W3C Publishes First Public Working Draft of XSL 1.0

Additional style sheet language extends Web developer toolkit

Testimonials

 

W3C publicerar det första öppna arbetsdokument som specificerar XSL 1.0

Ett nytt formatmallsbeskrivningsspråk utökar utökar Webb-utvecklarens verktygslåda.

http://www.w3.org/ -- 18 augusti, 1998 -- World Wide Web konsortium (W3C) bekräftade idag sin strävan att verka för rikare, strukturerad och lätttillgänglig information på Webben genom användning av formatmallar (style sheets) och annonserade det första öppna arbetsutkastet till en specifikation av Extensible Style Language (XSL) 1.0 . XSL ingår tillsammans med en annan W3C utvecklat stil- och formatbeskrivningsspråk CSS (Cascading Style Sheets) i W3Cs arbetsområde Style Sheets.

Formatmallar möjliggör att informationsinnehåll i Webb-dokument kan separeras från dess presentationsaspekter. Det leder till ett mera flexibelt och effektivt underhåll av Webb-sajter, gör att hemsidorna blir tillgängligare och själva Webben snabbare.

W3C kommer att parallellutveckla stilbeskrivningsspråken XSL och CSS då båda ger mervärde för Webben och utökar Webb-designers verktygslåda. CSS används för att formattera HTML och XML dokument på Webben. Utöver formatering av XML dokument kan man med XSL skapa nya XML dokument från XML data. XSL och CSS delar samma underliggande koncept och kommer så långt som möjligt att använda samma terminologi.

Bättre typografi för Webben

W3C har tidigt insett att Webben linte utnyttjar sin potential vad gäller typografi och trycksaksproduktion. En workshop har hållits för att undersöka möjligheter att förbättra typografi på Webben. XSL syftar bl.a till att erbjuda möjligheter för trycksaksutformning av Webb dokument som minst är i klass med typiska ordbehandlare. Man planerar också att i framtiden ge stöd åt avancerad typografi.

Flexible online presentation av komplexa data

Det av W3C utvecklade XML formatet for informationsutbyte på Webben möjliggör skapande av komplexa, strukturerade dokument och data. XSL erbjuder möjligheter att abstrahera och presentera XML data för läsaren på många olika sätt genom att generera olika virtuella XML dokument som resultat av användardialogen.

Starkt stöd för internationella dokument

Webben är idag verkligen världsomfattande. XSL ger möjligheter att skriva dokument på vilka språk som helst, inklusive historiska språk. Det medger specifikation av godtycklig skrivrikting och kan utnyttjas till allt från t.ex modern vertikal japansk text i reklamsammanhang till gammalgrekiska eller aztecskrift för publicering i utbildningssammanhang. Ytterligare stöd för internationalisering av Webben är planerad för framtida utgåvor av XML.

For more information on XSL, see http://www.w3.org/Style/XSL


Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att verka för utnyttjande av Webbens fulla potential genom utveckling av gemensamma protokoll som främjar Webbens evolution och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (LCS) i USA, National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) i Frankrike och Keio University i Japan. Tjänster som konsortiet erbjuder omfattar utveckling av specifikationer av öppna industriella standarder, en databas med information om World Wide Web för utvecklare och användare, implementationer av referenskod som förverkligar och för ut standarder och olika prototyper av och smakprov på tillämpnongar som demonstrerar användning av ny teknik. Fram till idag mer har mer än 275 organisationer blivit medlemmar i W3C-konsortium.

För mer information om World Wide Web Consortium, se http://www.w3.org/

W3C Hosts

 

 

Contact America -- Ian Jacobs <ij@w3.org>
+1.212.684.1814
Sally Khudairi <khudairi@w3.org>
+1.617.253.8036
Contact Europe -- Ned Mitchell <ned@ala.com>
+33 1 43 22 79 56
Andrew Lloyd <allo@ala.com>
+44 127 367 5100
Contact Asia -- Yumiko Matsubara <matsubara@w3.org>
+81.466.49.1170