Dugnaden er i gang! Bidra til at utvalget av fritt tilgjengelige lover øker. Send en melding til blarsen@ifi.uio.no - som har tatt på seg koordineringsarbeidet - dersom du vil være med.

Dommer

Vi trenger flere interessante dommer! Her er det ingen organisert skanning på gang, så meld fra dersom du "sitter inne" med en digital dom. Lovdata anbefales.


howcome, på vegne av flere