Personene bak Norske LoWWWer

Mange har bidratt til Norske LoWWWer etter at dugnadsideen ble diskutert i no.general/no.jus.

Tasting/korrekturlesing/tilrettelegging

Kjetil Bakken (si2_kb92017@debet.nhh.no)
Steinar Bang (steinarb@falch.no)
Thomas.Berge@studorg.uio.no
jonny.birkelund@stv.uio.no
svein.arne.brygfjeld@nbr.no
gaute@stud.cs.uit.no
jonhaug@ifi.uio.no
Bernt.M.Johnsen@kvatro.no
Bjørn F Langøren (bfl@efi.sintef.no)
Baard.Kjos@idt.unit.no
Ingrid.Melve@uninett.no
Kjell M. Myksvoll (kjellm@unik.no)
Tage Stabell-Kulø (tage@cs.uit.no)
Jens Vigen (VIGEN@cernvm.cern.ch)
3 stk anonyme personer

Andre oppgaver

jonny.birkelund@stv.uio.no har skannet mye av materialet som senere har blitt tildelt andre for korrekturlesing. Bjørn Larsen (blarsen@ifi.uio.no) har koordinert de frivilliges innsats etterhvert som de har meldt seg, og kom opp med navnet "Norske LoWWWer". Håkon W Lie (howcome@dxcern.cern.ch) har mottatt korrekturlest materiale og konvertert det til HTML (der nødvendig), satt opp søkesystemet, og skrevet propagandaen på åpningssiden som sikkert noen av navnene på denne siden tar avstand fra.

Initiativtagere -- bevisst og ubevisst

En spesiell takk går til følgende personer foruten hvis innspill i tidlig fase dette ikke ville skjedd:

Børre Ludvigsen
Bjørn Remseth
Jonny Birkelund
Thomas Berge
Bjørn Larsen
Olav Torvund
Erik Røsæg
2 stk anonyme personer


Dersom du ikke er med på lista, men føler at du burde være det: meld fra til howcome@dxcern.cern.ch. Ditto dersom du av ulike årsaker ikke ønsker å stå her.