Klippet fra Aftenposten mandag 19 desember 1994 uten tillatelse

Norges lover gratis tilgjengelig fra PC

Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten

En Anarkistisk inspirert gruppering på 20 frivillige fra hele Norge forsøker å gå den offentlige stiftelsen Lovdata i næringen. Grupperingen legger Norges lover inn på en database i Sveits. Derfra er dataene gratis tilgjengelig via verdens største datanettverk Internet.

Aksjonen er en protest mot at Lovdata tar 500 kroner i månenden og seks kroner i minuttet av dem som vil orientere seg via databasen. Basen inneholder i tillegg til Norges lover også lovforarbeider og forskrifter, høyesterettsavgjørelser og underrettsdommer fra flere instanser samt direktiver som Bankklagenemdas beslutninger og lignende, men ikke kopibeskyttet materiale.

Resultatet av aksjonen er at de anslagsvis 150 000 norske brukerene av Internet fritt kan slå opp og søke i en del av den informasjonen Lovdata tar betalt for å tilby. Også andre offentlige instanser tar betalt for offentlig informasjon.

-Vi mener at lovene er en veldig sentral del av samfunnet, og at å ta en så høy pris for at menigmann skal kunne sett seg inn i dem, er uakseptabelt, sier programmerer Håkon W. Lie. Han administrerer aksjonen fra forskningsinstituttet CERN i Sveits.

Frykter Razzia.

Hans database inneholder ikke kopibeskyttet materiale, men likevel ligger dataene lagret langt fra Norge. ]rsaken er, ifølge Lie, delvis at gruppen frykter at en tilfeldig politirazzia i en privat norsk database kan gjøre at dataene blir beslaglagt.

Gruppen har scannet inn og korrekturlest en tredjedel av Norges lover siden August, og Lie regner med at gruppen etterhvert gjør hele lovsamlingen tilgjengelig for gratis bruk.

-Vi velger politikere og betaler Stortinget for å vedta lover. Derfor bør vi har gratis tilgang til dem, sier Lie.

Lovdata er ikke videre bekymret over konkurransen.

-Vi anser ikke det som er lagt ut på Internet som et reelt alternativ. Vår tjeneste er først og fremt rettet inn mot det profesjonelle marked. Vi tilbyr langt mer informasjon ennd et denne gruppen har lagt ut. Dessuten er vår base til enhver tid oppdatert, sier direktør Trygve Harvold i Lovdata. Stiftelsen er selvfinansierende og har idag 15 ansatte.

Dyrere Elektronisk.

Det er ikke bare Håkon W. Lie og hans protestgruppe som betrakter Lovdata som en uforholdsmessig dyr tjeneste. Fakultetsbibliotekar Pål Bertnes ved Det Juridiske Fakultet i Oslo er en av dem som er enig.

-Det er absolutt betenkelig at mye av den informasjonen som tidligere var gratis og billig i trykt form, faktisk er blitt dyrere i elektronisk form. Mange biblioteker har idag ikke råd til å tilby elektronisk søking i offentlig informasjon, sier han.

Han er likevel skeptisk til at offentlig informasjon tilbys av frivillige.

Spørsmålet er om man kan stole på at den informasjon de legger inn, er korrekt og oppdatert, sier Bertnes.


Tastet inn og korrekturlest av jonny.birkelund@stv.uio.no.