2014-3-9 // by Ian Jacobs

Note: This is the Swedish version of Press Release: The World Celebrates 25 Years of the Web.

Hela världen firar webbens 25-årsjubileum

Webbanvändare världen över delar gratulationsmeddelanden taggade med #web25, för att fira den dag då Tim Berners-Lee uppfann webben

12 mars 2014. Världen över gör idag människor gemensam sak med webbens uppfinnare Tim Berners-Lee, genom att önska webben en lycklig 25-årdag. För att fira denna bemärkelsedag uppmuntras nu alla att dela med sig födelsedagsgratulationer på sociala media, genom att använda taggen #web25. Utvalda lyckönskningar kommer även att anslås på ett virtuellt födelsedagskort på den officiella födelsedagswebbplatsen webat25.org. Senare under året fyller W3C 20 år, vilket också kommer att firas.

Berners-Lee och två honom närstående organisationer - World Wide Web Foundation (W3F) och World Wide Web Consortium (W3C) - kommer även att be människor att under 2014 bidra till att skydda och förbättra den öppna webben. W3C kommer att kommer att i oktober sammankalla experter till ett högnivåsymposium om framtidens webb (w3.org/20), och Web Foundation startar Web We Want (webwewant.org), en global kampanj för att säkerställa juridiskt skydd av webbanvändares rättigheter i alla länder.

I linje med temat för sitt uppmärksammade tweet, “This is for Everyone” under öppningsceremonin för 2012 års olympiska spel, säger nu Berners-Lee:

“Det är webbens miljarder användare som gjort webben så fantastisk. Jag hoppas att många av dem följer mig i detta firande av en viktig milsten. Jag hoppas även att denna födelsedag kommer att stimulera en global diskussion om vårt behov att försvara de principer son gjort webben så framgångsrik, och att göra webbens outnyttjade potential till en realitet. Jag tror att vi kan bygga en webb som verkligen är till för alla: en som är tillgänglig för alla, från alla apparater, och som hjälper oss att, som människor, utnyttja våra rättigheter och kunna leva upp till vår förmåga. Berätta för oss om vad du önskar webben skall bli, genom ett meddelande taggat #web25.

Webbens idé föreslogs redan i mars 1989, och sedan dess har webben förändrat sättet på vilken världen kommunicerar, skapar och samarbetar. Av världens befolkning är nu fler än två av fem uppkopplade, och överbryggar ofta geografiska och sociala klyftor. Varje minut sänder de varandra hundratals miljoner meddelanden, delar 20 miljoner foton, och utbyter varor och tjänster av totalt värde mer än 15 miljoner USD. Webbens framgång beror på dess ursprungliga konstruktion som ett decentraliserat system och en öppen arkitektur, ett teknikbygge som alla kan bidraga till.

Men vi har ännu inte uppnått webbens sanna potential som ett verktyg vilket ger möjligheter till alla, och om vissa kritiska utmaningar inte hanteras kanske inte potentialen kommer att uppnås. Under 2014 och framöver försöker Berners-Lee engagera webbanvändare, näringslivet och policyskapare i en dialog om kritiska faktorer som:

   
 • Hur kan vi uppnå att de nästan tre femtedelar av världens befolkning som ännu inte är uppkopplade, även de kan utnyttja webben?
 •  
 • Reglering av Internet är ett omtvistat område, såväl globalt som nationellt. Vilka nya lösningar kan undvika de hinder som en fragmenterad webb skulle uppvisa.
 •  
 • Vår möjlighet att använda webben som ett verktyg för att uttrycka vår mening och samlas kring gemensamma åsikter, den är under hot från censur och övervakning, samtidigt som alla uppkopplade riskerar att utsättas för nätbrott. Hur kan vi svara upp mot samhällets växande behov av frihet på nätet och personlig integritet, liksom att uppnå säkerhet.
 •  
 • Globalt har mindre än 10% av viktiga offentliga databaser öppnats upp för fri återanvändning på nätet, vilket drastiskt begränsar webbaserad innovation inom många områden, t.ex.kollektivtrafik och att bekämpa korruption. Vilka steg kan tas för att realisera det verkliga värdet av öppen data?
 •  
 • Den öppna webbplattformen måste kunna utvidgas för att svara upp mot näringslivets krav på interoperabilitet, mobilitet och prestanda, på uppkopplade apparater av alla former och storlekar. Hur kan vi hantera de utmaningar som orsakas av sådan variation?
 •  
 • Hur kan vi långsiktigt stärka ett ekosystem med variationsrikedom och innovationsmöjligheter, istället för att skapa muromgärdade trädgårdar med dålig förnyelseförmåga?

