Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG2.0), του W3C, εγκρίνονται ως Διεθνές Πρότυπο ISO / IEC

15 Οκτωβρίου, 2012 – Η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) και η Κοινή Τεχνική Επιτροπή Πληροφορικής (JTC 1) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), ανακοίνωσε την έγκριση των Οδηγιών Προσβασιμότητας στο περιεχόμενο του Ιστού (WCAG) 2.0 ως διεθνές πρότυπο ISO / IEC (ISO / IEC 40500:2012).

"Αυτό το σημαντικό πρότυπο προσβασιμότητας, που είναι ήδη ευρέως διαδεδομένο διεθνώς, επωφελείται επιπλέον από την επίσημη αναγνώρισή του από εθνικούς φορείς ISO / IEC”, σημείωσε ο Jeff Jaffe, διευθύνων σύμβουλος του W3C CEO. "Η αναγνώριση αυτή αναμένεται να αυξήσει διεθνώς την εναρμονισμένη υιοθέτηση του WCAG 2.0 από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινότητα του Παγκόσμιου Ιστού."

«Ο ISO / IEC JTC 1 είναι στην ευχάριστη θέση να υιοθετήσει το πιο σημαντικό από τα  πρότυπα προσβασιμότητας του W3C, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για την προσβασιμότητα μεταξύ των εθνικών φορέων JTC 1, τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Karen Higginbottom, Πρόεδρος του ISO / IEC JTC 1. "Αναμένουμε, επίσης, ότι η αναγνώριση του πρότυπου ISO / IEC θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη σύγκλιση γύρω σε σχέση με τις οδηγίες  WCAG 2.0, οδηγώντας σε περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης και λογισμικού."

Διεθνής εναρμόνιση των προτύπων προσβασιμότητας προς όφελος όλων

Οι Οδηγίες WCAG 2.0 έχουν υιοθετηθεί ή αναφέρονται από πολλές κυβερνήσεις και οργανώσεις. Μετά την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ολοένα και περισσότερες χώρες αναζητούν λύσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη, σε σχέση με την προσβασιμότητα των ΤΠΕ από άτομα με αναπηρία.

"Το πρότυπο ISO / IEC αυξάνει τις προοπτικές για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και των οδηγιών του W3C», σημείωσε η Judy Brewer, διευθύντρια της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό του W3C. "Σε ορισμένες χώρες, οι πολιτικές απαιτούν ότι σε εθνικό επίπεδο οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να υιοθετούν το πρότυπο ISO / IEC. Η τυπική έγκριση από την JTC 1 των οδηγιών WCAG 2.0 θα ευνοήσει την ανάπτυξη, τη μείωση του κατακερματισμού, και θα παρέχει σε όλους τους χρήστες μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στο διαδίκτυο."

Οι οδηγίες WCAG 2.0 υποβλήθηκαν για πρώτη φορά για έγκριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC JTC 1, τον Οκτώβριο του 2011. Το W3C έχει εγκεκριμένο JTC 1 PAS από το Νοέμβριο του 2010, και είναι μία από τις εννέα οργανώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το W3C και τη διαδικασία υποβολής PAS  για το πρότυπο ISO / IEC JTC1, επισκευθείτε την ιστοσελίδα της  JTC1  και τη λίστα συχνών ερωτήσεων σχετικά με το PAS  του W3C…

Οι Οδηγίες WCAG 2.0 - ένα σταθερό πρότυπο με εκτεταμένους πόρους υποστήριξης

Ως πρότυπο ISO / IEC JTC 1, οι WCAG 2.0 είναι πλέον διαθέσιμες από τον ISO / IEC, ενώ παραμένει ένα σταθερό διεθνές πρότυπο του W3C με άφθονους πόρους υποστήριξης. Η αναγνώριση JTC 1 δεν επιφέρει αλλαγές ούτε αντικαθιστά το υπάρχον πρότυπο, το οποίο παραμένει ελεύθερα διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του W3C, μαζί με πολλαπλές εγκεκριμένες από το W3C μεταφράσεις των WCAG 2.0.

Το W3C παρέχει μια σειρά από πόρους χρηματοδότησης για τους διαχειριστές, τους προγραμματιστές και τους φορείς χάραξης πολιτικής, επιπρόσθετα του προτύπου WCAG 2.0, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων: Γενικά για τις WCAG 2.0, οι  WCAG 2.0 σε μια ματιά, Πώς να τηρήσετε τις WCAG 2.0: Ένας Προσαρμοζόμενος οδηγός γρήγορης αναφοράς, Τεχνικές για τις WCAG 2.0, και Κατανόηση των Οδηγιών WCAG 2.0.

