W3C påbörjar standardisering av betalningar över webben för att förenkla steget ”Gå till kassan”

Konsumenter och handelsmän får fler valmöjligheter, ökad säkerhet och förbättrad enkelhet vid betalningar över webben

 

Läs nedan vad W3C-medlemmar säger om betalningar på webben

 

21 oktober 2015 -- World Wide Web Consortium (W3C) startar idag arbetsgruppen för webbetalningar (Web Payments Working Group), för att förenkla kassa-steget vid näthandel, och för att göra det lättare och säkrare att betala över webben. Kommande standarder kommer att stödja en bred uppsättning existerande och framtida betalmetoder, såsom debit, kredit, mobila betalsystem, pant, bitcoin och andra distribuerade system för hantering av pengar. Standardiserade API:er kommer att skapa en grund för förenklad hantering av betalningar, ökad transaktionssäkerhet, automatiserade säkra betalningar, och fler betalningsmöjligheter för såväl handelsmän som kunder. Med dessa API:er kan användare registrera betalningsinstrument (såsom kreditkort eller betaltjänster) och-- i webbläsaren -- välja en lämplig typ av betalning, betalningar blir snabbare att genomföra, de blir mer säkra, och dessutom enklare, speciellt med mobila apparater. Standarderna bör även göra det enklare för webbutvecklare att integrera existerande och nya betalningsflöden i sina tillämpningar. ”Affärsvärlden har tänkt att digitala plånböcker skulle vara ett sätt att öka säkerhet och användbarhet, liksom ett sätt att stödja marknadsföring. Men kunderna har inte helhjärtat tagit till sig dessa,” säger Dr. Jeff Jaffe, CEO på W3C. ”Vi är förvissade om att ett skäl för detta är att marknaden för digitala plånböcker är fragmenterad, och leverantörer använder inkompatibla programgränssnitt. De föreslagna W3C-standarderna kommer att säkerställa att vi får interoperabilitet mellan olika implementerade betalningslösningar, genom att programgränssnitten blir standardiserade. Så när du skall köpa något, bör du ha ett standardiserat sätt att matcha dina betalningsmetoder mot de metoder som handlaren kan hantera, på ett sätt som gör att betalningen är smidigt integrerad i handlarens flöde genom kassan.

Forskare från företag som Business Insider bekräftar de olika orsakerna till varför, i genomsnitt, 68% av alla påbörjade köp på nätet inte fullbordas. W3C:s standarder för webbetalningar kan mildra några av orsakerna till ofullbordade köp, t.ex. avseende användbarhet och säkerhet, genom att använda standardiserade meddelanden och meddelandeflöden för initiering, bekräftelse och fullbordan av betalningar. Med stöd av dessa API:er kan användare välja ett lämpligt betalningsinstrument för en speciell transaktion, och webbläsaren kommer att förmedla meddelanden mellan en webbtillämpning och leverantörer av betalningstjänster å användarens vägnar.

”Det är i dagens läge en utmaning för handlare att kunna erbjuda kunderna nya betalningsalternativ, på grund av de många leverantörsspecifika lösningarna och de olika API:er som de måste hantera,” säger Mark Horwedel, CEO, Merchant Advisory Group (MAG). ”Öppna standarder från W3C kommer att bidra till att handlare och leverantörer av betalningslösningar kan minska sina kostnader för hantering av betalningar, ge kunderna ytterligare valmöjligheter och transparens, och skapa nya möjligheter att införa nya mervärdesskapande tjänster.” Dessa standardiserade API:er kommer även att ge oss en utgångspunkt för framtida funktionalitet vid betalningar på webben.

Uppdragsbeskrivningen (och en FAQ) för denna nya arbetsgrupp sammanställdes av W3C Web Payments Interest Group, där bl.a. ingår banker, leverantörer av betalningslösningar, affärsidkare, webbläsartillverkare, hårdvaruleverantörer och andra intressenter från näringslivet. Den nya arbetsgruppen för betalningar på webben kommer att ha ett första fysiskt möte under W3C:s tekniska vecka, ett möte lett av arbetsgruppens ordförande Adrian Hope-Bailie (Ripple) och Nick Telford-Reed (Worldpay). Tekniska samordnare för W3C i arbetsgruppen är Ian Jacobs och Doug Schepers.

Intressegruppen för betalningar på webben (Web Payments Interest Group), under ledning av ordförande Erik Anderson (Bloomberg) och David Ezell (NACS), kommer att fortsätta med att identifiera ytterligare områden lämpade för framtida standardisering.

Detta W3C-arbete om betalningar stöds till viss del av Europeiska Unionen, genom projektet HTML5Apps.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet.

W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, Keio University i Japan och Beihang University i Kina W3C har dessutom regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Presskontakt

Karen Myers, W3C <w3t-pr@w3.org>

Mobiltelefon: +1.978.502.6218