W3C | Dokument oryginalny

XML in 10 points

XML, XLink, Namespace, DTD, Schema, CSS, XHTML ... Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tematem XML, być może ciężko jest Ci znaleść miejsce, z którego mógłbyś rozpocząć. Krótka charakterystyka zawarta w poniższych 10 punktach próbuje przybliżyć podstawowe pojęcia, tak aby każdemu początkującemu drzewa nie przesłaniały lasu. A jeśli np. przygotowujesz prezentację nt XML czyż nie najlepiej rozpocząć od tych 10 punktów?

1. XML służy do budowania struktur danych

Na ustrukturyzowane dane składają się formularze, książki adresowe, parametry konfiguracyjne, operacje finansowe, rysunki techniczne i wiele innych. XML to zestaw reguł (można go traktować również jako wytyczne czy konwencję) do projektowania formatów, na których oparte zostaną dane. XML nie jest językiem programowania i nie trzeba być programistą, by z nie go korzystać. XML sprawia, że generowanie danych i ich odczyt są znacznie łatwiejsze, zapewniając przejrzystą ich strukturę. Konstrując XML twórcy uniknęli typowych błędów zawartych w innych językach: jest on rozszerzalny, niezależny od platformy, wspomaga lokalizowanie produktów. XML jest w pełni kompatypilny ze standardem Unicode

2. XML przypomina HTML

Podobnie jak HTML, XML korzysta z tagów (słowa ujęte w '<' i '>') oraz atrybutów (w postaci nazwa="wartość"). Podczas gdy HTML definiuje dokładne znaczenia każdego z tagów i jego atrybutów, jak również ich wygląd w przeglądarce, XML uzywa tagów tylko do rozgraniczenia pewnej części z całego dokumentu, a interpretację znaczenia pozostawia aplikacji odczytujacej te dane. Inaczej mówiąc, gdy zobaczysz "<p>" w dokumencie XML nie oznacza to, że w tym miejscu znajduje się paragraf, jak to ma miejsce w HTML. W zależności od kontekstu taki tag może oznaczać parametr, pisarza, poetę, powiat, p... (i wcale nie jest powiedziane, że musi zaczynać się na "p").

3. XML jest tekstem, ale nie należy go czytać

Często się zdarza, że programy korzystające z formularzy, książek adresowych i innych sformatowanych danych przechowują swoje dane na dysku, zapisując je zarówno w postaci binarnej, jak i tekstowej. Dużą zaletą postaci tekstowej jest to, że użytkownik, jeśli to tylko konieczne, może przeglądać dane bez potrzeby korzystania z dodatkwych aplikacji; ostatecznie można odczytać dane korzystając z edytora tekstu. Postać tekstowa pozwala również wykonawcy na łatwiejsze lokalizowanie i usuwanie błędów w aplikacjach. Podobnie jak HTML, pliki XML są tekstowe i choć nie powinny być przeglądane przez osoby postronne, mogą gdy zajdzie taka potrzeba. Jednak w przeciwieństwie do HTML, reguły dotyczące plików XML są ścisłe i nie naruszalne. Źle napisany tag, zgubiony nawias czy atrybut nie ujęty w cudzysłów czyni plik XML bezużytecznym, podczas gdy w HTML taka praktyka jest tolerowana, a często nawet jawnie dozwolona. Oficjalna specyfikacja języka XML zabrania aplikacjom domyślać się co ma znaczyć dany fragment uszkodzonego plik XML; jeśli w pliku jest błąd program powinien wstrzymać wykonywanie i zgłosić błąd.

4. XML jest nadmiarowy

Z powodu zastosowania postaci tekstowej i używania tagów do rozgraniczenia danych, pliki XML są znacząco większe niż pliki biarne z takimi samymi danymi. To świadoma decyzja projektantów języka XML. Korzyści płynące z postaci tekstowej są znaczące (patrz punkt 3), a wady takiego rozwiązania mogą być łatwo skompensowane. Miejsce na dysku twardym jest znacznie tańsze niż dawniej, a programy do kompresji takie jak zip czy gzip pakują pliki szybko i skutecznie. Dodatkowo protokoły komunikacyjne służące np. do transmisji modemowej czy HTTP/1.1, będący podstawą Sieci, kompresują pliki w locie, zachowując przepustowość łącza.

5. XML to rodzina technologii

XML 1.0 jest specyfikacją, która definiuje czym są "tagi" i "atrybuty". Oprócz XML 1.0 na "rodzinę XML" składa się stale rosnący zestaw modułów, które oferują usługi przydatne do wypełnienia ważnych i częstych zadań. Xlink Opisuje standardowy sposób dodawania odnośników do plików XML, XPointer i XFragments to sposoby na wskazywanie na daną część dokumentu XML. XPointer przypomina trochę odnośnik URL, jednak zamniast wskazywać na dokument w sieci, wskazuje na dane zawarte w pliku XML. CSS, język opisu stylu strony, można stosować w odniesieniu do XML w taki sam sposób jak do HTML. XSL jest zaawansowanym językiem do określania stylu strony. bazuje na XSLT, języku transformacji, służącym do dodawania, usuwania oraz modyfikowania tagów i atrybutów. DOM jest zestawem standardowych funkcji służacych do manipulowania plikami XML (i HTML) z poziomu języka programowania. XML Schemas 1 i 2 pomagają programistom precyzyjnie określać strukturę tworzonych formatów na bazie XML. Wiele innych modułów i narzędzi jest już dostępnych, lub znajdują się jeszcze w fazie produkcji. Zapraszamy na stronę technicznych raportów organizacji W3C.

