Newsgroups: no.jus
Subject: Re: Norges Lover scanning?
Date: 17 Aug 1994 05:06:21 GMT
Organization: University of Oslo
NNTP-Posting-Host: jusmac23.uio.no

In article <32qh8s$nlg@hermod.uio.no>, Thomas.Berge@studorg.uio.no wrote:

> Meg bekjent finnes det ikke andre offisielle versjoner av Norges Lover enn dem
> du f}r i "den store r|de boken", og de lovene som finnes i s{rtrykk i egne
> hefter.

Verken heftene eller den røde er offisielle. Den offisielle kunngjøringen
skjer i et blad som heter Norsk Lovtidend. Stortinget publiserer også selv
hvert år et hefte med sesjonens lover.

Ellers må jeg si at jeg ikke riktig skjønner hva en kan oppnå med ta
arbeidet med å scanne. Det kan for øvrig oppstå opphavsrettslige problemer
her. Selv om lovteksten i seg selv ikke er opphavsrettslig beskyttet, er
nok det redaksjonelle arbeidet i Norges Lover (den røde) det.

-- 
Professor Erik Røsæg (Rosaeg)
Faculty of Law
University of Oslo

Vår utheving