Idiomes

Això és una traducció. Pot contenir errades o estar desfasada respecte a la versió anglesa. Traductor: Axel Friedrich

Software de Fulls d'estil en cascada

Continguts

Llista de software parcial CSS Proveïdor de notícies Atom

Quasi tots els navegadors actuals suporten CSS i moltes altres aplicacions també. Per escriure CSS, no es necessita res mes que un editor de text, però hi han moltes eines disponibles que ho fan encara més fàcil.

Per suposat, quasi tot el software té errades. I alguns programes van per endavant implementant que uns altres els darrers mòduls CSS. Alguns llocs web descriuen errors i solucions.

Gràfiques de suport

Enllaços a llistes oficials de característiques de diferents productes.

Molta gent manté gràfiques de suport independents CSS:

Navegadors CSS

Aquestes fonts documenten el nivell de suport en diferents navegadors:

Eines d'autor CSS

Actualment, la majoria d'eines d'autor web proporciona algun tipus de suport per fulls d'estil CSS. La llista de sota no està plena, però conté (en ordre cronològic) totes les eines que ens han notificat.

Altre software

Bert Bos, lideratge d'activitat d'estil
Copyright © 1994–2023 W3C® Privacy policy

Darrera actualització dilluns, 24 de juliol de 2023, 21:08:35

Idiomes

Sobre les traduccions