Sprog

Dette er en oversættelse. Den indeholder muligvis fejl eller er forældet i forhold til den engelske version. Oversætter: Magnus Sigursen

Web Style Sheets Hjemmeside

“Forhåbentlig, vil fremtidige Web innovationer emulere eksemplet fastsat af Web Konsortiumet i dets arbejde med CSS”

— Jakob Nielsen

Noget nyt?

Se “noget nyt?” sektionen for CSS, XSL og Digital Publishing.

hvad er style sheets?

Style sheets beskriver hvordan dokumenter præsenteres på skærme, i print eller måske hvordan de gøres tydlige. W3C har aktivt fremmet brugn af style sheets på Internettet siden Konsortiumer blev grundlagt i 1994. Style Activity har fremlagt flere W3C anbefalinger (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS er specielt bredt implementeret i browsere.

Ved at tilknytte style sheets til strukturerede dokumenter på Internettet (f.eks. HTML), kan forfatter og læsere påvirke præsentationen af dokumenter uden at ofre enheds-afhængighed eller ved tilføjelse af nye HTML tags.

Den nemmeste vej til at start eksperimenteringen med style sheets er at finde en browser som understøtter CSS. Diskussioner omkring style sheets bliver ført på www-style@w3.org emailliste og på comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

W3C Style Activity udviklier også XSL, som består af en kombination af XSLT og “Formaterings Objekter” (XSL-FO).

Hvorfor to Style Sheet sprog?

Diagram of the role of XSL and CSS in       rendering HTML and XML documents

Hvilken en skal man vælge? Læs "CSS & XSL"

Det faktum at W3C har udviklet XSL i tillæg til CSS har været årsag til en del forvirring. Hvorfor udvikle et andet style sheet sprog når gennemførelsen af det første ikke engang er færdig? Svaret findes i nedenstående tabel:

CSS XSL
Kan bruges med HTML? ja nej
Kan bruge med XML? ja ja
Transformationssprog? nej ja
Syntaks CSS XML

Den unikke funktion er at CSS kan bruges til at style HTML & XML dokumenter. XSL, på den anden side, kan transformere til dokumenter. For eksempel, kan XSL bruges til at transformere XML data til HTML/CSS dokumenter på Web server. På denne måde komplementre de to sprog hinanden og kan bruges sammen.

Begge sprog kan bruges til at style XML dokumenter.

CSS og XSL bruger den samme underliggende formateringsmodel og designere har derfor adgang til det samme formateringssprog i begge sprog. W3C vil arbejde hårdt på at sikre at interoperable implementeringer af formateringsmodellen er tilgængelig.

En W3C Note på "Using XSL and CSS together" er tilgængelig.

Presse udklip

Hvis man er ny indenfor dette emne, kan man starte med at læse nogle presse udklip om style sheets:

Se  CSS og XSL sider for mere (og nyere) artikler.

CSS

CSS

Information om knapperne på denne side er tilgængelig på knappe siden og på CSS validatoren.

Cascading Style Sheets (CSS) er en style sheet mekanisme som er blevet specielt udviklet til at møde Web designernes og brugernes behov.

XSL

W3C har en arbejdsgruppe til at udvikle eXtensible Style Language (XSL). XSL bygger på DSSSL og CSS og er primært rettet mod højt struktureret XML data som, f.eks., behøver en omplacering af elementer inden præsentationen. For mere information om XSL se W3C XSL ressource siden.

DSSSL

DSSSL er en dokument træ transformation og stil sprog som mange i SGML samfundet er tilhænger af. DSSSL ressourcer på internettet:

CSS-DOM & SAC

En CSS fil kan oprettes og redigeres "i hånden", f.eks., med et tekst redigeringsprogram, men man kan også skrive et program i ECMAscript, Java eller et andet sprog, som håndtere et style sheet. Dette er faktisk så almindelige, af der er software biblioteker med brugbare funktioner tilgængelige. For at hjælpe med at åbne sådanne programmer & biblioteker på forskellige computer platforme, har W3C udviklet en foreskrift kaldet CSS-DOM, som definere et sæt af funktioner som alle sådanne biblioteker skal understøtter.

CSS Document Object Model (CSS Dokument Objekt Modellen) er en API (Abstract Programming Interface) til håndtering af CSS (og i et vist omfang også andre sprog) inde fra et program. En API er specifikationen af et software bibliotek. Man kan se det som en manual: den beskriver funktionerne og deres parametre, men indeholder ikke den faktiske kode.

Der er flere CSS-DOM biblioteker tilgængelige, til forskellige platforme. Mange af den er gratis. Mange browsere har et CSS-DOM bibliotek indbygget, til brug af ECMAScript programer.

SAC (Simple API for CSS) er et supplement til CSS-DOM. CSS-DOM indeholde funktioner til at håndtere et style sheet efter det er blever langt ind i hukommelsen; funktionerne defineret af SAC hjælper med at analysere et style sheet, dvs., overførelsen af et style sheet fra en fil til hukommelsen.

CSS-DOM er en W3C Anbefaling. SAC er et projekt under udvikling. Noget software (andet end browsere) er listet på CSS oversigts siden.

konferencer, workshops, forskning

Se også:

W3C holdet og repræsentanter  fra W3C medlemmer giver ofte præsentationer.

Dynamisk HTML

Dynamisk HTML er et udtryk som bruge til at beskrive HTML sider med dynamisk indhold. CSS er en af tre komponenter i dynamisk HTML; de antre to er HTML og JavaScript (som er standardiseret under navnet EcmaScript). De tre komponenter er limet sammen med DOM, Document Object Model (Dokument Objekt Modellen).

Related resources

Bert Bos, style activity lead
Copyright © 1994–2022 W3C® Privacy policy

CSS Valid     CSS! Senest opdateret tor 31 mar 2022 19:06:53 UTC

Sprog

Om oversættelserne