World Wide Web Consortium (W3C) och International Digital Publishing Forum (IDPF) utreder planer för sammanslagning

Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare och W3C:s direktor, beskriver sin vision om att publicera på webben, i sitt tal på IDPF DigiCon vid BEA 2016

https://www.w3.org/ -- 10 maj, Chicago, IL, USA -- World Wide Web Consortium (W3C) och International Digital Publishing Forum (IDPF) låter idag meddela att de har ett gemensamt intresse av att kombinera sina respektive organisationer, för att på ett snabbare sätt ta fram teknologier för digitala publikationer inom den öppna webbplattformen.

 

Photo of Jeff Jaffe, W3C CEO; Tim Berners-Lee, W3C Director; George Kerscher, IDPF President; Bill McCoy, IDPF Executive Director, at DigiCon May 10, 2016
Jeff Jaffe, W3C CEO; Tim Berners-Lee, W3C Director; George Kerscher, IDPF President; Bill McCoy, IDPF Executive Director, at DigiCon May 10, 2016

Tim Berners-Lee, webbens uppfinnare och W3C:s direktor, och Bill McCoy, IDPF Executive Director, offentliggör nu planer om detta, efter Berners-Lees tal på IDPF DigiCon vid Book Expo America 2016 i Chicago, Illinois, USA.

”Vi har enats om en vision för W3C och IDPF att fullt ut harmonisera teknologin inom förlagsindustrin och den grundläggande webben. Detta kommer att skapa en rik miljö för digital publicering, som öppnar upp nya möjligheter för konsumenter, författare och förläggare,” säger Berners-Lee.

”Tag t.ex. böcker som är läromedel. Bokinnehållet som vi ser idag blir alltmer interaktivt och tillgängligt via länkar till video och bilder, om allt från historiska händelser till forskningsdata. Detta ger mer välgrundad information och en mer engagerande läromiljö för såväl lärare som elever, ” påpekar Berners-Lee.

”Oavsett om det handlar om innehåll i EPUB-format eller om att uppnå socialt genomslag och läsarintresse, så är webbteknologier kritiska för att man skall kunna skapa, distribuera och konsumera digitalt innehåll på alla typer av webbanpassade apparater, men även på dedicerade läsappar och läsplattor,” säger McCoy.

Med kombinerade resurser från W3C och från IDPF kan vi uppnå visionen om digitala publikationer på webben

Efter att dessa planer annonserats har representanter från W3C och IDPF förtydligat att under tre års tid har medlemmar från respektive grupperingar samarbetat för att identifiera hur förlagsindustrins teknologi och expertis kan bidra till en bättre webb, och hur webbteknologier kan skapa bättre möjligheter för förlagsbranschen.

”Jag är entusiastisk för dessa planer att gå samman med W3C. Det IDPF har uppnått genom att utveckla EPUB-standarder för förlagsindustrin kommer att kompletteras av W3C:s expertis inom webbstandarder vilka möjliggör tillgänglig rik media,” säger George Kerscher, IDPF:s president.

Dr. Jeff Jaffe, CEO på W3C, håller med: ”Med kraftfullt deltagande av såväl förlagsvärlden som utvecklare av webbplattformen kan vi snabba upp utvecklingen av webbstandarder. Tidiga webbteknologier förmådde inte ge stöd åt de specifika krav som ställdes av författare och utgivare, där omsorgsfullt framtaget innehåll publiceras i form av böcker, tidskrifter och tidningar, med avancerad formatering.”

Nästa steg

I denna process av att slå samman de två organisationerna ingår i nästa steg sådant som att inhämta kommentarer från medlemmarna i respektive W3C och IDPF, och att utforma ett förslag till avsiktsförklaring. Givet att båda medlemsgrupperingarna stöder detta, juridiska aspekter reds ut, och detaljutformningen fått positivt stöd, så är målet att slå samman de två organisationerna i januari 2017. Den framtida utvecklingen av tekniska standarder för EPUB fortsätter inom W3C, samtidigt som mer omfattande arbete genomförs för att ge förbättrat stöd för publicering, på hela den öppna webbplattformen.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, samt Beihang University i Kina. W3C har lokala kontor i Australien; Benelux-länderna; Brasilien; Finland; Frankrike; Tyskland och Österrike; Grekland; Ungern; Indien; Italien; Korea; Marocko; Ryssland; södra afrika; Spanien; Sverige; samt Storbritannien och Irland. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om International Digital Publishing Forum [IDPF]

International Digital Publishing Forum (IDPF) är en global organisation för handel och standarder, fokuserad på utveckling och marknadsföring av elektronisk publicering och konsumtion av digitalt innehåll. Bland medlemmarna i IDPF återfinns förlag, teknologiföretag, olika industriföreningar, samt offentliga institutioner och utbildningsorganisationer. IDPF har utvecklat standardformatet EPUB för utbyte och distribution av digitala publikationer. Läs mer på http://idpf.org

Mediakontakter

Karen Myers, W3C <w3t-pr@w3.org> Mobil-tel: 1.978.502.6218

Sarah Hilderley, kommunikationsdirektör på IDPF <presscontact@idpf.org>