Het World Wide Web Consortium Publiceert CSS2 als een W3C Aanbeveling

Testimonials | Fact Sheet

 

http://www.w3.org/ -- 12 Mei 1998 -- Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft vandaag de specificatie van CSS2 (Cascading Style Sheets, level 2) gepubliceerd als een Aanbeveling (Recommendation) van W3C. CSS2 is een ICT-industriebreed vastgestelde specificatie met een ruim scala van kenmerken voor mooiere en beter toegankelijke Web-pagina's. CSS2 is een vervolg op W3C's eerdere Aanbeveling voor CSS1, met veel nieuwe eigenschappen, maar met behoud van terugwaartse compatibiliteit. Een Aanbeveling van W3C geeft aan dat een specificatie stabiel is, bijdraagt tot de interoperabiliteit van het Web en is beoordeeld door de W3C-leden, die voorstander zijn van acceptatie door de industrie.

De CSS2-specificatie is geschreven en ontwikkeld door de W3C-werkgroep voor Cascading Style Sheets and Formatting Properties (CSS&FP). De belanrijkste ICT-bedrijven die lid zijn van deze werkgroep zijn: Adobe Systems, Bitstream, Electricité de France, Hewlett Packard, IBM, Lotus, Macromedia, Microsoft, Netscape, NIST, Novell, Silicon Graphics en SoftQuad; verder maken op uitnodiging experts op het gebied van content, typografie, toegankelijkheid eninternationalisatie deel uit van deze werkgroep. Verder kreeg deze werkgroep adviezen m.b.t. publicatie van documenten van Apple, Hotwired, Productivity Works en Studio Verso. CSS2 heeft ook geprofiteerd van gedetailleerde commentaren door onder meer gebruikersgroepen van style sheets en content-creation communities, via public mailing lists.

"De publicatie vandaag van de CSS2-specificatie demonstreert de effectiviteit van de werkwijze van W3C en is de bekroning van meer dan een jaar werk,"zei Chris Lilley, voorzitter van de CSS&FP -werkgroep. "CSS2 verplicht Web-ontwerpers documenten te maken, die dynamisch en design-rich zijn en ook de toegankelijkheid verbeteren en bijdragen tot internationalisering."

Belangrijkste voordelen

CSS2 biedt verruimde mogelijkheden voor ontwerpers

In het verleden bereikten ontwerpers uitstekende resultaten met alleen HTML, bij voorbeeld door het gebruik van tabellen om kantlijnen te simuleren en door het gebruik van transparante beelden om wat blanko ruimte op te vullen. Dit had vaak het vervelende gevolg dat daardoor de inhoud werd vastgelegd door vaste aannamen over vensterbreedte en korpsgrootte. CSS1 stelt ontwerpers in staat dezelfde effecten eenvoudiger en makkelijker te produceren, met verfijnde controle en flexibiliteit op gebieden als interlinie en uitlijnen.

CSS2 omvat alle faciliteiten van CSS1 en voegt daaraan verbetyerde typografische controle toe met onder meer dynamisch downloadbare fonts. CSS2 kent nieuwe positioneringskenmerken voor de layout, bijvoorbeeld sidebars en navigatiegebieden. Beelden en tekst kunnen gelaagd en overdekt worden en kunnen met scripts dynamisch over het scherm gestuurd worden. CSS2 kan ook de layout van tabellen sturen (dit is bijzonder nuttig voor XML-documenten) en ondersteunt automatische nummering van koppen en lijsten.

"CSS2 zal het ontwerpen van Web-pagina's tot nieuwe hoogten brengen ," zei Håkon Lie, W3C Style Sheets Activity Leader, die in 1994 als eerste het begrip Cascading Style Sheets introduceerde. "CSS1 was al een hele stap vooruit met het vervangen van HTML-extensies door style sheets. CSS2 is meer dan alleen bevestiging van de bestaande praktijk: het vergroot het palet van de Web-ontwerper enorm. "

CSS2 maakt het Web sneller

Momenteel is het gebruikelijk om tekstbeelden te creeren teneinde tekstfont en -kleur te sturen.Beelden zijn veel groter dan tekst en de gesignaleerde traagheid van het Web kan ten dele aan deze handelwijze worden toegeschreven. Web-pagina's bevatten gewoonlijk ook grote hoeveelheden herhaalde layoutinstructies, wat de pagina's onnodig groot maakt. CSS2 stelt auteurs in staat dezelfde rijke stijl te gebruiken, maar is compact en op tekst gebaseerd. Pagina's die CSS2 gebruiken blijken aantoonbaar significant kleiner te zijn en veel sneller laadbaar dan vergelijkbare op beelden gebaseerde pagina's.

