Οι Ομάδες Κοινότητας του W3C Community Groups οδηγούν την καινοτομία στο διαδίκτυο, με περισσότερους από 1200 συμμετέχοντες σε 8 μήνες

Καινοτομία και τυποποίηση στο κέντρο της συνάντησης των μελών του W3Cτον Μάιο.

 

Testimonials

 

http://www.w3.org/~~V - 9 Μαΐου 2012 - Οκτώ μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας των Ομάδων της Κοινότητας του W3C για να επιταχυνθεί η καινοτομία στο διαδίκτυο,  ήδη πάνω από 1.200 άτομα συμμετέχουν σε 80 ομάδες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνουν τομείς όπως προφίλ χρηστών κινητών συσκευών,  παιχνίδια για τον Ιστό, μαζικά δεδομένα, κ.α.

«Θέλαμε να ενθαρρύνουμε πιο πλούσιες και ποικίλες συζητήσεις σχετικά με την τεχνολογία για τον Παγκόσμιο Ιστό στο W3C, και βρισκόμαστε σε καλή θέση για να ξεκινήσουμε", δήλωσε ο Jeff Jaffe, CEO του W3C. «Ένας αριθμός σχεδιαστικών επιλογών (όπως η ειδική άδεια πνευματικών δικαιωμάτων) έχουν δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας για αρκετούς και σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα είναι νέο αλλά πολλά υποσχόμενο, και θα συνεχίσει να βελτιώνεται, καθώς μαθαίνουμε από την κοινότητα."

Δείγμα των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ομάδων περιλαμβάνει:

  • Κινητές συσκευές: επιταχύνοντας την υιοθέτηση του Mobile Web ως μια νέα και συναρπαστική πλατφόρμα για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών για το διαδίκτυο σε κινητές συσκευές (Core Mobile Web Platform)
  • Σχεδίαση: παροχή εναλλακτικών πηγών εικόνας με βάση τις δυνατότητες της συσκευής, για την πρόληψη της σπατάλης του εύρους ζώνης και τη βελτιστοποίηση της προβολής τόσο για οθόνη όσο και για εκτύπωση (Responsive Images)
  • Κοινωνική δικτύωση: σύνδεση της διεπιστημονικής ερευνητικής κοινότητας που ενδιαφέρεται για την μελέτη και βελτίωση υπεραπλουστευμένων μορφών περιεχομένου του Ιστού  (tweets, checkins, statusmessages, likes,...), γνωστών και ως Microposts
  • Παιχνίδια: βελτίωση της ποιότητας των ανοικτών προτύπων του Παγκόσμιου Ιστού που χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές για την ανάπτυξη παιχνιδιών  (Games)
  • Εκπαίδευση: βελτίωση της συνολικής ικανότητας της βιομηχανίας του Παγκόσμιου Ιστού, με τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πηγών και μαθημάτων σε όλο τον κόσμο (Web Education)

Ακόμα, τρεις Ομάδες Επιχειρήσεων (Business Groups) έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους, σε θέματα σχετικά με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και χημικά (Oil, Gas and Chemical), τον Παγκόσμιο Ιστό και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές (Web and Broadcasting) και web-based Σήμανση (Web-based Signage) (βλ. και σχετικό Σεμινάριο). Οι Ομάδες Επιχειρήσεων αποτελούν ένα εκλεκτό φόρουμ για συνεργασία στις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού με ομάδες ενδιαφερομένων καθώς και για την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων.

Συμμετοχή στο W3C, Καινοτομία και Πρότυπα

Τα μέλη του W3C διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο τόσο στις Ομάδες της Κοινότητας αλλά και στη διαδικασία μετατροπής καινοτομίας σε διαλειτουργικά, δωρεάν διαθέσιμα πρότυπα για τον Παγκόσμιο Ιστό μέσω μιας ανοικτής και συναινετικής διαδικασίας. Το W3C έχει σήμερα πάνω από 50 Ομάδες Εργασίας στη δημιουργία προτύπων για μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη εφαρμογών για το διαδίκτυο. Οι τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της HTML5, εξακολουθούν να ωριμάζουν αν και με διαφορετικούς ρυθμούς, ωστόσο διάφορες βιομηχανίες έχουν αγκαλιάσει τις νέες προδιαγραφές, όπως πολλοί φορείς υλοποίησης, αναλυτές, και ο τύπος έχουν σημειώσει.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 80 οργανισμοί έγιναν μέλη του W3C κατά το παρελθόν έτος, συμπεριλαμβανομένων των: Baidu Inc, Cox Communications, Inc, Gemalto SA, Huawei, Irdeto, MStar Semiconductor Inc, Panasonic Corporation, Qualcomm Κέντρο Καινοτομίας Inc, Qihoo 360, Smart Communications Inc, Square Enix Holdings, Telenor, Tencent, Nielsen Company, και Verizon Wireless. Επτά από τους οργανισμούς εντάχθηκαν ως «startup members - μέλη εκκίνησης» στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο 2011, για την προώθηση της περαιτέρω διαφοροποίησης των Μελών του W3C.

Τα μέλη αυτά θα συναντηθούν στις 13-15 Μαΐου 2012 στην εξαμηνιαία συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κοινοπραξίας. Μέλη και προσωπικό θα συζητήσουν νέες προοπτικές για την τυποποίηση καθώς και τρόπους ενίσχυσης των πρακτικών τυποποίησης του W3C.

Σχετικά με το World Wide Web Consortium (W3C) (Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό)

Η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό -  World Wide Web Consortium (W3C) είναι μια διεθνής κοινοπραξία όπου οργανισμοί – μέλη, το προσωπικό τους και το κοινό εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν τεχνικά πρότυπα για το διαδίκτυο. Το W3C εκτελεί κυρίως της αποστολή του μέσα από τη δημιουργία τεχνικών πρότυπων για το διαδίκτυο και κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της  μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του διαδικτύου. Πάνω από 340 οργανώσεις είναι μέλη της κοινοπραξίας. Το W3C διευθύνεται από κοινού από το εργαστήριο MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) με έδρα στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο Keio στην Ιαπωνία, και έχει επιπλέον γραφεία παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο http://www.w3.org/

Επικοινωνία

Ian Jacobs, <w3t-pr@w3.org>, +1.718 260 9447