6. XML to nowość, ale bez przesady

Początek XML to rok 1996, a do roku 1998 był tzw. rekomendacją W3C, co może sprawić wrażenie, że nie jest to najświeższa technologia. Rzeczywiście, technologia nie jest nowa. Zanim powstał XML, był jeszcze SGML stworzony już na początku lat 80-tych, w roku 1986 został standardem ISO, powszechnie używany do tworzenia dokumentacji dużych projektów. Rozwój HTML to rok 1990. Projektanci XML po prostu zostawili najlepsze części specyfikacji SGML i mając na uwadze doświadczenia z językiem HTML, stworzyli rzecz nie gorszą od oryginału, a znacznie bardziej prostszą i przejrzystszą. Jednakże niektóre ewolucje trudno odróżnić od rewolucji... I trzeba przyznać, że podczas gdy SGML jest przeważnie używany do technicznej dokumentacji, pomijając wszelkie inne dane, z XML jest dokładnie odwrotnie.

7. XML prowadzi HTML do XHTML

Jest jedna ważna aplikacja XML, to XHTML, następca HTML. XHTML ma wiele wspólnych elementów z HTML. Składnia została lekko zmieniona, by dostosować ją do wymogów XML. Dokument, który "bazuje na XML" dziedziczy składnie i zasady XML w pewien określony sposób (np. XHTML dopuszcza "<p>", ale nie "<r>"); nadaje też znaczenia ustalonym tagom (w XHTML "<p>" oznacza zawsze "paragraf", a nie "pisarza", "powiat" czy cokolwiek innego).

8. XML jest modularny

XML pozwala na zdefiniowanie nowego formatu poprzez łączenie lub korzystanie z innego. Ponieważ różne formaty są tworzone zupełnie niezalenie, mogą mieć tagi lub atrybuty o takiej samej nazwie, co powoduje dwuznaczność przy łączeniu takich dokumentów (np. w jednym "<p>" oznacza "paragraf", a w innym "pisarza"). W celu wyeliminowania takiej dwuznaczności w XML wprowadzona mechanizm przestrzeni nazw. Dobrymi przykładami dokumentów korzystających z przestrzeni nazw są XSL i RDF. XML Schema został zaprojektowany, by odzwierciedlać to wsparcie dla modularności na poziomie definiowania struktury dokumentu XML, ułatwiając połaczeniu dwóch schematów w celu stworzenia trzeciego, który obejmuje strukturę połaczonych dokumentów.

9. XML jest podstawą RDF i Semantic Web - Znaczeniowej Sieci

Resource Description Framework (RDF - szkielet do opisu zasobów) to dokument XML, który wspomaga opis zasobów i metadanych aplikacji, takich jak lista piosenek, kolekcja fotografii i bibliografie. Na przykład RDF może pozwolić użytkownikowi na rozpoznanie osób na fotografi w internecie używając informacji z książki adresowej; następnie klient pocztowy wyśle informacje do tych osób, że ich zdjęcie pokazało się w sieci. Tak jak HTML łączy dokumenty, menu i formę aplikacji, co tworzy oryginalny, znany nam internet, tak RDF integruje szereg aplikacji w jedną Znaczeniową Sieć. Tak jak ludzie potrzebują uzgodnić znaczenie słów jakimi się posługują przy rozmowie, tak komputery potrzebują mechanimu ustalającego znaczenie terminów używanych we wzajemnej komunikacji. Opisy formalne takich terminów w określonych obszarach (np. sprzedaż lub produkcja) nazwane są ontologiami i są niezbędnym elementem Znaczeniowej Sieci. RDF, ontologie i reprezentacja treści tak, aby komputery mogły lepiej wspomagać ludzi to tematy poruszane w Znaczeniowej Sieci.

10. XML nie jest licencjonowany, jest niezależny od platformy i ma duże zaplecze

Wybierając XML jako podstawę projektu, uzyskuje się dostęp do olbrzymiej i ciągle rosnącej bazy narzędzi (a być może jedno z nich już robi to czego potrzebujesz) oraz profesjonalistów doświadczonych w tej technologii. Wybór XML to coś jakby wybór SQL do baz danych; wciąż potrzeba zrobić własną bazę danych i aplikację z procedurami operującymi na niej, ale jest całe zaplecze narzędzi i ludzi mogących udzielić pomocy. Ponieważ XML jest wolny od opłat licencyjnych, tworzenie własnej aplikacji nie wymaga dodatkowych kosztów. Olbrzymie zaplecze, które wciąż sie powiększa, oznacza, że producent oprogramowania nie jest już związany z jednym dostawcą rozwiązań. XML nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem, ale zawsze trzeba je rozpatrzyć


tłumaczenie/translation: Jacek Gleń
W3C Communications Team, w3t-comm@w3.org
Revised 13 Nov. 2001 (last update: $Date: 2003/04/17 17:36:03 $)
Created 27 Mar 1999 by Bert Bos
(Previous version)