Σχετικά με το World Wide Web Consortium (W3C) (Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό)

 Η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό -  World Wide Web Consortium (W3C) είναι μια διεθνής κοινοπραξία όπου οργανισμοί – μέλη, το προσωπικό τους και το κοινό συνεργάζονται για να αναπτύξουν τεχνικά πρότυπα για το διαδίκτυο. Το W3C εκτελεί κυρίως την αποστολή του μέσα από τη δημιουργία τεχνικών πρότυπων για το διαδίκτυο και κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της  μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του διαδικτύου. Πάνω από 340 οργανώσεις είναι μέλη της κοινοπραξίας. Το W3C διευθύνεται από κοινού από το εργαστήριο MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) με έδρα στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο Keio στην Ιαπωνία, και έχει επιπλέον γραφεία παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε: http://www.w3.org/

Σχετικά με την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

Η Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative – WAI), του W3C συνεργάζεται με οργανισμούς σε όλο τον κόσμο για να καταστήσει το Web πιο προσιτό για άτομα με αναπηρίa και ηλικιωμένους χρήστες. To WAI επιδιώκει την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό: εξασφαλίζοντας ότι οι Τεχνολογίες του Διαδικτύου υποστηρίζουν την προσβασιμότητα; Αναπτύσσοντας τεχνικές οδηγίες για το περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό, περιηγητές, media players, καθώς και εργαλεία συγγραφής; Αναπτύσσοντας πόρους για την υποστήριξη βελτιωμένων εργαλείων αξιολόγησης; αναπτύσσοντας περιεχόμενο και πηγές για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού, και συντονίζοντας ερευνητικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική προσβασιμότητα του Ιστού. Το WAI υποστηρίζεται εν μέρει από το αμερικανικό Ινστιτούτο για την Έρευνα Αναπηρίας και Αποκατάστασης (NIDRR) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εταιρία HP και την εταιρία IBM. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε:  http://www.w3.org/WAI/

Σχετικά με την JTC 1

Η Κοινή Τεχνική Επιτροπή (Joint Technical Committee) του ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) και της IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή), ISO / IEC JTC 1, είναι ο τόπος όπου καθορίζονται οι βασικές δομικές μονάδες των νέων τεχνολογιών και όπου έχουν θεσπισθεί τα θεμέλια σημαντικών υποδομών ΤΠΕ. Με περισσότερα από 2.400 πρότυπα και τα συναφή έγγραφα που αναπτύχθηκαν από πάνω από 2.000 εθνικούς εμπειρογνώμονες του σώματος από όλο τον κόσμο, η ISO / IEC JTC 1 προσθέρει καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές στην αγορά.

Σχετικά με το πρότυπο ISO

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organisation for Standardisation– ISO) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που αναπτύσσει κα εκδίδει διεθνή πρότυπα  παγκοσμίως. Είναι ένα δίκτυο εθνικών ιδρυμάτων προτυποποίησης που αποτελείται από περίπου 164 χώρες (Ιούλιος του 2012). Περισσότερα από 100 μέλη του ISO προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες.  Ο ISO διαθέτει περισσότερα από 18600 Διεθνή Πρότυπα στο χαρτοφυλακίου του, που περιλαμβάνει πρότυπα για παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η γεωργία και οι κατασκευές, αλλά και η μηχανολογίας, κατασκευές και διανομή, μεταφορές, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, περιβάλλον,  ασφάλεια, τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και πρότυπα για καλές πρακτικές και υπηρεσίες.
 
Σχετικά με το IEC

Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Committee– IEC)  είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο που καταρτίζει και δημοσιεύει διεθνή πρότυπα για όλες τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και σχετικές αυτών τεχνολογίες γνωστές και ως «Ηλεκτροτεχνολογία». Τα Διεθνή Πρότυπα της IEC καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας για οικιακές συσκευές και τον εξοπλισμό γραφείων, ημιαγωγούς, οπτικές ίνες, μπαταρίες, νανοτεχνολογίες, ηλιακή ενέργεια και μετατροπείς θαλάσσιας ενέργειας, κ.α. Οπουδήποτε βρίσκονται  είδη ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρονικά, υπάρχει και η IEC, υποστηρίζοντας την ασφάλεια και την απόδοση, το περιβάλλον, την ηλεκτρική ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η IEC επίσης διαχειρίζεται συστήματα εκτίμησης της συμμόρφωσης που πιστοποιούν ότι ο εξοπλισμός, τα συστήματα ή τα συστατικά είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.iec.ch


Επικοινωνία
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447

Roger Frost <frost@iso.org>