Dette er et historisk dokument fra dugnadsprosjektet Norges loWWWer som fant sted høsten 1994. Frivillige skannet og tastet inn store deler av Norges Lover og gjorde materialet fritt tilgjengelig på vebben. Dette førte til at Lovdata senere droppet avgiften for elektronisk tilgang til lovene. Prosjektet er referert til i Olav Torvund sin artikkel om Opphavsrett og offentlig informasjon. Den første tiden lå sidene på CERN sine maskiner i Geneve hvor WWW-prosjektet holdt til. Dette var en ordning for å hindre en konflikt med Lovdata og norske myndigheter, og det var dessuten undertegnedes arbeidssted på den tiden. Det hører også med til historien at Per Kristian Bjørkeng (som skrev artiklene som sto i Aftenposten) senere gav tillatelse til avskrift. I 1995 ble sidene flyttet over til MIT i Boston hvor W3C har hovedkvarter. Sidene er blant de eldste på vebben som fortsatt er tilgjengelige og jeg håper de vil være stabile i mange år framover.
howcome april 2002

Dugnaden er i gang! Bidra til at utvalget av fritt tilgjengelige lover øker. Send en melding til blarsen@ifi.uio.no - som har tatt på seg koordineringsarbeidet - dersom du vil være med.

Norges loWWWer

Norges LoWWWer er omtalt i Aftenposten 19/12/94 og 21/12/94.

Det er vanskelig for ikke-profesjonelle å få elektronisk tilgang til norske lover fra etablerte juridiske institusjoner. Vi mener sentrale samfunnstekster som Norges lover skal være gratis tilgjengelig. I går betydde det på biblioteket, i dag betyr det på nettet. Kanskje lover ikke vil bli så viktige i elektroniske samfunn framover (Se The Economy of Ideas for argumentasjon), men det er likevel et sunt prinsipp at regler vi bes rette oss etter også skal være tilgjengelige.

Siden det muligens er juridiske restriksjoner knyttet til inntasting/skanning av norske lover, er dokumentene lagt på en maskin der et razziavillig norsk politi ikke enkelt kan fjerne statspornografien. Men, ikke regn med at denne URL'en varer evig. Kopiering til andre tjenermaskiner i utlandet anbefales.

Som sedvane er på nettet: vi garanterer intet for informasjonen du måtte finne her. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales. De har nylig satt opp en WWW-tjener!
howcome, på vegne av flere

For spesielt interesserte er noen av meldingene som startet det hele tatt med under:
Newsgroups: no.general,no.jus
From: howcome@dxcern.cern.ch (Hakon W Lie)
Subject: Re: opphavsrett
In-Reply-To: erlend@af.nfr.no's message of Fri, 12 Aug 1994 14:04:03 +0100
Sender: news@nntp.nta.no
Organization: CERN European Lab for Particle Physics
Date: 13 Aug 1994 05:35:15 GMT

In article <erlend-1208941404030001@admin.af.nfr.no> erlend@af.nfr.no (Erlend Dahl) writes:

> > Dette er hovedregelen, men det skal også finnes en "krigsparagraf" som
> > forlenger perioden noe. Jeg sjekket Hamsun en gang og kom fram til
> > selv om han hadde blitt skutt i '45 ville ikke verkene blitt fritt
> > vilt i '95. Jonas Lie (politisjef i Oslo under krigen, barnebarn av
> > den Jonas Lie alle kjenner, forfatter under pseudonymet Max Mauser)
> > ble skutt i '45. Verkene hans ville vært spesielt interessante å få på
> > nettet siden familien har nektet nye opplag etter krigen. 
> 
> Denne "krigsparagrafen" var interessant, har du noen flere opplysninger?

Ja, se http://lovdata.no/opphavsrett/

(Neida, det var en spøk -- juristene vil ha lovene for seg selv. Hvem
leder dugnaden for å taste inn Norges Lover?)

Jeg fikk vite om "krigsparagrafen" i en telefonsamtale med en
representant for en av organisasjonene som representerer en utvalgt
gruppe rettighetshavere og som deler ut "stipender" til et subsett av
sistnevnte. Jeg sitter også litt dårlig til for å snuse mer, men hører
gjerne fra andre som måtte vite.

