Κορυφαίοι παγκόσμιοι οργανισμοί προτύπων υιοθετούν τις αρχές «OpenStand» για την καινοτομία και το εμπόριο χωρίς σύνορα.

Οι IEEE, IAB, IETF, Internet Society και το W3C προσκαλούν άλλους οργανισμούς τυποποίησης, κυβερνήσεις και εταιρίες να υποστηρίξουν το παράδειγμα για παγκόσμια, ανοικτά πρότυπα. 

 

PISCATAWAY, N.J., και WASHINGTON, D.C., Ηνωμένες Πολιτείες, Γενεύη, Ελβετία και http://www.w3.org/ - 29 Αύγουστου 2012. Πέντε κορυφαίοι παγκόσμιοι οργανισμοί προτύπων -IEEE, IAB, IETF, Internet Society και W3C- ανακοίνωσαν την υπογραφή κοινής δήλωσης που υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της από κοινού ανάπτυξης αρχών που θα αποτελέσουν ένα σύγχρονο παράδειγμα για παγκόσμια και ανοικτά πρότυπα.

Οι κοινές αρχές "OpenStand" με βάση τις αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες τυποποίησης που έχουν κάνει το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό τις κυριότερες πλατφόρμες για την καινοτομία και το εμπόριο χωρίς σύνορα,  έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία, τη στήριξη της καινοτομίας και της διαλειτουργικότητας και να οδηγήσουν  σε επιτυχία στις αγορές .

Οι  IEEE, IAB, IETF, Internet Society και το W3C προσκαλούν άλλους οργανισμούς τυποποίησης, κυβερνήσεις, εταιρείες και πρωτοπόρους της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, να προσυπογράψουν τις αρχές που είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: open-stand.org

Οι αρχές “OpenStand” προσπαθούν να ενσωματώσουν αυτό το επιτυχημένο μοντέλο τυποποίησης και να το καταστήσουν επεκτάσιμο σε όλη την γκάμα της παγκόσμιας οικονομίας από τους χώρους της τεχνολογίας και των αγορών. Οι αρχές αποτελούν ένα σύγχρονο παράδειγμα στο οποίο η παγκόσμια οικονομία των αγορών-που τροφοδοτείται από την τεχνολογική καινοτομία- οδηγεί σε παγκόσμια ανάπτυξη προτύπων, ανεξάρτητα από την επίσημη θέση τους στους παραδοσιακούς φορείς της εθνικής εκπροσώπησης. Οι αρχές OpenStand απαιτούν:

  •  συνεργασία μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης
  • την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, ευρεία συναίνεση, ισορροπία και διαφάνεια στην ανάπτυξη προτύπων
  • δέσμευση για την τεχνική αξία, τη διαλειτουργικότητα, τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και το όφελος για την ανθρωπότητα
  • διαθεσιμότητα των προτύπων σε όλους, και
  • εθελοντική υιοθέτηση.

"Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και οι πιέσεις στην παγκόσμια βιομηχανία έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στους τρόπους που τα πρότυπα αναπτύσσονται και υιοθετούνται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Steve Mills, πρόεδρος της IEEE Standards Association. "Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των αγορών, η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας και η εντατικοποίηση του χρόνου διάθεσης στην αγορά, έχουν αναγκάσει τη βιομηχανία να αναζητήσει πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να καθορίσει τα παγκόσμια πρότυπα που βοηθούν στην επέκταση των παγκόσμιων αγορών. Οι αρχές “OpenStand” ενισχύσουν ένα πιο αποτελεσματικό διεθνές παράδειγμα τυποποίησης που ο κόσμος χρειάζεται."

Η Leslie Daigle, επικεφαλής σύμβουλος τεχνολογίας Internet της InternetSociety προσθέτει: "Η ανάπτυξη διεθνών προτύπων για οικονομίες χωρίς σύνορα, δεν είναι μια ad hoc διαδικασία; Αντίθετα πρόκειται για ένα παράδειγμα που έχει επιδείξει ευελιξία και οδηγείται από την τεχνική αξία. Οι αρχές “OpenStand” μεταφέρουν τη δύναμη της bottom-up συνεργασίας για την αξιοποίηση της παγκόσμιας δημιουργικότητας και την τεχνογνωσία με τα πρότυπα της κάθε τεχνολογίας που θα υποστηρίξει η σύγχρονη οικονομία καθώς αναπτύσσεται."

Πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί και εγκριθεί μέσω των αρχών OpenStand περιλαμβάνουν πρότυπα της ΙΕEE για την φυσική σύνδεση του Internet, πρότυπα του IETF για την end-to-end παγκόσμια διαλειτουργικότητα στο διαδίκτυο και πρότυπα του W3C για τον παγκόσμιο Ιστό.

"Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός έχουν πυροδοτήσει ένα οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό, αγγίζοντας δισεκατομμύρια ζωές. Η αποτελεσματική τυποποίηση τόσων πολλών τεχνολογιών υπήρξε το κλειδί για την επιτυχία του παγκόσμιου Ιστού ", δήλωσε ο Russ Housley, επικεφαλής του IETF. "Αυτά τα παγκόσμια πρότυπα αναπτύχθηκαν με έμφαση προς την τεχνική αριστεία και αναπτύσσονται μέσω της συνεργασίας πολλών συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα έχουν αλλάξει κυριολεκτικά τον κόσμο, ξεπερνώντας οτιδήποτε έχει ποτέ επιτευχθεί από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο ανάπτυξης προτύπων."

