Klippet fra Aftenposten onsdag 21. desember 1994 uten tillatelse

Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten

Lederen i prisingsutvalget støtter data-aksjonister og mener at bl.a. informasjonen i Lovdata bør bli gratis tilgjengelig.

De frivillige data-aksjonistene som legger ut Norges lover gratis på Internet i protest mot Lovdatas prisnivå, får støtte fra uventet hold. Leder Petter Gottschalk i det offentlige prisingsutvalget er positiv til aksjonen.

- All den informasjonen som f.eks. Lovdata tar betalt for i dag, bør etter hvert gjøres gratis tilgjengelig. Det er betenkelig at slik elektronisk informasjon koster penger, mens informasjon som er fremskaffet på en manuell og tungvint måte, er gratis. Det vil bli en stor jobb for offentlige etater å gjøre informasjon elektronisk tilgjengelig. Men de bør ta på seg jobben, av hensyn til demokratiet.

Det sier leder Petter Gottschalk i prisingsutvalget. Utvalget har nylig avgitt en offentlig utredning som nå sendes ut på høring. Hovedtanken er at all offentlig informasjon bør være gratis, for at folk flest skal ha en mulighet til å orientere seg om de rettigheter og plikter de har som samfunnsborgere.

Spørsmålet er blitt aktuelt etter at data-aksjonistene begynte å gjøre deler av Norges lover gratis tilgjengelig for de anslagsvis 150.000 norske brukerne som har tilgang til det verdensomspennende datanettverket Internet.

Samtidig tar den offentlige stiftelsen Lovdata 500 kroner måneden og seks kroner minuttet av dem som ønsker å lete i de samme opplysningene. Lovdata har imidlertid langt mer materiale enn aksjonistene noensinne kan klare å legge inn på frivillig basis, og er i tillegg mye bedre oppdatert. Mange folkebiblioteker har imidlertid ikke råd til å tilby søking i Lovdata, på grunn av at prisen er for høy.

Petter Gottschalk er skeptisk til at det er frivillige som nå har begynt å konkurrere med Lovdata.

- Man kan ikke basere seg på at entusiastiske individer gjør oppgaven. Offentlige etater må selv sørge for å gjøre sin informasjon elektronisk tilgjengelig. Selv om det betyr mye arbeid i starten, vil det etterhvert bli færre forespørsler fra publikum, mener Gottschalk.


Tastet inn og korrekturlest av Jørn Lokøy (jorn@oslonett.no).