Om vi vill ha en webb som verkligen är till för alla, så måste alla engagera sig i att forma dess nästa 25 år, sammanfattar Berners-Lee.

För att påbörja denna process, uppmuntrar vi dig att:

   
 • Skicka in dina födelsedagsgratulationer via sociala media, med hashtaggen #web25
 •  
 • Förena dig med Tim Berners-Lee för en session på Reddit Ask Me Anything den 12 mars klockan 19.00 GMT  
 • Anslut dig till kampanjen Web We Want (webwewant.org), som arrangeras i samarbete med Web Foundation, för att upptäcka hur du kan deltaga i arrangemang och insatser i ditt land eller din intressegrupp, för att försvara användares rättigheter på och till webben.  
 • Deltag i eller ta del av direktsändningen från symposiet om W3C:s 20:e födelsedag, då vi kommer att visionera om den framtida webben genom diskussioner och hålla en galamiddag. Detta sker den 29 oktober 2014 i Santa Clara, Kalifornien, USA  

Många organisationer kommer att deltaga i födelsedagsaktiviteter under hela året. För att få veta mer om sådant, besök webat25.org.

Sponsorer av Web 25

W3C och W3F framför sina tack till alla som bidragit till att möjliggöra dessa aktiviteter, speciellt till sponsorn Intel.

En kort sammanfattning av den tidiga webbens historia

     
 • Mars 1989: “Information Management: A Proposal”  skrivs av Tim Berners-Lee och sprids på CERN för att få synpunkter.  
 • Oktober 1990: TBL påbörjar byggandet av en grafikbaserad webbläsare+editor, genom att använda utvecklingsmiljön NEXTStep. Han hittar på ordet “WorldWideWeb”, att användas som namn på såväl projektet som programmet.  
 • Augusti 1991: Programvara för webben kan hämtas på Internet genom att använda FTP.
 •  
 • Maj 1992: Pei Wei tillhandahåller en testversion av den grafiska webbläsare “Viola”, körbar under grafiksystemet X.
 •  
 • Februari 1993: NCSA släpper sin första alphaversion av Marc Andreessens “Mosaic for X”.     
 • April 1993: CERN meddelar att WWW-teknologi skall vara fritt användbar för alla, utan att behöva betala avgifter till CERN.
 •  
 • Maj 1994: Den första internationella WWW-konferencsen hålls vid CERN i Geneve, Schweiz.
 •  
 • Oktober 1994: World Wide Web Consortium (W3C) grundas.

Mer information om den tidiga webben kan hittas i Tim Berners-Lees presentation How it all Started (2004).

Om Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, med examen från universitetet i Oxford, uppfann 1989 webben (”World Wide Web”) då han arbetade på CERN, det europeiska centrat för partikelfysik. Under 1990 byggde han den första webbläsaren och den första webbservern. I och med att webbteknologin blev alltmer spridd, så förfinades hans specifikationer av URI:er, HTTP och HTML. Han är direktor för W3C, och direktor för W3F. Dessutom är han 3Com Founders Professor of Engineering vid School of Engineering (Massachusetts Institute of Technology, MIT), samt har en tjänst vid Department of Electrical Engineering and Computer Science vid Laboratory for Computer Science and Artificial Intelligence, CSAIL (MIT), där han leder Decentralized Information Group (DIG). Han är även professor vid Electronics and Computer Science Department (University of Southampton, UK).

Det finns även en fullständig biografi om Tim Berners-Lee.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder.  W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Den öppna webbplattformen är ett viktigt fokus i dagens arbete. Fler än 375 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om World Wide Web Foundation [W3F]

World Wide Web Foundation (webfoundation.org), grundad av Tim Berners-Lee, strävar efter att konsolidera den öppna webben som en global offentlig resurs och som en medborgerlig rättighet, så att den kan bidraga till skapa en värld där alla, överallt, kan använda webben för att fritt kommunicera, samarbeta och innovera.

De tjugo personerna i Web Foundations stab arbetar tillsammans med fler än 90 organisationer i 60 länder. Bland våra pågående aktiviteter återfinns ledarroll i initiativet Web We Want (webwewant.org); att skapa världens första Open Data Contracting Standard; och att leda Alliance for Affordable Internet (a4ai.org), ett brett samarbete inom teknologisektorn.

World Wide Web Foundation producerar även Web Index (thewebindex.org), världens första multidimensionella mått på webbens tillväxt, värde, och påverkan på människor och nationer. När den lanserades 2012 fick den mycket uppskattande beröm; utgåvan för 2013 inkluderade data om fler än 20 länder, liksom förbättrade indikatorer om egenskaper som kostnader, censur och övervakning, kön, och öppen data.

Presskontakt

Ian Jacobs, <press@webat25.org>