-h&kon

Håkon W Lie, WWW project, CERN, CH-1211 Geneva 23
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/People/howcome/

From: olav.torvund@jus.uio.no (Olav Torvund)
Newsgroups: no.general,no.jus
Subject: Re: opphavsrett
Date: 14 Aug 1994 18:33:42 GMT
Organization: Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo
Reply-To: olav.torvund@jus.uio.no
X-Newsreader: IBM NewsReader/2 v1.00

In <HOWCOME.94Aug13063515@madonna.nta.no>, howcome@dxcern.cern.ch (Hakon W Lie) writes:
>In article <erlend-1208941404030001@admin.af.nfr.no> erlend@af.nfr.no (Erlend Dahl) writes:
>
>> > Dette er hovedregelen, men det skal ogse finnes en "krigsparagraf" som
>> > forlenger perioden noe. Jeg sjekket Hamsun en gang og kom fram til
>> > selv om han hadde blitt skutt i '45 ville ikke verkene blitt fritt
>> > vilt i '95. Jonas Lie (politisjef i Oslo under krigen, barnebarn av
>> > den Jonas Lie alle kjenner, forfatter under pseudonymet Max Mauser)
>> > ble skutt i '45. Verkene hans ville vfrt spesielt interessante e fe pe
>> > nettet siden familien har nektet nye opplag etter krigen. 
>> 
>> Denne "krigsparagrafen" var interessant, har du noen flere opplysninger?

Den er en kompensasjon for opphavsrett som ikke kunne utnyttes under krigen, ved
at visse verk gis 6 aars lenger vernetid. Dette gjelder for verk hvis 
opphavsmann doede foer 1956, slik at bestemmelsen vil ha anvendelse ut aar 2011.
(Disse verkene faar da 56 aars vernetid i stedet for 50 aar).

Av stoerre betydning har det nok at EU har vedtatt et direktiv om forlengelse av
vernetiden til 70 aar, som etterhvert ogsaa vil bli implementert i Norge.

>Ja, se http://lovdata.no/opphavsrett/
>
>(Neida, det var en spxk -- juristene vil ha lovene for seg selv. Hvem
>leder dugnaden for e taste inn Norges Lover?)

Alle lovene er tastet inn for lenge siden - og det gikk med adskillige aarsverk 
til denne jobben. Det gaar ogsaa med adskillige aarsverk til aa holde dette 
ajour. Det er bare aa tegne abonnement paa Lovdata .....  Det gaar ogsaa an aa 
kjoepe "juristenes store roede".

Hvis noen oensker aa nedlegge en del aarsverk gratis for andre, staar det dem 
selvsagt fritt aa taste inn alle lovene, holde dem ajour, etc.

>


******************************
Olav Torvund						P.O. Box 6702 St. Olavs pl.
Senior Lecutrer, dr. juris				N-0130 OSLO
Norwegian Research Center for Computers and Law 	Norway
University of Oslo					Phone: +47-22 85 00 95
olav.torvund@jus.uio.no					Fax: +47-22 85 01 02

From: si2_kb92017@debet.nhh.no (Kjetil Bakken)
Newsgroups: no.general
Subject: Re: opphavsrett
Date: 15 Aug 94 08:36:58 MET
Organization: Norges Handelshøyskole

In article <32lo26$bgt@hermod.uio.no>, olav.torvund@jus.uio.no (Olav Torvund) writes:
>>Ja, se http://lovdata.no/opphavsrett/
>>
>>(Neida, det var en spxk -- juristene vil ha lovene for seg selv. Hvem
>>leder dugnaden for e taste inn Norges Lover?)
> 
> Alle lovene er tastet inn for lenge siden - og det gikk med adskillige aarsverk 
> til denne jobben. Det gaar ogsaa med adskillige aarsverk til aa holde dette 
> ajour. Det er bare aa tegne abonnement paa Lovdata .....  Det gaar ogsaa an aa 
> kjoepe "juristenes store roede".
> 
> Hvis noen oensker aa nedlegge en del aarsverk gratis for andre, staar det dem 
> selvsagt fritt aa taste inn alle lovene, holde dem ajour, etc.

Det syns jeg høres ut som et edelt kall. Jeg kunne gjerne tenke meg å være med
på et slikt dugnadsarbeid. Dessverre har jeg ikke mulighet til å være
organisator, men bidrar gjerne med ideer og svette.

Det må utarbeides en standard for hvordan tekstene skal se ut, og deretter kan
selve pønsjingen fordeles utover. Man behøver ikke i første rekke å satse på å
dekke hele lovsamlingen, men konsentrere seg om de viktigste og mest
interessante/nyttige/morsomme/idiotiske lovene. Det må være en systemansvarlig
som sørger for at det ikke blir dobbeltarbeid. Dette kan løses ved at alle
frivillige som ser at de har tid til å gjøre det, sender en mail til
systemansvarlig, som sender tilbake tittelen på en lov. Så kan vedkommende
skrive inn denne loven, og maile den tilbake. (Premien blir navnet på en egen
credits-liste).

Det vil være en enorm jobb bare å holde alle lovene oppdaterte til enhver tid.
Men husk at selv gamle lover er mer interessante enn ingen lover.

Derfor ville det vært svært gunstig om det var mulig å få til en avtale med
selve kilden til denne informasjonen (Stortinget, vår lovgivende forsamling),
om at de leverte alle nye lover i elektronisk form, slik f. eks. representanten
Folkvord har foreslått.

Egentlig burde dette være en oppgave for det offentlige. De kunne jo sette
igang noen AMO-tiltak med dette som formål. Forslag til hvordan vi kan påvirke
myndighetene til å sette igang dette, mottas med takk. Eventuelle
betenkeligheter mottas også med takk.

