ERCIM novým evropským hostitelem World Wide Web konsorcia

INRIA pomáhá spojit dvě mezinárodní iniciativy

Dalsí dostupné reference .

 

http://www.w3.org/ -- 27 listopadu  2002 -- World Wide Web konsorcium (W3C),  Národní ústav pro výzkum v počítačových vědách a řízení (National Institute for Research in Computer Science and Control - INRIA) a Evropské výykumné konsorcium informatiky a matematiky (European Research Consortium for Informatics and Mathematics - ERCIM) společně oznámily organizační změny s cílem upevnit evropskou výzkumnou spolupráci v oblasti vývoje webových technologií. 

Změna evropského hostitele  W3C  z  francouzské INRIA na  ERCIM se uskuteční od  1 ledna  2003. Tato změna dovolí W3C  lépe ovlivňovat výzkumné aktivity uvnitř Evropy a zároveň udržovat historicky silný vztah s  INRIA, zakládajím členem ERCIM.

W3C má historii mezinárodní organizace, počínaje spoluprací s   INRIA

Od svého založení ve Spojených státech v MIT Laboratory for Computer Science  v říjnu  1994, W3C  přesvědčuje, že  World Wide Web žije v souladu se svým jménem a příslibem.  Podle požadavku svého ředitele, Tima Berners-Lea,  W3C má stejné zastoupení v Severní Americe, Evropě a Asii. W3C vyhledává neziskové organizace, které slouží jako oblastní centra  poskytující místo a zaměstnance. Tyto  instituce se označují jako  W3C "hostitelé."

Když byla  INRIA vybrána v dubnu 1995 jako první evropský hostitel W3C, W3C mělo  50 členů ve 4 zemích; jedinou evropskou zemí mezi členy byla Velká Británie. INRIA poskytla odlišné  a okamžité výhody, vyvolala povědomí  a členství ve Francii a v celé Evropě. V průběhu příštích sedmi let zdroje INRIA přilákaly jak členské organizace, tak i technický personál do  W3C. Také poskytly rozhodující kontakty na evropské výzkumné komunity. V současnosti má W3C přes 450 organizací reprezentující téměř každou evropskou zemi.

Během tohoto období,   W3C dostalo finanční podporu Evropské komise na vybudování sítě evropských  kanceláří s počátečními zaměstnanci z INRIA. V součastnosti má  W3C  13 kanceláří ve světě z toho  8 v Evropě. Kanceláře spolupracují s W3C hostiteli na propagaci místních jazyků, rozšiřování  zeměpisné základny W3C a podpoře mezinárodní účasti v aktivitách  W3C. Sedm evropských kanceláří je již umístěno v  ERCIM ústavech, včetně:  CWI (Beneluxu), Fraunhofer IMK (Německo a Rakousko), FORTH (Řecko), MTA SZTAKI (Maďarsko),  CNR (Itálie), SICS (Švédsko) a CCLRC (UK a Irsko).

Přesun mezi  INRIA a  ERCIMem je přirozený pro evropskou expanzi

Tak jak rostl  web do rozšířeného a základního zdroje pro průmysl, akademickou sféru, vlády a jejich občany,  objevuje se naléhavá potřeba pro ještě odlišnější infrastructuru a  síť podpory. Přemístění  W3C evropské základny do  ERCIMu bude přínosem pro všechny zúčastněné. 

"INRIA poskytla nezbytnou základnu pro evropskou účast    ve vývoji webové infrastruktury a nyní máme příležitost vstupu do další etapy," vysvětlil  Bernard Larrouturou, president  INRIA. "Přesun do ERCIM je v souladu s naší politikou podporování nových iniciativ a našemu závazku posilovat IT společnost v Evropě. Umožňuje nám udržovat silný vztah k W3C a zároveň rozvoj do neohraničených zdrojů celoevropské sítě výzkumných institucí, z čehož bude profitovat jak ERCIM, tak  W3C."

W3C přesun do  ERCIMu otvírá nové příležitosti k integaci webového výzkumu a průmyslu v Evropě 

ERCIM byl založen v 1989  INRIA, GMD (nyní spojen s  Fraunhofer-Gesellschaft, Německo) a CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica, Nizozemí) jako evropské neziskové konsorcium pro podporování pokroku v informačních  technologiích a aplikované  matematice.

