Talen

Dit is een vertaling. Hij kan fouten bevatten of verouderd zijn t.o.v. de Engelse versie. Vertaler: Dr. Thomas Nemet (Acad-Write International)

Over de vertalingen & hints voor vertalers

De vertalingen van de CSS-pagina's worden net zoals de meeste andere pagina's op de website van W3C gemaakt door vrijwilligers. Sommige zijn van hoge kwaliteit, andere wat minder. Ze zijn waarschijnlijk enigszins verouderd ten opzichte van de oorspronkelijke Engelse pagina's.

Als u de vertalingen zoekt van technische specificaties, kunt u het beste kijken in de vertalingdatabase. Vertalingen van andere pagina's, zoals deze, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, zijn over het algemeen direct gekoppeld vanaf de Engelse pagina.

Als u fouten tegenkomt op andere pagina's, laat het ons dan weten!

Wij willen alle vertalers heel hartelijk bedanken!

Hints voor vertalers

Als u wilt helpen door een of meer pagina's te vertalen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar de gearchiveerde discussielijst voor vertalers.

U hoeft geen professioneel vertaler te zijn, maar we geven wel de voorkeur aan vertalingen in uw moedertaal voor een betere kwaliteit. Machinevertalingen zijn van slechte kwaliteit. Stuur ons daarom geen dergelijke vertalingen.

Lijst van vertaalde & onvertaalde pagina's »

Locatie van de vertalingen

We geven er de voorkeur aan om pagina's die zijn gerelateerd aan CSS te hosten op de website van W3C. Zo kunnen we de gemeenschappelijke onderdelen (navigatiemenu, logo, enz.) bijwerken indien nodig.

Eigenlijk willen we u vragen om niet de hele pagina te vertalen als u een van de CSS-pagina's gaat vertalen, maar een uitgeklede versie die alleen de te vertalen tekst bevat. En vervolgens de vertaling naar ons op te sturen.

Bijvoorbeeld: Stel dat u de pagina CSS leren gaat vertalen. Als u in de brontekst van die pagina kijkt, ziet u commentaar bovenaan de pagina, waarin staat: Editors & translators, please, edit learning.en.tmpl. Dit betekent dat u de uitgeklede versie kunt vinden door het laatste deel van de URL te vervangen met learning.en.tmpl. Als de URL van de pagina zoiets is als http://www.w3.org/Style/CSS/learning, dan kunt u de uitgeklede versie downloaden van de URL http://www.w3.org/Style/CSS/learning.en.tmpl.

(Als u liever het PO/POT-bestand vertaalt in plaats van het HTML-bestand, vraag ons dan om u de POT-versie toe te sturen.)

Als u de eerste persoon bent die naar een bepaalde taal vertaalt, vragen we u daarnaast ook om een aantal korte zinnen te vertalen die voorkomen in de gemeenschappelijke delen van alle pagina's.

Taalmarkering

Alle tekst op de webpagina's moet doorgaans zijn gemarkeerd met de naam van de taal waarin deze is geschreven. Voor pagina's die W3C-opmaakmodellen gebruiken, is dat zelfs nog belangrijker omdat sommige stijlregels taalafhankelijk zijn.

Pagina's moeten bovenaan net na de regel „doctype” minimaal een regel bevatten die lijkt op:

<html lang="xy">

waar „xy” vervangen moet worden door de 2- of 3-letterige taalcode voor uw taal. (De link wijst naar de IANA Registry, een simpel maar lang tekstbestand. Als u een browser met JavaScript hebt, kunt u ook Richard Ishida's language subtag lookup app proberen, die JavaScript gebruikt om in dat bestand te zoeken.)

De vertaalde tekst moet in het algemeen dezelfde opmaak (tags) hebben als het origineel, hoewel het soms nodig kan zijn om de opmaak binnen de regels aan te passen, omdat de woordvolgorde tussen talen verschilt.

Commentaar en class=notranslate

Divers HTML-commentaar in de brontekst ("<!-- include… -->") staat vermeld om te helpen met de synchronisatie van het origineel met de vertalingen. Laat deze a.u.b. ongewijzigd.

Er zijn ook stukken tekst die zijn gemarkeerd met „class=notranslate” omdat we denken dat deze niet vertaald moeten worden. Misschien hebben we het mis. Ga hierbij uit van uw eigen inzicht a.u.b.

Verschillende data zijn opgemaakt als <span class=updated>YYYY-MM-DD</span>. Laat deze ongewijzigd a.u.b. Deze worden gebruikt om bijv. Atom/RSS-feeds te genereren.

(We kunnen op een bepaald moment beslissen om de data in een titelattribuut te stoppen, of over te gaan op HTML5, dat een speciaal element bevat voor data…)

Van rechts naar links gescheven talen (Hebreeuws, Arabisch, enz.)