CSS2 maakt publicatie over diverse media mogelijk

De Aanbeveling voor CSS2 komt op een tijdstip dat dezelfde Webinhod toegankelijk dient te zijn en boeiend op een steeds breder scala van apparaten, varierend van intelligente TV's tot zaktelefoons en van apparatuur in de auto tot gedistribueerde printers. Content creators hoeven met CSS2 in hun ontwerpen geen rekening meer te houden met deze enorme varieteit. CSS2 verschaft oplossingen voor publicatie over diverse media en voor elegant hergebruik van informatie.

CSS2 verschaft ingebouwde toegankelijkheid

Een neveneffect van het gebruik van tabellen voor layout en tekstbeelden voor typografie was de reductie in toegankelijkheid van Web-pagina's voor mensen die surften met uitgeschakelde download van beelden en voor visueel gehandicapte gebruikers die met schermlezers browsten. CSS verwijdert presentatiebagger uit documenten, waardoor de toegankelijkheid automatisch toeneemt zonder het visueel ontwerp tekort te doen en neemt de noodzaak weg van moeilijk te onderhouden aparte "alleen tekst"-pagina's.

"De geavanceeerde presentatiemogelijkheden die CSS2 biedt geven pagina-ontwerpers volledige creatieve zeggenschap zonder de toegankelijkheid voor gehandicapte Web-gebruikers op te offeren," zei Judy Brewer, Directeur van W3C's Web Accessibility Initiative International Program Office. "In het bijzonder geeft CSS2 de gebruiker betere mogelijkheden om de layout te sturen, ondersteuning voor uiteenlopende soorten media en auditieve cascading style sheets om intonatie te sturen."

CSS2 bevordert internationalisering

Er is een toenemende behoefte om Web-pagina's effectief te presenteren in andere talen dan Engels en om documenten in diverse talen te presenteren. Zaken als schrijfrichting, fontstijlen en aanhalingsconventies verschilllen van taal tot taal. CSS2 zet belangrijke stappen om de presentatie van meertalige documenten mogelijk te maken.

CSS2 spoort goed met XML

Tot nu toe werd CSS1 primair toegepast op HTML-documenten, al werd het ook gebruikt bij XML-documenten. CSS2 voegt aan CSS1 functionaliteit toe die specifiek gericht is op de presentatie van XML-documenten, omdat die geen ingebouwde semantiek of presentatie-eigenschapen hebben; style sheets zijn essentieel voor de ontsluiting van XML-documenten.

Voor meer informatie over CSS zie http://www.w3.org/Style/css.

 


Het World Wide Web Consortium [W3C]

Het W3C is opgericht om de mogelijkheden van het Web volledig te benutten en wel door de ontwikkeling van gemeenschappelijke protocollen, die de ontwikkeling van het Web bevorderen, alsmede zijn interoperabiliteit. W3C is een internationaal industrieel consortium en wordt gezamenlijk bestuurd door het MIT Laboratory for Computer Science (LCS) in de VS, het Institut National pour la Recherche en Informatique et Automatisation (INRIA) in Frankrijk en de Universiteit van Keio in Japan. Diensten van het Consortium omvatten: een vergaarbak van informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers, referentiecode-implementaties ter vormgeving en bevordering van standaarden en verschillende applicaties om de nieuwe technologie te demonstreren. Tot nu toe zijn meer 255 organisaties lid van het Consortium.

Voor meer informatie over het World Wide Web Consortium, ziee http://www.w3.org/

 

Contactpersoon Verenigde Staten Sally Khudairi <khudairi@w3.org>
+1.617.253.8036
Ian Jacobs <jacobs@w3.org>
+1.212.874.4716
Contactpersoon Europa Ned Mitchell <ned@ala.com>
+33 1 43 22 79 56
Andrew Lloyd <allo@ala.com>
+44 127 367 5100
Contactpersoon Azie Yumiko Matsubara <matsubara@w3.org>
+81 466.49.1170