Παγκοσμίως υιοθετημένα πρότυπα αυτοματοποίησης σχεδιασμού, που έχουν ανοίξει το δρόμο για ένα γιγάντιο άλμα όσον αφορά την ικανότητα της βιομηχανίας να καθορίσει  πολύπλοκες ηλεκτρονικά λύσεις, αποτελούν ένα άλλο παράδειγμα προτύπων που έχουν αναπτυχθεί στο πνεύμα των αρχών OpenStand. Ένας άλλος τεχνολογικός χώρος που αναμένεται να απαιτήσει τα πρότυπα αυτά κατά τις επόμενες δεκαετίες είναι η παγκόσμια προσπάθεια / τάση για έξυπνα δίκτυα, μια προσπάθεια που επιδιώκει να αυξήσει τις περιφερειακές εγκαταστάσεις για την παραγωγή, τη διανομή, την παράδοση και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με ένα δίκτυο διπλής κατεύθυνσης, end-to-end.

"Σκεφτείτε όλα αυτά που το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός έχουν καταστήσει δυνατά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, μετασχηματίζοντας πλήρως την κοινωνία, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του W3C Jeff Jaffe. «Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ένας μικρός αριθμός οργανισμών ακολουθώντας ένα μικρό αριθμό αρχών είχαν μια τέτοια τεράστια επίδραση στην ανθρωπότητα, την καινοτομία και τον ανταγωνισμό στις παγκόσμιες αγορές."

Ο Bernard Aboba, πρόεδρος του IAB δήλωσε: "Το Διαδίκτυο έχει οικοδομηθεί πάνω σε προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί εθελοντικά σε όλη την υδρόγειο. Με την αποτίμηση του κώδικα, τη διαλειτουργικότητα και την ανάπτυξη πέρα από επίσημο καθεστώς, το Διαδίκτυο έχει εκδημοκρατίσει τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων, επιτρέποντας  προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν αρχικά έξω από τους οργανισμούς τυποποίησης να κερδίσουν αναγνώριση με βάση την τεχνική τους αξία, συμβάλλοντας στη δημιουργία παγκόσμιων κοινοτήτων προς όφελος της ανθρωπότητας. Καλούμε τώρα οργανισμούς προτυποποίησης, καθώς και τις κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδιώτες να μας πλαισιώσουν στο open-stand.org, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις αρχές που έχουν καλλιεργήσει το Διαδίκτυο και στηρίζουν -και θα συνεχίσουν να το κάνουν- πολλά άλλα σημαντικά πρότυπα."

Σχετικά με το Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)

Το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) είναι μια μεγάλη, παγκόσμια τεχνική επαγγελματική οργάνωση αφιερωμένη στην προώθηση της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Μέσω των δημοσιεύσεων της, των συνεδρίων που οργανώνει, των τεχνολογικών προτύπων που αναπτύσσει, και άλλες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η IEEE αποτελεί μια αξιόπιστη φωνή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που κυμαίνονται από αεροδιαστημικά συστήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τηλεπικοινωνίες, μέχρι βιοϊατρική μηχανική, ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Μάθετε περισσότερα στο: http://www.ieee.org

Σχετικά με το Internet Architecture Board (IAB)

Το Internet Architecture Board (IAB) λειτουργεί ως επιτροπή της Ειδικής Ομάδας Μηχανικών Internet (IETF) και ως συμβουλευτικό σώμα της Internet Society (ISOC). Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η αρχιτεκτονική επίβλεψη δραστηριοτήτων της IETF, η εποπτεία της διαδικασίας προτύπων και εφέσεων για το Διαδίκτυο, καθώς και ο διορισμός του συντάκτη RFC. Το Συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση των μητρώων παραμέτρων των πρωτοκόλλων της IETF.

Σχετικά με την Internet Engineering Task Force (IETF)

Η Internet Engineering Task Force (IETF) είναι μία μεγάλη ανοιχτή διεθνής κοινότητα σχεδιαστών του διαδικτύου, φορέων εκμετάλλευσης, πωλητών και ερευνητών που ασχολούνται με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στο Διαδίκτυο και την ομαλή λειτουργία του. Είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το IETF είναι μια οργανωμένη δραστηριότητα της Internet Society.

Σχετικά με την Internet Society

Η Internet Society είναι η αξιόπιστη, ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών για Διαδίκτυο από όλο τον κόσμο. Με όραμα αρχών και σημαντική τεχνολογική βάση, η Internet Society προωθεί τον ανοικτό διάλογο για την πολιτική στο διαδίκτυο, την τεχνολογία, και τη μελλοντική ανάπτυξη μεταξύ των κυβερνήσεων, των χρηστών, των επιχειρήσεων, και άλλους οργανισμούς. Σε συνεργασία με τα μέλη της σε όλο τον κόσμο, η Internet Society επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του Διαδικτύου για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.internetsociety.org

Σχετικά με το World Wide Web Consortium (W3C) (Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό)

Η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό -  World Wide Web Consortium (W3C) είναι μια διεθνής κοινοπραξία όπου οργανισμοί – μέλη, το προσωπικό τους και το κοινό εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν τεχνικά πρότυπα για το διαδίκτυο. Το W3C εκτελεί κυρίως της αποστολή του μέσα από τη δημιουργία τεχνικών πρότυπων για το διαδίκτυο και κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της  μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του διαδικτύου. Πάνω από 340 οργανώσεις είναι μέλη της κοινοπραξίας. Το W3C διευθύνεται από κοινού από το εργαστήριο MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) με έδρα στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο Keio στην Ιαπωνία, και έχει επιπλέον γραφεία παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε: http://www.w3.org/

Επικοινωνία

Shuang Yu, IEEE Standards Association

+1 732-981-3424

shuang.yu@ieee.org  

 

Wende Cover, IAB, IETF, Internet Society

+1 703 439 2773

cover@isoc.org

 

Marilyn Siderwicz, για το W3C

+1 617 258 5263

msiderwicz@w3.org