Klucz dostępu n przeskakuje w nawigacji strony. Przejdź do początku.

Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów aktualna wersja angielska powinna być uznana za autorytatywną. Pierwotne prawa autorskie należą do W3C jak wykazano poniżej.

Tłumacz: Tłumaczenia Dokumentów Team

s_gotoW3cHome Internacjonalizacja
 

Deklaracje kodowania znaków CSS

Potencjalni odbiorcy: CSS coders, Web project managers, and anyone who wants to know how to declare the character encoding of a CSS file.

Uwaga: Wprowadzono zmiany do oryginalnej wersji angielskiej od czasu wykonania tłumaczenia. Dostępna lista zmian.

Pytania

Jak deklarować kodowanie znaków wewnątrz arkuszy stylów CSS (Cascading Style Sheets)?

Odpowiedź

Aby ustawić kodowanie znaków można zastosować @charset "at-rule". Należy użyć następującego syntaksu:

@charset "<IANA defined charset name>";

W deklaracjach, które są osadzone w dokumencie nie potrzebne są reguły @charset i nie mogą być one stosowane. Zasady te stosuje się jedynie w oddzielnych arkuszach.

Tylko jedna zasada @charset może pojawić się w arkuszu stylów i musi się ona pojawić na samym początku dokumentu. Nie może być ona poprzedzona żadnym innym znakiem, nawet komentarzem.

Nazwa musi być taka jak opisana w IANA registry. (Zobacz także kompletną listę znaków). Na przykład, aby oznaczyć kodowanie arkusza CSS w UTF-8 wprowadza się następujący kod:

@charset "UTF-8";

Dodadkowe informacje

Możliwym jest również określenie kodowania pliku CSS poprzez ustawienie serwera na wysyłanie informacji w nagłówku HTTP (Zobacz Specyfikację CSS 2.1, sekcje 4.4 CSS document representation). W takim przypadku, deklaracja kodowania nagłówka HTTP ma priorytet nad deklaracją @charset wewnątrz pliku. Bez względu na to czy użyto nagłówka HTTP czy nie , powinno się nadal deklarować kodowanie znaków wewnątrz pliku arkusza stylów (tak samo jak w przypadku plików HTML). W ten sposób nie ma innej interpretacji pliku arkusza - szczególnie gdy zmieni się jego lokalizacja.

Informacja na temat kodowania znaków jest oczywiście zawsze istotną jeśli selektory CSS odnoszą się do nazw elementów, nazw atrybutów, lub wartości atrybutów, które nie są w tekscie ASCII. Kodowanie znaków powinno być również deklarowane jeśli stosuje się wartości nie będące w ASCII dla takich właściwości CSS jak content lub font-family.

Powiedz nam co myślisz (po angielsku).

Wyślij komentarz

Warto przeczytać

Autor: Russ Rolfe, Microsoft Corporation. Tłumacz: Tłumaczenia Dokumentów Team.

Angielska wersja dokumentu z dnia 2004-11-22. Tłumaczenie wykonano dnia 2006-11-07 20:33 GMT

Historia zmian dokumentu qa-css-charset w blogu i18n.