V současnosti jsou členy ERCIMu výzkumné instituce ze 16 zemí. Každá členská instituce je vedoucím výzkumným centrem ve své zemi s vynikajícím spojením s národními i mezinárodními výzkumnými komunitami. Všichni členové  ERCIMu jsou národní centra, nezávislá na průmyslových  svazcích.  Každý ústav má silné zapojení ve výzkumných programech Evropské unie a ve společných projektech s malými, středními i velkými průmyslovými podniky.

ERCIM je  European Economic Interest Grouping (EEIG),  právní jednotka v Evropě. Gerard Van Oortmerssen, ředitel  CWI, je současným prezidentem ERCIMu  a Bernard Larrouturou, manažer INRIA, je ředitelem ERCIMu.

"Ředitelé  ERCIMu si  uvědomovali existenci   W3C. Členské instituce ERCIMu byli aktivní v pracovních skupinách W3C  a několik jich slouží jako W3C kanceláře,"  poznamenal  Gerard van Oortmerssen. “Jako síť IT výzkumných center, ERCIM zahrnuje 10 000 výzkumníků. W3C bude profitovat z této zásobárny zkušeností.  ERCIMu tato změna   poskytuje příležitost pro zvýšení  spolupráce v globálním měřítku."

"Web roste silněji a stává se užitečnější pokud je tu skutečný zájem   zapojit  mezinárodní přítomnost a vliv  na vývoj webových technologii," vzsvětlil  Tim Berners-Lee, ředitel W3C . "Pro  W3C, to znamená mít jedno centrum  - http://www.w3.org/ - podporované třemi  globálními  partnery - MIT, Keio University a nyní ERCIM. S přesunem hostitele na  ERCIM, získává potenciál pro značný   růst a spolupráci ve webových technologiích uvnitř Evropy."

World Wide Web Consortium [W3C]

 W3C bylo založeno za účelem využití celého potenciálu webu vývojem společných protokolů, které zajišťují vývoj a vzájemnou spolupráci jednotlivých částí. Je to mezinárodní průmyslové konsorcium společně řízené MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS)  v  USA,  National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) ve Francii  a Keio University v  Japansku. Mezi službami zajišťovanými sonzorciem jsou databáze informací o World Wide Web pro vývojáře, různé prototypy a vzorové aplikace demonstrující použí nové technologie. V současnosti je téměř  450 organizací členy  konsorcia. Další  informace viz. http://www.w3.org/

 ERCIM

Evropské výzkumné konsorcium informatiky a matematiky (European Research Consortium for Informatics and Mathematics - ERCIM) je organizace zaměřená na podporu evropského výzkumu a vývoje  v informačních  technologiích a aplikované  matematice. Jeho šestnáct členských institucí  má za cíl zlepšení spolupráce uvnitř evropské výzkumného společenství a zvýšení  spolupráce s evropským průmyslem. Další informace viz.  http://www.ercim.eu/

 INRIA

Založen v  1967, francouzský Národní ústav pro výzkum v počítačových vědách a řízení  pracuje v centru informační společnosti a spojuje znalosti všech francouzských výzkumných a výukových organizací aktivních v oblastech  informačních technologií  a věd. V důsledku toho, polovina z 95 výzkumných projektů  v současné době  v INRIA je řešena ve spolupráci s univerzitami, školami  a výzkumnými organizcemi.  INRIA hraje důležitou roli ve čtyřech oblastec výzkumu: sítě a systémy, programování a symbolické výpočty, interakce člověk-stroj, zpracování obrazu, data, znalosti, simulace a  optimalizace složitých systémů. INRIA se aktivně účastní programů předávání technologií: uzavřela 600 smluv s průmyslem a vytvořila na 60 soukromých společností,  jmenovitě díky své INRIA-Transfert pobočky, poskytovatele  4 startovních fondů: I-Source 1&2 na poli  ICST, C-Source (Multimedia ) a T-Source (telekomunikace). Další informace o INRIA viz.: http//www.inria.fr

 

Kontakty W3C:

Amerika, Australie -- Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613

Evropa, Střední východ a Afrika -- Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94

Asie -- Saeko Takeuchi, <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170

Kontakt INRIA:

Christine Genest, <christine.genest@inria.fr>, +33 1 39 63 57 29

Kontakt ERCIM:

Bruno Le Dantec, <bruno.le_dantec@ercim.eu>, +33 4 92 38 50 40