Et spørsmål til slutt: Hvem eier Lovdata?

-Kjetil

			------------------------
			     Kjetil Bakken
			SI2_KB92017@DEBET.NHH.NO
			------------------------

Newsgroups: no.general,no.jus
From: howcome@dxcern.cern.ch (Hakon W Lie)
Subject: Re: Norske Lover
In-Reply-To: d.e.reksten@stv.uio.no's message of 26 Aug 1994 14:11:22 GMT
Sender: news@nntp.nta.no
Organization: CERN European Lab for Particle Physics
Date: 26 Aug 1994 20:34:45 GMT

[David Erik Reksten]

> Og til alle som lurte p} om det er lovlig } legge ut Norges Lover p}
> Internettet: Det _er_ lov. Skeptikere kan sl} opp i Lov om opphavsrett
> til }ndsverk m.v. fra 1961, paragraf 9.

Bruk heller: 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/People/howcome/opphavsrett.html#9

Likevel:

[Professor Erik Røsæg, Faculty of Law, University of Oslo]

> Ellers må jeg si at jeg ikke riktig skjønner hva en kan oppnå med ta
> arbeidet med å scanne. Det kan for øvrig oppstå opphavsrettslige problemer
> her. Selv om lovteksten i seg selv ikke er opphavsrettslig beskyttet, er
> nok det redaksjonelle arbeidet i Norges Lover (den røde) det.

[David Erik Reksten]

> Ellers jobber jeg med } skrive inn ovennevnte lov, slik at det ikke er
> n|dvendig for andre } gj|re tilsvarende :-)

Stopp, som du ser er den allerede inne! Husk å koordinere med
<blarsen@statoil.no> før du begynner å taste inn en lov. Endel
skannere har gått varme i det siste, og vi har stort behov for
mennesker som kan lese korrektur, f.eks 50 sider.

> Og til slutt, H}kon: Personlig synes jeg at ideen til prosjektet er
> god, men ser kanskje ikke helt nytteverdien p} sikt. Enkelte lover
> forandrer seg relativt ofte (tom. grunnloven, som jo fikk en
> forandring n} nylig), og om ikke lov-arkivet ajourf|res n|ye, vil det
> ha liten eller ingen verdi etter noen }r.

Vi prøver ikke å lage et 100% komplett arkiv som alltid er oppdatert.
Vi ønsker å kunne lese, lete og leke i sentrale norske lovtekster. Kan
hende er det de paragrafene i Grunnloven som er *fjernet* som er de
mest interessante (hvor finner man dem -- og hvem skriver dem inn?).

-h&kon

Håkon W Lie, WWW project, CERN, CH-1211 Geneva 23
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/People/howcome/


From: jonnyb@karl.uio.no (Jonny Birkelund)
Newsgroups: no.general
Subject: www.lovdata.no
Date: 24 Jan 1995 22:18:03 GMT
Organization: Inst. for Statsvitenskap
Reply-To: jonnyb@karl.uio.no


Hentet fra "om lovdata" www.lovdata.no

> En annen viktig grunn for å velge stiftelse har vært å unngå
> kommersialisering. Man ønsket en utvikling i tråd med de
> rettskildetradisjoner vi hadde her i landet. De skrevne rettskildene
> er, med unntak av litteraturen, produkt av ikke kommersiell
> virksomhet, og de kan sies å være en del av vår felles
> eiendom. Tradisjon har vært at utgivere av disse rettskilder ikke har
> hatt "profitt" for øye, de har hatt andre formål for det de gjør. Det
> var en stiftelse under Det juridiske fakultet som utga Lovsamlingen,
> de tjente ikke mye penger på den, overskuddet forsvarte neste år
> utgivelse og ga et kjærkomment bidrag til forsknings- og
> studentaktiviteter ved fakultetet. Både Retstidende og Rettens Gang
> blir utgitt av Advokatforeningen. Man var samtidig klar over at
> forlagsbransjen var interessert i deler av basen som var under
> planlegging, de var ute etter de delene som ville være økonomisk
> lønnsomme, særlig skatterettsbaser og forretningsjus. Men man ønsket å
> se "videre" enn som så, man ønsket å se hele rettskildesystemet under
> ett. Og et mål måtte være å gjøre rettskildene tilgjengelig til lavest
> mulig kostnad.

Men så kom den elektroniske versjonen som et biprodukt av
papirversjonen og de fine ordene over "med bidrag til forsknings- og
studentaktiviteter for øye" ikke lenger betydde så mye.  
Lovdata hadde oppdaget et lukrativt marked i advokater og andre som
gjerne betaler 6,- minuttet for å kunne søke i lovene noe vi studenter
ikke har mulighet for å betale selv om dette verktøyet kan være en
enorm hjelper for jus-studenter, informatikere, statsvitere osv. 

--
/Jonny