Dugnaden er i gang! Bidra til at utvalget av fritt tilgjengelige lover øker. Send en melding til blarsen@ifi.uio.no - som har tatt på seg koordineringsarbeidet - dersom du vil være med.

Diverse [u|]offisielt

Dersom du arbeider som frivillig bør du se vår HTML-mal.

Som sedvane er på nettet: vi garanterer intet for informasjonen du måtte finne her. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.


howcome, på vegne av flere