttműködésünk fenntartását, miközben kiaknázhatjuk a kutatóintézetek Európát átfogó hálózatának határtalan forrásait, mely előnyös mind az ERCIM, mind a W3C számára."

Az ERCIM kinevezése új lehetőségeket nyit a webes kutatásoknak és az ipar egységesítésének Európában

Az ERCIM-et 1989-ben alapította az INRIA, a GMD (mely beleolvadt a Fraunhofer-Gesellschaft-ba; Németország) és a CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica; Hollandia), azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy európai, nem profitorinetált konzorciumot az információ-technológia és az alkalmazott matematika fejlesztése céljából.

Jelenleg az ERCIM-nek 16 tagja van, mind különböző országokban lévő kutatóintézet. Minden tagintézmény vezető kutató szervezet a saját országában, és mindnek kitűnő kapcsolatai vannak az országos és nemzetközi kutatótársaságokkal. Minden ERCIM tag országos központ, ahol nem folytatnak kereskedelmi tevékenységet. Minden intézmény jelentős részvételt tanúsít az Európai Uniós kutatómunkákban és a kapcsolódó projektekben, kis- és középméretű cégekkel csakúgy, mint a nagy ipari vállalatokkal.

Az ERCIM egy Európai Gazdasági Érdekcsoport (European Economic Interest Grouping, EEIG), egy jogi személy. Az ERCIM mostani elnöke Gerard van Oortmerssen, a CWI igazgatója, az ERCIM igazgatója pedig Bernard Larrouturou, az INRIA vezérigazgatója.

"Az ERCIM igazgatói már ismerik a W3C-t. Az ERCIM tagintézményei aktív résztvevői a W3C-munkacsoportoknak, és többen W3C iroda is működik", jegyezte meg Gerard van Oortmerssen. "Mint egy IT kutatóhálózat központja, az ERCIM több mint 10.000 kutatót vonz maga köré. A W3C-nek hasznára lehet a szaktudás ezen gyűjtőmedencéje. Az ERCIM számára ez a változás lehetőséget teremt egy széles skálán való együttműködés növelésére."

"A Web erősebbé és még hasznosabbá válik, ha igazi elkötelezettség alakul ki a webtechnológiai fejlesztésekben való nemzetközi jelenlét és befolyás megnyerésére", hangoztatta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. "A W3C ezt 3 anyaintézményén keresztül próbálja elérni - MIT, Keio Egyetem és mostmár az ERCIM -, melyek így nyújtanak támogatást a központnak - http://www.w3.org/. Az ERCIM-re való váltás lehetőséget ad a webtechnológiák összhangot teremtő fejlődésének Európa-szerte."

A World Wide Web Consortium-ról [W3C]

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését és garantálják széleskörű felhasználhatóságát. A W3C az MIT Számítógéptudományi Laboratóriuma (MIT LCS) , USA, a Nemzeti Számítógéptudományi és Irányitáselméleti Kutatóintézet (INRIA), Franciaország, és a Keio Egyetem, Japán, által közösen fenntartott, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai (többek között): információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználókna, továbbá különféle prototípus- és minta-alkalmazások fejlesztése új technológiák bemutatása céljából. A Konzorciumnak jelenleg több mint 450 szervezet tagja. További információk: http://www.w3.org/.

Az ERCIM-ről

Az Európai Informatikai és Matematikai Kutatókonzorcium (European Research Consortium for Informatics and Mathematics, ERCIM) az információ-technológia és az alkalmazott matematika területén való európai kutatások és fejlesztések előmozdításának céljából létrehozott szervezet. A tizenhat nemzeti tagintézménye együttműködésre serkenti az európai kutatótársaságokat és az európai ipart egyaránt. További információk: http://www.ercim.org/.

Az INRIÁ-ról

Az 1967-ben alapított francia Nemzeti Számítógéptudományi és Irányitáselméleti Kutatóintézet az információs társadalom szívében és az összes francia információ-technológiai és informatikai kutató- és oktatási intézmény szakértelmének hálójában tevékenykedik. Így az INRIA 95 kutatócsoportjának fele egyetemekkel, vezető iskolákkal és kutatószervezetekkel dolgozik együtt. Az INRIA négy kutatási területen játszik meghatározó szerepet: hálózatok és rendszerek; szoftverfejlesztés és geometriai modellezés; ember-gép kölcsönhatás, képfeldolgozás, adat, tudás; komplex rendszerek szimulációja és optimalizációja. Az INRIA aktívan részt vesz a technológia-alkalmazási munkákban: 600 ipari szerződést kötött és közel 60 magán "spin off" cég vált ki belőle, főképp az INRIA-Transfert leányvállalaton keresztül, mely hozzájárult 4 vállalat - az I-Source 1&2 (az ICST területén), a C-Source (multimédia ) és a T-Source (telekommunikáció) - indulótökéjéhez. További információk az INRIÁ-ról: http//www.inria.fr.

 

W3C-kapcsolatok:
Amerika, Ausztrália -- Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 vagy +1.617.253.2613
Európa, Közel-Kelet és Afrika -- Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Ázsia -- Saeko Takeuchi, <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170
INRIA-kapcsolat:
Christine Genest, <christine.genest@inria.fr>, +33 1 39 63 57 29
ERCIM-kapcsolat:
Bruno Le Dantec, <bruno.le_dantec@ercim.org>, +33 4 92 38 50 40