W3C: standaardisatie tussen idealisme en praktijk

W3C

Bert Bos

SGML/XML UG Holland congres 2001
Rotterdam, 15 november 2001

Bert Bos <bert@w3.org>
W3C/INRIA
Sophia Antipolis, Frankrijk

De structuur van W3C

Er zijn nog meer types publicaties (Submissions, Last Call Working Drafts, Proposed Recommendation) in het W3C-proces, maar die zijn in status niet anders dan de al genoemde drie. Ze dienen voornamelijk om de leden op tijd te kunnen waarschuwen dat er een belangrijke verandering in de status van een document op handen is.

Het meeste werk gebeurt op mailing-lists. Werkgroepen hebben doorgaans ook telefonische conferenties en een paar keer per jaar een workshop. Incidenteel zijn er ook algemene workshops, waar mensen worden toegelaten op grond van een ingezonden paper ("position statement")

De geschiedenis van W3C

Met het aantal leden is ook het team gegroeid: momenteel ongeveer 60 personen. Sommige team-leden zijn fellows, werknemers van W3C-leden die aan W3C zijn "uitgeleend" (en dus niet door W3C worden betaald).

Het doel van W3C

"Leading the Web to its full potential"
(Het Web tot zijn volle potentieel ontwikkelen)

Het W3C team

Eén van de belangrijkste verschillen tussen W3C en andere organizaties voor normalisatie is de rol ven het W3C-team. In ISO, ETSI, ECMA, enz. heeft het vaste personeel geen technische taak. Het zorgt alleen voor uitgeven van document, organizatie van bijeenkomsten, budgetten, auteursrechten, stemmingen, enz. Het W3C-team daarentegen bestaat voor het grootste deel uit technische experts.

De team-leden zijn aangenomen op hun kennis en activiteit op publieke mailing-lists en in andere fora. Ze zijn volwaardige leden van de werkgroepen en ze adviseren de "Director". (De Director, momenteel Tim Berners-Lee, is degene die in het W3C-proces de uiteindelijke beslissing neemt of een specificatie wordt gepubliceerd of niet.)

Veel team-leden zijn "geeks", die in hun vrije tijd programma's schrijven. Bijkomend voordeel is dat de site van W3C ultra-correct is in het gebruik van Web-standaarden (de team-leden weten als geen ander wat het Semantisch Web inhoudt); nadeel is dat er weinig eenheid zit in de visuele stijl...

Wat is een "semantisch Web" eigenlijk?

Veel te veel sites gebruiken Javascript, cookies en "visuele" mark-up: geen mogelijkheid informatie te vergelijken, converteren, vertalen, hergebruiken, etc.

Semantisch Web: een kleine case-study

Temperatuur in Nice

Er is een standaardformaat, maar niet op deze sites...

Vgl. met het gemak van RSS voor nieuwsberichten.

Verschillende collega's hebben soortgelijke systemen gebouwd voor hergebruik van informatie, vooral rond RDF en RSS. Bijv. O'Reilly's Meerkat nieuws-site gebruikt een RSS-versie van onze home page, die via een CGI-script en wat XSL wordt gegenereerd uit de HTML versie.

Semantiek = toegankelijkheid!

Verschillende gezichtspunten, maar dezelfde methoden:

Invited experts

Invited experts in werkgroepen:

Is dit een reden waarom er weinig interessants gebeurt rond XML?

Test suites

Andere organisaties (NIST) en particulieren dragen tests bij

De QA-afdeling van W3C beheert de "Matrix" met links naar alle validators en test-suites.

Open Source

E-commerce?

Doet W3C dan niets aan "e-commerce"?

W3C heeft geen "e-commerce" activiteit, maar wel:

Micropayments was de eerste en de minst populaire (misschien te vroeg?)

Lobby

Een bericht op Slashdot over het voorstel van W3C's patent policy werkgroep leverde 2000+ reacties op

Om in de gaten te houden...

W3C is onlangs begonnen met een ontologie-werkgroep. "Ontologie" is een moeilijk woord, maar je kunt het opvatten als een formeel gedefiniëerd vocabulair: een serie klassen voor RDF waarmee feiten in een bepaald domein kunnen worden vastgelegd. Bijv.: een ontologie voor formele logica met begrippen als "impliceert", "en", "of"; een ontologie voor Web-pagina's, met begrippen als "is-een-URL-voor", "is-de-auteur-van"; enz.

RDF is krachtig, maar ook complex en daarom is het goed dat simpelere methoden, zoals de typed links van HTML, eindelijk beter worden ondersteund. Lynx ondersteunt ze al heel lang, vroeger was er ook een browser Navipress die ze onderteunde, maar sindsdien is er heel weinig mee gebeurd.

Slot

On-line versie: http://www.w3.org/Talks/2001/1115-Various-Rotterdam/all