A W3C örömmel jelenti, hogy a "A World Wide Web architektúrája, első kötet" W3C-ajánlás (W3C Recommendation) lett

A web architektúrájának alapelveinek leírása és azok magyarázata

Továbbá ajánlólevelek is elérhetőek.

 

http://www.w3.org/ -- 2004 December 15. -- A W3C bejelenti "A World Wide Web architektúrája, első kötet" W3C-ajánlás lett. E dokumentum szerzői, a W3C Technikai Architektúra Csoport (Technical Architecture Group, TAG), dokumentálták az architektúra alapelveit ami a mai Webet megfeleően működővé teszi, és segíti egy jobb Web épitését a jövőben.

A Technikai Architektúra Csoport leszűri a tanulságot

2001. novemberében a W3C válaszolt egy, a Webes közösségtől és a W3C tagjaitól érkező, nyilvánvaló igényre, hogy adjon egy leírást a Web architektújáról. Korábban már többször leírták az architektúra aspektusait, de általános igazságok, amik a Webet működtetik, nem kerültek leírásra egy egységes, következetes dokumentumban, elismert szakértők csoportja által, és nem vizsgálta felül ilyen részletességgel a közösség.

"Minden - múltbéli és jelenlegi - TAG résztvevőnek része volt a Web több részének tervezésében," magyarázza Tim Berners-Lee, W3C igazgató, a TAG co-Chairje. "Az architektúra dokumentuban kiemelik, hogy a web mely jellemzőinek megtartására kell törekedni egy új technológia kigondolásakor. Feljegyzik, hogy a jelenlegi rendeszr hol nem működik jól, és ennek eredményeképpen láthatjuk a gyenge pontokat. Ez a dokumentum egy velős összefoglalása a közösség véleményének."

A közössség általi felülvizsgálat biztosítja az életszerűséget

A TAG egy aktív, nyilvános levelezési listán vezette a munkáját, amely segített megbizonyosodni arról, hogy a fejleszők követelményei megfelelnek a valódi igényeknek. Néhány esetben az alapelveket széleskörben alkalmazhatónak találták. Más esetekben az elvek egy szűkebb területre vonatkoztak vagy kompromisszumok voltak ütköző feltételek között. A TAG dokumentálta a megfontolandó pontokat, hogy a technológiai fejlesztők jól informált döntéseket hozhassanak. "A tárgyalási folyamat a Web alapjául szolgáló tervezési alapelvek szélesebb elismerését eredményezte," jegyezte meg Chris Lilley, TAG résztvevő, "és az architektúra dokumentum könnyen használható referenciakent ezekhez a kikristályosodott megállapodásokhoz."

A főbb Web tervezési elveket nem csupán a hozzáértő fejlesztők egy kis csoportja kell, hogy megértse. Összegyűjtve, és megvitatva az eredményeket egy nyitott fórumon a TAG olyan elveket dokumentált és tisztázott, amelyek beváltak, és széles körben implementáltak. Ahogy a Web egyedülálló mértékben nő, a fejleszők új generációjának szüksége van a fontosabb tervezési fogalmak tömör referenciájára. Ezzel az újabb kiegészítések kihasználhatnak egy biztonságos és skálázható alapot. Örömteli megjegyezni, hogy néhány egyetemi Elosztott rendszerek képzés már tananyagként tárgyalja a TAG munkáját, és már egy befolyásoló tényező termékek tervezésénél.

A szerzők szakértelmet mutatnak a Web- és alkalmazástechnológiák területén

A W3C Technikai Architektúra Csoport nyolc résztvevője - akiket a W3C Tanácsadó Testülete választ meg és az igazgató nevez ki - Dan Connolly (W3C), Paul Cotton (Microsoft), Roy Fielding (Day Software), Chris Lilley (W3C), Noah Mendelsohn (IBM), Norman Walsh (Sun Microsystems), és co-Chairs Stuart Williams (Hewlett-Packard) és Tim Berners-Lee (W3C). Korábbi TAG résztvevők Tim Bray (Antarctica Systems), Mario Jeckle (DaimlerChrysler), és David Orchard (BEA Systems). Norm Walsh és Ian Jacobs (W3C) szerkesztőként működtek.

Az architektúra munka folytatódik

A Web architektúrájának első kötete jelentősen elősegítette a tudomány helyzetét, a hosszútávú elvek dokumentálását, melyek a gyakorlatban is beváltak. Emellett a TAG is követi azokat az elméleteket, amiket jelenleg tesztelnek a gyorsan fejlődő területeken. A jövőbeli TAG publikációk az első kötetre fognak épülni, olyan fejezetekkel, melyek a webszolgáltatások integrálásáról, a Szemantikus Webről, és a mobil Webről szólnak. Egy közös, megosztott mukaterület mindenki érdekét szolgálja. Ezt az előnyt viszont csak akkor lehet kihasználni, ha minden résztvevő harmonikusan együtt tud dolgozni.

A választás a négy üres TAG képviselői helyért ma kezdődik, és 2005 január közepéig tart. A W3C Tanácsadó Testület ezidő alatt fogja leadni szavazatait ezekre a helyekre. Berners-Lee már javasolta Vincent Quint-et az INRIA-tól, hogy foglalja el a megüresedett helyet.

 

A World Wide Web Consortium-ról

A W3C-t azzal a céllal hozták létre, hogy elősegítse a Webben rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználását olyan közös számítógépes protokollok kidolgozásával, amelyek előremozdítják a Web fejlődését, és biztosítják a webes technológiák interoperabilitását (együttműködésre való képességét). A W3C az amerikai MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, a franciaországi European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) és a japán Keio University által közösen működtetett, nemzetközi ipari konzorcium. A Konzorcium szolgáltatásai többek között: egy információs tárház a World Wide Web-ről fejlesztőknek és felhasználóknak, különböző prototípus- és példaalkalmazások fejlesztése az új technológiai fejlesztéseket demonstrálására. A W3C jelenleg közel 400 szervezetet számlál tagjai körében. További információkért keresse fel a http://www.w3.org/ honlapot!

 

Contact Americas and Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Contact Europe, Africa and Middle East --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contact Asia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170