De meeste vertalingen hebben dezelfde opmaak als het origineel waarbij alleen de inhoud anders is, met enkele uitzonderingen. Maar bij het vertalen van een Engelse tekst in een „bidi” (bi-directionele) taal zoals Hebreeuws of Arabisch, is er additionele opmaak nodig om aan te geven welke tekst van rechts naar links en van links naar rechts moet worden gelezen.

De cursus Creating HTML Pages in Arabic, Hebrew and Other Right-to-left Scripts legt de HTML-opmaak uit (momenteel alleen in het Engels). Voor nog meer details, zie het hoofdstuk Text direction in Internationalization techniques: Authoring HTML & CSS. (Hint: Zoek naar ‘Best practices checklist’.)

Auteursrechten en bijdrages

De licentie van de auteursrechten van W3C staat toe dat iedereen vertalingen mag maken, maar er zijn een aantal voorwaarden. In het kort: u mag een vertaling maken zolang u in de vertaling maar duidelijk aangeeft waar het origineel staat en u W3C toestemming geeft om die vertaling opnieuw te publiceren.

Zie de IPR FAQ, met name de secties over het vertalen van specificaties, vertalen van andere documenten, en „officiële” vertalingen.

Als u ons een vertaalde tekst geeft van een van de CSS-pagina's en wij publiceren deze op de W3C-site, dan voegt ons systeem automatisch de vereiste informatie en een koppeling toe. Het voegt ook de naam van de vertaler en een koppeling naar zijn of haar homepage toe. (Als u dat wilt, kunt u uw naam ook vervangen door de naam van uw organisatie, of u kunt anoniem blijven.)

Taalinstelling

In het algemeen geeft de W3C-server een Engels document terug, en toont deze alleen een vertaald document als de gebruiker daar expliciet om vraagt, door op de bijbehorende link te klikken. Maar in sommige gevallen (bepaalde handleidingen, enz.) is het net omgekeerd: de server geeft het document in de taal van de gebruiker en biedt alleen Engels aan als de gebruiker expliciet klikt op de link naar de Engelse versie.

Dit proces van het automatisch aanbieden in de voorkeurstaal van de gebruiker heet taalinstelling en is een functie van HTTP. De manier waarop dit werkt, in ieder geval op deze website, is dat er naast de URL's voor elk individueel document ook een URL bestaat die alle vertalingen vertegenwoordigt. Die URL wordt in ons geval gevormd door de extensie en.html eraf te laten: als we een Engels document hebben http://www.w3.org/foo.en.html, dan is de algemene URL http://www.w3.org/foo.

Als de gebruiker op een linkt klikt naar de algemene URL, dan kijkt de server naar de voorkeurstaal van de gebruiker (die wordt doorgegeven in de HTTP-aanvraag) en vergelijkt deze met de lijst van beschikbare talen. Daarna wordt het juiste document teruggegeven.

Veel browsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om deze taalvoorkeur te configureren (u kunt er zelfs meer dan één hebben), maar de standaard is de taal van de browser zelf.

Concreet betekent dit dat als u een specifieke link maakt naar de Engelse versie van het document, u .en.html moet gebruiken aan het einde van de URL.

Zoals hierboven vermeldt, toont de W3C-server in de meeste gevallen toch een Engels document, zelfs als de URL niet eindigt in .en.html maar is sommige gevallen is de taalvoorkeur actief en toont de kortere URL een vertaald document.

Geldige HTML

Valid HTML     4.0! Vertalingen moeten net als alle webdocumenten geldig zijn: ze moeten HTML en CSS gebruiken in overeenstemming met de respectievelijke specificaties. De W3C-validators kunnen documenten op fouten controleren: de W3C mark-up validator voor het HTML-gedeelte en de CSS validator voor het CSS-gedeelte.

In de meeste gevallen is het niet nodig om een CSS-opmaakmodel aan te passen en is het dus niet nodig om de CSS validator in te schakelen. Het is zelfs zo dat als u denkt dat u de CSS-regels moet aanpassen, u eerst contact met ons moet opnemen. Het kan zijn dat u een probleem heeft ontdekt in ons opmaakmodel waar we van op de hoogte gebracht moeten worden.

Hoewel ongeldige documenten vaak goed worden weergegeven in de meeste van de huidige browsers, is de kans dat geldige documenten in toekomstige browsers ook goed worden afgebeeld veel groter.

Voor meer informatie over vertalingen, verwijzen we u naar W3C Translations.

Bert Bos, leider stijl-activiteiten
Copyright © 1994–2022 W3C® Privacy

Valid CSS! Made with CSS! Last updated vr 01 apr 2022 17:57:52 UTC

Talen

Over de vertalingen